Behoudende CGK-dominees vrezen 'geitenpaadjes om ingrijpende maatregelen te voorkomen'

Nieuws17 mei 2023
CGK-synode

'Jaren geleden was het onze overheid bekend dat er hele forse ingrepen nodig waren om het stikstofprobleem aan te pakken. Maar men schoof dat steeds voor zich uit en probeerde via zogenaamde geitenpaadjes steeds buiten de wet om ingrijpende maatregelen te voorkomen. Zijn we binnen de CGK ook op zoek naar geitenpaadjes omdat we terugdeinzen voor ingrijpende maatregelen?', stelt het Christelijk Gereformeerd Beraad (CGB). Het CGB werd vorig jaar door behoudende dominees opgericht om kerkenraden en andere betrokkenen inhoudelijk en praktisch toe te rusten, met name op het terrein van kerkrecht, hermeneutische en exegetische achtergronden inzake het thema van de vrouw in het ambt.

De generale synode van de CGK heeft in april besloten om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. “Gemeenten die toch zusters in de ambten hebben benoemd, moeten hierop nu in de classes opnieuw worden aangesproken en vermaand”, stelde synodevoorzitter ds. J. G. Schenau. Recent ontstond er verwarring over de vraag of vermaning nu wel of niet aan de orde is, omdat diverse bezwaarschriften (revisieverzoeken) tegen het recente synodebesluit zijn ingediend.

'Zijn we binnen de CGK ook op zoek naar geitenpaadjes omdat we terugdeinzen voor ingrijpende maatregelen?'

Deputaten kerkorde en kerkrecht kwam in oktober vorig jaar met de broodnodige duidelijkheid. 'Het is in de CGK niet mogelijk om vrouwelijke ambtsdragers te bevestigen. Doen kerken dat toch, dan is er alle reden om die kerken op dat schenden van de gezamenlijke kerkordelijke afspraken aan te spreken, en in die zin te vermanen', onderstreepte het deputaatschap.

Tijdens de recente najaarsclassisvergaderingen wachtten betrokkenen in spanning af of classes wel of niet zouden overgaan tot het kerkelijk vermanen. In de classes Amsterdam, Apeldoorn en Haarlem is de zaak besproken en besloten om geen vermaan uit te spreken, ondanks het feit dat gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers onderdeel zijn van deze classes. Het CGB was not amused hierover. Men sprak eerder van 'een verdere stap naar het faillissement van ons kerkelijk samenleven. Wat heeft het voor zin als kerken en classes al jarenlang geen gehoor meer geven aan besluiten van generale en particuliere synodes?'

'Geitenpaadjes' Selderhuis
In februari besprak Cvandaag de binnen de CGK ontstane impasse met Herman Selderhuis, hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). In antwoord op de vraag of de CGK-moter vastloopt, antwoordde hij: “Misschien moeten we als CGK over van diesel naar elektrisch, om bij je beeldspraak te blijven. Ik zeg niet dat we dat moeten doen, maar deze vraag moet wel bespreekbaar zijn: is het tijd voor een ander kerkmodel? Als afgescheiden kerk hebben we een uniek kerkmodel, sluit dat nog voldoende aan bij de wijze waarop we ons als CGK hebben ontwikkeld? Daarover moet een goed gesprek mogelijk zijn, zonder moddergooien.”

Het CGB spreekt van 'een geitenpaadje'. 'In onze kerken is verdedigd dat het presbyteriale-synodale het meest aansluit bij de Bijbelse gegevens over de kerkregering. Dat is ook door het rapport ‘kerk-zijn’ opnieuw betoogd. Nu uitspraken van de synode een deel van ons kerkverband niet welgevallig zijn en gemeenten een eigen weg kiezen die zonde genoemd wordt (rapport kerk-zijn, GS 2019-22), is het een vorm van wegkijken als we dan maar de discussie gaan starten over een ander stelsel. Wanneer de synode in 1998 en 2019-22 benadrukt heeft dat de kwestie vrouw en ambt een zaak van gezamenlijkheid is waarin de eenheid bewaard moet worden, zou deze vraag niet op moeten komen.'

'Laten ambtsdragers en kerkenraden hun kerkelijke ja-woord op Schrift, belijdenis en kerkorde gestand doen en geen eigenmachtige en zondige wegen bewandelen.'

Naar aanleiding van het Cvandaag-interview met Selderhuis constateert het CGB nog een ander 'geitenpaadje': 'Prof. Selderhuis stelt dat we een afkoelingsperiode nodig hebben. Zou dat helpen? Tijdens de afgelopen synode is een (door hem geopperde) ‘pauze-knop’ door een voorstel unaniem omarmd en werden alle gemeenten dringend gevraagd geen nieuwe besluitvorming te doen met betrekking tot de vrouw in het ambt. Bijna een jaar verder weten we dat er alleen maar meer gemeenten eigen wegen zijn gegaan. De oproep tot een afkoelingsperiode is daarom in de praktijk een vooruitschuiven van de problemen.'

'De diepste vragen en vervreemding liggen op het niveau van Schriftverstaan en Schriftgezag. Laten ambtsdragers en kerkenraden hun kerkelijke ja-woord op Schrift, belijdenis en kerkorde gestand doen en geen eigenmachtige en zondige wegen bewandelen. Want zonde trekt scheuren waar alleen bekering ons antwoord op kan zijn', aldus het CGB.

In onderstaande lezing legt dr. C. P. de Boer namens het CGB uit waarom ‘vrouw in ambt’ geen achterhoedediscussie is:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

Praatmee

Beluister onze podcast

#291 Patrick & Jeffrey over verkiezingsprogramma CU, de GerGem en de bikini
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. D.J. Diepenbroek
Nieuws

Volgens ds. Diepenbroek komt geloofsafval nooit uit het niets

Van de één op de andere dag hoor je soms dat mensen die jarenlang in God geloofden het christelijk geloof vaarwel zeggen. Voor de directe omgeving komt dat vaak als een verrassing, maar onderhuids bleek er toch al wat langer gaande te zijn. De hervor

Mozambique
Nieuws

Minstens elf christenen afgeslacht door moslimterroristen in Mozambique

Aanhangers van de Islamitische Staat bij een aanval op een dorp in Mozambique minstens elf christenen afgeslacht. Het geweld in met name het noorden van het land neemt de laatste jaren flink toe. Volgens de meest recente rapporten zijn in het land in

genderisme rechtszaak
Nieuws

Christelijke leraren kunnen niet gedwongen worden ouders voor te liegen over gender oordeelt rechter

Twee christelijke leraren hebben gelijk gekregen van een federale rechter inzake een conflict met hun werkgever. In het beleid van de basisschool stond dat zij signalen met betrekking tot genderverwarring bij hun leerlingen niet aan ouders mochten do

Paus Franciscus
Nieuws

Paus bezoekt bijeenkomst in Marseille en hekelt EU-beleid migratie

Tijdens een bezoek aan een katholieke bijeenkomst in Marseille dit weekend, hekelde paus Franciscus de manier waarop Europa omgaat met migranten die hun heil op ons continent zoeken. Dat meldt Religion News Service. De discussie rondom migratie is we

Ruben Flach
Nieuws

Ruben Flach vertrekt als directeur bij Stichting Opwekking: "God heeft duidelijk gesproken"

Ruben Flach, algemeen directeur bij Stichting Opwekking, maakt vandaag zijn vertrek bij Opwekking bekend. Hij blijft nog actief als directeur tot de komende Pinksterconferentie, die wordt gehouden van 17 tot 20 mei 2024. Tijdens deze conferentie neem

Roel Kuiper
Nieuws

Voormalig ChristenUnie-senator stoort zich aan kopieergedrag CDA

'Henri Bontenbal staat op CDA-congres te citeren uit het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. De samenleving is geen contract maar een verbond waarin je opkomt voor elkaar. Fijn om zo dicht bij elkaar te staan, maar een bronvermelding had niet m

Sudiksha Thirumalesh
Nieuws

Naam van tiener die voor levensverlengende behandeling vocht mag genoemd worden

De 19-jarige Sudiksha Thirumalesh is inmiddels overleden maar vocht tot het einde voor een levensverlengende behandeling in het buitenland. Sudiksha en haar ouders wilden haar naam openbaar maken zodat ze een crowdfund konden starten, maar vanwege de

Isabel Vaughan-Spruce
Nieuws

Twee keer gearresteerde pro-life demonstrant ontloopt strafrechtelijke vervolging

De politie heeft bevestigd dat er geen aanklacht zal worden ingediend tegen de pro-life demonstrant Isabel Vaughan-Spruce. Dat meldt Christian Today. De Engelse vrouw werd tweemaal in korte tijd gearresteerd omdat ze in stilte bad binnen de bufferzon

Meerartikelen

Thema-avond rond 250e ‘verjaardag’ psalmberijming 1773 trekt veel belangstelling
Nieuws

Thema-avond rond 250e ‘verjaardag’ psalmberijming 1773 trekt veel belangstelling

Ter ere van de 250e ‘verjaardag’ van de psalmberijming van 1773, vond in de Dordtse Augustijnenkerk onlangs een speciale psalmzangavond plaats. Naast bijdragen van ds. Verhoeven, ds. van den Herik en ds. van der Zwan, werd er door de aanwezigen veelv

PKN-predikant geeft gehoor aan oproep paus om samen voor de kerk te bidden
Nieuws

PKN-predikant geeft gehoor aan oproep paus om samen voor de kerk te bidden

Onlangs deed paus Franciscus een bijzondere oproep: ‘Kom naar Rome en bid mee voor de toekomst van de kerk.’ Op 30 september zal het Sint-Pietersplein naar verwachting dan ook volstromen met jongvolwassen die gezamenlijk aan die oproep gehoor geven. 

Lisanne
Dagelijks leven

Lisanne hield zich met occultisme bezig (totdat ze stuitte op een Facebook-bericht)

"Waarom doe ik de dingen die ik doe? Voor wie doe ik de dingen die ik doe en wat is het nut?” Het zijn vragen die Lisanne zichzelf ontelbaar vaak stelt. De vragen leveren onrust in haar hoofd op en vormen de basis voor een jarenlange zoektocht binnen

Ds. Paul Visser en Matthijs Vlaardingerbroek
God

Zien christenen kerkverlaters over het hoofd? Ds. Paul Visser antwoordt

'Er vindt momenteel een stille ramp binnen de kerk in Nederland plaats', stelde opiniemaker Matthijs Vlaardingerbroek onlangs in een columnreeks voor Cvandaag. Zien kerkgangers mensen die de kerk vaarwel zeggen over het hoofd? Dominee Paul Visser, pr

Cvandaag podcast
Nieuws

Cvandaag podcast over Duitse burgemeester, de GerGem en de bikini

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is gepresenteerd. Redacteur Patrick Simons licht een aantal interessante items uit. Presentator Jeffrey Schipper merkt dat er veel aandacht uitging naar uitspraken van dominee Klaassen over de bikini. En h

Grote Verzoendag
God

Wat iedere christen zou moeten weten over Grote Verzoendag

Op de 10e van de maand Tisjerei (september/oktober op onze kalender) viert de Joodse gemeenschap Jom Kippoer (Grote Verzoendag). Binnen het Jodendom is het de belangrijkste van de feestdagen die de HEERE in Leviticus 23 heeft voorgeschreven. Als we d

Jakob van Wielink
Dagelijks leven

Mijn frustratie kwam vaak voort uit onrealistische verwachtingen

Het leven is als een smaakpalet, met zowel zoete als zure momenten. Frustratie kan je als een bittere smaak overvallen, en als je niet oppast, kan het je hele leven - en dat van mensen om je heen - verpesten. Maar er is een manier om die zure smaak o

Ds. Arie van der Veer
God

Niemand kan twee heren dienen: waarom zei Jezus dit?

Het is het gezegde dat ‘niemand twee heren kan dienen.’ Ik koos het voor deze week waarin we schreven over leven volgens de principes van het Koninkrijk. Mijn verhaal van deze week bevatten een oproep om in de maatschappij van nu vooral ook te laten

Arleen Westerhof
God

Arleen Westerhof wijst in videoboodschap op belang van gave van profetie

Dr. Arleen Westerhof moest vroeger niets weten van de Heilige Geest: "Mij werd geleerd dat de gaven van de Geest niet meer werden gebruikt voor de gemeente. Wij hadden de Bijbel en dat moest genoeg zijn." Tijden zijn veranderd. Inmiddels onderwijst z

Egypte
Dagelijks leven

Kerk-zijn in Egypte: de Bijbel houdt de hoop levend

Achtergesteld of gepest worden: veel christenen in Egypte kunnen erover meepraten. Al eeuwenlang vormen ze een minderheid in dit islamitische land. Maar niets weerhoudt de kerk ervan om er voor anderen te zijn. De Bijbel geeft kracht. Christenen in E

jan de Beer
Dagelijks leven

Jan de Beer verzorgt herstel na toeslagenaffaire: "Ongekend onrecht"

“Het allerbelangrijkste is het dat er iemand zegt: ‘Ik geloof in je en wil er voor je zijn.” Jan de Beer is afdelingshoofd van de uitvoeringsinstantie herstel toeslagen (UHT), hij is verantwoordelijk voor de herstelbetalingen aan slachtoffers van de

Jurjen ten Brinke
Positief nieuws

Jurjen ten Brinke blikt terug op moeilijke momenten: "Dan kun je alleen nog hangen aan God"

Een video waarin Jurjen ten Brinke vertelt over de moeilijke omstandigheden in zijn leven op Cvandaag, is binnen drie dagen meer dan 50.000 keer bekeken. Jurjens vrouw kreeg een burn-out, zijn moeder scheerde langs het randje van de dood toen hij nog