Opinie


Column

Mijn haat-liefdeverhouding met charismatische kerken: waar komt dit vandaan?

Op het moment dat ik dit artikel schrijf ben ik bijna 23 jaar oud. Daarmee ben ik oud genoeg om de kerk van mijn jeugd en de misstanden van die stroming te kunnen begrijpen. Daarom ben ik hier ook meer over gaan kijken en lezen. Zo heb ik het boek ‘C

Opinie

Christenen zijn niet geroepen om slachtofferschap te etaleren

AmsterdamZo’n zelfde gevoel kwam terug toen ik in februari met onze oudste in Amsterdam kwam. Sowieso is zo’n stad al overweldigend voor een stel dorpelingen zoals wij, maar we kregen er gratis een pro-Palestinademonstratie bij. Een voor het gevoel e

Opinie

Evangelische beweging is in aanloop naar Pasen vooral met zichzelf bezig

Iedereen kent de voorbeelden van voorgangers die langdurig vreemdgaan (en daarover liegen). Of van oudsten en leiders die dat wel weten of vermoeden maar die bang zijn voor hun eigen positie en het wangedrag in stand laten. Binnen genezingsbedieninge

Opinie

Onbegrijpelijk dat christenen zich verzetten tegen een vaccinatieplicht

Gelukkig heeft het overgrote deel van de kinderen in Nederland de BKPT-prik (difterie, kinkhoest, tetanus, polio) en de BMR-prik (bof, mazelen, rode hond) gekregen. Daardoor zijn tussen 1953 en 1992 rond de 10.000 sterfgevallen voorkomen. Om tot deze

Opinie

David de Vos gooit steen in vijver: sektarische neigingen in evangelische wereld?

Op een slechte dag zou ik zeggen:De evangelische beweging is een beweging waarin ik ben geboren, opgegroeid en waarmee ik mij voor een overgroot deel van mijn leven volledig mee geïdentificeerd heb. Vanuit deze ervaringen kan ik, vanuit een nog steed

Opinie

Snoeiharde kritiek van David de Vos: deugt de evangelische wereld niet?

Zelfs het optreden van ‘gezalfde’ leiders zoals Tom de Wal en Jaap Dieleman vind je helaas op vele plaatsen. Daarin is er trouwens wel verschil tussen de meer charismatische en de minder of niet-charismatische vleugel van de evangelische beweging (ik

Opinie

CU-leider Mirjam Bikker slaat plank mis met aanval op wokisme

Wokisme is iets voor ‘links elitair’ Nederland, zo zei ook partijleider Mirjam Bikker op het laatste partijcongres van de ChristenUnie. En dat niet alleen, het is ook de dictatuur van de ‘enkeling’ die regels wil opleggen aan de meerderheid. Dat moet

Opinie

Tom de Wal toont aan dat het verstandig is om gebedsgenezers te ontlopen

Hij wil in zijn geboorteplaats Dussen een enorm religieus complex bouwen waar hij zo’n 1775 bezoekers kan ontvangen en van waaruit hij zijn diensten wil gaan vormgeven. Ook is hij een Bijbelschool gestart. Kwetsbare mensenHet moeilijke van dit alles

Opinie

Hoe een artikel in De Stentor duidelijk maakt dat abortus géén medische zorg is

'Een abortus ondergáán, zeggen de medewerkers van de Mildredkliniek keer op keer. ‘Abortus plegen’ zul je hier niet horen. Wat hier gebeurt, is immers geen moord, benadrukt arts Moradi.' Een opmerkelijk citaat in een artikel in de Stentor van afgelop

Opinie

In christelijk Nederland wordt vrijheid geclaimd of onvrijheid afgedwongen

Wat hoort bij een volwassen manier van geloven? Volwassen geloven kent een evenwicht van verschillende aspecten. Uit het geloof leven - zelfstandig zijn Positief kritisch zijn; zelf goed nadenken over wat je hoort in de kerk, leest in de Bijbel; zel

Column

Christenen voor Israël onder vuur

Het begon eind vorige week met een column (inmiddels verstopt achter een betaalmuur) van de ‘journalist’ Remco van Mulligen over een van onze sprekers uit Israël, die hij extremistisch vond. Ik zet het woord journalist maar even tussen haakjes, want

Verdieping

Christenen oproepen tot bekering in strijd tegen comfortchristendom: goed idee?

In het Nieuwe Testament heeft het woord ‘bekering’ twee heel verschillende betekenissen. De eerste betekenis vind je bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 1:9, ‘Jullie hebben je van de afgoden tot God bekeerd om de levende en waarachtige God te dienen’.

Opinie

Een bekeringsoproep: het wordt tijd dat we 'groene christenen' worden

Dat het niet goed gaat met de aarde weten we al decennialang. Sommigen plakken zich uit frustratie vast aan een schilderij of smijten er blikken soep tegenaan. Het is nog net geen geweld tegen personen, maar wel tegen objecten. Sinds wanneer zijn mus

Opinie

Waarom roept het abortusstandpunt van christenen zoveel weerstand op?

Onlangs plaatste huisarts Sophie Brühl een artikel op haar LinkedIn-pagina over verschillende anticonceptiemethodes. Maria Grijpma schreef daaronder de volgende opmerking: “Ik heb jaren in een abortuskliniek gewerkt. Heb veel vrouwen liefdevol begele

Column

Christenen hebben te weinig oog voor de gave van het onderscheiden van geesten

De gave van het onderscheiden van geesten kan opgevat worden als een gave waardoor een boze geest of boze geesten ontmaskert kunnen worden bij mensen die gebonden zijn. In Handelingen 16 was er een vrouw die een waarzeggende geest had. De Bijbel zegt

Opinie

Gesprek over (homo)seksualiteit en gender is broodnodig

“Jos is 15 en zit in havo 3. Hij wil graag bij de vriendengroep in zijn klas horen en kopieert daarom het gedrag van de jongens. Dat lukt aardig. Toch voelt hij zich vaak alleen. Jos heeft lang getwijfeld over zijn seksuele gevoelens, maar inmiddels

Column

Cultuurchristendom is een bedreiging voor Nederlandse kerken

Wat me opviel was de volkomen onbevangenheid waarmee ze dit zei. Daar heb ik nog vaak over nagedacht. Waar kwam die onbevangenheid vandaan? Ik denk dat ik het weet. In Thailand is minder dan een procent van de bevolking christen. Als een gemiddelde T

Opinie

Israël en de landbelofte: Willem Ouweneel trekt vergaande conclusies

Hij schrijft: ‘Uiteindelijk is Van Vlastuin toch gewoon een ‘spiritualist’ – iemand die de oudtestamentische profetieën ‘vergeestelijkt’ – net als alle ‘vervangingstheologen’ doen. Zelfs Augustinus, de vader van dat ongelukkige profetische spirituali

Opinie

Hoe kun je de kerk van binnenuit kapotmaken? Hier volgt een snelcursus

WetticismeDit is een beproefd middel om te zorgen dat mensen geen echte christenen zijn. Zorg ervoor dat ze het evangelie maar nauwelijks te horen krijgen, zodat ze altijd in twijfel blijven, en bij voorkeur hun leven lang nooit tot Christus durven k

Opinie

TUA-studenten maken na 'Hyperdordt' karikatuur van leer Gereformeerde Gemeenten

Mijn grootste moeite zit in de formulering van ‘positie B’. De studenten stellen daar onder andere: ‘Er is dus rechtvaardigmaking mogelijk zónder dat iemand daadwerkelijk gelooft in Jezus Christus.’ Ze beschuldigen de Gereformeerde Gemeenten er daarm

Opinie

HHK Staphorst haalt kerkorde van stal om Van den Brink de mond te snoeren

Wat net zo belangrijk is: kerkrecht beperkt zich tot kerkelijke zaken. Dat wil zeggen: een plaatselijke kerk heeft niets te zeggen over wat er buiten het eigen kerkverband gebeurt. En een derde principe van hervormd-gereformeerd kerkrecht is: kerken

Opinie

GerGem-predikant relativeert het gevaar van hypercalvinisme: terecht?

Ik laat de rechtvaardiging van de goddeloze even rusten. Het gaat mij dus om het statement van ds. Mulder dat het front van de actuele geestelijke strijd ligt bij het Schriftgezag en niet bij hypercalvinisme. Als je in Digibron zoekt op arminianisme

Opinie

Op grond van de Bijbel is een Israëlische én Palestijnse staat niet onlogisch

Eerdere vredesvoorstellen zijn stuk voor stuk door de Palestijnse onderhandelaars afgewezen. Ook nu ligt de focus weer op een Palestijnse staat, die naast de Gazastrook ook de Westelijke Jordaanoever zou moeten omvatten. Toch is ook deze poging gedoe

Opinie

Hoe maak je als christen onderscheid tussen ware en valse profeten?

Profeten toetsen is een opdracht. De Here Jezus verwijt de leiders van de gemeente in Thyatira dat zij de 'profetes' Izebel haar gang lieten gaan met haar gevaarlijke 'openbaringen' (Openb. 2:20). Misschien vonden zij dat je niet mocht oordelen, of d

Opinie

Reformatorische gezindte staat na ‘Hyperdordt’ op een kruispunt: hoe nu verder?

Wij willen als studenten aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) in dit opiniestuk de twee posities die in ‘Hyperdordt’ worden weergegeven schetsen en vervolgens benoemen wat de consequenties van beide posities zijn. WedergeboorteOp pagina 6

Opinie

Was T. B. Joshua een man van God of een valse profeet?

Prof. dr. Willem Ouweneel schreef er een drieluik over waarin hij rekenschap geeft over zijn eigen relatie met wijlen 'profeet' T. B. Joshua. Het is te waarderen dat hij nu toegeeft in 2004 ook al gevaren te hebben onderkend in de bediening van 'de p

Opinie

God schiep Donald Trump...

Dat een gemiddelde zichzelf prevalerend christen niet bepaald uitblinkt in het bezitten van een voldoende ontwikkeld gevoel voor humor bleek uit de reacties op het filmpje. “Trump is niet onze verlosser”, miesmuisde Michael Demastus voorganger van de

Opinie

De gekleurde abortusvisie van columnist Lineke Blijdorp

Het Amerikaanse aandeel van dat groteske abortuscijfer is niet gering maar alsnog slechts één procent. Waarom zou het wereldwijde aantal dan direct moeten leiden tot uitspraken over Amerika? Volgens Blijdorp is de abortusdiscussie gekleurd vanwege ee

Opinie

Een nieuwe steen in de vijver van de reformatorische gezindte: is dat écht nodig?

In Hyperdordt schrijf ik het volgende: ‘Mijn zorg is niet sociologisch, maar theologisch van aard. Ik schets en weerspreek de min of meer gesystematiseerde visie op de heilsweg die je breed in de gereformeerde gezindte aantreft.’ In dit artikel schri

Opinie

Bezoek SGP-leider Stoffer legt eenzijdige solidariteit met Israël bloot

Hij bracht begin januari met een aantal parlementariërs uit andere Europese landen een ‘solidariteitsreis’ aan Israël. Hij deed dit, zei hij, vanuit een diepe liefde voor Israël. Hij ging met het leger op stap, sprak met een slachtoffer van de barbaa

Opinie

Euthanasie: het juiste antwoord op psychisch lijden?

Waarom is het een actueel en belangrijk thema? Het aantal patiënten dat vanuit psychisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden een verzoek indient voor actieve levensbeëindiging neemt toe. De schattingen van euthanasieverzoeken bij psychiaters lopen van

Opinie

Waarom ik als christen geen tegenstander ben van euthanasie

Een lastiger verhaal in dit geheel, is de euthanasie voor patiënten die niet kampen met lichamelijk lijden maar met uitzichtloos en ondraaglijk lijden van psychische aard. Het criterium “ ondraaglijk”, valt - hoewel natuurlijk altijd subjectief - vaa

Opinie

Charismatisch fanatisme: evangelische christenen op glad ijs

Gericht op gevoelMensen die uit een koud intellectueel klimaat wat het geloof betreft komen lopen het gevaar om door te slaan in een overdreven nadruk op gevoel en ervaringen. Dat is een eerste kenmerk van fanatisme, dat men vooral gericht is op de s

Column

Kerst is verworden tot een lichtzinnig volksfeest

Vraag een doorsnee Nederlander wat het belangrijkste feest voor christenen is en de kans is groot dat het antwoord luidt: kerstfeest. Eigenlijk heel merkwaardig. Twee van de vier evangeliën hebben het helemaal niet over de geboorte van de Heere Jezus

Opinie

De Statenvertaling aanpassen: is dat nu echt nodig?

Om te begrijpen wat hier speelt, moet je de geschiedenis van de Statenvertaling een beetje kennen. Deze zeventiende-eeuwse vertaling werd gefinancierd door de overheid, de Staten-Generaal, vandaar de naam ’Statenvertaling.’ De befaamde synode van Dor

Opinie

Zou iedere dominee in onze kerken universitair opgeleid moeten zijn?

De synode van de NGK bespreekt een rapport over de toekomst van het predikantsambt in de NGK. Tijdens de behandeling en ook in de dagen erna is veel gesproken over één van de adviezen: hou de positie van gemeentepredikant voorbehouden aan de WO-theol

Opinie

De valkuil van islamofobie: een boodschap voor christelijke PVV-stemmers

De verkiezingsuitslag laat zien dat een grote groep Nederlanders, inclusief christenen, zich zorgen maakt over de staat der Nederlanden. Bestaanszekerheid, huisvesting, de kwaliteit van zorg en migratieproblemen zijn belangrijke redenen geweest om op

Opinie

Traditioneel-Bijbels standpunt niet bedoeld om vrouw in haar hok te stoppen

Er was een conferentie van vrouwen met vrouwen voor vrouwen. Die trok nogal aandacht, zowel hier als in diverse christelijke dagbladen. De Nashvilleverklaring en Bijbels Beraad M/V werden ook genoemd. Daarom hebben wij gereageerd (zie ook dit artikel

Opinie

Wat de monsterzege van de PVV te zeggen heeft tot de christelijke politiek

Succesvolle emancipatieIn de negentiende eeuw werd de Antirevolutionaire Partij (ARP) door Abraham Kuyper opgericht om de politieke belangen van de ‘kleine luyden’ tegenover het machtige liberalisme en het opkomende socialisme te behartigen. Het zou

Opinie

Dubieuze heiligenverering in reformatorische en evangelische kring

Het is slechts een enkel voorbeeld van de wijze waarop we ook in de reformatorische afdeling van Gods wereldwijde lichaam onbeschaamd onze heiligen vereren. Ds. Kersten, die een vrij dubieuze rol speelde tijdens de Duitse bezetting van ons land en na

Column

De effectieve propaganda van Hamas: Wordt Europa straks alsnog 'Judenfrei'?

In boven weergegeven trant redeneert de giftige, ‘progressieve’ woke-ideologie. Onderwijsinstellingen worden geprest hun steun uit te spreken voor de Palestijnen. Anti-Joodse sentimenten groeien nog harder dan Jona’s wonderboom. Palestijnse vlaggen v

Opinie

ChristenUnie presenteert zich als verdoolde evangelische actiegroep

Ik herinner het me nog goed: de bijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, januari 2000, waarop RPF en GPV hun fusie presenteerden. GPV-leider Gert Schutte stond er wat ongemakkelijk bij, Leen van Dijke, de nr. 1 van de RPF, was dolenthousiast.

Opinie

In wat voor land ben ik wakker geworden na monsterzege Wilders?

Ik heb nieuws voor deze mensen: je bent in hetzelfde land wakker geworden als de dag ervoor. De opkomst van Wilders is al jaren gaande. De lichte daling in zetels was de vorige keer slechts een eenmalige dip als gevolg van de kortstondige opkomst van

Column

Politiek bedrog en de Koning

Als politicus voel ik me ook aangesproken en ervaar ik deze verantwoordelijkheid. Want het maakt dus uit hoe ik leef en wat mijn keuzes zijn. Dat heeft blijkbaar effect op de mensen in het land. Als ik niet integer ben, als ik toegeef aan het vertell

Opinie

Wat de opmerkelijke bekering van Ayaan Hirsi Ali tot ons te zeggen heeft

Dit verhaal staat in de klassieker van José Ortéga y Gasset, ‘De opstand van de massamens’. Ik haalde dit eens aan tijdens een debat in de Eerste Kamer over onze democratische rechtstaat. Hoe hol is een debat hierover als niet wordt gesproken over de

Opinie

Als christen aansluiten bij protestbewegingen: kan dat?

Om te beginnen een positiebepaling. Ik heb eerder op deze website een soortgelijk betoog gehouden over boerenprotesten. Daarbij stelde ik allereerst dat de tegenstelling tussen het boerenbedrijf aan de ene kant en de gezonde leefomgeving anderzijds o

Opinie

Bijbelse retoriek van sommige pro-Israël christenen is ongepast

Sinds de gruwelijke oorlog in Israël en Gaza die Hamas op 7 oktober jl. ontketend heeft, citeren veel christenen Bijbelteksten om hun steun aan Israël te betuigen. De november-editie van Israël aktueel, het blad van ‘Christenen voor Israël’, plaatste

Column

Hervormingsdag 2023: Is de Reformatie mislukt?

Vandaag is het 31 oktober. De meerderheid van de mensen om ons heen denkt eerder aan spoken, heksen en andere griezelige Halloweenattributen, dan aan de drie bekende reformatoren: Luther, Calvijn, Zwingli. De kernen van de Reformatie zijn samengevat

Column

Door de Reformatie is christelijk Nederland veel kwijtgeraakt

Tegelijkertijd kan Hervormingsdag niet alleen maar met fanfare en vrolijkheid herdacht worden. De Hervorming was namelijk ook maar ten dele een hervorming. Het leidde ook een grote kerkscheuring in die tot de dag van vandaag voortbestaat. Ik twijfel

Opinie

Protest tegen Israël is verzet tegen Gods actieve handelen

Waarom zijn de journalistieke en internationaal-rechtelijke maatstaven ineens anders als er een Joodse staat aan het andere eind van de equatie staat? Waar elders wordt het onthoofden van burgers geja-maart? Waarom moeten wereldwijd Joodse scholen ui