ConflictIsrael-Palestijnen


Interview

Volgens Jacques Brunt kan een christen simpelweg niet om het Joodse volk heen

Als christen spreekt u zich in video’s en tijdens bijeenkomsten geregeld uit voor Israël. Zo belegt u al sinds oktober 2023 regelmatig bidstonden. Daaruit is ook de interkerkelijke Israël-praiseavond die volgende week zaterdag op het programma staat

Interview

Hoe zouden christenen moeten denken over de staat Israël en het Joodse volk?

De staat Israël bestaat 76 jaar. Valt er wel iets te vieren? "Uiteraard valt er iets te vieren", reageert dr. Marten Visser, hervormd predikant en directeur van Global Rize International. "Ruim 2000 jaar hadden de Joden geen onafhankelijke staat, en

Interview

Initiatiefnemer open brief reageert: "Dominees binnen alle lagen van de PKN maken zich grote zorgen"

Welke gevoelens roepen de uitspraken die de PKN bij monde van scriba René de Reuver rond het Israël-Palestina conflict gedaan heeft bij u op?“Grote verbazing, maar ook verdriet en vervreemding. In de uitingen die hij zowel in dagblad Trouw als via de

Nieuws

Tientallen predikanten uiten in open brief onvrede over Israël-uitspraken PKN-scriba

Initiatiefnemer van de brief is ds. Arenda Haasnoot, een PKN-predikant uit Spijkenisse. Ze krijgt daarbij de steun van tientallen andere predikanten en betrokkenen die achter de strekking van de brief staan. Onder de ondertekenaars zijn bekende namen

Column

Waarom ik tranen in mijn ogen kreeg van onze christelijke vrienden

Sjabbat is de Joodse rustdag. Betekent dat dan achteroverleunen, gaan tennissen, tv-kijken? Heet dat rust? G’d heeft de wereld in zes dagen geschapen en op de zevende dag heeft HIJ de rust gecreëerd. Afgelopen sjabbat zat ik met Avi in de tuin te ler

Nieuws

Christenen voor Israël: 'PKN kiest steeds meer partij voor de Palestijnen'

Aanleiding open briefDe PKN publiceerde vorige week uit naam van scriba René de Reuver en Jurjen de Groot (directeur van Kerk in Actie) een uitgebreid statement over de situatie in Israël en Gaza. Daarin stelt men geen partij te willen kiezen ondanks

Verdieping

Is de strijd tussen Israël en Hamas werkelijk een 'Bijbelse' broedertwist?

De Arabische volken zijn inderdaad uitermate talrijk geworden. Het verbond loopt echter via Izaäk en zijn latere Joodse nageslacht, en dat geeft blijkbaar een blijvende bron van jaloezie en conflicten. Sinds de komst van de Joodse Messias Jezus Chris

Nieuws

Joodse spreker niet welkom in evangelische kerk Dordrecht: ‘Vorm van pesterij’

‘Ik ben een Israëli die uit liefde voor zijn land werkt en niet uit haat voor de Palestijnen. Ik doe wat ik doe, omdat ik van vrede houd en niet van oorlog.’ Met deze zinnen is het gelijk duidelijk waar de bekende influencer Hananya Naftali voor staa

Nieuws

Saamhorigheid tijdens maandenlange evacuatie: "Geloof dat mensen naar God worden getrokken"

Beide vrouwen trouwden met een Israëli en kregen kinderen van wie een aantal nu in het leger dient. Ineke woont in Metulla, het noordelijkste plaatsje van het land en Janneke in een kibbutz daar niet ver vandaan. Ze zijn lid van de messiaanse gemeent

Interview

Christian wijst op geestelijke strijd Tempelberg: “Geen toeval dat moslims azen op Jeruzalem”

Waar is de (geestelijke) strijd rond de Tempelberg begonnen? “Vanaf Genesis 3 vers 15 worden twee lijnen uit gezet die als rode draden door de Bijbel heen lopen. Het zaad van de vrouw (1) is een verwijzing naar de komst van de Messias. Het zaad van d

Opinie

Op grond van de Bijbel is een Israëlische én Palestijnse staat niet onlogisch

Eerdere vredesvoorstellen zijn stuk voor stuk door de Palestijnse onderhandelaars afgewezen. Ook nu ligt de focus weer op een Palestijnse staat, die naast de Gazastrook ook de Westelijke Jordaanoever zou moeten omvatten. Toch is ook deze poging gedoe

Interview

GerGem-predikant wijst op profetieën Zefanja: “Israël en Gaza liggen onder Gods oordeel”

Samen met zijn moeder Shiri en zijn vierjarige broer Ariel werd de 10 maanden oude Kfir Bibas gekidnapt door Hamas. Zijn vader werd ook gekidnapt door Hamas, zijn grootouders werden vermoord. Als jongste gijzelaar van Hamas werd Kfir het symbool van

Nieuws

Christenen voor Israël hekelt uitspraken Kamerlid: “CDA is de schaamte voorbij”

Uitspraken Derk Boswijk‘De afgelopen dagen heb ik een bezoek gebracht aan Israël en de Westbank’, zo stelde de CDA’er afgelopen vrijdag in zijn reisverslag op de website van het CDA. Het Kamerlid spreekt bewust van ‘Israël en de Westbank’, omdat hij

Interview

Moslims, joden en christenen werken zij aan zij in dit Israëlische ziekenhuis: "Er móet hoop zijn"

Maar kort zijn ze in Nederland: Uri Schwarz en zijn vrouw Annika willen zo snel mogelijk weer terug naar Israël. “Onze dochter, een moeder van vier kinderen, is opgeroepen voor het leger, net als een schoonzoon. Een zoon is de leider van een groot hu

Opinie

Bezoek SGP-leider Stoffer legt eenzijdige solidariteit met Israël bloot

Hij bracht begin januari met een aantal parlementariërs uit andere Europese landen een ‘solidariteitsreis’ aan Israël. Hij deed dit, zei hij, vanuit een diepe liefde voor Israël. Hij ging met het leger op stap, sprak met een slachtoffer van de barbaa

Interview

SGP-leider Chris Stoffer bezocht Israël: "Ooit zullen ze op God vertrouwen"

Hoe is het om een land in oorlogstijd te bezoeken?“Ik geloof niet dat ik ooit eerder naar een land ben geweest waar echt actief oorlog gevoerd wordt”, reageert Stoffer. De politicus verbleef in het land op uitnodiging van Elnet, een organisatie die b

Interview

Bijbelonderzoeker Rik: “God zal geweld van Hamas ten goede gebruiken”

Haat tegen Israël is ten diepste haat tegen de God van de Bijbel, beweren sommigen. Ben je het met deze opmerking eens en is dit van toepassing op de strijd tussen Hamas en Israël?“Ik meen dat haat zich kan uiten in meerdere vormen. Het is dus – denk

Interview

Pastor Peter Tsukahira ziet "geest van Amalek weer opduiken" in Israël en Gaza

“We wonen in het Karmelgebergte, zo’n vier kilometer ten zuiden van de grens met Libanon”, begint Tsukahira zijn verhaal. “Als Hezbollah raketten afvuurt op Israël, zijn we een van de eerste steden die geraakt worden. Daarom is de onzekerheid hier be

Interview

Ron van der Heijdt put kracht uit christelijke steun: "Weinig mensen staan stil bij Jodenhaat"

Van der Heijdt, in het dagelijks leven werkzaam bij de Rotterdamse politie en tevens lid van het bestuur van de Joodse Gemeente van Rotterdam, merkt op dat de oorlog voor hem dubbel aanvoelt. “Ik heb familie in Israël, dus je bent veel met hen in ged

Boekfragment

Vertrouwt Israël op zijn wapens of op God? Het antwoord is cruciaal

Van de rivier van Egypte (Wadi el Arish, of de oostelijke tak van de Nijl) tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Het gebied van de Schelfzee (Rode Zee) tot de zee der Filistijnen (Middellandse Zee), en van de woestijn tot de Rivier (Eufraat). Va

Interview

Willem Ouweneel zwijgt niet over Israël: “Theologisch gesprek met vervangingstheologen heeft weinig zin”

Is iedere predikant of theoloog geroepen om zich uit te spreken over Israël en de Palestijnen of heeft u begrip voor hen die zich liever stil houden?“Dit is zeker niet de tijd om je stil te houden. Predikanten moeten zich juist uitspreken om de tijd

Interview

Opborrelend antisemitisme verbaast historicus Rob Snijders niet: "Het is nooit weggeweest"

Op welke wijze weet u zich verbonden met Israël en de Joodse gemeenschap in Nederland?“Als historicus ben ik gespecialiseerd in het jodendom. Dat is ook de richting waar ik twee jaar terug in afstudeerde. Zelf ben ik niet Joods. Ik groeide op in wat

Interview

Moeten christenen de NOS boycotten? Drietal geeft antwoord

Sommige christenen bespeuren een anti-Bijbelse tendens bij de NOS, bijvoorbeeld als het gaat om Israël-berichtgeving en berichtgeving over pro-life/abortus. Herkent u die tendens?Evert van Vlastuin is hoofdredacteur van CNE.news, een Engelstalig chri

Nieuws

Opperrabbijn Jacobs teleurgesteld in PKN na incident bij congrescentrum

In de ogen van Roger van Oordt, en anderen die als christen het Joodse volk een warm hart toedragen, is de PKN “totaal van het padje” als het gaat om de relatie tussen kerk en Israël. Van Oordt schreef eerder dit jaar dit commentaar en zegt nu: “De o

Interview

Christenen steunen Joodse Rotterdammers: "Fijn om te weten dat je ook vrienden hebt"

Heeft u sinds de oorlog tussen Hamas en Israël op 7 oktober uitbrak vaker met Jodenhaat te maken dan daarvoor? Wat merkt u daar persoonlijk van?“In de media heb ik de laatste tijd als voorzitter van de Joodse Gemeente van Rotterdam regelmatig mijn ve

Opinie

De pijnlijke belediging en dwaze vergelijking van een bestrijder van ‘christenzionisten’

Stel: je bent predikant en je krijgt te maken met een tragisch ongeval in de gemeente die je dient. Een man is omgekomen. Je stuurt de verslagen weduwe een appje met de boodschap; ‘’Jammer voor je, maar jullie hadden toch huwelijksproblemen, nu is da

Preekverslag

Oscar Lohuis wijst op strijd om Israël in eindtijd: "Jezus’ wederkomst is aanstaande"

Omringende vijandige volkerenLohuis citeert het tweede vers van Zacharia 12: ‘Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom.’ Dat is precies wat we nu zien gebeuren. Volkeren rondom Israël en Jeruzalem gaan tekeer. Deze zelf

Opinie

Gods landbelofte aan Israël is onaantastbaar (maar er zijn ook beloften voor Palestijnen)

1. Nog even naar aanleiding van reacties op mijn vorige verhaal: (a) ik ben géén aanhanger van het dispensationalisme, (b) mijn verhaal ging helemaal niet om theologische geschilpunten, maar om historische feiten, en (c) ik rechtvaardig helemaal niet

Preekverslag

Ds. Dekker over oorlog in Israël: "De macht van het kwaad manifesteert zich opnieuw"

Dekker maakt duidelijk wat er aan de strijd tussen Israël en de Amalekieten voorafging. “De Israëlieten zijn bevrijd uit de slavernij in Egypte. God ontfermde zich over Zijn geslagen en geknechte volk en leidde het door de Rode Zee. Mozes strekte de

Opinie

Protest tegen Israël is verzet tegen Gods actieve handelen

Waarom zijn de journalistieke en internationaal-rechtelijke maatstaven ineens anders als er een Joodse staat aan het andere eind van de equatie staat? Waar elders wordt het onthoofden van burgers geja-maart? Waarom moeten wereldwijd Joodse scholen ui

Opinie

Wat iedere christen zou moeten weten over Israël en de Palestijnen

1. Het woord ‘Palestijn’ betekent bewoner van Palestina, van wat voor afkomst zo iemand ook moge zijn. Tot de jaren 1950 werden daarom ook de joodse bewoners van Palestina ‘Palestijnen’ genoemd. Omgekeerd hebben de tegenwoordige ‘Arabieren’ (binnen e

Preekverslag

GerGem-predikant wijst op Psalm 83: “Oorlog Israël bewijst dat God regeert”

Denkend aan “de verrassingsaanval van Hamas op Israël” spreekt Sonnevelt in het begin van zijn preek van “een zwarte dag”. De predikant herinnert zich een uitspraak van een leider uit de Messiaans-Joodse beweging: “Ja, er ligt een grote toekomst voor

Nieuws

Christenen boos over eenzijdige Israël-berichtgeving NOS en kwaliteitskranten

Sinds de aanval van Hamas op Israël (7 oktober) is het Joodse land in oorlog met de terreurorganisatie. Na een explosie bij een ziekenhuis in de Gazastrook namen veel media in eerste instantie het frame van Hamas over. Zo werd er bericht  dat Israël

Opinie

Tien redenen om Israël te steunen in de oorlog tegen Hamas

1. BurgerslachtoffersHamas heeft met het binnenvallen in Israël tot doel gehad om zo veel mogelijk onschuldige burgers te vermoorden en niet alleen dat, maar ook om hen op zo groot mogelijke schaal te vernederen. Israël wordt nu gedwongen om Hamas, d

Nieuws

Theologen komen in opstand tegen Israël: 'Excessief en genocidaal geweld in Gaza'

Etnische zuiveringHet manifest is ondertekend door meerdere theologen en predikanten waaronder Janneke Stegeman. Zij werd in 2016/2017 Theoloog des Vaderlands. ‘Politiek leiders in Nederland en Europa geven de staat Israël een vrijbrief om Gaza met e

Nieuws

Ds. Messemaker zat vast in Israël: "We lagen op de grond en schreeuwden het uit naar God"

Vorige week donderdag vertrokken 28 leerlingen van VWO-vier, drie docenten en de directeur van de Guido de Bres uit Rotterdam voor een werkreis naar Israël. Nog geen anderhalve dag na hun aankomst, breekt zaterdagochtend 7 oktober het geweld los in I

Nieuws

Kostersechtpaar schuilde in Israëlische schuilkelder: "Het leek wel een slechte film"

Totdat afgelopen zaterdag het terreur van Hamas in Israël losbreekt, geniet het kostersechtpaar van een prachtige rondreis door Israël. “We hadden een speciale zeventien daagse reis geboekt bij Israël Idoed Reizen. We hebben Jom Kipoer (de Grote Verz

God

Kees van Velzen over oorlog in Israël: “Er is een geestelijke strijd gaande”

“Als het gaat over de dreiging van Israël is God zelf vaak de handelende Persoon”, merkt Van Velzen op. Hij citeert Zacharia 12: ‘Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de bel

Opinie

Het 'Onzichtbare Front' in Israëls oorlog: welke rol hebben christenen?

Uit Abrahams nageslacht kwam onze Redder voort. De Heere Jezus Christus is een Jood; dankzij Zijn Joodse volgelingen is het Evangelie aan de heidenvolken gebracht en uiteindelijk zelfs bij ons gekomen! Alleen de redding door Hem is al van onschatbare

Nieuws

Opperrabbijn Jacobs is extra alert in oorlogstijd: “Jodenhaat is een muterend virus”

Theoloog Rozemarijn van ’t Einde wilde op de dag van de gewelddadigheden begrip kweken voor de Palestijnen. Begrijpt u haar nuanceringen en behoefte om naar de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict te kijken?“Als ik haar goed begrijp had Is

Nieuws

Waarom hangen christenen de Israël-vlag uit? Drietal geeft antwoord

Arie ten Napel (68, Urk)“Het snijdt door mijn hart heen. Wat in Israël gebeurt doet heel veel pijn”, bekent Arie ten Napel. Als twintiger verhuisde Ten Napel naar Israël. “Van huis uit voelde ik mij betrokken bij Israël. Eigenlijk wilde ik voor mijn

Nieuws

Reformatorische tieners na angstige momenten op vliegveld Israël veilig terug in Nederland

Christenen vast in IsraëlIn totaal 28 leerlingen van VWO vier van de reformatorische middelbare school Guido de Brés in Rotterdam vertrokken vorige week met vier docenten op werkreis naar Israël. Nadat ze anderhalve dag in het land waren, vond het gr

God

Waarom Joden ondanks de terreur zaterdag met een onvoorstelbare vreugde dansten

We komen net terug uit Londen waar we bij onze dochter de laatste twee dagen van het Loofhuttenfeest hebben doorgebracht. Ik wil op een bijna on-diplomatieke wijze met u delen hoe de laatste dag van het Loofhuttenfeest, Soekot, in vele synagogen, ook

Nieuws

Israëlwerker moest negen keer schuilen tijdens luchtalarm: "We schuilen bij de Heere"

Eerder dit jaar werd De Korte door het Centrum voor Israëlstudies (CIS) benoemd als Israëlwerker. Hij werd eind vorige maand vanuit de hervormde gemeente in Dordrecht uitgezonden. Hij is de opvolger van Albert Groothedde, die in augustus terugkeerde.

Nieuws

Met Israël verbonden christenen delen ervaringen: "Dit komt enorm hard aan"

Jeannette Gabay woont met haar gezin in het noorden van Israël. In gesprek met Cvandaag laat ze weten dat de aanvallen van Hamas een enorme impact heeft op de Israëlische bevolking. “Hoewel er van escalatie aan de noordgrens nog geen sprake is, is al

Nieuws

CU-Kamerlid woedend op gemeenten die weigeren Israëlvlag te hijsen

Na de ongekend laffe aanval van de Palestijnse terreurorganisatie Hamas, waarbij meer dan 700 Israëliërs werden afgeslacht, stromen ook in Nederland de steunbetuigingen binnen. Niet in iedere stad doet men dat echter met het hijsen van de Israëlische

Interview

Hanna Massad is 'de dominee van Gaza': "Gods stem riep mij terug naar dit land"

“In Gaza leef je als christen eigenlijk continu tussen een aantal brandhaarden.” Pastor Hanna Massad is een Palestijnse christen die ook wel ‘de dominee van Gaza’ genoemd wordt. Hij schreef er een boek over en vertelt Cvandaag hoe hij tegen het langd

Nieuws

Vredesproces Israël en Palestijnen zit muurvast: hoe nu verder?

De visie dat vrede in het Midden-Oosten alleen mogelijk is met een eigen staat voor de Palestijnen, is toe aan herziening. Na een halve eeuw praten en miljarden euro’s EU-steun voor de Palestijnen moeten we concluderen: die visie werkt niet. Niet een

Nieuws

Israëls eenzame strijd, terwijl de radicale islam oprukt

De extremistische islam rukt hard op. Zo was de hele wereld er in augustus getuige van hoe de Taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen. Iran spreidt zijn tentakels steeds meer uit in het Midden-Oosten. En Hezbollah (lees: Iran) heeft feitel

Nieuws

Pastor David Zadok blikt terug op rakettenregen in Israël: "Als kerk gingen we door een lastige periode"

De in Israël geboren pastor David Zadok was 3 jaar toen hij in Iran terechtkwam bij zijn oom en tante. Tijdens de islamitische revolutie benaderde het Israëlische consulaat hem en belandde hij op zijn zestiende in San Diego, Californië. Daar leert hi