cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
CGK Zwolle
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 januari 2023 door Redactie

CGK Zwolle vermaand op classisvergadering: "Verdrietig en teleurstellend"

De christelijke gereformeerde gemeente van Zwolle is woensdag vermanend toegesproken, omdat homo's binnen de gemeente homoseksualiteit praktiseren en welkom zijn aan de avondmaalstafel. Dit beleid wijkt af van eerdere besluiten die door de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) zijn genomen tijdens de generale synode.

Voorgeschiedenis
In 2013 werd tijdens de generale synode van de CGK een homorelatie bestempeld als "niet-Bijbels en dus zonde". De bezwaren van de kerkelijke gemeente in Zwolle werden in 2017 afgewezen. De Zwolse kerkenraad was daarover "zeer teleurgesteld". "Wij hebben niet de vrijmoedigheid om leden die in liefde en trouw met een partner van hetzelfde geslacht samenleven, pastoraal te bearbeiden als waren het leden die in zonde leven en voor wie derhalve geen plaats is in Gods koninkrijk", liet de kerkenraad destijds weten.

Openbare geloofsbelijdenis, de heilige doop en deelname aan het avondmaal is voor CGK-leden met een homorelatie niet toegestaan. In Zwolle nemen homoseksuele gemeenteleden ondanks het synodebesluit deel aan het heilig avondmaal. De Zwolse kerkenraad lichtte dit in 2019 per brief als volgt toe: "Wij geloven oprecht dat we ongeacht geaardheid, sekse en herkomst allemaal welkom zijn bij God en dus in Zijn gemeente; dit is de kern van het Evangelie. In een familie houd je elkaar vast en aanvaard je elkaar, ook als je het niet met elkaar eens bent. Het geloof in de liefde tot Jezus is onze diepste drijfveer."

Classisvergadering
De classis Zwolle (een regionale vergadering met cgk-gemeenten uit de regio) behandelde woensdag het voorstel om de cgk in Zwolle te vermanen vanwege kerkelijke ongehoorzaamheid. Het voorstel is afkomstig van de afgevaardigden van Urk (Maranatha), Lelystad, Genemuiden en Kampen en kreeg uiteindelijk de steun van 17 afgevaardigden; 10 stemden tegen, 4 onthielden zich, zo laat het Reformatorisch Dagblad weten. De vermaning is bedoeld als bekeringsoproep, zodat Zwolle aan de CGK verbonden blijft, en niet om de kloof tussen voor- en tegenstanders te vergroten.

Kerkelijke vermaning staat in de CGK hoog op de agenda vanwege de classisvergaderingen die op verschillende plaatsen in het land plaatsvinden.

Kritiek ds. Uitslag
Ds. A. C. Uitslag, één van de verdedigers van het voorstel, spreekt via het RD van "een verdrietig en teleurstellend" besluit. Uitslag, predikant in Urk, uitte vorig jaar via Twitter kritiek op Zwolle, nadat vrouwelijke ambtsdragers werden bevestigd. 'In CGK Zwolle werden op 15 mei - vier weken later - vrouwelijke ambtsdragers bevestigd. Stoer hoor, dit Zwolse staaltje van mannelijk machogedrag!', stelde Uitslag vorig jaar. Zijn voorstel om afgevaardigden van de cgk Zwolle slechts als waarnemer te ontvangen op de voorjaarsclassis van 2023 werd overigens verworpen tijdens de classisvergadering.

'Dat is beslist geen kleinigheid', lichtte Uitslag destijds zijn kritiek in een opinieartikel voor Cvandaag toe. 'Zeker als je bedenkt hoe een kerkverband als de CGK in elkaar steekt. Elke plaatselijke gemeente is zelfstandig, waardoor de kerkenraadsvergadering de belangrijkste kerkelijke vergadering is. Maar de kerkenraad van die plaatselijke kerk heeft wel besloten om aangesloten te zijn bij het kerkverband van de CGK. Door toe te treden tot een kerkverband heeft elke plaatselijke kerk vrijwillig een deel van zijn vrijheid en zelfstandigheid ingeleverd en zich geconformeerd aan de kerkelijke bepalingen en besluiten, die gelden binnen dat kerkverband. Dat geldt voor de omslag kerkelijke kassen, maar ook zaken die het gezag van de Schrift raken.'

Ander heet hangijzer: vrouw in ambt
Naast homoseksualiteit is ook de vraag of vrouwen wel of niet mogen worden toegelaten als ambtsdragers een heet hangijzer binnen de CGK. Ook dit is een item binnen de classis Zwolle. Vorig jaar maakte de cgk Zwolle duidelijk dat men het besluit heeft genomen om vrouwen toe te laten in het ambt van ouderling, diaken en predikant. 'Met dit besluit brengen we een lang gekoesterde wens in praktijk om vrouwen een volwaardige plek te geven in het kerkelijk leven', liet men weten. Het thema 'vrouw in ambt' kwam deze week niet ter sprake op de classisvergadering van de regio Zwolle. Dit komt op de volgende classisvergadering op 15 februari aan de orde.

Foto credits: Facebook CGK Zwolle

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

W
Tja, als het CGK binnenkort al niet vanwege de vrouw in het ambt uit elkaar valt dan wel daarna over homoseksualiteit. Ze kunnen zichzelf beter zsm herverkavelen naar NGK(nw samenstelling), HHK en Gergem. Dat berokkent alle richtingen nog het minste schade.