cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
CGK Zwolle
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 november 2021 door Jeffrey Schipper

Classis tikt CGK Zwolle op de vingers na toelaten vrouwelijke ambtsdragers

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in Zwolle heeft het dringende verzoek ontvangen om het besluit om vrouwelijke ambtsdragers toe te laten terug te nemen. "Door het nemen van dat besluit op dit moment is het onderlinge vertrouwen tussen de classis en Zwolle aangetast", zo laat de classis Zwolle weten volgens het Reformatorisch Dagblad.

Vorig maand maakte de kerkelijke gemeente uit Overrijssel duidelijk dat men het besluit heeft genomen om vrouwen toe te laten in het ambt van ouderling, diaken en predikant. Zo wil Zwolle een einde maken aan die kerkelijke spagaat en vraagt daarom de landelijke kerkvergadering – de generale synode – om ruimte te maken voor vrouwelijke ambtsdragers. De generale synode komt begin 2022 bijeen en dan staat de vraag op de agenda van de vrouw in het ambt.

Heet hangijzer
De vrouw in het ambt is momenteel een heet hangijzer in de CGK. Behoudende CGK-predikanten vinden dat kerkenraden die vrouwelijke ambtsdragers bevestigen synode-afspraken negeren en zichzelf daarmee buiten het kerkverband plaatsen. De CGK spraken in 1998 uit dat volgens de Bijbel "het gezaghebbend leidinggeven aan de gemeente aan de man en niet aan de vrouw toekomt.” Van de samenwerkingsgemeenten wordt sinds de synode van 1998 echter verwacht dat zij zich houden aan de minst vérgaande kerkorde. Dat is in deze kwestie die van de CGK.

Het feit dat samenwerkingsgemeenten in IJmuiden, Arnhem, Hilversum, Deventer en Nieuwegein vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd zorgt voor frustratie bij CGK’ers die de huidige afspraken willen handhaven. Tegenstanders van vrouwelijke ambtsdragers vinden dat dit proces te lang duurt en hebben in de media herhaaldelijk opgeroepen tot actie. Zij ervaren het wachten tot 2022 als indirecte acceptatie van kerken die - tegen de voorschriften in - vrouwelijke ambtsdragers hebben bevestigd.

De classis Zwolle komt op 8 december bijeen om hierover door te spreken met de Zwolse kerkenraad. Ds. S. P. Roosendaal, preses van de classis, is dankbaar dat de classis kiest voor de koninklijke weg middels een gesprek in plaats van een lastercampagne.


CGK-crisis
- Classis Zwolle geeft noodsignaal af: hoe nu verder in CGK? Prof. dr. Selderhuis antwoordt
- Behoudende CGK-predikanten willen vuist op tafel: 'Verdere stap naar faillissement CGK is gezet'
- Moeten synodebesluiten in CGK wel of niet worden opgeschort?
- Twee CGK-gemeenten vermanend toegesproken vanwege vrouwelijke ambtsdragers
- Deputaatschap CGK bevestigt: CGK-gemeenten met vrouwelijke ambtsdragers mogen vermaand worden
Meer over CGK-crisis »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen