Ds.ArievanderVeer


Verdieping

Het verkeerde ’drankje’ even omruilen: dat kan niet zomaar

Maar wat gebeurde er: de ober bracht voor jou een drankje dat je niet had besteld. Nu is dat snel goed te maken.Even snel omruilen. En je kun weer genieten.Van de mensen met wie je samen bent. Maar ook van alle mensen om je heen. Ik dacht vandaag: da

Verdieping

Wereldvrede lijkt verder dan ooit: wat moeten we met Micha's profetie?

Er staat ook in het Engels een tekst bij, waarvan de Nederlandse vertaling luidt:‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens

Verdieping

In Openbaring aangekondigde rampen fungeren als sirenes

In het boek Openbaringen worden het bazuinen genoemd. Wij zouden zeggen als een alarm. Al die rampen fungeren als sirenes. Wij zijn met onze technieken een eind verder.Alarmerende ellende.We zitten er middenin.Maar dat is niet het hele verhaal. Ja, w

Verdieping

Ik besef nu nog veel meer waarvoor en voor wie ik als christen leef

Mijn vrouw Ees wilde graag maar ik zag het niet zitten.De chemo maakt me meer emotioneel dan vroeger. Mijn lontje is ook korter. Ik moet leren om nog meer geduldig te zijn. Tijd te nemen ook voor de ander. Nu waren dat tot nu toe al niet mijn sterkst

Verdieping

De stenen van de Klaagmuur vertellen ten diepste wie God is

Ooit heeft de profeet Jeremia in het voorhof van de tempel de ondergang van deze tempel voorzegd. De opdracht van God aan Jeremia was om het volk Israël op deze heilige plaats op te roepen tot bekering. Alleen dan kon deze vreselijke ramp worden voor

Verdieping

Een melaatse man vraagt Jezus om genezing: Zijn antwoord is onvergetelijk

Toch stond die man op een dag voor Jezus. Hij had het enorme risico genomen. Hij wilde die Jezus koste wat kost ontmoeten. Zieken werden door Hem genezen. Waarom hij dan niet? De Bijbel vertelt hoe hij voor Jezus op de knieën viel en vroeg: ‘Als U wi

Verdieping

Twee gevaarlijke beesten in Openbaring 13 wijzen op voortdurende strijd

Jezus Christus, het Lam, heeft de strijd tegen de satan op Zich genomen. En Hij heeft gewonnen! De satan heeft verloren. Toch heeft hij nog bepaalde macht en tijd gekregen.Het domein van de satan is de aarde en de zee. Hij heeft twee handlangers, de

Verdieping

Hoe het leger van koning Josafat christenen wijst op Gods overwinning

Ik wijs jullie op de opstelling van het leger van koning Josafat. Het volk van Juda zat in de problemen. Een groot leger van verschillende landen viel het landje aan. Koning Josafat riep de bevolking bij elkaar en ging voor in gebed.In 2 Kronieken 20

Verdieping

Psalm 111: Hoe kun je God loven als je in de ellende zit?

De psalm van vandaag, Psalm 111, is een lofpsalm. Het is één van de vijftien psalmen die beginnen of eindigen met de woorden ‘Eer aan de Heer!’. Ze worden gezongen op grote feestdagen en bij de Pesach-maaltijd.Maar er zijn ook andere psalmen. Psalmen

Verdieping

Eenvoudig geloven kan heel moeilijk zijn

Neem nou de gelijkenis die Jezus vertelde over het onkruid in de tarwe. Dat verhaal vertelt klip en klaar dat God niets met het kwaad te maken heeft. Het onkruid dat tussen de tarwe opkwam, was daar niet terechtgekomen door een slordigheidje van de e

God

Let op de olijfboom: God heeft nog grootse plannen met het volk Israël

Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom - Romeinen 11:24. Israël heeft Go

Verdieping

Een hoopvol bericht van God terwijl je midden in de ellende zit

Het overkwam de ballingen in Babel. Ze behoorden tot de eerste, grote groep die door de koning van Babel, Nebukadnessar, uit het land Juda waren weggevoerd. Hij had ze met zorg uitgekozen. Niet alleen mensen op belangrijke posten, maar ook vakmensen.

Verdieping

De nieuwe hemel is misschien veel aardser dan christenen denken

Vandaag lezen we Jesaja 65. Daarin staat opnieuw een indrukwekkende boodschap van God. Jesaja herhaalt dat zijn volk Israël zal terugkeren uit de ballingschap. Nieuw in dit hoofdstuk is dat Jesaja profeteert over de komst van een nieuwe hemel en een

Verdieping

Het oordeel van Jezus: mensen zullen verbaasd voor Zijn troon staan

In Mattheüs 25 lezen we hoe de Heere Jezus heeft gesproken over het laatste oordeel. De volken zullen voor Hem worden samengebracht en Hij zal de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Tegen de mensen aan Zijn

Nieuws

Israël is Gods oogappel: wat betekent dit?

Mijn kleinkinderen zullen het volgende liedje niet kennen. Het was al meer 50 jaar geleden heel populair. ‘Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen Kijk eens naar het kuiltje in mijn kin.’ Nou vandaag is dat poppetje in mijn linkeroog niet te zien. Ik

Verdieping

Het laatste overblijfsel van de oorspronkelijke tempel vertelt wie God is

Ooit heeft de profeet Jeremia in het voorhof van de tempel de ondergang van deze tempel voorzegd. De opdracht van God aan Jeremia was om het volk Israël op deze heilige plaats op te roepen tot bekering. Alleen dan kon deze vreselijke ramp worden voor

Verdieping

De klagende profeet Jeremia is geen zeurpiet

In het boek Klaagliederen lees je over zijn immense verdriet. Het woord ‘jeremiëren’ herinnert ons er nog altijd aan.In ons taalgebruik ligt ‘jeremiëren’ helaas dicht tegen ‘zeuren’ of ‘klagen’ aan. Wie zeurt, dreint als een kind dat zijn zin niet kr

Verdieping

Adembenemend: Het grote geheim van Gods plan met onze wereld

In een hemels visioen zag de apostel Johannes iemand op een heel bijzondere troon, omringd door allerlei soorten wezens. Hij zag vuur, hoorde muziek en zang. Johannes begreep dat hij met God te maken had. God als een koning op een troon met een boekr

Verdieping

Het koninkrijk van God kent geen gereserveerde plaatsen

De meeste discipelen waren visser geweest. Geen vetpot. Van Petrus weten we zeker dat hij getrouwd was. De anderen waren dat vast ook. Van twee weten we dat hun vader Zebedeüs heette. Ook zij kwamen uit een vissersfamilie.Het is mooi om zo’n rabbi al

Column

Leren van Petrus: Geloven en niet geloven liggen dicht bij elkaar

Ja, Petrus was erbij, toen Jezus werd verheerlijkt op de berg. Hij was toen zo onder de indruk dat hij tenten wilde opzetten voor Jezus, Mozes en Elia. Maar Petrus was ook de man die sliep in Getsemane. Hij was te moe om met Jezus te waken. Petrus is

Nieuws

Veel christenen hebben het niet over de angst der hel

Hoewel het meer dan vijftig jaar geleden is, zitten de oude psalmen er bij mij nog altijd goed in. Wat ik me nu vooral realiseer is, dat het vooral psalmen waren ‘op donkere toon’. Onder de lange lijst van oude psalmen die ik uit mijn hoofd ken, staa

Verdieping

Palmpasen: waarom koos Jezus voor een ezel?

Daarom is het des te interessanter om uit te zoeken waarom hij soms toch voor details kiest. Ze moeten voor hem heel belangrijk geweest zijn. Neem bijvoorbeeld het verslag dat hij schreef over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij (en Lucas) vertelt

Column

Het leven als dominee ging zeven dagen per week door

Ik ben nog van de tijd dat internet niet bestond. Veel jonge dominees kopen nu een goede computer of laptop en halen zo hun theologische wijsheden van internet.Op internet kun je echt alles vinden.In mijn studententijd bestond er een levendige handel

Verdieping

God liet een zwak volk ten strijde trekken: waarom?

Veertig jaar lang zwierven de Israëlieten door de woestijn. Als het aan God had gelegen, was die zwerftocht héél wat korter geweest. Het had in twee jaar gekund.Het werden er veertig.Het volk Israël koos de kant van de meerderheid van de tien verspie

Verdieping

God kijkt naar ons verdriet met de ogen van Jezus

In oudere Nederlandse vertalingen staat dat God ons verdriet ‘aanschouwt’.Aanschouwen is een werkwoord dat wij niet vaak meer gebruiken. Toch is  het een heel mooi woord. Het heeft iets van heel aandachtig bekijken. Zoals we dat doen met de voorschri

Column

Veel christenen vertrouwen de overheid niet meer: heb ik niet goed geluisterd?

Mijn vader werkte dag en nacht. En we deden van alles om wat bij te verdienen. Jaren lang had ik een krantenwijk. En ik vond het heel gewoon dat je het geld dat je verdiende aan je moeder gaf.De trui die ik droeg had mijn moeder zelf gebreid.En als e

Verdieping

Oekraïne en Israël schreeuwen om wapens: Psalm 35 biedt uitkomst

In Psalm 35 lees je dat de toekomstige koning van Israël, David, ook op zoek is naar wapens. David wordt achtervolgd door koning Saul. De beschermeling van koning Saul is inmiddels zijn aartsvijand geworden.  Het is een strijd om de macht.Blijft Saul

Verdieping

Het lijkt op een sprookje, maar God opende een nieuwe weg

Toch staat dit verhaal uit de Bijbel voor meer.Het was inderdaad een donkere tijd. Wat viel het leven in het nieuwe land Kanaän tegen voor het volk Israël. Ja, velen hadden een eigen woonplaats gekregen. Maar het was een bedreigd bestaan. De vijanden

Verdieping

Hoe houd je het als christen vol tot het einde? 

Een zeer aangrijpend moment.Samen met Zijn discipelen loopt Jezus vervolgens het tempelcomplex uit, de Olijfberg op. Op zich een prachtige wandeling met een indrukwekkend uitzicht over de stad en de tempel. Toen was het echter een heel verdrietige wa

Verdieping

Psalm 22: een psalm om je grote verdriet uit te schreeuwen naar God

Psalm 22 is de psalm van het ‘waarom?’Een psalm om je grote verdriet uit te schreeuwen naar God.‘God, waarom?’Toch is het geen Psalm die alleen maar gaat over waarom. Veel mensen ‘vergeten het tweede gedeelte. Dat heel anders van toon is.Maar goed, e

Verdieping

Voor bidden heb je niet altijd veel woorden nodig

Je zou het vreemd kunnen vinden dat Hij de eenzaamheid en stilte opzocht om te bidden.Bidden was voor Hem toch ook spreken en overleggen met Zijn hemelse Vader?Opmerkelijker is het als je dat leest over mensen. Ik heb weleens geprobeerd om een uur te

Verdieping

Een vlammende rede van Jezus met zware beschuldigingen

De toespraak lijkt niet voor ons bestemd. Het is een vlammende rede van Jezus aan het adres van de Farizeeën. Een lange lijst met zware beschuldigingen aan de geestelijk leiders van Zijn volk.‘Wee u.’Het klinkt zeven keer. ‘Wee u.’Wat bedoelde Jezus

God

We gaan naar kerk voor muziek en een 'mooie preek' (maar niet voor de ander)

Ik stond in een bloemenwinkel toen ik iemand mijn naam hoorde noemen: ‘Arie. Jij hier?’ Het had kunnen zijn omdat zij mij daar in die winkel niet verwachtte. Een dominee die bloemen voor zijn vrouw koopt!Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat jarenlang

Column

Een diep verdeeld Nederland en loeiende sirenes in Gaza: in zo'n wereld vieren we Kerst

Je zou het kunnen vergelijken met de sirenes die wij elke maand op de eerste maandag om twaalf uur horen in ons land. Waarom wordt dat gedaan? Uiteraard om te testen of de sirenes nog goed werken maar ook om de mensen steeds ervan bewust te doen zijn

God

God had een boodschap voor mij in de supermarkt

Elke maand maakt ik twaalf mini meditaties voor de app De Bijbel Open. En dat doe ik heel graag. Wie zo’n opname zou bijwonen kan denken dat ik die meditaties uit de mouw schud. Ik heb daar elke maand een paar weken ter voorbereiding voor nodig. Dus

God

Ik heb onze kinderen geen griezelverhalen over de hel verteld

Een boek dat ik als kind vaak heb doorgebladerd was de christelijke encyclopedie. Het was misschien wel het enige studieboek dat we thuis hadden. Boeken werden geleend bij de winkel van Walraven aan de Waalstraat in Vlaardingen. Achter in de boekwink

Verdieping

Jezus wilde staan in de rij van zondaars

Dat is een opvallende keuze.Marcus moet in Rome nauw samengewerkt hebben met Petrus. Je zou je haast afvragen: heeft Marcus eerst wel overlegd met Petrus?Je kunt het kerstverhaal, over de geboorte van Jezus, toch niet zomaar overslaan? In het huidige

Nieuws

Als 'gering mens' mag je rekenen op de hulp van engelen

‘Waak ervoor ook maar een van deze geringe mensen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader’ - Matteüs 18:10. Op aarde had de Here Jezus bijzondere aandacht voor kinderen. So

God

God kon niemand vinden die bad voor Zijn volk

Er waren toen geen bidders meer. En al helemaal geen voorbidders.Lees maar: ‘Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die voor het land in de bres wilde springen opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb ik niet

Verdieping

Openbaring 2: De strijdende kerk is de kerk op aarde

In het boek Openbaring lezen we dat de kerk in de hemel op de hoogte is van de situatie van de kerk op aarde. Vanuit de hemel schreef Jezus zeven brieven aan de kerken op aarde.Hij blijkt van alles op de hoogte te zijn. Niet alleen van het goede, maa

Verdieping

Petrus was vaak meer met zichzelf bezig dan met God

In dat hoofdstuk kijkt Petrus terug op zijn leven en schrijft: ‘Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken - dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven -, en ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn

God

In Gods Koninkrijk zijn we niet jaloers

De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard gaat over vier ploegen druivenplukkers. De oogst bleek zo groot dat de heer tijdens de werkzaamheden genoodzaakt was steeds opnieuw mensen in te huren. Uiteindelijk had hij vier ploegen aan het werk.  Aa

Nieuws

Vluchten voor God? Dat kan niet

‘Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen?’ -Psalm 139:7. Vluchten voor God, het kan niet. Toch probeert de mens het. Elke keer weer. Adam en zijn vrouw probeerden het als eersten. Kaïn ging bij God vandaan. Jakob werd ook e

Verdieping

Wij vinden het moeilijk om de boodschap van Gods verlossing te aanvaarden

Honderden jaren later heeft deze engel de priester Zacharias opnieuw zo’n boodschap mogen brengen. Opnieuw tijdens dat reukoffer, de tijd en plaats van het gebed. Daar waar Zacharias voor heel zijn volk bad, bracht de engel nu het allerbelangrijkste

God

Oorlog in Israël: Wij ballen niet de vuisten maar vouwen onze handen

Je voelt in de Nederlandse media al aan dat de steun aan Israël die in het weekend massaal te horen was, bezig is te verbleken. Critici die in het weekend nog hun mond hielden, vragen weer opnieuw de aandacht.De liefde voor Israël was bij hen in de a

Nieuws

Bergen kunnen verzet worden: Voor wie gelooft, is niets onmogelijk

‘Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zeg je tegen die berg: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn’ - Matteüs 17:20. Aan de voet van de berg der ve

Nieuws

We mogen van alles genieten, maar de schepping is en blijft van God

Jezus bedacht dit verhaal om het foute gedrag van de geestelijke leiders van het volk Israël aan de kaak te stellen. Zij hebben Hem, de zoon vermoord.Je kunt het verhaal ook nog op een andere manier lezen.Beschouw die wijngaard als de aarde. Die huur

God

In zak en as zitten: wat is de Bijbelse betekenis van deze uitdrukking?

Waar komt de uitdrukking in zak en as zitten vandaan en wat betekent het?In zak en as zitten betekent 'in de put zitten', 'het helemaal niet meer zien zitten'. In de Nieuwe Bijbelvertaling komt deze uitdrukking niet meer voor, maar de uitdrukking in

God

Niemand kan twee heren dienen: waarom zei Jezus dit?

Het is het gezegde dat ‘niemand twee heren kan dienen.’ Ik koos het voor deze week waarin we schreven over leven volgens de principes van het Koninkrijk. Mijn verhaal van deze week bevatten een oproep om in de maatschappij van nu vooral ook te laten