Preekfragmenten


Video

HHK-predikant heeft een boodschap voor kerkgangers die avondmaal weigeren

“Hoe gaat u nu verder? U komt vanmorgen niet aan het avondmaal hè? Ik weet niet hoeveel het er zijn. Dat hoef ik ook niet te weten, maar hoe gaat u dan verder?", richt de HHK-predikant zich tot zijn hoorders. "Gaat u straks naar huis toe en zegt u mi

Video

HHK-dominee wilde legerpredikant worden maar God stuurde hem naar Goedereede

“Ik wilde graag legerpredikant worden, dus ik had een gesprek aangevraagd met het hoofd van de legerpredikanten in de tijd dat ik een beroep ontving vanuit Goedereede. Dan zit je daar bij die legerpredikant en dan vraag je of je mee kunt doen. ‘Nou’,

Video

Ds. Klaassen verbaast zich over korte rokjes refoleerlingen: "Alsjeblieft, trek een broek aan"

“Help je kinderen in deze rotwereld van vandaag, vaders en moeders”, merkt Klaassen op richting zijn toehoorders. “Een andere manier waarbij je elkaar kunt helpen is om erover na te denken hoe je je kleedt. Laten we ons zo kleden dat we anderen geen

Video

CGK-predikant over toekomst Israël: "Ook Amerika zal zich tegen haar keren"

De predikant baseert zijn woorden op wat er staat geschreven in Zacharia 12 en 13. "De profeet Zacharia zegt: 'Te dien dage zullen alle volken der aarde zich tegen Jeruzalem vergaderen.' Het is nu Hamas, Hezbollah, Iran en andere verschillende Arabis

Nieuws

HHK-predikant deelt ernstige boodschap aan christenen die twijfelen aan hun behoud

Veel christenen ervaren om verschillende redenen moeite om het genadeoffer van de Heere Jezus Christus aan te nemen. Zo worden vragen als ‘Is het wel voor mij’ regelmatig gesteld op het kerkelijk erf. Ds. N.P.J. Kleiberg merkte onlangs in een preek o

Video

HHK-predikant stelt indringende vraag: "Wat doe jij voor de gemeente?"

‘Als lidmaten van deze gemeente hebben we allemaal een verantwoordelijkheid naar het geheel van de gemeente toe. Mag ik zo eens vanavond aan iedereen, ook thuis, vragen wat uw bijdrage aan de gemeente is? Geef er maar een antwoord op. Ik hoop niet da

God

Prof. dr. De Reuver deelt prachtige anekdote na overlijden buurman: "Opa, hoe weet u dat hij boven is?"

"'Opa, hoe weet u dat hij boven is? Opa antwoordde: 'Die man kon God niet missen en zulke mensen kan God ook niet missen.'" Prof. dr. De Reuver deelde onlangs in een preek een indrukwekkende anekdote tussen zijn opa en een neefje nadat een man in de

Nieuws

GerGem-predikant deelt indringende boodschap: "Je wordt niet zalig door de wet"

Ds. G.J. Baan deelde onlangs een indringende boodschap vanaf de kansel. De GerGem-predikant merkte op dat een christen zijn zaligheid kan niet verdienen door middel van de wet. Baan merkt op dat er slechts één weg is waardoor een mens behouden blijft

Video

Ds. Simons wijst op keerzijde zondekennis: "Alleen Jezus laat zien wat mijn zonden zijn"

"Er zijn ook dominees die leren dat als je je zonde leert kennen, dat je ogen dan open gaan en dat je zegt: ‘Vroeger was ik blind en nu zie ik.’ Dit geloof ik juist niet. Ik geloof wel dat de Bijbel leert dat de wet onze zonden laat zien, maar hij ka

Nieuws

GerGem-predikant over oorlog Israël-Hamas: "Het is een geestelijke strijd"

"Ik heb getracht het licht van de Bijbel over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te laten schijnen. In de tijd van John Newton (een Engelse priester uit de 18e eeuw, red.) waren er al kranten. Hij zei dat we de krant moeten lezen door de bril van

Video

Ds. Messemaker zong 'Ere zij God' in de velden van Efratha

"Het is voor Jakob in die nacht indrukwekkend om die trap naar de hemel te zien, maar hoe God zich vandaag aan ons openbaart is nog indrukwekkender. Hij heeft zich volledig geopenbaard door Zijn Zoon in Jezus Christus. In Hem is de hemel opengegaan",

Video

HHK-predikant gelooft dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn

“Schreeuw om Leven wijst erop dat we niet die vrouwen met kilheid moeten omringen", merkt de predikant op. "Maar stel dat de Heere jou gebruikt, en misschien ben je helemaal niet zo welbespraakt, om met zo’n vrouw of meisje te praten over wat er gebe

Video

HHK-predikant waarschuwt voor schijngeloof: "Dat moet helemaal overboord"

“Ik was nog geen predikant, ik was student in de theologie en toen hoorde ik een gesprek aan tussen een oudere godvrezende vrouw die veel geloofszekerheid en veel geloofsvreugde mocht hebben en een jongere vrouw”, vertelt ds. De Vries aan zijn toehoo

Video

Canadese predikant zette ds. Baars aan het denken: "Waarom hebben jullie geen gebedsdienst?"

“Een enkeling van u weet dat ik een periode in Canada heb mogen dienen in een immigrantenkerk, de zusterkerk van ons eigen kerkverband”, vertelt de predikant aan zijn toehoorders. “In die periode hadden we nogal wat contact als kleine gemeente met en

God

Ds. Klaassen spreekt zich uit over Israël: "Geen volk is zo gehaat als het Joodse volk"

"Haat tegen Israël en het Joodse volk is er altijd geweest. Ik durf gerust te zeggen dat er geen volk zo gehaat is als het Joodse volk. We hebben er zelfs een woord voor: antisemitisme. U weet vast dat dat wereldwijd ontzettend toeneemt. Heel veel Jo

God

CGK-predikant hoorde over psalmen zingende kinderen voor stervende vader

Een ernstig zieke vader ziet zijn einde spoedig naderen en zal zijn geliefden moeten loslaten. Ondanks al het verdriet, klinken er vanuit de ziekenhuiskamer waar hij ligt lofpsalmen waar zijn vrouw en kinderen aan zijn sterfbed zingen. Verwonderd lui

Video

Ds. Budding stelt confronterende vraag: "Heb je ooit verlangd naar de komst van Christus?"

"Hebben jullie in de afgelopen week weleens een keer heel bewust aan de wederkomst van Christus gedacht? Nog een vraag: heeft u, heb jij, in de afgelopen week naar de komst van de Heere Jezus verlangd? Verlangd. Heb je in je hart zachtjes gezegd: ‘He

Video

Bemoedigende boodschap ds. Van Wijk: “God stelt geen voorwaarde om tot Hem te komen"

“Heeft u dat wel eens ontdekt dat we eigenlijk van nature een ‘farizeeërshart’ hebben?”, vraagt ds. Van Wijk aan zijn toehoorders. “Maar ook een gebrek aan berouw en zondebesef, hoeft u niet te verhinderen om bij de Heere Jezus uit te komen. Als we e

Video

Ds. Baan verbaast zich over mensen die eerst een teken van God willen voordat ze geloven

“Ik zal een voorbeeld geven. Neem in een of ander arm land een bedelaar die honger heeft en aan de kant van de weg zit. Ineens komt er iemand aanlopen met een heel brood onder zijn arm. Die zegt tegen die bedelaar: ‘Hier, een heel brood.’ Zou u het k

Video

In welk land groeit Gods kerk het snelst? HHK-predikant antwoordt

Den Ouden: "In 1979 (toen de Islamitische Revolutie plaatsvond, red.) waren er 500 christenen in Iran. Op dit moment is er sprake van meer dan een miljoen volgelingen van Jezus. En dat ondanks de grote verdrukkingen!" Bekijk het preekfragment en klik

Video

Ds. Klaassen over de eenzijdige trouw van God: "We hebben niets terug te geven"

“Je zult maar iets krijgen  en niks terug kunnen geven. En dat niet één keer, maar telkens weer opnieuw. Hoe voel je je dan? Er was eens een bakker in een stad. Elke dag reed hij zijn ronde om brood te bezorgen en halverwege de route kwam hij langs e

Video

Volgens prof. dr. Van Vlastuin is zonde tegen het evangelie erger dan tegen de wet

"In de Bijbel lees je allerlei titels voor de gemeente. We worden genoemd: ‘Kinderen van het Koninkrijk’ en er wordt van ons gezegd dat wij in die vruchtbare Wijnstok, de Heere Jezus Christus, zijn ingelijfd. Of ergens ander staat dat wij tot de heme

Nieuws

CGK-predikant roept gemeente op staande te zingen voor zwaar getroffen Israël

Afgelopen zaterdag werd de wereld opgeschrikt door de laffe aanval van terreurorganisatie Hamas op Israël. Tot dusver kwamen al 900 Israëlische burgers en soldaten door het geweld om het leven en raakten nog eens 2000 mensen gewond. Een deel daarvan

Video

Ds. Van Kooten over de kenmerken van ware bekering: "Hij meer en ik minder"

"Voelt u zich ook zo’n iemand die het zelf niet kan en tegelijk zo bidt: 'HEER, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend'. Dat is een kenmerk van waarachtige bekering. Je vertrouwt niet meer op je eigen inzicht: ‘Ik vind dit en als je lo

Video

Volgens ds. Diepenbroek moeten christenen de zonde niet bagatelliseren

Ds. Diepenbroek preekte onlangs over Psalm 14 waarbij het eerste vers centraal stond: ‘De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet.' “Hij is er wel. Dat zal u niet

Video

Ds. Emaus benoemt de kern van het geloof: "Met drie B's van de Bijbel kom je verder"

“Ik wil deze preek, ook voor de kinderen en de jongeren, beginnen met een voorbeeld”, richt de predikant zich tot zijn toehoorders. “Het gaat om een verhaal wat historisch is en wat zich vermoedelijk afspeelde in India. Hij was de enige zoon van een

Video

GerGem-predikant: "Goedertierenheid kan je tot bekering brengen"

Goedertierenheid is onderdeel van de vrucht van de Geest die in Galaten 5 vers 22 beschreven wordt. Maar wat betekent dit woord eigenlijk in ons dagelijks leven? “We lezen in de Bijbel heel vaak over Gods goedertierenheid. Vooral in het boek van de P

Video

HHK-predikant houdt spiegel voor: "Onbewust denken christenen in termen van kracht en macht"

“We hebben het zelf niet in de gaten, want we doen het met de beste bedoelingen, maar wat verwachten we ongemerkt nog veel van onszelf. Ons eigen kunnen en kennen. Onze voornemens. Wat zijn we daarin nog vleselijk, zoal Paulus dat noemt. Vleselijk. W

Video

Prof. dr. De Reuver wijst op Gods trouw als alles ons bij de handen afbreekt

“Ik hoor wel eens van mensen die zo’n pijn hebben, dat ze zeiden: ‘Ik kon het niet harden.’ Of, heel ingrijpend, het verlies van een dierbare: je man, vrouw of kind. Dat zijn natuurlijk geen problemen meer hé, dat zijn slagen die je vellen, lasten di

Video

Hoe blijf ik nederig als een ambtsdrager 'onzin' verkoopt?

Benieuwd naar het volledige antwoord van ds. A.S. Middelkoop op bovengestelde vraag? Bekijk dan onderstaande video van Geloofstoerusting zeker terug.

Video

Ds. Klaassen: "God adopteert mensen die er door de zonde niet uitzien"

"Een jaar of 40 geleden werd er in Amerika een meisje geboren. Een dochter van een tienermoeder. Gezond hartje, gezonde longetjes, armpjes en beentjes: alles zat erop en eraan. Alleen had ze geen gezicht, maar een vormeloze, vochtige massa met een so

Nieuws

CGK-predikant sprak stel met twijfels over kinderwens

Er zijn getrouwde christelijke stellen die het in deze tijd, waarin de maatschappij steeds seculierder wordt, twijfelen of ze wel een gezinnetje moeten stichten. Dat die zorgen van alle tijden zijn, blijkt wel uit een anekdote die ds. A. Baars onlang

Nieuws

HHK-predikant: “Iemand die niet gastvrij is hoort niet op de kansel thuis”

Volgens ds. P. den Ouden hoort iemand die niet gastvrij niet op de kansel of in de kerkenraad thuis. Dat stelde de HHK-predikant onlangs in een preek over Paulus die in 1 Timotheüs 3 een aantal kenmerken noemt waaraan een ambtsdrager moet voldoen. “V

God

CGK-predikant: "Gedoopt zijn betekent niet dat je direct opnieuw geboren bent"

"Wij mogen van onszelf of van onze kinderen niet veronderstellen dat zij wederom geboren zijn", aldus ds. A. Baars. De CGK-predikant merkte onlangs in een preek op dat als we gedoopt zijn dat dat nog niet automatisch betekent dat we ook daadwerkelijk

God

GerGem-predikant wijst op vreemdelingenschap christenen: "Ons thuis is hier niet"

'In dit hoofdstuk (Vreugdenhil preekte onlangs uit Genesis 35 en 37, red.) wordt Kanaän het land van zijn vreemdelingschappen genoemd. Dat betekent dat Jacob daar als vreemdeling en als pelgrim woont. Het land is niet van hem. Jacob is niet thuis hie

Video

Ds. Baan deelt verhaal van Joods meisje dat op overspel betrapt werd

“Wellicht telde dit meisje niet veel meer dan zestien lentes en is ze met Loofhuttenfeest een avondje op stap geweest. Daar zit niets verkeerds in, want het was Loofhuttenfeest. Dat kennen we als een heilig feest voor de Heere dat daar in Jeruzalem g

God

HHK-predikant over uitverkiezing: "Je kunt er zo bang van worden"

'Ben ik uitverkoren of niet?' Het is een vraag die de gemiddelde christen bezig kan houden. Sommige broeders en zusters in het geloof ervaren grote angst of twijfel als het over de uitverkiezing gaat. Zo merkt ook ds. M. van Reenen op in een nieuwe v

Video

Ds. Simons: "Als je Jezus gezien hebt, is je thuis niet meer op aarde"

De hervormde predikant merkt op dat sommige mensen zichzelf afvragen wat ze met Jezus aan moeten. "In deze wereld draait het toch om geld verdienen en ons huis? Wat moet je dan met Jezus? Als je je dat afvraagt, heb je een punt. In deze wereld kun je

Video

CGK-predikant waarschuwt voor wetticisme: "Daarmee beërf je de hemel niet"

“Nicodemus. Een naam die we een enkele keer in het Nieuwe Testament tegenkomen. Hij wordt ons hier voorgesteld als een overste der Joden. Dat betekende dat hij behoorde tot de Hoge Raad, tot het Sanhedrin. Bovendien was hij een Farizeeër. Hij behoord

Nieuws

Ds. Klaassen over Israël: "Kruisiging Jezus beëindigt bijzondere band niet"

"'Maar dominee, ze hebben toch de Heere Jezus verworpen?’ Ja, dat is voor een groot deel helaas zeker waar en toch doet ook dat die bijzondere band niet teniet. Je moet er maar eens over lezen wat Paulus erover zegt in Romeinen 9 tot en met 11. U wee

Video

CGK-predikant citeert Golda Meïr: "Arabische staten uit op totale vernietiging Israël"

"Golda Meïr was de premier van Israël ten tijde van de Jom Kipoer-oorlog in 1973. Nu 50 jaar geleden. In haar autobiografie schrijft ze het volgende: ‘Ik heb er nooit aan getwijfeld, geen ogenblik, dat het werkelijke doel van de Arabische staten alti

Video

Ds. Budding moest als zestienjarige niets van de kerk weten en haatte God

Ds. D.J. Budding moest als zestienjarige niets van de kerk weten en haatte naar eigen zeggen God zelfs. Dat vertelde de hervormde predikant onlangs in een preek. Een rechtstreekse vraag van een ouderling tijdens een huisbezoek zette hem echter aan he

Video

Waarom het geloof volgens ds. M.M. van Campen geen formule of techniek is

Bekijk in onderstaande video van Geloofstoerusting de bijdrage van ds. M.M. van Campen terug. Neem voor meer inspirerende video's een kijkje op het YouTube-kanaal van Geloofstoerusting.

God

Volgens ds. Van Reenen is telefoonverslaving onder jongeren een groter probleem dan drugs

"Ik heb nog nooit ouders meegemaakt die God gedankt hebben dat hun kind van twaalf een smartphone mocht krijgen", merkte ds. M. van Reenen onlangs tijdens een lezing op een gemeenteavond. De predikant bezocht onlangs een ouderavond waarbij het telefo

Video

Hervormde predikant doet indringende oproep: "Laat u met God verzoenen"

“Nu kom ik terecht bij de toepassing voor ons, want deze hele geschiedenis kent eigenlijk maar één heel duidelijke en heldere toepassing: ‘Zijn wij al ontdekt aan onze zonden?’ Hebt u het weleens echt gezongen met uw ganse hart: ‘Zo Gij in 't recht w

Video

CGK-predikant deelt indringende oproep tot bekering: "Hoeveel preken heeft u al gehoord?"

"Je kan op het erf van het verbond leven, maar nog een vreemdeling zijn van de genade van het verbond. Wij hebben in onze kerken altijd geleerd dat er twee soorten verbondskinderen zijn. Alle kinderen van het verbond worden gedoopt in de naam van de

God

Ds. Van Campen: "Wie bij Jezus vandaan loopt, voelt zich knap ongelukkig"

'Als je eenmaal door de Deur naar binnen bent gegaan, kun je dan weer naar buiten? Of is binnen, binnen?' Die vraag werd onlangs gesteld aan ds. M.M. van Campen tijdens een avond van Geloofstoerusting. De hervormde predikant merkt op dat als je eenma

Nieuws

Ds. Messemaker spreekt zich uit over Israël: "Ze moeten het hebben van hun God"

"God zoekt Zijn Israël, Zijn kerk en deze wereld. Waarom? Omdat Hij verre vluchtelingen liefheeft, omdat Hij zondaren niet over heeft voor de verlorenheid en voor het verderf, omdat Jakob Zijn kind is, omdat Israël Zijn volk is en omdat Zijn hart van

God

Ds. Egas vraagt aandacht voor mensen met onvervulde kinderwens: "Pijn wordt niet minder"

De kinderwens die uitblijft: het is in het leven van veel mensen een diepe wond die misschien nooit meer geneest. Zo betuigde ook ds. A.A. Egas onlangs in een preek: "U moet niet denken dat als een stel veertig of vijftig jaar getrouwd is en geen kin

Video

Ds. van Campen over het navolgen van Jezus: "Je zal veel tegenkanting ontmoeten"

In Mattheüs 7 spreekt de Heere Jezus over de nauwe poort, maar wat heeft dit concreet tot ons te zeggen? “Het is eerste antwoord is dat je altijd moet kijken tegen wie de Heere Jezus dit zegt. Je moet er nooit zomaar teksten uitplukken, maar altijd k