cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Samenwerkingsgemeente Zoetermeer
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

23 maart 2023 door Jeffrey Schipper

Kerk Zoetermeer vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers

De samenwerkingsgemeente van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) en de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) in Zoetermeer besloot eerder om het ambt open te stellen voor vrouwen. Dit blijft niet zonder gevolgen. Deze week werd 'Het Lichtbaken' binnen de CGK vermanend toegesproken door de classis Den Haag, meldt het Reformatorisch Dagblad.

De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer binnen de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

Kerkelijke vermaning staat in de CGK hoog op de agenda vanwege de classisvergaderingen die op verschillende plaatsen in het land plaatsvinden. De generale synode heeft in april vorig jaar besloten om geen ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers binnen de kerk. “Gemeenten die toch zusters in de ambten hebben benoemd, moeten hierop nu in de classes opnieuw worden aangesproken en vermaand”, stelde synodevoorzitter ds. J. G. Schenau.

Tijdens de classisvergadering van de regio Den Haag werd ook duidelijk dat de samenwerkingsgemeente van Zoetermeer binnenkort "broederlijk vermaand" wordt tijdens een buitengewone kerkvisitatie. Wat houdt een kerkvisitatie in? Het gaat om een bezoek met een bijzonder doel. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er in de gemeente moeilijkheden zijn die bijzondere aandacht vragen. Mogelijk kan het advies van de visitatoren leiden tot een oplossing van het probleem. In dit geval gaat het om spanningen omtrent het toelaten van vrouwelijke ambtsdragers.

Foto: Samenwerkingsgemeente Het Lichtbaken

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

g
aan de apostelen werd het evangelie van de opstanding gebracht door vrouwen.