Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'

Nieuws17 mei 2023
CGK-synode

'Jaren geleden was het onze overheid bekend dat er hele forse ingrepen nodig waren om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar men schoof dat steeds voor zich uit en probeerde via zogenaamde geitenpaadjes steeds buiten de wet om ingrijpende maatregelen te voorkomen. Zijn we binnen de CGK ook op zoek naar geitenpaadjes omdat we terugdeinzen voor ingrijpende maatregelen?', stelt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGB). Het CGB werd vorig jaar door behoudende dominees opgericht om kerkenraden en andere betrokkenen inhoudelijk en praktisch toe te rusten, met name op het terrein van kerkrecht, hermeneutische en exegetische achtergronden inzake het thema van de vrouw in het ambt.

De generale synode van de CGK heeft in april besloten om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. “Gemeenten die toch zusters in de ambten hebben benoemd, moeten hierop nu in de classes opnieuw worden aangesproken en vermaand”, stelde synodevoorzitter ds. J. G. Schenau. Recent ontstond er verwarring over de vraag of vermaning nu wel of niet aan de orde is, omdat diverse bezwaarschriften (revisieverzoeken) tegen het recente synodebesluit zijn ingediend.

'Zijn we binnen de CGK ook op zoek naar geitenpaadjes omdat we terugdeinzen voor ingrijpende maatregelen?'

Deputaten kerkorde en kerkrecht kwam in oktober vorig jaar met de broodnodige duidelijkheid. 'Het is in de CGK niet mogelijk om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Doen kerken dat toch, dan is er alle reden om die kerken op dat schenden van de gezamenlijke kerkordelijke afspraken aan te spreken, en in die zin te vermanen', onderstreepte het deputaatschap.

Tijdens de recente najaarsclassisvergaderingen wachtten betrokkenen in spanning af of classes wel of niet zouden overgaan tot het kerkelijk vermanen. In de classes Amsterdam, Apeldoorn en Haarlem is de zaak besproken en besloten om geen vermaan uit te spreken, ondanks het feit dat gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers onderdeel zijn van deze classes. Het CGB was not amused hierover. Men sprak eerder van 'een verdere stap naar het faillissement van ons kerkelijk samenleven. Wat heeft het voor zin als kerken en classes al jarenlang geen gehoor meer geven aan besluiten van generale en particuliere synodes?'

'Geitenpaadjes' Selderhuis
In februari besprak Cvandaag de binnen de CGK ontstane impasse met Herman Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). In antwoord op de vraag of de CGK-moter vastloopt, antwoordde hij: “Misschien moeten we als CGK over van diesel naar elektrisch, om bij je beeldspraak te blijven. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar deze vraag moet wel bespreekbaar zijn: is het tijd voor een ander kerkmodel? Als afgescheiden kerk hebben we een uniek kerkmodel, sluit dat nog voldoende aan bij de wijze waarop we ons als CGK hebben ontwikkeld? Daarover moet een goed gesprek mogelijk zijn, zonder moddergooien.”

Het CGB spreekt van 'een geitenpaadje'. 'In onze kerken is verdedigd dat het presbyteriale-synodale het meest aansluit bij de Bijbelse gegevens over de kerkregering. Dat is ook door het rapport ‘kerk-zijn’ opnieuw betoogd. Nu uitspraken van de synode een deel van ons kerkverband niet welgevallig zijn en gemeenten een eigen weg kiezen die zonde genoemd wordt (rapport kerk-zijn, GS 2019-22), is het een vorm van wegkijken als we dan maar de discussie gaan starten over een ander stelsel. Wanneer de synode in 1998 en 2019-22 benadrukt heeft dat de kwestie vrouw en ambt een zaak van gezamenlijkheid is waarin de eenheid bewaard moet worden, zou deze vraag niet op moeten komen.'

'Laten ambtsdragers en kerkenraden hun kerkelijke ja-woord op Schrift, belijdenis en kerkorde gestand doen en geen eigenmachtige en zondige wegen bewandelen.'

Naar aanleiding van het Cvandaag-interview met Selderhuis constateert het CGB nog een ander 'geitenpaadje': 'Prof. Selderhuis stelt dat we een afkoelingsperiode nodig hebben. Zou dat helpen? Tijdens de afgelopen synode is een (door hem geopperde) ‘pauze-knop’ door een voorstel unaniem omarmd en werden alle gemeenten dringend gevraagd geen nieuwe besluitvorming te doen met betrekking tot de vrouw in het ambt. Bijna een jaar verder weten we dat er alleen maar meer gemeenten eigen wegen zijn gegaan. De oproep tot een afkoelingsperiode is daarom in de praktijk een vooruitschuiven van de problemen.'

'De diepste vragen en vervreemding liggen op het niveau van Schriftverstaan en Schriftgezag. Laten ambtsdragers en kerkenraden hun kerkelijke ja-woord op Schrift, belijdenis en kerkorde gestand doen en geen eigenmachtige en zondige wegen bewandelen. Want zonde trekt scheuren waar alleen bekering ons antwoord op kan zijn', aldus het CGB.

In onderstaande lezing legt dr. C. P. de Boer namens het CGB uit waarom ‘vrouw in ambt’ geen achterhoedediscussie is:

Praatmee

Beluister onze podcast

#331 Patrick & Jeffrey over Eppo Bruins, Christenen voor Israël en Tom de Wal
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

pkn-synode
Nieuws

PKN-synode besluit: hbo-theoloog kan officieel dominee worden

Een hbo-theoloog kan voortaan volledig ‘dienaar des Woords’ worden in de Protestantse Kerk van Nederland (PKN). Daartoe besloot de synode vrijdag. Het veelbesproken voorstel kreeg een meerderheid van stemmen. Daardoor is het voortaan mogelijk om met

Mona Keijzer
Nieuws

Beoogd minister Mona Keijzer getuigt van haar "Maker" in de Tweede Kamer

Mona Keijzer, de beoogd minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, heeft deze week tijdens haar zogeheten hoorzitting in de Tweede Kamer getuigt van haar geloof in God. De politica van de BoerBurgerBeweging (BBB) sprak in haar bijdrage o

Ds. M. Klaassen
Video

Dr. Klaassen schetst drie typen christenen waar we ons in kunnen herkennen

Dr. M. Klaassen behandelde onlangs in een preek drie denkbeeldige personen die in dezelfde gemeente zitten en alledrie hetzelfde missen: de doorwerking van Gods Geest in hun leven en ziel én in het gemeenteleven. De eerste denkbeeldige persoon, die d

Cvandaag podcast
Podcast

Ergernis van de week: zure reacties op biddende voetballers

"Kom op, mensen. Soms kun je ook gewoon iets mooi vinden zonder er direct weer allerlei kanttekeningen en kritische noten bij te plaatsen", stelt Cvandaag-redacteur Patrick Simons naar aanleiding van kritische reacties op het bericht 'Voetballers Ned

ChristenDOM?
Video

Is het christendom een westers verzinsel? Bekijk de video

'Is het christendom een westers verzinsel?', die vraag staat centraal in een nieuwe video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM?. Op dit kanaal gaan christelijke jongeren middels uitlegvideo's in op allerlei geloofsthema's die een rol spele

echtscheiding
Verdieping

Echtscheiding: Wat zegt de Heere Jezus hierover?

Als de huwelijkse verbintenis van gelovigen is geschonden, mogen ze hopen op herstel. Toch kan er een moment aanbreken waarop de conclusie getrokken moet worden dat voortzetting van het huwelijk een groter kwaad is dan beëindiging. Wat zegt de Heere

Chris Verhagen
Video

Christelijke apologeet wijst op evangelisch misverstand over uitverkiezing

In deze video staat Chris Verhagen, initiatiefnemer van YouTube-kanaal Christelijke Apologeet, stil bij een volgens hem veelvoorkomende opvatting in de evangelische wereld: het idee dat Gods uitverkiezing gebaseerd is op Gods voorkennis van de vrije

Delise
Video

Zangeres Delise brengt opnieuw single uit: 'Laat het los'

'Laat het los', zo heet de nieuwste single van de christelijke zangeres Delise. 'Laat het los' is alweer de derde single die Delise dit jaar uitbrengt. In het nummer staat vergeving centraal. Hoewel we als christenen opgeroepen worden om elkaar te ve

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom je niet uit de safariwagen van Jezus moet stappen

Wilkin van de Kamp en zijn vrouw Aukje gingen een aantal jaar terug op safari in Namibië. Tijdens hun rondrit door het prachtige Namibische landschap, zagen zij drie jonge leeuwen op nog geen vijf meter afstand van hun wagen vandaan. Oog in oog stond

Päivi Räsänen
Nieuws

Bijbels Beraad M/V organiseert bijzondere conferentie met Päivi Räsänen

Op woensdag 26 juni hopen deze sprekers een bijdrage te leveren aan de interkerkelijke conferentie ‘Zelfaanbidding als nieuwe religie’. In een tijd waarin mensen liefhebbers zijn geworden van zichzelf (2 Tim. 3:2) en ‘het ik’ wordt aanbeden wil Bijbe

Ds. Marten Visser
Interview

Ds. Marten Visser: “Studeerkamergeleerde zijn is in de kerk een reëel risico”

“De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) moet niet primair het goede zoeken voor predikanten en kerkelijk werkers. Predikanten en kerkelijk werkers moeten het goede zoeken voor de kerk”, zegt dominee Marten Visser naar aanleiding van de generale syno

Kees Kraayenoord
Preekverslag

Volgens Kees Kraayenoord is tongentaal een vergeten cadeau: "We moeten er ontspannen in zijn"

"Er begon een taal over mijn lippen te stromen en ik had geen idee wat het betekende. Ik weet het nog niet. Maar ik vertrouw erop dat de Heilige Geest door mij heen Jezus grootmaakt." Kees Kraayenoord preekte recent tijdens een dienst in Mozaiek0318

Verbrande Bijbels in India
Positief nieuws

Crowdfund Open Doors en Cvandaag voor Indiase christenen levert 20.000 euro op

De gezamenlijke crowdfund van Open Doors en Cvandaag voor noodhulp voor Indiase christenen heeft ruim 20.000 euro opgebracht. Het bedrag komt ten goede aan meer dan 1230 noodhulppakketten voor deze vervolgde christenen, die grote behoefte aan voedsel

Kandidaat R. T. Michielse
Nieuws

Kand. R. T. Michielse aanvaardt beroep GerGem Sliedrecht

Kandidaat R. T. Michielse uit Kesteren heeft het beroep aangenomen dat door de gereformeerde gemeente Sliedrecht op hem was uitgebracht. In totaal ontving hij 25 beroepen, meldt GerGeminfo.nl. Michielse werd in 2020 aangenomen als student aan de Theo

CGK-synode
Nieuws

Ds. Buijs nieuwe voorzitter CGK-synode: “Kerk staat onder hoogspanning”

“De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) staat dit jaar onder hoogspanning. Het woord crisis valt nogal eens.” Dit zijn de eerste woorden van ds. P. D. J. Buijs, de kersverse voorzitter van de generale synode van de CGK. Van

Willem Lingeman
Video

De uitzonderingsregel uit Mattheüs 19 en hertrouwen (II)

'Wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel, en wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel.' Dit negende vers uit Mattheüs 19 wordt ook wel de uitzonderingsregel genoemd. In een serie van twee v

tiktok
Positief nieuws

Ontroerend: demente vrouw weet niets meer totdat gevraagd wordt wie Jezus is

Een korte video van een 88-jarige vrouw met dementie is de laatste maanden viral gegaan op social media. De vrouw heeft vergevorderde dementie en herinnert zich nauwelijks iets meer. Ze weet niet meer waar ze woont, wat ze die middag gegeten heeft en

Jacobs
Column

CvI zijn niet-Joden die achter Israël stonden, staan en zullen blijven staan!

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs over een situatie die hem al de hele week bezighoudt. Ook schrijft hij over hoog bezoek dat naar Nederland kwam en steekt hij de loftrompet over Christenen voor Israël. Lees zijn nieuwe dagboek hiero

Vluchtelingenkamp in DR Congo
Nieuws

Deze vijf rampen vergeten Nederlandse media: ZOA presenteert 'vergeten' crises

De Democratische Republiek Congo voert de lijst aan van ernstige crises die nauwelijks aandacht krijgen in de Nederlandse media. Dat blijkt uit de Vergeten Lijst, die noodhulporganisatie ZOA deze week publiceert. Op de tweede en derde plek staan Colo

Israëli's
Nieuws

Sinds 7 oktober lezen steeds meer Israëli's uit het Nieuwe Testament

Volgens de religieuze organisatie Jews for Jesus is er sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas een toename in het aantal Israëli's die het Nieuwe Testament lezen. Dat meldt The Christian Post. Sinds 7 oktober zou de organisatie, die het