cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
het Kidrondal
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

28 maart 2023 door Redactie

Video: wat iedere christen zou moeten weten over het Kidrondal

Het Kidrondal ligt in de buurt van Jeruzalem en wordt regelmatig genoemd in de Bijbel. Het is het dal waardoor koning David Jeruzalem verliet toen hij op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. Het is ook het dal waar koning Josia de afgodsbeelden verbrandde die hij had verwijderd uit Jeruzalem (2 Kon. 23:6).

Het Kidrondal vormt de scheiding tussen het oude Jeruzalem en de Olijfberg. Het rivierdal eindigt bij de Dode Zee, zo’n 30 kilometer verderop.

De Heere Jezus stak vaak het Kidrondal over. Net als veel andere Joden ging de Heere Jezus regelmatig naar de tempel om daar de Joodse feesten te vieren. Hij logeerde dan bij Zijn vrienden Maria, Martha en Lazarus in Bethanië. Op weg van en naar de tempel moest hij dan het Kidrondal oversteken.

Vuilnisbelt
In de buurt van Jeruzalem is de beek Kidron gedempt. Een paar kilometer verderop richting de Woestijn van Judea is het, zeker in de regentijd, wel gewoon een rivier.

De naam Kidron betekent zoiets als ‘troebel’ en ‘vuil’. Het was vroeger een soort vuilnisbelt van de stad. Vandaar dat bijvoorbeeld koning Josia de afgodsbeelden hier naartoe bracht.

Dat hier vroeger een vuilnisbelt was, is heel interessant voor archeologen. Archeologen zijn mensen die in de grond zoeken naar dingen van vroeger. Bij opgravingen zijn verschillende spulletjes van vroeger teruggevonden, waaronder zelfs enkele afgodsbeeldjes.

Bekijk de video van De Verkenners:

Begraafplaats
In de loop van de tijd veranderde de Kidronvallei van een vuilnisbelt in een begraafplaats. Veel Joden verwachten dat de Messias ooit komt op de Olijfberg. Zij willen daarom in die buurt begraven worden. Dan zijn ze dicht bij de Messias als Hij komt.

Al in de tijd van de Heere Jezus was het een van de belangrijkste begraafplaatsen van de stad. Honderden graven uit die tijd zijn hier en op andere plekken in het Kidrondal teruggevonden.

Absaloms hand
Er staan in het Kidrondal een aantal heel bijzondere graven en monumenten. Het witte bouwwerk heet ‘Absaloms hand’ (vgl. 2 Sam. 18:18). Volgens oude verhalen is dat het monument dat Absalom liet maken toen hij in opstand kwam tegen zijn vader, koning David.

Dit klopt waarschijnlijk niet. De naam is verzonnen door christelijke pelgrims die in de derde of vierde eeuw naar Jeruzalem gingen. Zij gaven veel bijzondere plaatsen in Israël een naam. Zij dachten dat dit wel eens het speciale monument van Absalom zou kunnen zijn, maar zeker wisten ze het niet.

Van een ander mooi graf is wel bekend van wie het was. Bij dat graf hoort namelijk een inscriptie. Die inscriptie vermeldt dat het het graf is van het priestergeslacht Hezir. Die naam treffen we twee keer aan in de Bijbel (1 Kron. 24:15 en Neh. 10:20).

Zacharia
Tenslotte staat er nog een groot graf. Joden zeggen dat het het graf is van de profeet Zacharia. Zacharia zei tegen het volk dat God hen aan hun lot zal overlaten, omdat ze niet naar de Heere luisteren (2 Kron. 24). Koning Joas is woedend als hij hoort over de preek van Zacharia. Hij laat de profeet stenigen in de voorhof van de tempel.

Bijna duizend jaar later haalt de Heere Jezus deze geschiedenis aan als Hij discussieert met de farizeeën en de Schriftgeleerden. Het lijkt erop dat Hij zelfs verwijst naar dit graf (Matth. 23:29 en 35).

De Farizeeën en Schriftgeleerden denken dat ze beter zijn dan hun voorvaders uit de tijd van de profeten. In plaats van profeten te doden, bouwen zij namelijk prachtige graftomben voor de profeten van vroeger, waaronder waarschijnlijk deze tombe voor de vermoorde profeet Zacharia.

De toespraak van de Heere Jezus is heel scherp. De Heere Jezus zegt tegen de farizeeën en Schriftgeleerden dat ze, ondanks het bouwen van het mooie graf, geen haar beter zijn dan hun voorouders. Ook zij weigeren naar God te luisteren.

Het grafmonument van Zacharia in het Kidrondal is eigenlijk een blijvende preek. Het monument roept de vraag op: hoe gehoorzaam ben jij aan de Heere?

Deze informatie is afkomstig uit het informatieblad dat hoort bij deze video van De Verkenners. Klik hier voor meer informatie. De Verkenners is een gezamenlijk initiatief van Steunfonds Israël / Isaac da Costa, Stichting Steun Messiasbelijdende Joden en het Centrum voor Israëlstudies.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Citaat: "Het monument roept de vraag op: hoe gehoorzaam ben jij aan de Heere?"

Een nogal dreigende vraag, die meer past bij het dienen van afgoden dan van onze liefdevolle God.

Het gaat bij God niet om gehoorzamen, maar om een liefdesrelatie die wij met Hem mogen hebben en waar vanuit wij in alle zuiverheid met Hem kunnen leven.

Het gaat om de verhouding zoals Christus die heeft met zijn gemeente, als die van man en vrouw en in zo'n relatie is liefde de enige basis.