DeVerkenners


Video

Video: Wat iedere christen zou moeten weten over de dadelpalm

Het Hebreeuwse woord voor de dadelpalm is ‘Thamar’. In de Bijbel is dat een populaire vrouwennaam. Deze vrouwen zijn vast naar de palmboom vernoemd omdat het zo’n mooie en sierlijke boom is die heerlijke vruchten geeft. PalmstadDe dadelpalm houdt nie

Video

Video: Wat iedere christen zou moeten weten over de Karmel

De naam ‘Karmel’ komt van de Hebreeuwse woorden: ‘Kerem El’. Dat betekent letterlijk ‘wijngaard van God’. De Karmel is vanouds een gebied dat uitermate geschikt is voor de verbouw van druiven. De Karmel is een prachtig natuurgebied. Dat gold ook al i

Video

Video: Wat iedere christen zou moeten weten over Jaffo

Jaffo, het betekent in het Hebreeuws zoiets als ‘mooi’. Dat is best een toepasselijke naam. Nog steeds is het namelijk een gezellige plek om te bezoeken. Vooral in het haventje is altijd wel wat te beleven. En een gebakken visje is natuurlijk ook lek

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de Grafkerk

Een bezoek aan de Grafkerk voelt voor veel protestantse christenen vervreemdend. Het decor en de spiritualiteit is heel anders dan zij zijn gewend. Om deze reden geven velen van hen de voorkeur aan een bezoek aan de Graftuin. Dat is begrijpelijk. De

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Kapernaüm

Kapernaüm lag aan een belangrijke internationale handelsroute: de Via Maris. Archeologen hebben er een oude Romeinse mijlpaal teruggevonden. Deze palen stonden langs belangrijke doorgaande wegen en gaven aan hoe lang het nog reizen was naar de dichts

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Banias in Israël

TempelVroeger heette Banias Paneas. De plek ligt aan de voet van de berg Hermon. De Hermon is met zijn 2814 meter de hoogste berg van Israël. Paneas was vroeger een heidens gebied. Op en rond de Hermon stonden veel tempels. In Paneas stond een tempel

Verdieping

Wat iedere christen zou moeten weten over de woestijn van Judea en Ein Gedi

Eigen aan een woestijn is dat het er weinig regent. Dat er in de Woestijn van Judea weinig neerslag valt komt door de ligging. Als het in de winter regent in Israël, komen de regenwolken vaak uit de richting van de Middellandse Zee, vanuit het westen

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Tell Dan

LaïsIn Tell Dan bevinden zich de restanten van de stad Dan. Over die stad lezen we voor het eerst in de Bijbel in Richteren 18. In dat Bijbelhoofdstuk staat dat 600 mannen uit de stam van Dan op zoek gaan naar een nieuwe, ruimere plek om te wonen. De

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 1)

In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat deze Messiaanse Joden mensen van de ‘Weg’ werden genoemd (Hand. 9:2), omdat ze geloofden in de Heere Jezus als de Weg tot God. Pas later, toen ook heidenen in de Heere Jezus gingen geloven, wordt gesproken o

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Jeruzalem

In de tijd van David was Jeruzalem nog een kleine stad. Het Jeruzalem van David lag op een helling ten zuiden van de huidige Oude Stad. Dat gedeelte van de stad heet tegenwoordig de ‘Stad van David’. In Davids tijd woonden er in Jeruzalem misschien e

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Tell Megiddo

In Meggido hebben archeologen in totaal twintig verwoestingsslagen aangetroffen. Het lijkt dus op een gewone heuvel, maar is in werkelijkheid een 30-meter hoge bult met puin en restanten van bebouwing van soms duizenden jaren geleden. PaleisTussen he

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

In het Nieuwe Testament kom je het woord Messias zelf niet zo vaak tegen. Er staat wel heel vaak ‘Christus’ (zie bijv. Joh. 4:25). Dat is het Griekse woord voor Gezalfde. Dus elke keer dat er staat: Jezus Christus, kun je ook zeggen: Jezus Messias. A

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Beth Shemes

SimsonVroeger was Beth Shemes een Kanaänitische stad. De stad is bij de intocht veroverd door de Israëlieten. De stad werd uiteindelijk toegewezen aan de Levieten (Joz. 21:16). De Levieten hadden geen eigen stamgebied, maar kregen in het hele land 48

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Gethsémané

De hof van Gethsémané is de plaats waar de Heere Jezus Zijn zielenstrijd heeft gestreden en uiteindelijk is verraadden door Judas. In de Bijbel lezen we dat de hof van Gethsémané ergens op de helling van de Olijfberg heeft gelegen (Luk. 22:39). We we

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de Dode Zee

De Dode Zee is de laagstgelegen plek op aarde. Het ligt ongeveer 430 meter onder de zeespiegel. In de Bijbel heet de Dode Zee anders. Er wordt gesproken over de Zoutzee (Num. 34:12), de Oostelijke Zee (Joz. 3:16) en de Zee van vlakte (Ez. 47:18). De

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Sichem

Sichem, het huidige Nablus, ligt in Samaria. De reis van Jeruzalem naar Sichem is vrij eenvoudig. Je hoeft slechts route 60 te volgen in noordelijke richting. Deze weg wordt ook wel de ‘Derech Ha’avot’ genoemd: de ‘weg van de aartsvaders’. Deze weg v

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over het Kidrondal

Het Kidrondal ligt in de buurt van Jeruzalem en wordt regelmatig genoemd in de Bijbel. Het is het dal waardoor koning David Jeruzalem verliet toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. Het is ook het dal waar koning Josia de afgodsbeelden verb

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de velden van Efratha

Net buiten Bethlehem, aan de rand van het Arabische dorpje Beit Sahur, liggen de velden van Efratha. Het is de plek waar de herders als eersten het goede nieuws hoorden over de geboorte van de Heere Jezus (Luk. 2:8-20). Efratha is een andere naam voo

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de Tempelberg

Het belangrijkste gebouw in Jeruzalem was vroeger de tempel. De tempel staat er niet meer. Die is in het jaar 70 na Christus verwoest door de Romeinen. De Tempelberg is er echter nog wel. Op de Tempelberg heeft eeuwenlang een tempel gestaan. Eerst de

God

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de Geboortekerk

De Heere Jezus is geboren in Bethlehem. Bethlehem is een plaats in de heuvels van Judea en ligt ongeveer 10 km ten zuiden van Jeruzalem. Bethlehem is een belangrijke stad in de Bijbel. Het is de bijvoorbeeld de plaats waar Ruth en Boaz woonden, de pl

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Tekoa

Tekoa is een plaats in het heuvelland van Judea. Het is bekend waar Tekoa vroeger lag. Omdat er nooit uitvoerige opgravingen zijn verricht, is er op de bewuste plek weinig te zien. Dat geldt echter niet voor de omgeving. Tekoa ligt grofweg tussen Bet

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de Elah-vallei

In de Elah-vallei vond een van de meest bekende geschiedenissen uit de Bijbel plaats: David vocht er tegen de reus Goliath. De geschiedenis van David en Goliath staat beschreven in 1 Samuël 17. De Bijbelschrijver is in zijn beschrijving redelijk gede

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Chanoeka

Feesten zijn belangrijk in het Jodendom. Zij bepalen het ritme van het leven in Israël. De meeste Joodse feesten zijn Bijbelse feesten. Dit betekent dat je ze kunt terugvinden in de Bijbel. De Heere Zelf heeft de Joden opdracht gegeven om die feesten

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Qumran

Het verhaal over Qumran begint met een bijzondere ontdekking. Tussen november 1946 en februari 1947 - vlak voor de stichting van de staat Israël in 1948 - dwaalde herder Mohammed ed-Dib met zijn kudde geiten tussen de bergen in buurt van de Dode Zee.

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de vijgenboom

De vijgenboom; het is de eerste boom die genoemd wordt in de Bijbel (Gen. 3:7). Op de derde dag van de schepping worden de bomen en de planten geschapen, waaronder de vruchtbomen. Van de heerlijke vruchten aan de bomen mogen Adam en Eva gewoon plukke

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over het gebedshuis van Joden

De Heere Jezus, en ook de apostelen, gingen waarschijnlijk iedere sabbat naar de synagoge. Een synagoge is een gebedshuis van Joden. Zij wisten precies hoe het er in de synagoge aan toe ging. In de synagoge vinden wekelijks gemiddeld 22 bijeenkomsten

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over dit dorp uit Jezus' tijd

Hoe leefden de mensen eigenlijk in de tijd van de Heere Jezus? Hoe zagen hun huizen eruit? En wat moet je je voorstellen bij een dorp of stad uit de tijd van Jezus? Deze aflevering van De Verkennersover Hurvat Itri helpt kijkers daar een beeld bij te

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Tell Tsafit

Tell Tsafit of Tel-es-Safi is volgens deskundigen het Bijbelse Gath, de plaats waar bijvoorbeeld de Filistijnse reus Goliath vandaan kwam. Een ‘tell’ is een ruïne-heuvel. Een deel van Tall Tsafit is al afgegraven. Daarbij zijn unieke vondsten gedaan.

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Herodion

Herodion ligt in het heuvelland van Judea en is een van de bekendste en beroemdste vestingen uit de tijd van de Heere Jezus. Het bouwwerk ligt zo’n 12 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. Herodion ziet er in het landschap uit als een berg met een onna

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over het Gilboagebergte

De Jizreëlvallei ligt in het noorden van Israël. Het is een belangrijke oost-west verbinding in Israël. Het dal vormt een schakel tussen de kustvlakte en de Jordaanvallei. De Jizreëlvallei grenst in het zuiden aan het Gilboagebergte. Dit gebergte lag

Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over de waterbron bij Sataf

Water is ontzettend belangrijk om te kunnen leven. Dat geldt ook zeker voor het warme Israël. Ongeveer de helft van het jaar valt er in Israël geen druppel regen. Hoe kwam men in de tijd van de Bijbel eigenlijk aan water? Waar haalden ze het water va