Preekfragmenten


Video

HHK-predikant spreekt angst uit dat heel veel kerkgangers in de hel zijn

“Tot mijn groot genoegen werk ik nog steeds veel met militairen. Sommigen leven van festival naar festival en zien het leven als één groot feest. Ze zeggen dan: ‘Als we sterven, gaan we naar de hel. Dan zijn we daar met onze maten en dan drinken we n

Video

Ds. Van Reenen legt uit waarom voetbal en afgoderij alles met elkaar te maken hebben

"Ik sprak van de week iemand uit Engeland en die was wat in aanraking gekomen met onze reformatorische wereld. We hadden zo een gesprek over allerlei dingen. Op een gegeven moment zei hij iets en niemand van het gezelschap lachte. Het waren allemaal

Video

HHK-predikant maakt zich zorgen over lage opkomst bij kerkelijke activiteiten

“Als de apostel het hier heeft over de onderlinge bijeenkomsten die je niet moet nalaten, doelt hij niet alleen op de zondagse eredienst, maar dan heeft hij het ook over allerlei andere momenten waarop de gemeente samenkomt om elkaar te ontmoeten. De

Video

GerGem-predikant las indrukwekkend ooggetuigenverslag uit Noord-Korea

In onderstaand fragment deelt de predikant onder meer indrukwekkende verhalen van Noord-Koreaanse christenen die ondanks afschuwelijke martelingen hun geloof in God niet opzeggen. Deze las hij in het Open Doors Magazine. Ook gaat hij in op het feit d

Video

Dr. Klaassen schetst drie typen christenen waar we ons in kunnen herkennen

Erik“Ik begin eens met drie mensen. Ze zijn niet echt en toch ook weer wel. Aan u de vraag: wat is de overeenkomst tussen deze drie mensen?", vraagt Klaassen aan zijn toehoorders. "De eerste is Erik. Erik is 24 jaar oud en pasgetrouwd. Ogenschijnlijk

Video

Ds. Budding vertelt over man die zesjarig kind doodreed: "Nu is het door mij verloren"

"Als u door de Geest van God geleid wordt, dat alles gaat veranderen in uw leven. Echt alles. De Geest laat niets hetzelfde. Hier is ontzettend veel van te zeggen, en er zijn ook heel veel dikke boeken over geschreven. Ik wil proberen om in het kort

Video

HHK-predikant maakt duidelijk waarom Israël nog altijd bestaat

"Je kan je eigenlijk alleen maar verbazen dat dat volk, dat eeuwenlang zo'n haat en vijandschap heeft moeten ervaren, nog bestaat en dat Jeruzalem er nog is. Hoe kan het dat dat kleine snippertje land aan de Middellandse Zee, dat aan alle kanten omge

Video

Volgens ds. Zondag beschouwen sommige christenen de rustdag als een soort concentratiekamp

“Ik heb in de achterliggende week onder meer een boek gelezen over de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven door Rudolf Vrba. Misschien kent u het wel. Hij is een van de vijf mensen die wist te ontsnappen uit het concentratiekamp Auschwitz. Hij heef

Video

HHK-predikant heeft een boodschap voor kerkgangers die avondmaal weigeren

“Hoe gaat u nu verder? U komt vanmorgen niet aan het avondmaal hè? Ik weet niet hoeveel het er zijn. Dat hoef ik ook niet te weten, maar hoe gaat u dan verder?", richt de HHK-predikant zich tot zijn hoorders. "Gaat u straks naar huis toe en zegt u mi

Video

GerGem-predikant waarschuwt christenen die kerkdiensten overslaan

“Thomas, één van de twaalf discipelen, was niet met hen toen Jezus daar kwam. Waarom was hij er eigenlijk niet? Misschien vragen andere mensen dat ook wel eens als het om u en jou gaat: ‘Waarom was die er niet? Waar zat hij eigenlijk? Ik zag hem ’s m

Video

CGK-predikant over vernielingen op de UvA: "Wat drift beheerst het woedend heidendom?"

"Wat drift beheerst het woedend heidendom? Misschien heeft u dat ook wel gedacht toen u die aangrijpende, trieste en verschrikkelijke beelden zag van wat er plaatsgevonden heeft op het terrein van de universiteit van Amsterdam. Hier werd op verschrik

Video

Ds. Van Zanden over bekering: "God wil dat we met al onze zonden breken"

“Zit er iemand die pas kortgeleden tot geloof is gekomen?", vraagt de predikant aan zijn toehoorders. "Dat is dan een prachtige zaak geweest. Je hebt misschien zo je omzwervingen gehad. Je hebt misschien tijden in je leven gekend dat je niet met God

Video

Ds. Borsje kreeg een email van een man die een bijzondere tekst op een grafsteen zag staan

"Door het geloof in Jezus Christus is deze bedelaar gesterkt en hersteld. Deze kreupele man is gered door zich toe te vertrouwen aan de Heere Jezus. Hoe weet u dat dan? Kijk maar wat hij doet. Hij grijpt die grijpende hand van Petrus vast. Dat is wat

Video

Ds. Budding stelt confronterende vraag: "Bent u écht Gods kind of maakt u dat uzelf wijs?"

"Zitten jullie wel eens met deze vraag: ben ik écht een kind van God?", vraagt Budding aan zijn toehoorders. "Want van het eerlijke antwoord op die vraag, zal het wel afhangen waar u de eeuwigheid zal doorbrengen. Bent u, ben jij écht een kind van Go

Video

Ds. Budding vertelt over onkerkelijke jongen (nu dominee) die tot geloof kwam tijdens de preek

"Er was eens een dominee - dat is hij nu maar was hij niet, dat heb ik uit zijn eigen mond gehoord- die verkering kreeg met een kerkelijk meisje. Zelf was hij niet kerkelijk, maar hij was wel gek op haar.  Dus hij ging met haar mee naar haar ouderlij

Video

Volgens ds. Koppelaar roept de Bijbel nergens op om te bidden om bekering

In onderstaande video is het bewuste preekfragment van ds. J. Koppelaar terug te zien. Onderstaande beelden zijn afkomstig van het YouTube-kanaal Evangelie Herauten. Op dagelijkse basis plaatst dit kanaal preekfragmenten van reformatorische predikant

Video

Ds. Maas stelt indringende vraag: "Wat heeft u te verliezen als God er niet is?"

“Je weet toch dat er in ons land heel veel mensen leven zonder God en geloof, dat gaat toch prima? Die genieten van het leven, zoals wij ook in deze dagen doen. Die maken genoeg mee, zoals wij ook genoeg meemaken. Die hebben toch ook te maken met ver

Video

HHK-predikant vertelt dat bekering plaatsvindt in een directe confrontatie met Jezus

"‘U hebt Jezus genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood.’ Petrus zei dus klip en klaar, zonder schaamte te hebben of bang te zijn voor de reacties, in die preek: 'Jullie hebben door te zondigen Jezus aan het k

Video

HHK-predikant bindt stelletjes op het hart te wachten met seks voor het huwelijk

Ds. Diepenbroek richt zich tot stelletjes die verkering hebben: "Ik wil iets tegen jullie zeggen en ik wil iets tegen jullie ouders zeggen. Eerst iets tegen jullie: zoek de verleiding niet op, en denk ook niet dat je sterk genoeg bent om die verleidi

Video

CGK-predikant legt uit waarom een christen niet door kerkgang gered wordt

“We zitten hier als verschillende mensen die op verschillende manieren tot Christus komen. Daar is de Geest vrij machtig in. Sommigen worden door de goedertierenheden van de Heere getrokken, anderen zijn tot Hem gevlucht vanwege de dreiging van de he

Video

Engelse predikant vroeg aan ds. Baan hoeveel mensen uit zijn gemeente al wedergeboren waren

“Het is alweer tientallen jaren geleden dat ik een keer een predikantenconferentie in Engeland bijwoonde. Toen viel mij op dat die Engelstalige dominees soms wonderlijke vragen kunnen stellen. Die stellen ze dan niet alleen aan Hollanders, maar ook a

Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Is het geen oer Bijbelse opdracht om een kind bij de voeten van Jezus te brengen? Zegt de Heere Jezus niet hardop: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder ze niet.’ De vader van de maanzieke jongen doet wat hij moet doen: zijn kind bij Jezus br

Video

Ds. De Groot bezocht ds. Blom drie dagen voor zijn overlijden: "Zijn ziel bezweek van sterk verlangen"

"Ik heb van de week de rouwdienst geleid van mijn lieve vriend en broeder dominee Blom. Die heeft een heel lang ziekbed gehad en er is ook bijna niks van hem overgebleven. Maar wat was het heerlijk om met hem in de laatste fase van zijn leven te verk

Video

Ds. Klaassen verbaast zich over korte rokjes refoleerlingen: "Alsjeblieft, trek een broek aan"

“Help je kinderen in deze rotwereld van vandaag, vaders en moeders”, merkt Klaassen op richting zijn toehoorders. “Een andere manier waarbij je elkaar kunt helpen is om erover na te denken hoe je je kleedt. Laten we ons zo kleden dat we anderen geen

Video

Ds. Zondag vertelt over deelname organiste aan heilig avondmaal: "Ze kon het niet bevatten"

"Vrede wil zeggen dat er niets meer is tussen God en mij en ook niet meer tussen mensen onderling. 'Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden. Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden. En als Hij dit gezegd had, blies Hi

Video

Ds. De Groot roept op tot bekering: "Vlucht tot het bloed van de verzoening"

“'Dominee, u preekt niet genoeg de wet.’ Dat is een rechtse directe. Ik kan nooit meer de wet preken dan dat Jesaja heeft gedaan. Die spreekt tegen een volk dat inderdaad ongehoorzaam en tegensprekend is. Veel erger nog is dat ze zelfs de afgoden van

Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

“Bewaar je oog, bewaar je oog”, zegt Van Zanden tegen zijn toehoorders. “Als je oog je ergert, trek het er maar uit. Dat zal je voor zoveel ellende bewaren. Denk nou niet dat jij er wel tegen bestand bent, dat jij de uitzondering op de regel bent. Vo

Video

HHK-predikant wijst op ‘on-Bijbelse patronen en gedachten’ in reformatorische gezindte

“De Farizeeën en Schriftgeleerden zaten vast aan het verleden en Jezus doorbrak deze patronen”, vervolgde de hersteld hervormde emerituspredikant. “Jezus werd gezien als zeer gevaarlijk, want Hij richtte de mensen op de toekomst. Hij zei: ‘Het konink

Video

Volgens ds. Simons moeten christenen zichzelf niet alleen voor het avondmaal beproeven

“Ik denk dat ik het al meer tegen u gezegd hebt, maar vanmorgen zet ik er nog eens een streep onder", zegt Simons tegen zijn toehoorders. "Moet u luisteren. ‘Opdat wij nu tot onze troost het Avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig, dat

Video

CGK-predikant merkt op dat Jezus ons nooit wegstuurt als we tot Hem komen

“Blijkbaar is dat een natuurlijke trek bij zondaars om te denken dat er geen plek meer is voor jou. Blijkbaar zit het in ons hart om klein over de genade van God te denken. Jezus zegt daarop: ‘Ik wil je ervan overtuigen dat dat niet zo is.’ Hij zegt:

Video

Baby van ds. G. van Zanden werd stil na bijzonder lied over Jezus

Bekijk het preekfragment en klik hier om de volledige preek van ds. Van Zanden te beluisteren:

Video

HHK-predikant legt vinger bij veelgebruikte "onbijbelse uitdrukking"

Bekijk het preekfragment en klik hier voor de volledige preek van ds. P. den Ouden:

Video

Ds. Van den Berg wijst erop dat we in moeilijke omstandigheden Gods goedheid ervaren kunnen

"‘Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde”, zingt de dichter van Psalm 16. Dat kan door de moeilijkste omstandigheden heen. In situaties van ernstige ziekten, grote beproeving, verlies, nood, rouw, verdr

Video

CGK-predikant merkt op dat steeds meer jonge mannen zich laten steriliseren

"De Heere zegt tegen Noach: ‘Je moet nu deze aarde vruchtbaar maken. Je moet deze aarde bouwen, bewaren en je vermenigvuldigen.’ De Heere wil dat deze aarde een plaats is waarop Zijn volk wonen mag. Daartoe krijgt Noach de opdracht. Het zijn de woord

Video

Ds. J. C. de Groot schrok van beelden dodenherdenking: "Waar gaat dit naartoe?"

De hervormde predikant wijst op de pijnlijke realiteit waarmee het Joodse volk vandaag de dag te maken heeft. "Joodse scholen moeten worden bewaakt. En gisteren (4 mei, red.) heeft het antisemitisme zich laten zien op een manier die we nooit eerder h

Video

HHK-predikant roept christenen op om helder licht te zijn in donkere wereld

"Want was die gemeente aan het doen? Dat hadden we natuurlijk gelezen in Handelingen 1 vers 14: ‘Allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken.' Bidden is het hard werken. Dat is op je knieën gaan, dat is God aanroepen. Wij kunnen he

Video

HHK-predikant stelt dat we rekenschap moeten afleggen van rentmeesterschap bij terugkomst Jezus

“Dan denk ik nog een keer aan dat woord ‘rentmeesterschap’. Dat wat wij van de Heere aan geld, aan goed, aan welvaart en aan bezittingen gekregen hebben en om dat namens Hem te beheren. En daar komt Hij eenmaal op terug. Als we sterven en voor God ve

Video

HHK-dominee wilde legerpredikant worden maar God stuurde hem naar Goedereede

“Ik wilde graag legerpredikant worden, dus ik had een gesprek aangevraagd met het hoofd van de legerpredikanten in de tijd dat ik een beroep ontving vanuit Goedereede. Dan zit je daar bij die legerpredikant en dan vraag je of je mee kunt doen. ‘Nou’,

Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Volgende week vieren we heilig avondmaal en als het goed is het heilig avondmaal altijd een hoogtijdag voor de gemeente. Dat vindt u toch ook wel? Met avondmaal mag je zo dicht bij de Heere Jezus komen en bij Hem zijn. Ik vind het altijd zo prachtig

Video

GerGem-predikant legt uit waarom Joden zo gehaat worden

"Het is niet zomaar een oorlog", doelt Visser op de oorlog in Gaza. "Achter de oorlog in Gaza zit de macht van de vorst der duisternis. Waarom heeft de duivel het zo voorzien op zo’n klein stukje grond en op dat kleine beetje land van die Israëlieten

Video

Ds. Van Zanden wijst op Jezus' wederkomst: "Ben je er klaar voor?"

"Ben je al bereid?" Die vraag stelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek aan zijn toehoorders. "Er ligt een diepere ernst in deze tekst (Van Zanden preekte over Mattheüs 25, red.) en dat heeft te maken met de komst van het einde. Christus zal nog

Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Als je naar de landkaart kijkt, wat stelt Israël dan voor? Het is een klein landje, gelegen aan de Middellandse Zee, en tóch het centrum van de wereldgeschiedenis. Israël is een steen des aanstoots voor de wereldpolitiek en wordt omringd door vijand

Video

Ds. Klaassen vraagt zich af: zien christenen uit naar een geestelijke herleving?

"Zijn er twaalf mensen in Barneveld die uitzien naar herleving en daarom bidden?", vraagt Klaassen aan zijn toehoorders. "Spurgeon zegt dat God het dan zal doen. Want de Heere is niet veranderd. Wat is het antwoord op de lege plekken in de kerk van d

Video

Ds. Van Zanden verloor zijn stem tijdens preek voor hoorcommissie

"‘Zonder Mij kunt gij niks doen’. Ik zal nog een laatste voorbeeld geven en dat is er eentje uit eigen ervaring. Soms gaat de Heere het zo maken dat een dominee eventjes op zijn plek wordt gewezen. Een dominee is afhankelijk van zijn stem, dus wannee

Video

Hervormde predikant waarschuwt voor valse nederigheid: "Dat is een christen op zijn slechtst"

"Er was een dominee en die ging op bezoek bij de vroomste vrouw van Oosterwolde. Ik weet niet wie dat was, maar de dominee ging er heen en ze voerden een heel gesprek. Die vrouw vertelde over haar geestelijk leven en ze kroop er nogal diep door. Late

Video

Ds. Klaassen vertelt over man die uit de homoscene stapte: "Gods Woord was raak"

"Genade verandert mensen. Ik kan daar zomaar verschillende voorbeelden van aanwijzen. In die bijna 20 jaar dat ik predikant ben, heb ik mensen uit de wereld tot bekering zien komen. Ik heb in die jaren gezien hoe Gods genade mensen verlost heeft van

Video

Waarom ds. Klaassen een hoed zou dragen als hij vrouw zou zijn

“Hoedjes en hoofdbedekking heeft niets te maken met of u het wel of niet mooi vindt. Het is geen kwestie van smaak. Het is bedoeld als een teken van respect voor God en voor de scheppingsorde van God. Nu denk je misschien: ‘Geldt dat ook vandaag dan?

Video

HHK-predikant: "Reformatorische gezindte is heel goed in muren bouwen"

"Matthew Henry maakte de volgende opmerking: 'Dode muren zonder levende wachters zijn een armzalige bescherming.' Daar moest ik over nadenken, want wij zijn in onze reformatorische gezindte heel goed in het bouwen van muren. Voor onze verenigingen en

Video

Prof. dr. Baars nam jarenlang geen deel aan het avondmaal: "Ik had geen vrijmoedigheid"

“Vrijmoedigheid is een woord wat je nogal eens hoort als het gaat om gesprekken over de bediening van het heilig avondmaal. Het komt nog wel eens voor, misschien bij u ook wel. Bij mij is het ook voorgekomen. Ik had geen vrijmoedigheid om aan de dis

Video

GerGem-predikant merkt op dat een christen niets hoeft bij te dragen aan zijn zaligheid

In onderstaande video is het bewuste preekfragment van ds. J. IJsselstein terug te zien. Onderstaande beelden zijn afkomstig van het YouTube-kanaal Evangelie Herauten. Op dagelijkse basis plaatst dit kanaal preekfragmenten van reformatorische dominee