Opinie


Opinie

Zou iedere dominee in onze kerken universitair opgeleid moeten zijn?

De synode van de NGK bespreekt een rapport over de toekomst van het predikantsambt in de NGK. Tijdens de behandeling en ook in de dagen erna is veel gesproken over één van de adviezen: hou de positie van gemeentepredikant voorbehouden aan de WO-theol

Opinie

Traditioneel-Bijbels standpunt niet bedoeld om vrouw in haar hok te stoppen

Er was een conferentie van vrouwen met vrouwen voor vrouwen. Die trok nogal aandacht, zowel hier als in diverse christelijke dagbladen. De Nashvilleverklaring en Bijbels Beraad M/V werden ook genoemd. Daarom hebben wij gereageerd (zie ook dit artikel

Opinie

Wat de monsterzege van de PVV te zeggen heeft tot de christelijke politiek

Succesvolle emancipatieIn de negentiende eeuw werd de Antirevolutionaire Partij (ARP) door Abraham Kuyper opgericht om de politieke belangen van de ‘kleine luyden’ tegenover het machtige liberalisme en het opkomende socialisme te behartigen. Het zou

Opinie

Dubieuze heiligenverering in reformatorische en evangelische kring

Het is slechts een enkel voorbeeld van de wijze waarop we ook in de reformatorische afdeling van Gods wereldwijde lichaam onbeschaamd onze heiligen vereren. Ds. Kersten, die een vrij dubieuze rol speelde tijdens de Duitse bezetting van ons land en na

Column

De effectieve propaganda van Hamas: Wordt Europa straks alsnog 'Judenfrei'?

In boven weergegeven trant redeneert de giftige, ‘progressieve’ woke-ideologie. Onderwijsinstellingen worden geprest hun steun uit te spreken voor de Palestijnen. Anti-Joodse sentimenten groeien nog harder dan Jona’s wonderboom. Palestijnse vlaggen v

Opinie

ChristenUnie presenteert zich als verdoolde evangelische actiegroep

Ik herinner het me nog goed: de bijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, januari 2000, waarop RPF en GPV hun fusie presenteerden. GPV-leider Gert Schutte stond er wat ongemakkelijk bij, Leen van Dijke, de nr. 1 van de RPF, was dolenthousiast.

Opinie

In wat voor land ben ik wakker geworden na monsterzege Wilders?

Ik heb nieuws voor deze mensen: je bent in hetzelfde land wakker geworden als de dag ervoor. De opkomst van Wilders is al jaren gaande. De lichte daling in zetels was de vorige keer slechts een eenmalige dip als gevolg van de kortstondige opkomst van

Column

Politiek bedrog en de Koning

Als politicus voel ik me ook aangesproken en ervaar ik deze verantwoordelijkheid. Want het maakt dus uit hoe ik leef en wat mijn keuzes zijn. Dat heeft blijkbaar effect op de mensen in het land. Als ik niet integer ben, als ik toegeef aan het vertell

Opinie

Wat de opmerkelijke bekering van Ayaan Hirsi Ali tot ons te zeggen heeft

Dit verhaal staat in de klassieker van José Ortéga y Gasset, ‘De opstand van de massamens’. Ik haalde dit eens aan tijdens een debat in de Eerste Kamer over onze democratische rechtstaat. Hoe hol is een debat hierover als niet wordt gesproken over de

Opinie

Als christen aansluiten bij protestbewegingen: kan dat?

Om te beginnen een positiebepaling. Ik heb eerder op deze website een soortgelijk betoog gehouden over boerenprotesten. Daarbij stelde ik allereerst dat de tegenstelling tussen het boerenbedrijf aan de ene kant en de gezonde leefomgeving anderzijds o

Opinie

Bijbelse retoriek van sommige pro-Israël christenen is ongepast

Sinds de gruwelijke oorlog in Israël en Gaza die Hamas op 7 oktober jl. ontketend heeft, citeren veel christenen Bijbelteksten om hun steun aan Israël te betuigen. De november-editie van Israël aktueel, het blad van ‘Christenen voor Israël’, plaatste

Column

Hervormingsdag 2023: Is de Reformatie mislukt?

Vandaag is het 31 oktober. De meerderheid van de mensen om ons heen denkt eerder aan spoken, heksen en andere griezelige Halloweenattributen, dan aan de drie bekende reformatoren: Luther, Calvijn, Zwingli. De kernen van de Reformatie zijn samengevat

Column

Door de Reformatie is christelijk Nederland veel kwijtgeraakt

Tegelijkertijd kan Hervormingsdag niet alleen maar met fanfare en vrolijkheid herdacht worden. De Hervorming was namelijk ook maar ten dele een hervorming. Het leidde ook een grote kerkscheuring in die tot de dag van vandaag voortbestaat. Ik twijfel

Opinie

Protest tegen Israël is verzet tegen Gods actieve handelen

Waarom zijn de journalistieke en internationaal-rechtelijke maatstaven ineens anders als er een Joodse staat aan het andere eind van de equatie staat? Waar elders wordt het onthoofden van burgers geja-maart? Waarom moeten wereldwijd Joodse scholen ui

Opinie

Wat iedere christen zou moeten weten over Israël en de Palestijnen

1. Het woord ‘Palestijn’ betekent bewoner van Palestina, van wat voor afkomst zo iemand ook moge zijn. Tot de jaren 1950 werden daarom ook de joodse bewoners van Palestina ‘Palestijnen’ genoemd. Omgekeerd hebben de tegenwoordige ‘Arabieren’ (binnen e

Opinie

Christelijke LHBTI’ers hebben geen kerkelijke goedkeuring nodig

Om gelijk open kaart te spelen, zelf ben ik een vrouw in geregistreerd partnerschap met een andere vrouw. Hoe sta ik zelf tegenover de uitbreiding van de LHBTIQA+? Eerlijk gezegd is het ook een beetje mijn eigen vraag. Waar stoppen deze ontwikkelinge

Opinie

'Ik kan niet evangeliseren': een onnodig excuus

Ik zal u gelijk maar eerlijk zeggen, ik ben er ook slecht in. Ik voel altijd een drempel als ik het gesprek aan wil gaan met ongelovigen. Als ik mensen zie die op straat op iedereen toe stappen en enthousiast beginnen te spreken, voel ik mij heel onb

God

De zoektocht van LHBTI’ers: kerkelijke goedkeuring of vrede met God?

Hoe moet de gelovige LHBTI'er toch met dit alles omgaan? Dit essay is geschreven voor hen en de kerk waartoe zij behoren, waarbij ik mij vooral richt op de LHB'er. Ik schrijf om praktische redenen in mannelijke termen, maar bedoel daarmee m/v. Afgedw

Opinie

Het 'Onzichtbare Front' in Israëls oorlog: welke rol hebben christenen?

Uit Abrahams nageslacht kwam onze Redder voort. De Heere Jezus Christus is een Jood; dankzij Zijn Joodse volgelingen is het Evangelie aan de heidenvolken gebracht en uiteindelijk zelfs bij ons gekomen! Alleen de redding door Hem is al van onschatbare

Nieuws

God is geen vrouw, maar God is ook geen man

Op haar website schrijft Ploeg: ‘Ooit werd God aanbeden als echtpaar. In de oude tempel van Jeruzalem stonden ze zij aan zij, Jahweh en Asjera, een mannelijke en een vrouwelijke verschijningsvorm van God.’ Na de verwoesting van de tempel en de ballin

Nieuws

De Bijbel is glashelder over onze omgang met dieren

Vandaag is het Werelddierendag. Graag grijp ik deze gelegenheid met beide handen aan om als medeschepsel mijn gedachten te laten gaan over onze omgang met Gods andere schepselen en dan vooral de dieren. Gelukkig dringt het besef steeds dieper door da

Nieuws

Kunstenares maakte duizenden beeldjes van Asjera: wie is deze heidense godin?

Kunstenares Marieke Ploeg heeft 3000 beeldjes van de godin Asjera gemaakt en in Maarssen tentoongesteld. Ze vraagt hiermee aandacht voor de vrouwelijke verschijningsvorm van de God van Israël. Volgens haar werd Asjera enkele millennia terug vereerd a

Nieuws

Hoe een Bijbeltekst over ambtenaren actueel is in ons land

Boven het stukje staat ‘Ambtenaren beschermen elkaar’, en het gaat als volgt: “Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een h

God

Kinderwensdienst Frontrunners: grensoverschrijdend en manipulatief

"De Bijbel zegt dat er geen man of vrouw onvruchtbaar hoeft te zijn", stelde Tom de Wal afgelopen weekend  in een kinderwensdienst, georganiseerd door Frontrunners Ministries. Cvandaag publiceerde eerder deze week een verslag van de samenkomst. Ik ze

Nieuws

Tegenstrijdigheden in de discussie rondom abortus

Die bewuste slogan is niet de enige tegenstelling waarbij gemeten wordt met twee maten. Laten we kijken naar een aantal andere. Foto’s ontwikkeling eerste 9 weken Het vrouwenmagazine Linda kwam vorig jaar met een artikel “Zo ziet een zwangerschap er

Dagelijks leven

Waarom (bad)kleding alles te maken heeft met het eren van God

Onlangs verscheen er een fragment van een preek van mij over wereldgelijkvormigheid op Cvandaag. Als illustratie hierbij noemde ik de bikini. Omdat een preek niet echt de plek is om hier uitvoerig op in te gaan hierbij een nadere toelichting. Wonend

God

Drie redenen waarom er geen Bijbelgetrouwe christenen bestaan

Mijn hele leven ben ik al naar hen op zoek: Bijbelgetrouwe christenen. Maar tot op de dag van vandaag heb ik er nog geen een gevonden; allereerst niet in mezelf, noch in de ander. En ik kom toch veel lieve, toegewijde en trouwe christenen tegen als r

God

Spijtbetuiging GerGem-predikant wijst op kerkelijke belangen

‘Broeder Vreugdenhil sprak zijn spijt uit over zijn woorden rond dr. G. A. van den Brink (die via Cvandaag in omloop zijn)’, zo was vorige week te lezen in De Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem), nadat deze gewaardeerde p

Opinie

Halfnaakt over straat: hoe onderscheiden christenen zich?

Er blijkt nu, zomer 2023, best een duidelijk verschil tussen vrouwen- en mannenmode. Helaas is dat verschil lang niet altijd goed nieuws. Het is de vraag hoe christenen daarmee om moeten gaan en hoe zij zich zouden kunnen of moeten onderscheiden. Man

God

Zijn christelijke klimaatactivisten ongehoorzaam aan God?

Van de ene op de andere dag weigerde een collega om met mij praten. Hij hoorde dat ik als klimaatactivist de wet overtreed. Het werd een ongemakkelijke werksituatie waarin hij me letterlijk ontliep. Ik begreep zijn boosheid wel. Een wet overtreden is

God

Een kritische vraag na oratie over de hel: wordt Gods toorn vergeten?

Durf en dapperheid kan prof. dr. Arnold Huijgen niet ontzegd worden als hij in zijn tweede oratie het thema van de hel agendeert. Het thema is existentieel geladen en het vraagt academische precisie om hier publiek over te oreren. Gevraagd naar een r

God

Een confrontatie met het kwaad: waar bent U toch, God?

In 1994 was het voor mij nieuws uit een ver land dat ik niet kende en het ging over gevechten tussen twee bevolkingsgroepen waar ik nog nooit van gehoord had. Nu keek ik in de ogen van dokter Theophile en zag het diepe verdriet dat al 30 jaar oud is.

Dagelijks leven

Waarom zwijgen over ons gruwelijke slavernijverleden geen optie is

De negentiende eeuw was het tijdperk waarin de nationale trots bloeide en geurde. Aan helden en heldendaden geen gebrek. Nationalistische gevoelens werkten als gist in onze schoenen. Dat ging zo nog even door in de twintigste eeuw. Inmiddels beleven

Dagelijks leven

We zijn geen christen omdat we de schepping of de Bijbel zo goed begrijpen

Vorige maand schreef ik over het wereldbeeld van Petrus van Mastricht, een vooraanstaand gereformeerde theoloog uit de 17e eeuw. Creationisten nu beroepen zich onder andere op hem als een bewijs dat christenen Genesis 1 traditioneel altijd al letterl

God

Hoogleraar Arnold Huijgen stelt dat de hel is bedoeld om te troosten: terecht?

'De hel is niet bedoeld om mensen bang te maken, maar om te troosten', stelt collega Arnold Huijgen in gesprek met het Nederlands Dagblad. Desgevraagd plaats ik een aantal vraagtekens, maar dat doe ik heel behoedzaam omdat het een interview betreft.

God

Verbazing over 'Bijbelse' argumenten tegen gebruik Herziene Statenvertaling

De laatste dagen is de aloude Bijbelvertalingendiscussie weer opgelaaid toen een reformatorische scholengemeenschap besloot het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) toe te staan. Wij zullen ons niet mengen in de bestaande discussie - er best

Nieuws

Kees van der Staaij maakte de refozuil aantrekkelijk voor jonge christenen

Het is maar goed dat Kees van der Staaij een bescheiden mens is, anders zou hij het afgelopen weekend, en misschien zelfs op zondag, op weg naar de kerk, naast zijn schoenen zijn gaan lopen. Wat een eerbetoon voor het “geweten van de Kamer”. Voor de

Nieuws

Christelijke leiders opvallend stil na stigmatisering in kwaliteitskrant

Wie zwijgt, stemt toe. In dat licht is de stilte van christelijke leiders als het over intolerantie tegen christenen gaat opvallend. Afgelopen week schreef een NRC-journaliste in een bijzinnetje van een recensie: ‘Venijn verpakt in liefde. Laat dat m

Opinie

Moet een christen in staat zijn om te bewijzen dat God bestaat?

Kun jij bewijzen dat God bestaat? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt, soms in een persoonlijk gesprek, maar meestal meer in het algemeen op social media of in blogs en columns. Soms is de persoon die de vraag stelt echt benieuwd naar het a

Opinie

Zouden christenen wel of niet mee moeten doen aan boerenprotesten?

Het dorp waar ik woon werd onlangs, samen met omringende gemeenten, omgedoopt tot de onafhankelijke republiek “Boerenlanden”, nadat er al een tijdje omgekeerde vlaggen wapperden. Het zijn acties in het rijtje van geblokkeerde snelwegen, omgeploegde n

Dagelijks leven

Doet (dreigende) christenvervolging in Nederland denken aan Noord-Korea?

Toen ik het afgelopen jaar aangaf serieuze vervolging aan te zien komen, riep dit niet alleen herkenning maar ook tegenspraak op. Op een manier zoals ik die ook op andere plaatsen tegenkwam als sommigen waarschuwden voor christenvervolging in West-Eu

Dagelijks leven

Een aanklacht tegen de meritocratie

Dankzij de Corona-tijd is vanuit het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie een nieuw soort bijeenkomsten ontstaan: De Leeskamer. Regelmatig komen we samen met een groep mensen om te spreken over een boek dat we met elkaar gelezen hebben. Afg

Dagelijks leven

Ik stond met een dood kindje in mijn handen

23 jaar was ik. Net mijn studie journalistiek afgerond en ik mocht in opdracht van de EO samen met een team van de NOS naar het grensgebied van Tsjaad en Soedan. Er was daar een enorme hongersnood door langdurige droogte. Wat ik daar zag, hoorde en v

Dagelijks leven

Laten evangelischen minder spreken over de opname (en anderen juist meer)

Iedere lezer een gezegend 2022 toegewenst! Een jaarwisseling zet ons stil bij de voortgang van de tijd. De tijd vliegt, wij vliegen. Waar naartoe? Alles gaat richting de wederkomst van Christus. Het lijkt wel alsof over heel de wereld een extra haast

Nieuws

Wat zegt het machtsmisbruik van dominee Van der Aa over de kerkstructuur van de PKN?

Soms zou ik wel eens willen dat ik ‘refogelisch’ was, en dus kon genieten van de voordelen van zowel de traditionele kerken als de evangelische gemeenten. De voordelen van de traditionele kerken zijn hun (gewoonlijk) degelijke theologische opleidinge

Dagelijks leven

Tijd voor een langetermijnvisie op corona

Eerder heb ik mij uitgesproken vóór vaccinatie tegen het coronavirus. De argumenten en adviezen van wetenschappers zijn overtuigend. Deze mensen, die er meer verstand van hebben dan ik, stellen dat de vaccins bescherming bieden tegen Covid-19 en de d

Dagelijks leven

Op zoek naar de poppetjes voor het nieuwe kabinet

Op zoek naar de poppetjes. Zo heet het als, na het schrijven van een regeerakkoord, de formateur en beoogd premier op zoek gaat naar geschikte ministers en staatssecretarissen. De poppetjes. Ik vind het nogal denigrerend klinken. Alsof het echt helem

Dagelijks leven

Is dit het laatste kabinet met ChristenUnie?

De ChristenUnie is als partij allang niet meer alleen tegen abortus en euthanasie en vóór het gezin, maar heeft zijn profiel onder Leen van Dijke, André Rouvoet en Arie Slob, verbreed tot een christelijk-sociale partij. Zo was Dick Stellingwerf (toen

Dagelijks leven

ChristenUnie stapt opnieuw in regering met VVD en D66: verstandig?

Hebben de christelijke partijen CDA en ChristenUnie (CU) er goed aan gedaan om een coalitieakkoord met de sociaalliberalen van VVD en D66 te sluiten? Hoe kunnen we dat akkoord vanuit christelijk perspectief waarderen? Voor het CDA is deze vraag zo go

Dagelijks leven

Regeerakkoord: in de ChristenUnie is een andere geest gaan waaien

Vlak voor het afronden van de formatiebesprekingen tweette minister Slob van de ChristenUnie met onverholen trots een foto waarop te zien is dat hij samen met D66-minister Van Engelshoven de regenboogvlag hees bij het ministerie van Onderwijs en Cult