Is de strijd tussen Israël en Hamas werkelijk een 'Bijbelse' broedertwist?

Verdieping19 maart 2024 6 minuten Ds. Kees Kant
Ds. Kees Kant
Christenen voor Israël

In tal van Bijbelstudies, artikelen en preken is in de afgelopen decennia het conflict tussen Israël en de omliggende Arabische volken uitgelegd als een eeuwenoude broedertwist. Een conflict dat teruggaat tot Izaäk en Ismaël. Hagar wordt met haar zoon Ismael weliswaar weggestuurd uit het beloofde land, maar ze krijgen wel beloften en zegen mee: ‘Zie, Ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken en Ik zal hem tot een groot volk maken. Mijn verbond echter zal Ik met Izak maken’ (Genesis 17:20-21). Dit klinkt niet als een vervloeking van Ismael en zijn Arabische nageslacht.

De Arabische volken zijn inderdaad uitermate talrijk geworden. Het verbond loopt echter via Izaäk en zijn latere Joodse nageslacht, en dat geeft blijkbaar een blijvende bron van jaloezie en conflicten. Sinds de komst van de Joodse Messias Jezus Christus is echter voor alle volken, dus ook voor de Arabieren, een open deur gekomen om door geloof in Hem voluit kind van God te worden. Begrijpelijk dat gesproken wordt over een conflict tussen broeders, die Abraham als gezamenlijke voorvader hebben. Bij een conflict tussen broeders kan het er zeker heftig aan toe gaan en kunnen er doden vallen. Toch is er tussen broeders altijd verzoening mogelijk. De vraag dringt zich op of het huidige conflict tussen Israël en Hamas ook te rangschikken is onder dit begrip ‘broedertwist’. Naar mijn overtuiging is dat absoluut onmogelijk. En wel om meerdere redenen.

Amalek
Er is nog een broedertwist in Genesis, die tussen Jakob en Esau. Israël is in het Oude Testament door naburige volken aangevallen in de context van deze broedertwist. Maar Amalek, dat van Esau afstamt, ging een grens over, waardoor het voor altijd werd vervloekt. Toen het volk Israël bevrijd werd uit Egypte en door de Sinaï woestijn trok, werd het aangevallen door Amalek. Heel sluw werd het volk Israël in de achterhoede aangevallen, waar de meest zwakken liepen. Om zo uiteindelijk het hele volk Israël om te brengen. Het was een strijd op leven en dood, en Mozes moest, ondersteund door Aäron en Hur zijn armen omhoog houden. Uiteindelijk overwon Israël: ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en prent het Jozua in dat Ik de herinnering aan Amalek van onder de hemel geheel zal uitwissen’ (Exodus 17:14). Amalek wordt dus niet slechts tijdelijk verslagen, maar voor eeuwig vervloekt.

De draak richt zich dus eerst op het vernietigen van het Joodse volk en vervolgens ook op de christenen.

Verderop lezen we: ‘Denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft, toen u uit Egypte wegtrok: hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was; en hij vreesde God niet. Als de HEERE uw God u rust gegeven heeft (…) moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet!’ (Deuteronomium 25:17-19) Wat is het verschil tussen Amalek en een broedertwist? Amalek had niet tot doel om slechts een veldslag te winnen tegen het leger van Israël, of een oogst te plunderen. Genocide van heel het volk Israël was het doel, te beginnen bij de zwakken: ouderen en kinderen. Daar ligt het omslagpunt van broedertwist naar vervloeking. Door de eeuwen heen zijn er vaker volken geweest die het hele volk Israël wilden uitroeien: ‘Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk (…) Kom, zeiden zij, laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt’ (Psalm 83: 4,5). De Psalm eindigt dat ook met het gebed van Israël: ‘Laten zij beschaamd en door schrik overmand zijn tot in eeuwigheid, laten zij rood van schaamte worden en omkomen’ (vs. 18). Amalek valt dus buiten de categorie ‘broedertwist’.

De draak en het beest
Ook in het Nieuwe Testament lezen we over een poging tot genocide op Israël in de eindtijd. De apostel Johannes ziet op het eiland Patmos in een visioen een vrouw die op het punt staat te bevallen van een zoon, die ‘alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf’. Die vrouw staat voor Israël en de zoon staat voor Jezus Christus, die uit de Joodse vrouw Maria geboren wordt. Er is een draak die zit te wachten om meteen na de bevalling het kind te verslinden. De draak staat voor de Satan, die het liefst Jezus, de Redder van de wereld, wil verslinden. Johannes beschrijft dan dat het kind opgaat naar God en Zijn troon in de hemel, en dat de vrouw vlucht voor de draak: ‘En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben’ (Openbaring 12:17). De draak richt zich dus eerst op het vernietigen van het Joodse volk en vervolgens ook op de christenen.

Vervolgens lezen we dat er een beest opstaat die van de draak alle macht ontvangt. Veel mensen zijn onder de indruk van dit beest en aanbidden dit beest. Er komt dus een indrukwekkende politieke leider, of een verenigde groep van leiders. Deze leider, dit beest, gaat godslasteringen spreken: ‘En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen (…) En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des Levens van het Lam’ (Openbaring 13:6-8).

Alle bovengenoemde aspecten bij zowel Amalek als het beest zien we terugkeren bij Hamas.

Deze verschrikkingen hebben gelukkig niet het laatste woord. Jezus Christus zal Zelf op tijd komen om af te rekenen met de draak en het beest en zijn volgelingen: ‘En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet (…) en die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem, die op het paard zat’ (Openbaring 19:20-21). Hier zien we dat lastering van God, genocide op het Joodse volk en vervolging van de christenen uiteindelijk niet leidt tot verzoening, maar tot vervloeking. Het beest en zij die het merkteken van het beest ontvangen hadden, vallen dus buiten de categorie ‘broedertwist’, en er is geen verzoening.

Hamas
Alle bovengenoemde aspecten bij zowel Amalek als het beest zien we terugkeren bij Hamas. In het handvest staat dat de totale vernietiging van het ‘zionistische regime’, dat is Israël, en de vestiging van een Islamitisch kalifaat, waarin ook geen plaats meer is voor christenen, het ultieme doel is. Het past hier niet om te beweren dat Hamas het beest uit Openbaring is. Die conclusie mogen we niet trekken. Daarvoor is het conflict tussen Israël en Hamas ook te regionaal. Hamas kan wel een ‘type’ van dit beest zijn, zoals er in de geschiedenis meerdere van deze ‘typen’ zijn geweest. Opvallend zijn in dit verband de vele pro-Hamas demonstraties in tal van westerse steden.

Openbaring zegt dat het beest ‘godslasteringen spreekt’ en dat velen op aarde het beest ‘aanbidden’. Israël heeft met Hamas, en ook met Hezbollah in het noorden, dan ook geen broedertwist, maar voert een strijd op leven en dood, zoals destijds Mozes, Aäron en Hur, een strijd op leven en dood voerden met Amalek. Het voortbestaan van Israël is in het geding. God zij dank weten we gelukkig dat als het er op aankomt, God Zijn volk zal beschermen: ‘namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten’ (Lukas 1:71).

Ds. Kees Kant is directeur van Christians for Israel International. Bovenstaand artikel verscheen eerder in 'Israël en de kerk', het theologische kwartaalblad van Christenen voor Israël voor theologen en voorgangers. Klik hier als je het kwartaalblad wil ontvangen.

Praatmee

Beluister onze podcast

#322 Patrick & Jeffrey over David de Vos, de Trump-bijbel en een opvallende arrestatie
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Bisschop
Nieuws

Neergestoken bisschop vergeeft dader: "Moge de Heer Jezus je zegenen en de weg wijzen"

Bisschop Mar Mari Emmanuel heeft gereageerd op de terroristische aanslag waar hij slachtoffer van werd. Tijdens zijn preek in de Christ The Good Shepherd Church in Sydney werd hij maandagavond neergestoken door een 16-jarige moslim. Dezelfde avond on

Kevin R. Johnson
Nieuws

Amerikaanse kerk kiest ondanks aanklacht voor 'genderdiscriminatie' opnieuw mannelijke pastor

Een baptistenkerk in New York, die eerder dit jaar werd aangeklaagd wegens ‘genderdiscriminatie’, kiest opnieuw voor een mannelijke pastor. Dat meldt The Christian Post. De kerk in kwestie, de Abyssinian Baptist Church, heeft pastor Kevin R. Johnson

Greg Laurie
Nieuws

Amerikaanse predikant stelt dat Iraanse aanval op Israël ‘vervulling was van Bijbelse profetie’

De Amerikaanse predikant en evangelist Greg Laurie zegt dat hij gelooft dat de Iraanse aanval op Israël vorige week een vervulling was van een Bijbelse profetie. Dat meldt CBN News. In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 april gingen in heel Israël

Ds. W.A. Zondag
Video

Volgens ds. Zondag beschouwen sommige christenen de rustdag als een soort concentratiekamp

De rustdag als een soort concentratiekamp, omgeven door prikkeldraad. Volgens ds. W.A. Zondag, verbonden aan de Gereformeerde Gemeente in Dordrecht, is dat hoe sommige christenen de zondag beschouwen. De predikant merkte dit op in een preek die hij e

gamen
Video

Video: Dennis raakte verslaafd aan gamen toen zijn droom in duigen viel

Op de basisschool viel de droom van Dennis (23) in duigen. Vanwege een handicap kon hij geen vrachtwagenchauffeur worden, dus had Dennis geen zin in school. Hij ging liever gamen en gooide minimaal 16.000 euro weg. In een videoserie over verslavingen

Zie ik kom spoedig
Video

Openbaring 15: Zeven gouden schalen gevuld met de toorn van God

Het is tijd voor de laatste ronde. Johannes ziet zeven engelen tevoorschijn komen met zeven gouden schalen in hun hand. Deze zijn gevuld met de toorn van God. Het wordt heel heftig! Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 29 van een 40-delige

Jeremia 29:11-12
Verdieping

Een hoopvol bericht van God terwijl je midden in de ellende zit

‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisterenʼ - Jeremia 29:11-12. Je zul

Soedan
Nieuws

Soedan: Christelijke moeder verliest twee baby's in vluchtelingenkamp en wordt mishandeld

Ze verloor twee baby's en heeft te kampen met zwaar lichamelijk en geestelijk lijden doordat ze wordt mishandeld vanwege haar christelijke geloof. De 41-jarige Fatima Adam, moeder van vier kinderen, is een van de naar schatting 8 miljoen mensen in So

Meerartikelen

Pinksterfestival Onstwedde
Nieuws

Pinksterfestival in Onstwedde verwelkomt InSalvation, Matthijn Buwalda en Elly Zuiderveld

In het Pinksterweekend van 2024 wordt in Onstwedde, bij Stadskanaal, het Amazing Grace Festival gehouden. Dit kleinschalige festival trekt met name gezinnen aan die houden van het gemoedelijke karakter van het festival. Dit jaar treden bij Amazing Gr

TU
Nieuws

Theologische Universiteit Utrecht en Evangelische Theologische Faculteit, Leuven maken samen dubbele graad deeltijdstudenten mogelijk

De Theologische Universiteit Utrecht (TUU) en de Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF Leuven), hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld waarbij deeltijdstudenten op een flexibele manier een dubbele graad kunnen halen: de graad van Master

woestijn
Boekfragment

Iedere christen kan een geestelijke woestijnervaring gebruiken

Heb jij weleens een woestijnervaring gehad? Denk dan niet aan een reis door de Sahara of naar het Midden-Oosten. Het gaat om een woestijn in geestelijke zin. Met woestijnervaring wordt bedoeld dat je het gevoel hebt dat alles je uit handen geslagen i

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp: "Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde"

"Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde. In de Oosters-Orthodoxe Kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende verlosser. Gods triomftocht begint aan het kruis. Door

Iran
Verdieping

Hoe kunnen christenen reageren op de aanval van Iran op Israël?

Afgelopen zaterdag (13 april) kwamen Iraanse voorgangers van Transform Iran bij elkaar om te bidden voor Iran, Israël, de oorlogsdreiging in het Midden-Oosten en voor vrede en herstel en verandering van Iran. Na maanden van proxy gevechten en bedreig

Jerry Savelle
Nieuws

TV-evangelist Jerry Savelle (76) overleden

Jerry Savelle, een populaire Amerikaanse tv-evangelist en voorstander van het welvaartsevangelie, is maandag op 76-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Christian Post. Jerry Savelle Ministries International (JSMI) kondigde op Facebook aan dat de

Biecht
Nieuws

Amerikaanse priester aangevallen met pepperspray tijdens afnemen biecht

In de St. Mary's Kathedraal in het Amerikaanse Amarillo is een priester met pepperspray aangevallen tijdens het afnemen van de biecht. Als reactie hierop heeft de kerk aangekondigd dat alle reguliere biechtsessies voor onbepaalde tijd worden opgescho

Mannenzangavond Katwijk aan Zee
Video

Kippenvel: 1700 mannen zingen Psalm 71 in de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee

'Ik roem, o eeuwig Alvermogen, 'k Roem Uw gerechtigheid, Die zoveel glans verspreidt, Zo heerlijk schittert uit den hoge, O HEER der legerscharen, Wie kan U evenaren?', deze woorden zijn afkomstig uit het eerste vers van Psalm 71. De Psalm werd vorig

Dopeling
Nieuws

Megadoop in Frankrijk: 12.000 mensen geven tijdens Pasen hun leven aan Jezus

Op Eerste Paasdag zijn liefst meer dan 12.000 mensen gedoopt in Frankrijk. Dat meldt CBN News. Het betekent een record voor het land waar ongeveer 50% van de mensen zegt niet in God te geloven en waar de secularisatie steeds meer doorzet. Volgens Fra

Oeganda
Nieuws

Moslim in Oeganda verdacht van moord op tot christendom bekeerde moeder

In Kamuli, een district in Oost-Oeganda, is de 50-jarige Sulaina Nabirye onder tragische omstandigheden overleden. Nabirye, die zich op 10 februari bekeerde tot het christendom, zou door haar eigen zoon zijn vergiftigd omdat ze weigerde terug te kere

Ds. P. de Vries
Video

HHK-predikant wijst op de roeping die elke christen heeft: "Praat met anderen over God"

"Wij kunnen het Woord alleen maar tot het oor brengen. Dat doe ik hier in de kerk en dat is ons aller roeping in de samenleving. Dan ben je er niet om te preken, maar moeten we wel naar gelegenheden zoeken om met mensen over God te spreken. Soms dien

P. J. Vergunst
Verdieping

Oorlogen in naam van de godsdienst

Oorlogen en geruchten van oorlogen zijn tekenen van de tijd waarin wij leven, signalen van het laatste der dagen, van Christus Die bezig is om te komen. Te begrijpen is dat, als we zien dat de mens van de wetteloosheid en de afval deze tijd kenmerken