CGK


Nieuws

Toch geen 'breuk' tussen CGK Zoetermeer en classis Den Haag vanwege vrouwenkwestie

Het Lichtbaken in Zoetermeer is één van de gemeenten die besloot om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Om die reden werd de kerkelijke gemeente eerder dit jaar vermanend toegesproken door de classis Den Haag. Dit heeft er niet toe geleid dat Het

Nieuws

Refoweb-vragensteller bezorgd over toekomst CGK: 'Veel mensen roepen om verandering'

'Ik kan me je bezorgdheid over de situatie in ons kerkverband voorstellen. Er is inderdaad veel aan de hand en we weten niet waar het op uit loopt. Ik deel dus die bezorgdheid', maakt ds. P. D. J. Buijs duidelijk in zijn antwoord. 'Nu is niet elke ve

Nieuws

Ds. P. den Butter op 85-jarige leeftijd overleden

Ds. P. den Butter, emerituspredikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is dinsdagmorgen op 85-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al lange tijd met een broze gezondheid. Ds. Den Butter werd in 1964 in Gorinchem als predikant binnen

Nieuws

"Pijnlijk besluit": CGK-predikant losgemaakt in Leerdam

De christelijke gereformeerde kerk in Leerdam mag op zoek naar een nieuwe gemeentepredikant. Ds. J. van Walsem is op 11 september door de classis Utrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) losgemaakt van de gemeente in Leerdam, laat het R

Nieuws

CGK-predikanten verontwaardigd na omstreden classisbesluit: ‘Onbesuisd’

Met gefronste wenkbrauwen hebben diverse predikanten kennis genomen van ‘een heilloos, onrechtvaardig en onbesuisd besluit’ binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Vorige week besloot de classis Den Haag (CGK) om de banden met de samenwerk

Nieuws

'Breuk' tussen CGK Zoetermeer en classis Den Haag vanwege vrouwenkwestie

Er is een breuk ontstaan tussen de samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zoetermeer enerzijds en de classis Den Haag (CGK) anderzij

Nieuws

Particuliere synode passeert classis en vermaant CGKv Hilversum om toelaten vrouwelijke ambtsdragers

Waar de classis Amsterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) de CGKv van Hilversum weigert te vermanen vanwege het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers, is het de particuliere synode van het Westen zelf die het heft in handen neemt. Dat

Nieuws

Zijn vrouwelijke ambtsdragers welkom bij kerkelijke vergaderingen? 3 CGK-predikanten geven antwoord

Vrouwelijke ambtsdragers kunnen ‘gewoon’ afgevaardigd worden naar de regionale en landelijke kerkvergaderingen van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), maakte prof. dr. Herman Selderhuis onlangs duidelijk in Ambtelijk Contact, het ambtsdragers

Nieuws

Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'

'Jaren geleden was het onze overheid bekend dat er hele forse ingrepen nodig waren om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar men schoof dat steeds voor zich uit en probeerde via zogenaamde geitenpaadjes steeds buiten de wet om ingrijpende maatregel

Nieuws

Homostellen in CGK Enschede-Oost welkom aan avondmaalstafel: voltallige kerkenraad treedt af

In een christelijke gereformeerde kerk in Enschede-Oost worden homoseksuele kerkgangers die een relatie hebben niet langer geweerd van de avondmaalstafel. Naar aanleiding van dit besluit is er in de Renatakerk grote onrust ontstaan en besloot de volt

Nieuws

Flink ledenverlies CGK in 2022: dubbel zoveel als jaar eerder

Het aantal leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is afgelopen jaar opnieuw flink gekrompen. Sterker nog: het kerkverband verloor in 2022 dubbel zoveel leden als het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarboek van de kerk dat jaarlijks wor

Nieuws

Kerk Zoetermeer vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers

De samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zoetermeer besloot eerder om het ambt open te stellen voor vrouwen. Dit blijft niet zonder

God

Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt

“Het lijkt in onze kerken op een echtscheiding uit te lopen, maar de classis Zwolle laat zien dat men het niet zover wil laten komen”, merkt prof. dr. Herman Selderhuis op. In Zwolle is de verdeeldheid binnen de CGK op een pijnlijke wijze zichtbaar g

God

CGK Urk neemt een pijnlijk en eenzijdig besluit: wil de échte CGK’er opstaan?

Jaren van gesprek, uren vergaderen, en een boze vrouw… Ja, mijn vrouw. ‘Moet je nu alweer naar de classis?’, klinkt het terwijl ik op pad ben naar de vierde vergaderdag van de voortgezette najaarsclassis 2022 van Zwolle, ondertussen in 2023. Spannend

God

Ongeduldige CGK Urk Eben-Haëzer isoleert zichzelf met vreemde move

De kerkenraad van de CGK Urk Eben-Haëzer (Urk-EH) heeft zichzelf op afstand gezet van de CGK Zwolle. De reden is dat de kerkenraad van Zwolle geen gehoor geeft aan het vermaan van de classis om homo’s die samenleven te weren van het avondmaal. Ook de

Nieuws

CGK Urk-Eben-Haëzer verbreekt band met Zwolle: "Dit is een belangrijk signaal"

“We hopen dat de christelijke gereformeerde kerk Zwolle beseft hoe ernstig de situatie is. Dit is een belangrijk signaal”, zegt ds. A. C. Uitslag (foto), terwijl hij het verbreken van de banden met de Zwollenaren toelicht. De Eben-Haëzergemeente te U

Nieuws

CGK Zwolle vermaand op classisvergadering: "Verdrietig en teleurstellend"

De christelijke gereformeerde gemeente van Zwolle is woensdag vermanend toegesproken, omdat homo's binnen de gemeente homoseksualiteit praktiseren en welkom zijn aan de avondmaalstafel. Dit beleid wijkt af van eerdere besluiten die door de Christelij

Nieuws

Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'

Niet iedere classis heeft besloten om gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers te vermanen. 'Daardoor wordt de enige weg uit de impasse verlaten en zijn de problemen alleen maar groter gemaakt', stelt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGB), dat een

God

Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?

In het algemeen heeft het aanvragen van revisie of het indienen van het bezwaarschrift (appel) tegen een kerkelijk besluit in de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) opschortende werking. Toegepast op het besluit om vrouwen niet toe te laten in ee

Nieuws

CGK-classis Apeldoorn negeert oproep synode en gaat kerken met vrouwelijke ambtsdragers niet vermanen

Waar de classis Rotterdam van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) afgelopen week twee gemeenten vermaande omdat er vrouwelijke ambtsdragers actief zijn, heeft de classis Apeldoorn besloten dat niet te doen. Dat is de uitkomst van een vergaderi

Nieuws

Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers

De christelijke gereformeerde gemeenten van Rotterdam-Zuid en Rotterdam-Alexanderpolder zijn dinsdagavond vermanend toegesproken, omdat in deze kerken vrouwelijke ambtsdragers actief zijn. De classis Rotterdam heeft hen "op broederlijke wijze aangesp

Nieuws

Deputaatschap CGK bevestigt: CGK-gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers mogen vermaand worden

Deputaten kerkorde en kerkrecht van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hebben uitsluitsel gegeven over de vraag of gemeenten die, tegen de kerkelijke regels in, vrouwen in het ambt hebben benoemd vermaand mogen worden. 'Het is in de CGK niet

God

CGK-gemeenten met vrouwen in het ambt vermanen kan alleen vanuit innerlijke overtuiging

Tijdens de recente generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) werd besloten dat gemeenten die vrouwelijke ambtsdragers toelaten, moeten worden vermaand. Inmiddels hebben diverse gemeenten bezwaar ingediend (revisie aangevraagd). N

God

CGK-predikant legt uit waarom ‘vrouw in ambt’ geen achterhoedediscussie is

Moeten kerken binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) elkaar vrijlaten om wel of geen vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen? Volgens dr. C. P. de Boer gaat hier een belangrijke vraag aan vooraf, namelijk de vraag of de kwestie ‘vrouw in am

Nieuws

Behoudende CGK-dominees roeren zich: 'Kerkelijke vermaning moet nog steeds klinken'

'Opschorting van het besluit dat de generale synode in 2022 nam, maakt nog steeds niet de weg vrij voor het bevestigen van vrouwen in de ambten. De kerkelijke vermaning moet daarom nog steeds klinken', stelt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGB).

Nieuws

Kerk in Amersfoort (CGK-PKN-NGK) verwelkomt vrouwelijke ambtsdragers

Een samenwerkingsgemeente in Amersfoort-Vathorst heeft besloten om zich niet te houden aan de visie die de synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) hanteert als het gaat om vrouwelijke ambtsdragers. De kerkelijke gemeente 'Kruispunt' maa

Nieuws

Prof. dr. Arnold Huijgen verlaat TUA, maar blijft lid van CGK

De synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ingestemd met de benoeming van prof. dr. Arnold Huijgen tot hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU). De christelijke gereformeerde theoloog licht zijn overs

Nieuws

Vrouwendiscussie CGK is in het fundamentalisme-frame geramd

‘Religie is weer eens in het fundamentalisme-frame geramd, het enige frame dat tegenwoordig nog begrepen lijkt te worden - omdat het zo lekker zwartwit is, niet te moeilijk, en zich goed leent voor oneliners’, stelt theoloog Stefan Paas. Afgelopen we

Nieuws

PvdA haalt uit naar CGK: 'Taliban in de polder'; opnieuw vrouwelijke ambtsdragers bevestigd

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn volgens de PvdA in Houten 'de Taliban in de polder'. 'Anno 2022 beslissen mannen over de onderdanigheid van vrouwen. Als het niet zo middeleeuws zou zijn, is het bijna kolderiek! Ik zou zeggen: blijven

Nieuws

CGK zetten relatie met GKv-NGK op lager pitje ondanks waarschuwing CGK-hoogleraar

“Diep teleurgesteld over de besluiten. Het doet echt pijn. Voorlopig trek ik me even terug”, zegt een teleurgestelde christelijke gereformeerde predikant. Ook deze week hakken besluiten van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken

God

Ds. Egas heeft een boodschap voor ‘moderne’ CGK-gemeenten: “We zijn uitgepraat”

“De rek is eruit. Het wordt tijd dat we eerlijk zeggen: we zijn uitgepraat.” Ds. A. A. Egas is een voorstander van kerkelijke eenheid, maar volgens de christelijke gereformeerde predikant is een grens bereikt. Deze week (begin mei 2022, red.) komt de

Nieuws

Meerdere CGK-gemeenten willen ambt tóch openstellen voor vrouwen

Hoewel de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) vorige week besloot dat er geen ruimte is voor vrouwelijke ambtsdragers hebben meerdere kerken aangegeven tóch vrouwen toe te laten tot het ambt. Dat blijkt volgens het Reformat

Nieuws

Ds. Buijs namens CGK-synode: "We willen kerken die vrouwen bevestigen blijven vasthouden"

“Besluitvorming over ‘vrouw in ambt’ gaat altijd met onenigheid gepaard. Zelden zijn besluiten op dit punt unaniem genomen.” Ds. P. D. J. Buijs is niet verrast door het rumoer dat is ontstaan naar aanleiding van synodebesluiten van de Christelijke Ge

Nieuws

CGK Zwolle over synodebesluit: 'Dit is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente'

'We zijn diep teleurgesteld over dit besluit. Dit besluit doet geen recht aan de veelkleurigheid binnen het kerkverband en is een miskenning voor alle vrouwen in onze gemeente', laat de kerkenraad van de christelijke gereformeerde kerk (CGK) in Zwoll

Nieuws

Hoe christenen reageren op CGK-besluit om vrouwelijke ambtsdragers niet toe te staan

In de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is geen plaats voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, zo werd vorige week besloten tijdens de generale synode in Nunspeet. Het besluit leidde aan de ene kant tot opluchting, omdat de CGK hiermee

Nieuws

Synode CGK: Geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) heeft vrijdag besloten geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. Een meerderheid van de synode is tegen het openstellen van ambten voor vrouwen, zo bleek vrijda

Nieuws

CGK-broeders steken hand in eigen boezem: hoe wordt de CGK uit moeras getrokken?

“Het is crisis in onze kerk en die crisis moet worden opgelost door waarachtige bekering. De vraag is: hoe dan?” Op deze manier vat een predikant de tweede vergaderdag van de generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) samen. Eén d

Nieuws

Onderzoekscommissie raadt CGK aan om vrouwelijke ambtsdragers niet toe te staan

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) is er geen plaats voor een praktijk van vrouwelijke ambtsdragers, stelt een meerderheid van een onderzoekscommissie van de generale synode van de CGK. Een week voordat de generale synode (19-22 april)

God

Predikant wil in CGK-crisis de-escaleren: "Laten we niet zelf aan Christus’ kerk knutselen"

De vraag werd onlangs weer hardop gesteld: is een kerkscheuring binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) onvermijdelijk? Dr. Bert Loonstra wil met zijn nieuwe brochure “de-escaleren”. “Ik hoop dat we elkaar vasthouden én loslaten. Met loslat

Nieuws

Classis tikt CGK Zwolle op de vingers na toelaten vrouwelijke ambtsdragers

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle heeft het dringende verzoek ontvangen om het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten terug te nemen. "Door het nemen van dat besluit op dit moment is het onderlinge vertrouwen tussen de clas

Nieuws

Bewaar het Pand reageert op besluit CGK Zwolle: 'Minachting voor kerkverband'

Stichting Bewaar het Pand zegt met ’ontsteltenis en verdriet’ kennis te hebben genomen van het besluit van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle om alle ambten open te stellen voor vrouwen. In een speciaal opgestelde verklaring roept het

Nieuws

Synodebestuur CGK keurt toelaten vrouwelijke ambtsdragers CGK Zwolle af

Het besluit van de christelijke gereformeerde kerk (CGK) in Zwolle om vrouwen toe te laten als diaken, ouderling en predikant is niet in goede aarde gevallen bij het synodebestuur. Tijdens een recente generale synode werd benadrukt dat kerken binnen

Nieuws

CGK Zwolle accepteert vrouwen als ouderling, diaken en predikant

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Zwolle heeft het besluit genomen om vrouwen toe te laten in het ambt van ouderling, diaken en predikant. ‘Met dit besluit brengen we een lang gekoesterde wens in praktijk om vrouwen een volwaardige plek te gev

God

Zijn kerkleden in de CGK te ver uit elkaar gegroeid? Drietal geeft antwoord

“De CGK zijn liturgisch uit elkaar gegroeid. Als je van Barendrecht (conservatief, red.) naar Zwolle (progressief, red.) verhuist, heb je er geen idee meer van dat je in hetzelfde kerkverband zit”, stelde dr. Arie van der Knijff onlangs. De theoloog

Nieuws

5 belangrijke vragen over een mogelijke kerkscheuring in de CGK

Nadat vier CGK-predikanten in een verklaring de noodklok luidden, komen verontruste kerkgangers morgen bijeen tijdens een ‘crisisberaad’. Is een keurscheuring op komst? Deze vraag lijkt binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken actueler dan ooit. “

God

Ds. Kieviet: "Kerkgangers staan met de deurknop in de hand om de CGK te verlaten"

“Als we op deze voet verdergaan hebben onze kerken geen bestaansrecht meer.” En: “Broeders en zusters staan op het punt om de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) te verlaten.” Deze ernstige woorden komen uit de mond van ds. J. M. J. Kieviet, emer

Nieuws

Ds. A. Hoekman losgemaakt van CGK Alphen aan de Rijn

Verdrietig nieuw uit Alphen aan de Rijn. Ds. A. Hoekman is namelijk losgemaakt van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in die plaats. Dat meldt De Wekker, het officiële landelijke blad van de CGK. Een reden voor het losmaken van de predikant van

God

Bezorgde CGK-predikanten luiden noodklok over koers CGK

"Het gezag van de Schrift is in het geding. De vraag is waar we als kerken eindigen", zegt de bezorgde ds. J. M. J. Kieviet (foto). Hij is "zeer verontrust" over huidige ontwikkelingen binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Met collega-pr

Nieuws

Koningskerk Deventer wacht niet op CGK-synode en stelt ambten voor vrouwen open

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) riepen eerder dit jaar kerken op om geen besluiten te nemen over vrouwelijke ambtsdragers. De Koningskerk in Deventer, een samenwerkingsgemeente van christelijk,- vrijgemaakt- en Nederlands gereformeerden, b

Nieuws

Invloedrijke CGK-broeders delen bezorgdheid in open brief over vrouw in het ambt: "Lokale kerken CGK moeten ruimte krijgen"

Vrouwelijke ambtsdragers blijft een belangrijk punt van discussie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Sommigen menen zelfs dat het onderwerp tot een scheuring zou kunnen leiden binnen de kerken. Vrijdag stuurden onder meer oud-Christen