Ds.ArievanderVeer


Verdieping

Adembenemend: Het grote geheim van Gods plan met onze wereld

In een hemels visioen zag de apostel Johannes iemand op een heel bijzondere troon, omringd door allerlei soorten wezens. Hij zag vuur, hoorde muziek en zang. Johannes begreep dat hij met God te maken had. God als een koning op een troon met een boekr

God

Let op de olijfboom: God heeft nog grootse plannen met het volk Israël

Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom - Romeinen 11:24. Israël heeft Go

Verdieping

Voor bidden heb je niet altijd veel woorden nodig

Je zou het vreemd kunnen vinden dat Hij de eenzaamheid en stilte opzocht om te bidden.Bidden was voor Hem toch ook spreken en overleggen met Zijn hemelse Vader?Opmerkelijker is het als je dat leest over mensen. Ik heb weleens geprobeerd om een uur te

Verdieping

Hoe houd je het als christen vol tot het einde? 

Een zeer aangrijpend moment.Samen met Zijn discipelen loopt Jezus vervolgens het tempelcomplex uit, de Olijfberg op. Op zich een prachtige wandeling met een indrukwekkend uitzicht over de stad en de tempel. Toen was het echter een heel verdrietige wa

Nieuws

Israël is Gods oogappel: wat betekent dit?

Mijn kleinkinderen zullen het volgende liedje niet kennen. Het was al meer 50 jaar geleden heel populair. ‘Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin.’ Nou vandaag is dat poppetje in mijn linkeroog niet te zien. Ik

Verdieping

Een vlammende rede van Jezus met zware beschuldigingen

De toespraak lijkt niet voor ons bestemd. Het is een vlammende rede van Jezus aan het adres van de Farizeeën. Een lange lijst met zware beschuldigingen aan de geestelijk leiders van Zijn volk.‘Wee u.’Het klinkt zeven keer. ‘Wee u.’Wat bedoelde Jezus

Nieuws

Veel christenen hebben het niet over de angst der hel

Hoewel het meer dan vijftig jaar geleden is, zitten de oude psalmen er bij mij nog altijd goed in. Wat ik me nu vooral realiseer is, dat het vooral psalmen waren ‘op donkere toon’. Onder de lange lijst van oude psalmen die ik uit mijn hoofd ken, staa

God

Ik heb onze kinderen geen griezelverhalen over de hel verteld

Een boek dat ik als kind vaak heb doorgebladerd was de christelijke encyclopedie. Het was misschien wel het enige studieboek dat we thuis hadden. Boeken werden geleend bij de winkel van Walraven aan de Waalstraat in Vlaardingen. Achter in de boekwink

Verdieping

Openbaring 2: De strijdende kerk is de kerk op aarde

In het boek Openbaring lezen we dat de kerk in de hemel op de hoogte is van de situatie van de kerk op aarde. Vanuit de hemel schreef Jezus zeven brieven aan de kerken op aarde.Hij blijkt van alles op de hoogte te zijn. Niet alleen van het goede, maa

God

We gaan naar kerk voor muziek en een 'mooie preek' (maar niet voor de ander)

Ik stond in een bloemenwinkel toen ik iemand mijn naam hoorde noemen: ‘Arie. Jij hier?’ Het had kunnen zijn omdat zij mij daar in die winkel niet verwachtte. Een dominee die bloemen voor zijn vrouw koopt!Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat jarenlang

God

God kon niemand vinden die bad voor Zijn volk

Er waren toen geen bidders meer. En al helemaal geen voorbidders.Lees maar: ‘Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet

Verdieping

Petrus was vaak meer met zichzelf bezig dan met God

In dat hoofdstuk kijkt Petrus terug op zijn leven en schrijft: ‘Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken - dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven -, en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn

Verdieping

Psalm 22: een psalm om je grote verdriet uit te schreeuwen naar God

Psalm 22 is de psalm van het ‘waarom?’Een psalm om je grote verdriet uit te schreeuwen naar God.‘God, waarom?’Toch is het geen Psalm die alleen maar gaat over waarom. Veel mensen ‘vergeten het tweede gedeelte. Dat heel anders van toon is.Maar goed, e

God

In Gods Koninkrijk zijn we niet jaloers

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard gaat over vier ploegen druivenplukkers. De oogst bleek zo groot dat de heer tijdens de werkzaamheden genoodzaakt was steeds opnieuw mensen in te huren. Uiteindelijk had hij vier ploegen aan het werk.  Aa

Nieuws

Vluchten voor God? Dat kan niet

‘Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?’ -Psalm 139:7. Vluchten voor God, het kan niet. Toch probeert de mens het. Elke keer weer. Adam en zijn vrouw probeerden het als eersten. Kaïn ging bij God vandaan. Jakob werd ook e

God

God had een boodschap voor mij in de supermarkt

Elke maand maakt ik twaalf mini meditaties voor de app De Bijbel Open. En dat doe ik heel graag. Wie zo’n opname zou bijwonen kan denken dat ik die meditaties uit de mouw schud. Ik heb daar elke maand een paar weken ter voorbereiding voor nodig. Dus

God

Oorlog in Israël: Wij ballen niet de vuisten maar vouwen onze handen

Je voelt in de Nederlandse media al aan dat de steun aan Israël die in het weekend massaal te horen was, bezig is te verbleken. Critici die in het weekend nog hun mond hielden, vragen weer opnieuw de aandacht.De liefde voor Israël was bij hen in de a

Nieuws

Als 'gering mens' mag je rekenen op de hulp van engelen

‘Waak ervoor ook maar een van deze geringe mensen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader’ - Matteüs 18:10. Op aarde had de Here Jezus bijzondere aandacht voor kinderen. So

Nieuws

Bergen kunnen verzet worden: Voor wie gelooft, is niets onmogelijk

‘Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’ - Matteüs 17:20. Aan de voet van de berg der ve

Nieuws

We mogen van alles genieten, maar de schepping is en blijft van God

Jezus bedacht dit verhaal om het foute gedrag van de geestelijke leiders van het volk Israël aan de kaak te stellen. Zij hebben Hem, de zoon vermoord.Je kunt het verhaal ook nog op een andere manier lezen.Beschouw die wijngaard als de aarde. Die huur

God

Niemand kan twee heren dienen: waarom zei Jezus dit?

Het is het gezegde dat ‘niemand twee heren kan dienen.’ Ik koos het voor deze week waarin we schreven over leven volgens de principes van het Koninkrijk. Mijn verhaal van deze week bevatten een oproep om in de maatschappij van nu vooral ook te laten

God

In zak en as zitten: wat is de Bijbelse betekenis van deze uitdrukking?

Waar komt de uitdrukking in zak en as zitten vandaan en wat betekent het?In zak en as zitten betekent 'in de put zitten', 'het helemaal niet meer zien zitten'. In de Nieuwe Bijbelvertaling komt deze uitdrukking niet meer voor, maar de uitdrukking in