CGK


Interview

Prof. dr. Peels: “In de CGK zijn we nog lang niet uitgepraat en uitgebeden”

De CGK is altijd een veelkleurige kerk geweest. In hoeverre ervaarde u 25 jaar geleden binnen de CGK meer eenheid dan nu? Wat is er op dit gebied veranderd?“In de geschiedenis van de CGK zijn er meer dan eens momenten geweest, waarin het erom spande”

Nieuws

Ook Bewaar het Pand teleurgesteld in CGK-convent: 'We glijden verder af'

Al eerder constateerden de CGK dat 'het kerkelijk leven dreigt te stagneren'. Naar aanleiding van synodebesluiten in 2022, onder andere over vrouwelijke ambtsdragers, is het kerkverband in een impasse geraakt. De één wil synodebesluiten handhaven, ee

Verdieping

Een boodschap aan de CGK: heeft de Afscheiding herstel gebracht van de kerk?

Ik ervaar grote betrokkenheid en diepe verwantschap. Persoonlijk: ik ben als hervormd predikant in hoge mate gevormd door uw hoogleraren – W.H. Velema, B.J. Oosterhoff, W. van ’t Spijker, J.P. Versteeg en anderen – hoewel ik bij hen nooit college lie

Nieuws

CGK-predikanten onthutst na convent: 'Velen zijn ontgoocheld naar huis gegaan'

Het feit dat diverse CGK-gemeenten vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd, zorgt voor frustratie bij CGK’ers die de huidige besluiten willen handhaven. Die frustratie wordt onder andere onder woorden gebracht door behoudende CGK-predikanten die in

Opinie

Van een écht gesprek was tijdens het CGK-convent geen sprake

De organisatoren hebben hun best gedaan er een zo’n breed mogelijk gesprek van te maken. Drie keer een panel over een hot issue. Interessant, verdiepend en toch ook… onbevredigend, voor mij in elk geval. Om twee redenen. Allereerst merk je dat het ee

Opinie

Het convent: een geloofsdaad om de impasse in de CGK te doorbreken

AarzelingVan tevoren waren er ook aarzelingen. Waar beginnen we eigenlijk aan? Dit is buiten de kerkorde. Het kan geen kerkelijke vergadering zijn. Maar wat is het dan wel? Een ongeleid projectiel? Jurist en inmiddels kerkrechtdeskundige Hans Bügel v

Video

Terugkijken: unieke landelijke vergadering CGK

In paneldiscussies, peilingen en persoonlijke bijdragen werd openhartig gesproken over de spanningen binnen de kerken en de pijn, het verdriet en de moeite die de impasse geeft. Kernpunten waren het Schriftgezag, de visie op het kerk-zijn en de toeko

Nieuws

Behoudende predikant uit na convent teleurstelling over ‘koerswijziging’ CGK

Al eerder constateerden de CGK dat 'het kerkelijk leven dreigt te stagneren'. Naar aanleiding van synodebesluiten in 2022, onder andere over vrouwelijke ambtsdragers, is het kerkverband in een impasse geraakt. De één wil synodebesluiten handhaven, ee

Nieuws

60 procent CGK-gemeenten wil meer ruimte voor lokale kerk als dat scheuring voorkomt

VoorgeschiedenisDe generale synode van de CGK besloot in april 2022 om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. Een meerderheid van de synode is tegen het openstellen van ambten voor vrouwen. Het zou te kort door de bocht zij

Verdieping

Op weg naar elke kerkelijke vergadering is ontvankelijkheid voor de Heilige Geest nodig

Voor wie minder geïnformeerd is, eerst de zaak waarom het gaat. De synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) besloot in april 2022 om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. Inmiddels heeft echter een kwart van d

Nieuws

Alarmerende oproep CGK-dominees: 'Bij ander kerkstelsel is een schipbreuk onvermijdelijk'

VoorgeschiedenisDe generale synode heeft in april 2022 besloten om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. Een meerderheid van de synode is tegen het openstellen van ambten voor vrouwen. Het zou te kort door de bocht zijn om

Nieuws

Prof. dr. Peels over impasse CGK: "Kerkscheuring niet te verantwoorden"

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer binnen de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken

Nieuws

CGK in crisis: Hoogleraar beschuldigt predikant van machtspolitiek

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer binnen de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken

Nieuws

Hoe nu verder in de CGK? Deze vier denkrichtingen liggen op tafel

Het zou te kort door de bocht zijn om te stellen dat verschil van mening over de vraag of vrouwen als ambtsdrager mogen dienen de crisissituatie binnen de CGK verklaart. Uiteindelijk komt het neer op een andere manier van Bijbellezen, die niet alleen

Nieuws

CGK-classis Apeldoorn negeert particuliere synode en vermaant 'ongehoorzame' kerken niet

Kerkelijke vermaning staat in de CGK hoog op de agenda, nadat de generale synode in april 2022 heeft besloten om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. “Gemeenten die toch zusters in de ambten hebben benoemd, moeten hierop

Verdieping

CGK organiseren unieke bijeenkomst vanwege impasse: 5 belangrijke vragen en antwoorden

1. Waarom zijn veel CGK’ers teleurgesteld, gefrustreerd en bezorgd?In de afgelopen jaren werden er vrouwelijke ambtsdragers benoemd in diverse plaatselijke christelijke gereformeerde kerken die een samenwerkingsgemeente vormen met kerken waar vrouwel

Interview

CGK-predikant blikt vooruit op unieke vergadering: “Er moet echt iets gebeuren”

De generale synode van de CGK heeft in april 2022 besloten om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. Verschillende CGK-gemeenten besloten desondanks om vrouwen als ambtsdrager toe te laten. Maar niet iedere classis (regiona

Nieuws

CGK organiseren unieke landelijke vergadering vanwege ernstige kerkcrisis

Het gesprek dat in de CGK gevoerd wordt over onder meer het thema ‘Vrouw en ambt’ verloopt moeizaam. Deze kwestie is momenteel een heet hangijzer binnen de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen

Nieuws

Toch geen 'breuk' tussen CGK Zoetermeer en classis Den Haag vanwege vrouwenkwestie

Het Lichtbaken in Zoetermeer is één van de gemeenten die besloot om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Om die reden werd de kerkelijke gemeente eerder dit jaar vermanend toegesproken door de classis Den Haag. Dit heeft er niet toe geleid dat Het

Nieuws

Refoweb-vragensteller bezorgd over toekomst CGK: 'Veel mensen roepen om verandering'

'Ik kan me je bezorgdheid over de situatie in ons kerkverband voorstellen. Er is inderdaad veel aan de hand en we weten niet waar het op uit loopt. Ik deel dus die bezorgdheid', maakt ds. P. D. J. Buijs duidelijk in zijn antwoord. 'Nu is niet elke ve

Nieuws

Ds. P. den Butter op 85-jarige leeftijd overleden

Ds. P. den Butter, emerituspredikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is dinsdagmorgen op 85-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al lange tijd met een broze gezondheid. Ds. Den Butter werd in 1964 in Gorinchem als predikant binnen

Nieuws

"Pijnlijk besluit": CGK-predikant losgemaakt in Leerdam

De christelijke gereformeerde kerk in Leerdam mag op zoek naar een nieuwe gemeentepredikant. Ds. J. van Walsem is op 11 september door de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) losgemaakt van de gemeente in Leerdam, laat het R

Nieuws

CGK-predikanten verontwaardigd na omstreden classisbesluit: ‘Onbesuisd’

Met gefronste wenkbrauwen hebben diverse predikanten kennis genomen van ‘een heilloos, onrechtvaardig en onbesuisd besluit’ binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Vorige week besloot de classis Den Haag (CGK) om de banden met de samenwerk

Nieuws

'Breuk' tussen CGK Zoetermeer en classis Den Haag vanwege vrouwenkwestie

Er is een breuk ontstaan tussen de samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zoetermeer enerzijds en de classis Den Haag (CGK) anderzij

Nieuws

Particuliere synode passeert classis en vermaant CGKv Hilversum om toelaten vrouwelijke ambtsdragers

Waar de classis Amsterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de CGKv van Hilversum weigert te vermanen vanwege het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers, is het de particuliere synode van het Westen zelf die het heft in handen neemt. Dat

Nieuws

Zijn vrouwelijke ambtsdragers welkom bij kerkelijke vergaderingen? 3 CGK-predikanten geven antwoord

Vrouwelijke ambtsdragers kunnen ‘gewoon’ afgevaardigd worden naar de regionale en landelijke kerkvergaderingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), maakte prof. dr. Herman Selderhuis onlangs duidelijk in Ambtelijk Contact, het ambtsdragers

Nieuws

Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'

'Jaren geleden was het onze overheid bekend dat er hele forse ingrepen nodig waren om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar men schoof dat steeds voor zich uit en probeerde via zogenaamde geitenpaadjes steeds buiten de wet om ingrijpende maatregel

Nieuws

Homostellen in CGK Enschede-Oost welkom aan avondmaalstafel: voltallige kerkenraad treedt af

In een christelijke gereformeerde kerk in Enschede-Oost worden homoseksuele kerkgangers die een relatie hebben niet langer geweerd van de avondmaalstafel. Naar aanleiding van dit besluit is er in de Renatakerk grote onrust ontstaan en besloot de volt

Nieuws

Flink ledenverlies CGK in 2022: dubbel zoveel als jaar eerder

Het aantal leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is afgelopen jaar opnieuw flink gekrompen. Sterker nog: het kerkverband verloor in 2022 dubbel zoveel leden als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarboek van de kerk dat jaarlijks wor

Nieuws

Kerk Zoetermeer vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers

De samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zoetermeer besloot eerder om het ambt open te stellen voor vrouwen. Dit blijft niet zonder

God

Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt

“Het lijkt in onze kerken op een echtscheiding uit te lopen, maar de classis Zwolle laat zien dat men het niet zover wil laten komen”, merkt prof. dr. Herman Selderhuis op. In Zwolle is de verdeeldheid binnen de CGK op een pijnlijke wijze zichtbaar g

God

CGK Urk neemt een pijnlijk en eenzijdig besluit: wil de échte CGK’er opstaan?

Jaren van gesprek, uren vergaderen, en een boze vrouw… Ja, mijn vrouw. ‘Moet je nu alweer naar de classis?’, klinkt het terwijl ik op pad ben naar de vierde vergaderdag van de voortgezette najaarsclassis 2022 van Zwolle, ondertussen in 2023. Spannend

God

Ongeduldige CGK Urk Eben-Haëzer isoleert zichzelf met vreemde move

De kerkenraad van de CGK Urk Eben-Haëzer (Urk-EH) heeft zichzelf op afstand gezet van de CGK Zwolle. De reden is dat de kerkenraad van Zwolle geen gehoor geeft aan het vermaan van de classis om homo’s die samenleven te weren van het avondmaal. Ook de

Nieuws

CGK Urk-Eben-Haëzer verbreekt band met Zwolle: "Dit is een belangrijk signaal"

“We hopen dat de christelijke gereformeerde kerk Zwolle beseft hoe ernstig de situatie is. Dit is een belangrijk signaal”, zegt ds. A. C. Uitslag (foto), terwijl hij het verbreken van de banden met de Zwollenaren toelicht. De Eben-Haëzergemeente te U

Nieuws

CGK Zwolle vermaand op classisvergadering: "Verdrietig en teleurstellend"

De christelijke gereformeerde gemeente van Zwolle is woensdag vermanend toegesproken, omdat homo's binnen de gemeente homoseksualiteit praktiseren en welkom zijn aan de avondmaalstafel. Dit beleid wijkt af van eerdere besluiten die door de Christelij

Nieuws

Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'

Niet iedere classis heeft besloten om gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers te vermanen. 'Daardoor wordt de enige weg uit de impasse verlaten en zijn de problemen alleen maar groter gemaakt', stelt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGB), dat een

God

Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?

In het algemeen heeft het aanvragen van revisie of het indienen van het bezwaarschrift (appel) tegen een kerkelijk besluit in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) opschortende werking. Toegepast op het besluit om vrouwen niet toe te laten in ee

Nieuws

CGK-classis Apeldoorn negeert oproep synode en gaat kerken met vrouwelijke ambtsdragers niet vermanen

Waar de classis Rotterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) afgelopen week twee gemeenten vermaande omdat er vrouwelijke ambtsdragers actief zijn, heeft de classis Apeldoorn besloten dat niet te doen. Dat is de uitkomst van een vergaderi

Nieuws

Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers

De christelijke gereformeerde gemeenten van Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Alexanderpolder zijn dinsdagavond vermanend toegesproken, omdat in deze kerken vrouwelijke ambtsdragers actief zijn. De classis Rotterdam heeft hen "op broederlijke wijze aangesp

Nieuws

Deputaatschap CGK bevestigt: CGK-gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers mogen vermaand worden

Deputaten kerkorde en kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben uitsluitsel gegeven over de vraag of gemeenten die, tegen de kerkelijke regels in, vrouwen in het ambt hebben benoemd vermaand mogen worden. 'Het is in de CGK niet

God

CGK-gemeenten met vrouwen in het ambt vermanen kan alleen vanuit innerlijke overtuiging

Tijdens de recente generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) werd besloten dat gemeenten die vrouwelijke ambtsdragers toelaten, moeten worden vermaand. Inmiddels hebben diverse gemeenten bezwaar ingediend (revisie aangevraagd). N

God

CGK-predikant legt uit waarom ‘vrouw in ambt’ geen achterhoedediscussie is

Moeten kerken binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) elkaar vrijlaten om wel of geen vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen? Volgens dr. C. P. de Boer gaat hier een belangrijke vraag aan vooraf, namelijk de vraag of de kwestie ‘vrouw in am

Nieuws

Behoudende CGK-dominees roeren zich: 'Kerkelijke vermaning moet nog steeds klinken'

'Opschorting van het besluit dat de generale synode in 2022 nam, maakt nog steeds niet de weg vrij voor het bevestigen van vrouwen in de ambten. De kerkelijke vermaning moet daarom nog steeds klinken', stelt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGB).

Nieuws

Kerk in Amersfoort (CGK-PKN-NGK) verwelkomt vrouwelijke ambtsdragers

Een samenwerkingsgemeente in Amersfoort-Vathorst heeft besloten om zich niet te houden aan de visie die de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hanteert als het gaat om vrouwelijke ambtsdragers. De kerkelijke gemeente 'Kruispunt' maa

Nieuws

Prof. dr. Arnold Huijgen verlaat TUA, maar blijft lid van CGK

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Arnold Huijgen tot hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De christelijke gereformeerde theoloog licht zijn overs

Nieuws

Vrouwendiscussie CGK is in het fundamentalisme-frame geramd

‘Religie is weer eens in het fundamentalisme-frame geramd, het enige frame dat tegenwoordig nog begrepen lijkt te worden - omdat het zo lekker zwartwit is, niet te moeilijk, en zich goed leent voor oneliners’, stelt theoloog Stefan Paas. Afgelopen we

Nieuws

PvdA haalt uit naar CGK: 'Taliban in de polder'; opnieuw vrouwelijke ambtsdragers bevestigd

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn volgens de PvdA in Houten 'de Taliban in de polder'. 'Anno 2022 beslissen mannen over de onderdanigheid van vrouwen. Als het niet zo middeleeuws zou zijn, is het bijna kolderiek! Ik zou zeggen: blijven

Nieuws

CGK zetten relatie met GKv-NGK op lager pitje ondanks waarschuwing CGK-hoogleraar

“Diep teleurgesteld over de besluiten. Het doet echt pijn. Voorlopig trek ik me even terug”, zegt een teleurgestelde christelijke gereformeerde predikant. Ook deze week hakken besluiten van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken

God

Ds. Egas heeft een boodschap voor ‘moderne’ CGK-gemeenten: “We zijn uitgepraat”

“De rek is eruit. Het wordt tijd dat we eerlijk zeggen: we zijn uitgepraat.” Ds. A. A. Egas is een voorstander van kerkelijke eenheid, maar volgens de christelijke gereformeerde predikant is een grens bereikt. Deze week (begin mei 2022, red.) komt de

Opinie

De impasse van de CGK: hoe nu verder na onze ‘kerkelijke Brexit’?

Met de regelmaat van de klok bericht de pers over kerken die schiften, scheiden en scheuren. Hoewel dit niet voorbijgaat aan grotere verbanden als die van de Oosters-Orthodoxe kerken of de Anglicaanse kerk, zijn het toch vooral kerken van protestants