cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand

Willem Ouweneel

Terug naar dossiers
PREMIUM

Waarom Willem Ouweneel met Israël binnenkort een groot feest viert

Israël bestaat vandaag 75 jaar en dat is voor heel veel mensen reden voor een feest! Drie jaar geleden (2020) schreef prof. dr. Willem Ouweneel in deze tijd van het jaar een indrukwekkende column over de onafhanke...
PREMIUM

Wat kunnen evangelischen van de traditionele kerken leren?

Dat is een lastige vraag; immers, om te beginnen: wat is evangelisch? In Amerika worden orthodox-gereformeerden ‘evangelicals’ genoemd, en omgekeerd ben ikzelf niet ‘evangelisch’ in Duitse zin...
PREMIUM

GerGem-predikanten bekritiseren aloude verzoeningsleer (maar vergeten in de spiegel te kijken)

In 2018 schokte Reinier Sonneveld veel orthodoxe gelovigen met zijn boek Het vergeten evangelie, waarin hij een pleidooi hield voor de aloude christelijke verzoeningsleer die omschreven wordt met de term Christus Victor, &...
PREMIUM

De rijkdom van de Psalmen: denk aan Israël en er gaat een wereld voor je open

Dit jaar wordt het 250-jarig bestaan van de Nederlandse berijmde Psalmen van 1773 gevierd. Die zijn vaak prachtig; ook ik kan van vele ervan genieten (ook muzikaal trouwens, met hun prachtige Renaissance-melodieë...
PREMIUM

Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels

Jan Peppink noemde in een column op deze site drie redenen waarom hij niet blij was met de Dordtse Leerregels (DL). De DL zijn de ‘leerregels’ die werden opgesteld tijdens de Synode van Dordrecht (1618-1...
PREMIUM

Slavernij in de Bijbel: een excuus voor het tot slaaf maken van zwarten?

In mijn jonge jaren heb ik in Amerika diverse creationistische conferenties meegemaakt. Daar heb ik prachtige lezingen gehoord, maar ook bijzonder vreemde toespraken. Ik herinner me een medicus die wilde bewijzen dat de...
PREMIUM

Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie

Het ‘welvaartsevangelie’ (prosperity gospel), zoals dat onder andere door Tom de Wal verdedigd wordt, is een van de gevaarlijkste misleidingen die ooit uit het extreem-charismatische denken zijn voortgekom...
PREMIUM

Behandel gelovigen met een andere doopvisie niet als tweederangschristenen

Dit is mijn 250ste column, en hij gaat over de doop! Ik had mij een verkwikkelijker thema voor deze 250ste column voorgesteld… Over welke doop hebben we het trouwens? Na afloop van een bijbellezing die ik ergens hie...
PREMIUM

Protestboeren naar de mond praten met Bijbelverhaal is ongepast

De helft van mijn acht betovergrootvaders waren boeren of boerenarbeiders, en als ik nog verder terugga, wordt het percentage boeren onder de diverse vooroudergeneraties steeds groter. Ik héb dan ook w...
PREMIUM

Vervangingstheologie is een kaartenhuis: het 'nieuwe Israël' is een verzinsel

Wát een titel: ‘Afnemende aandacht voor Israël of voor Jezus?’ Dit is een bekende handelwijze van sommige bijbeldebaters: beweren dat de tegenstander ‘minder aandacht heeft voor de c...
PREMIUM

Een maximale ambtstermijn voor ambtsdragers: goed idee?

Groot nieuws uit mijn eigen dorp: Houten! De Gereformeerde Gemeente alhier heeft besloten de zittingstermijn voor ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen) niet langer dan vier jaar te laten zijn! Eigenlijk is dat...
PREMIUM

Zien we elementen van de eindtijd in de oorlog tegen Oekraïne?

Door een christelijke c.q. Bijbelse bril naar de situatie in en rond Oekranië kijken is niet zo eenvoudig, allereerst omdat het al moeilijk genoeg is de situatie door een gewone historische en politieke bril te bekijken. Denk...
PREMIUM

Waarom ik weiger om het manifest tegen de coronapas te ondertekenen

Wat jammer dat het nu net Mona Keijzer is die het initiatief tot een petitie tegen de coronapas heeft genomen. In de zomer van 2021 is zij als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat op min of meer staande v...
PREMIUM

Wat zegt het machtsmisbruik van dominee Van der Aa over de kerkstructuur van de PKN?

Soms zou ik wel eens willen dat ik ‘refogelisch’ was, en dus kon genieten van de voordelen van zowel de traditionele kerken als de evangelische gemeenten. De voordelen van de traditionele kerken zijn hun (ge...
PREMIUM

Wordt het tijd dat evangelische christenen de doopvisie van gereformeerden accepteren?

Wat mooi dat Teun van der Leer een proefschrift heeft geschreven over de doop en nog meer dat hij daarin zo’n mild en tolerant standpunt inneemt! Teun en ik zijn beiden als kind opgegroeid in dezelfde geloofsgem...
PREMIUM

Zijn ongevaccineerden bezig martelaren voor de naam van Christus te worden?

Een van de dingen die mij verdrietig maken, is het feit dat de groeiende polarisatie tussen gevaccineerden en ongevaccineerden ook de christenheid steeds meer in haar greep krijgt. Dat is ook niet zo’n wonder. Al...
PREMIUM

De preek van dr. Paul Visser ging viral: wat staat er nu echt in Openbaring 13?

Zelden hebben we zoveel over Openbaring 13 gehoord als in het afgelopen anderhalve jaar. Covid-19 heeft ons, meer dan wat ook, met de neus gedrukt op de vraag: is Openbaring 13 bezig vervuld te worden? Die vragen...
PREMIUM

Kinderen toelaten aan de avondmaalstafel: een goed idee?

Mijn dochter zat nog geen week op een ‘vrijgemaakte’ middelbare school of ze vroeg: ‘Pap, wat zijn verbondskinderen?’ Er was namelijk een leraar die vaak bad: ‘Dank U dat wij verbondsk...
PREMIUM

Het evenement Simply Jesus vraagt om een coronapas (en daar ben ik blij mee)

Hoera voor David de Vos! Hij houdt zijn rug recht, wat zijn schoonvader er ook van mag vinden en wat voor lelijke dingen zijn critici ook over zijn arme hoofd uitstorten. Hij gaat binnenkort het event Simply Jesus Come...
PREMIUM

Jan Zijlstra: een sterke persoonlijkheid die geen enkele concurrentie naast zich duldde

Jan Zijlstra is gisteren overleden. En nog wel (als ik het goed begrijp) aan corona. Toch nog betrekkelijk jong eigenlijk, zeggen we vandaag de dag: 82 jaar. Sinds hij uit zijn oude kerkgebouw ‘verwijderd’ is, he...
PREMIUM

Is het ‘christelijk’ van Joe Biden om zich uit Afghanistan terug te trekken?

Schijnbaar mede op basis van ‘christelijke’ motieven zijn de Amerikanen na 11 september 2001 naar Afghanistan gegaan. Daar is van alles opgebouwd, vaak aan de hand van allerlei bijbelteksten, om het onderwijs...
PREMIUM

Moet de vermiste evangelist Samuël Boujadi opgewekt worden uit de dood?

Echt, ik bewonder het geloof van Jack Schreudering en Daniël van Deutekom. Het is een geloof dat met liefde gepaard gaat. Ze houden van Samuël Boujadi, en ze geloven dat, als zij diens lichaam zullen vinden...
PREMIUM

Prof. dr. Huijgen pleit voor meer aandacht voor Maria: terecht?

Heel veel theologie is niet veel anders dan reactie-theologie, dat wil zeggen: een theologie die ontwikkeld wordt in reactie op een andere theologie, die wordt afgewezen. Zo’n reactie-theologie schiet gewoonlijk doo...
PREMIUM

Profeet T. B. Joshua: de meest merkwaardige man die ik ooit heb ontmoet

Temitope Balogun Joshua, profeet, genezingsbedienaar en kerkleider in Lagos (Nigeria), is niet meer onder ons. Afgelopen zaterdag is hij na een samenkomst plotseling overleden, precies een week vóór zijn...
PREMIUM

Israëli’s versus Palestijnen: staat God aan de kant van Israël?

Een column en een tweet van twee gereformeerde broeders houden me bezig: de column van Dirk van Genderen (‘Het Palestijns-Israëlische conflict is een geestelijke strijd’) en de uitgebreide tweet van...
PREMIUM

De bedenkelijke brief van vijf PKN-dominees aan de Palestijnen

Onder de christen-Palestijnen bestaan diverse theologen die de vervangingstheologie aanhangen en van de staat Israël niets willen weten, zoals Yohana Katanacho en Naim Ateek. Ook is er het Sabeel Instituut voor P...
PREMIUM

Hoe zit het met de opname van de Gemeente?

Op 14 mei wist ik allang dat de ‘opname van de Gemeente’ niet zou plaatsvinden, want God volgt natuurlijk de joodse kalender; volgens die kalender viel Israëls Onafhankelijksdag dit jaar al op 14/15 april. Ik...
PREMIUM

Zelden heb ik zoveel nieuwe mensenkennis opgedaan als in deze coronatijd

De laatste tijd heb ik vaak tegen anderen gezegd dat ik zelden zoveel nieuwe mensenkennis hebben opgedaan als in de afgelopen vijftien maanden. Mag ik een paar mensentypes voor je proberen te schilderen? Je kunt ze vo...
PREMIUM

'Eenvoudige' woordbediening centraal in kerkdienst? Onbijbels!

Wat een leuk probleem heeft dominee Gert Jan Baan geschapen! Ik ken hem wel: ik heb hem één keer horen preken over Titus in een Zeeuws plaatsje. Dominee Baans liefhebberij is Johan Sebastian Bach,...
PREMIUM

Coronavaccins noemde ik een geschenk van God (en ik heb geen spijt)

Nog bijna elke dag krijg ik enthousiaste dankbetuigingen (per mail of mondeling) naar aanleiding van wat ik geschreven heb over Jaap Dielemans schadelijke huis-aan-huismagazine en over het nut en de noodzaak van vaccinatie...
PREMIUM

Wat is het nu: stomme journalisten of domme gereformeerden?

Allereerst mijn excuses naar de Oud Gereformeerde Gemeente in Krimpen aan den IJssel, die ik maandag voor een GerGem heb uitgemaakt. Nou ja, de radionieuwsdienst maakte het nog bonter door zondag te spreken ov...
PREMIUM

Demonstreren op het Museumplein: ‘We willen onze vrijheid terug!!!’

Mag ik je even meenemen naar een willekeurige stad in Nederland, bijvoorbeeld (om maar iets te noemen) Amsterdam in het jaar 20….? Nederland bevindt zich in een ellendige situatie; het wordt namelijk voortdurend...
PREMIUM

Christelijke politiek: bestaat dat eigenlijk wel?

Het was een interessante vraag die door CIP.nl aan theoloog Alain Verheij werd voorgelegd: ‘Hoe definieer je “christelijke politiek”?’ Zoiets moet je hem zeker vragen, want Verheij heeft een origin...
PREMIUM

Nog één keer over Jaap Dieleman en zijn 'eindtijdkrant' om misverstanden op te helderen

Graag wil ik ingaan op de kritiek die ik gekregen heb aan aanleiding van mijn column vorige week over Jaap Dielemans ‘eindtijdkrant’. Niet om mezelf te verdedigen – het gaat helemaal niet om mij –...
PREMIUM

De 'eindtijdkrant' van Jaap Dieleman: een klap voor fatsoenlijke bijbeluitleg

Jaap Dieleman is een aardige man. Ik heb hem enkele keren met genoegen mogen ontmoeten. Hij heeft de Heer lief en heeft een hart voor het evangelie. Maar momenteel is hij helaas behoorlijk de weg kwijt. Hij heeft een...
PREMIUM

Kun je als christen op een partij stemmen die vóór de EU is?

Op 15-17 maart a.s. gaan we stemmen voor de Tweede Kamer! Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? Keuze genoeg: 37 partijen doen mee! Als je nu op een christelijke partij wilt stemmen, welke kies je dan? In alf...
PREMIUM

Is de sneeuw die ons land bedekt gestuurd door God?

Aan tafel hadden we een leuke discussie over de vraag waar de sneeuw vandaan komt. Meteorologie is natuurlijk een serieus vak, en ik vind het razendknap dat we midden vorige week al hoorden dat het van zaterdag o...
PREMIUM

Vrijheid: een christelijk-conservatief ideaal of een stok om mee te slaan?

(Politieke) vrijheid, dat is vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie en ideologie, vrijheid om de regering te kiezen die je wilt. Dat vrijheidsideaal vind je in alle beschaafde landen in de wereld – maar is het altijd zo zu...
PREMIUM

De Bijbel is glashelder over ‘profeten’ die Trumps overwinning voorspelden

Dit wordt een pijnlijke column. Zónder leedvermaak, maar mét plaatsvervangende schaamte, omdat zovele christen-leiders in Amerika de vermeende verkiezingswinst van Trump voorspeld hebben met een b...
PREMIUM

Hoe gereformeerd zijn Arnold Huijgen - en ik?

Met genoegen las ik jl. vrijdag het interview met collega Arnold Huijgen over een nieuwe studie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Het is altijd mooi als een theologisch opleidingsinstituut de moed heeft nieuwe wegen...
PREMIUM

Het coronavaccin komt eraan: reden om te juichen?

‘Het’ coronavaccin komt eraan! Hoera! Of niet? Steeds meer mensen geven te kennen dat zij nog niet goed weten of zij inderdaad wel gevaccineerd willen worden. Daarbij komen we ruwweg twee soort be...
PREMIUM

Echte christenen schuiven desnoods de democratie aan de kant

Volgens mij was het Winston Churchill die ooit zei dat democratie een slecht regeringssysteem is, maar dat alle andere regeringssystemen nóg slechter zijn. Dat lijkt me volkomen juist. Diep in ons hart vinden we de...
PREMIUM

De Tempelberg en het absurdistische stemgedrag in de VN

Aparte plek, die Tempelberg in Jeruzalem! Ik ben er vaak geweest en van die vele keren dat ik er was, heb ik twee keer een heuse rondleiding gehad. Mijn eerste gids was een joodse vrouw. Toen ik een bijbel tevoorsch...
PREMIUM

Als christen zal ik nooit spotprenten van Mohammed publiceren

Als je eenmaal voedsel, kleding en onderdak hebt (vgl. 1 Tim. 6:8), is van al onze aardse goederen ‘vrijheid’ een van de allerbelangrijkste zegeningen en voorrechten. (Ik heb het hier niet zozeer over onze sp...
PREMIUM

Waarom complottheorieën nauwelijks weerlegd kunnen worden

Een complottheorie is een theorie die beweert dat een bepaalde gebeurtenis of toestand het gevolg is van een complot of samenzwering van een geheimzinnige persoon of groep mensen, die daar kwade bedoelingen mee he...
PREMIUM

Het paradijs komt eraan!

Sinds wij in Houten wonen, en wel in het wijkje dat ze hier ‘de Tuinen’ noemen, ben ik me nóg meer voor de Tuin van Eden gaan interesseren, vooral omdat wij vanuit ons appartement zo’n &...
PREMIUM

Nieuwe coronamaatregelen: de kerken worden gespaard

Als het om corona en de kerk gaat, erger ik me nog het meest aan de mensen die op sociale media roepen dat bij de strenge coronamaatregelen onze godsdienstvrijheid in geding is, of zelfs dat we met een stuk godsdiens...
PREMIUM

Nog eens tien veelvoorkomende theologische dwalingen in christelijk Nederland

Mijn column van drie weken geleden, over tien dwaalleringen die in Nederland de ronde doen, heeft zoals verwacht nogal wat losgemaakt. Sommige mensen waren gekwetst omdat ik hun opvatting als een ‘dwaallering...
PREMIUM

Tien veelvoorkomende theologische dwalingen in christelijk Nederland

In deze ‘riskante’ column vind je wat ik vandaag de tien meest gangbare theologische ‘dwalingen’ zou willen noemen die je volgens mij in christelijk Nederland vandaag de dag kunt tegenkomen. Ze zijn...
PREMIUM

Zonder Pinksteren was het allemaal voor niets geweest

Eens moest ik met Pasen in een gemeente preken waar de oudste van dienst aan het begin zei dat Pasen het belangrijkste feest van het jaar is. Ik flapte eruit: ‘Nee, dat is Pinksteren!’ Dat had ik natuurlijk...
PREMIUM

Coronatheologie

Onlangs twitterde ik: ‘Wealth is not forever, not even a corona lasts for all time’ (Spr. 27:24 CSB, ‘Rijkdom duurt niet voor eeuwig, zelfs een corona blijft niet voor altijd’). In de tekst staat n...
PREMIUM

Pasen in coronatijd: leven in een tijd dat de dood rondwaart!

In deze coronatijd, waarin de dood zich zo massaal onder ons verbreidt, biedt Pasen een boodschap van leven. De historische, lichamelijke opstanding van Christus vormt het hart van het christelijk geloof. Geen wonder da...
PREMIUM

Over het Jood-zijn van Jezus heersen nogal wat christelijke misverstanden

Over vijf dagen begint ’s avonds het Joodse Pesach (Pascha, Paasfeest). In de Evangeliën vinden we viermaal dat Jezus dat feest gevierd heeft: één keer toen Hij 12 was, en drie keer tijdens...
PREMIUM

Waarom de coronapaniek mij beangstigt: met een kanon wordt op een mug geschoten

Willem Ouweneel is niet zo bang voor het coronavirus, maar hij is wél bang voor die massale redeloze angst die de hele wereld in zijn greep heeft. Als het coronavirus al een teken van de eindtijd zou zijn, dan niet z...
PREMIUM

Coronavirus: storm in een glas water of teken van de eindtijd?

Soms is het toch wel erg lastig ‘het nieuws’ op zijn merites en belang te beoordelen. Een bevriende medicus zei vorige week tegen mij dat het nieuws rond het coronavirus enorm overtrokken wordt, en hij v...
PREMIUM

De vastentijd is weer begonnen! Doe je mee!?

Eergisteren was het weer Aswoensdag. Dat is de dag waarop rooms-katholieken, oud-katholieken, oosters-orthodoxen en sommige protestanten zich as op het hoofd laten aanbrengen als teken van verootmoediging. Ik...
PREMIUM

Hoe je échte calvinistische christenen kunt herkennen

Pas kwam ik een theoloog uit de Gereformeerde Bond binnen de PKN tegen die tot de ontdekking was gekomen dat ‘het verbond’ helemaal niet zo centraal ‘koepelbegrip’ in de Bijbel was als hij in...
PREMIUM

Was de verboden vrucht in het paradijs een druif?!

We zijn eruit! De verboden vrucht in het paradijs was helemaal geen appel (dat idee ontstond door een oude verwarring: het Latijnse malum betekent zowel ‘het kwade’ als ‘appel’), ook niet ee...
PREMIUM

De rabbijnse bijbeluitleg: betreed het paradijs dat ‘Bijbel’ heet!

Wie diepgaande bijbelstudie doet, is bezig te eten en te drinken in het paradijs! Ik zeg dat zo omdat de rabbijnen de vier ‘lagen’ in het bijbelonderzoek aanduiden met de letters P, R, D en S, en die letters v...
PREMIUM

Wat moeten we als christenen met Driekoningen?

Vier dagen geleden, op 6 januari, was het Driekoningen. Ik heb daaraan drie herinneringen. Ten eerste: met Driekoningen ging in mijn ouderlijk huis de kerstboom weer de deur uit (dat hing oorspronkelijk ongetwijfeld samen...
PREMIUM

Wanneer werd Jezus eigenlijk geboren?

Over een paar dagen is het Kerstfeest; dan vieren 2,3 miljard christenen wereldwijd de geboorte van Christus. Daar doe ik van harte aan mee, ook al weet ik net als vele anderen natuurlijk ook wel dat Jezus niet op 25...
PREMIUM

Waarom Sinterklaas op Jezus Christus lijkt

Willem Ouweneel zet in deze eerder gepubliceerde column uiteen waarom Sinterklaas volgens hem op Jezus Christus lijkt. Er zijn heel wat legenden over Sint Nicolaas, die allemaal een kern van waarheid kunnen bevatten.&ls...
PREMIUM

Wat is het nu: de wederkomst of het sterven?

Als predikanten het over ‘de toekomst’ hebben, moeten zij naar mijn mening een beetje duidelijker zijn. Hebben ze het over ‘de hemel’, waar de gelovige naartoe gaat als hij sterft, of over de he...
PREMIUM

Is geloof in Jezus voldoende of hoort het doen van goede werken er ook bij?

1 november was het Allerheiligen. Het verhaal gaat dat Luther, omdat hij wist dat op Allerheiligen de kerk zou volstromen, op de vooravond zijn 95 stellingen heeft aangeplakt op de deur van de kerk. En zo werd 31 okto...
PREMIUM

Christenen en humor: een slechte combinatie?

De prediker Charles Spurgeon moet ooit gezegd hebben dat je de mensen tijdens de preek twee keer moet laten lachen. Niet vaker, want dan wordt het een al te dolle boel. Maar ook niet te weinig; af en toe moet h...
PREMIUM

Hebben de Palestijnen toekomst?

Ach, vijf weken geleden zijn we helemaal de 90e geboortedag van Yasser Arafat (1929-2004) vergeten! Nou ja, misschien hebben alleen Dries van Agt en Gretta Duisenberg daarbij stilgestaan… Toch moest ik wel aan Ar...
PREMIUM

De zeven dingen die al vaststonden voordat de wereld werd geschapen

Onlangs was het 15 augustus; dat is de dag van Maria-Tenhemelopneming. In Frankrijk is dat een nationale vrije dag, en dus een mooie gelegenheid voor evangelische christenen om bij elkaar te komen. Bij voorkeur in de op...
PREMIUM

Willem Ouweneel over een rare kwiebus die kerkdiensten verstoorde

Deze column gaat over een herenboer, een soldaat, een dronkenlap, een vechtjas, een schuldenmaker, een verstoorder van kerkdiensten, die de meest kleurrijke figuur van zijn dorp was. Zo, nu weet je het. Je kunt...
PREMIUM

Gereformeerden en evangelischen vliegen elkaar niet meer in de haren: Kerkelijk Nederland vindt elkaar!

In mijn jongere jaren had je de ‘geleerde’ gereformeerden, die grote waarde hechtten aan een stevige (van de vaderen overgeleverde) kerkstructuur en een degelijke theologische studie, en de helemaal-niet-...
PREMIUM

Christenmannen moeten besneden zijn! Toch!?

Eén van de oorzaken van de kerkelijke Reformatie die in 1517 begon met Maarten Luthers 95 stellingen, was een typische ontdekking van de Renaissance: de betekenis van het onafhankelijke individu, met zijn eigen p...
PREMIUM

Vervangingstheologen vervangen wat af… (maar gaat dat wel goed?)

In mijn boek Het Israël van God ben ik vervangingstheologen toch maar gewoon vervangingstheologen oftewel supersessionisten blijven noemen, ook al protesteren de desbetreffende theologen vaak tegen de term. Ze d...
PREMIUM

Alcohol drinken als christen: wel of niet een goed idee?

Decennia geleden werd ik eens op een Amerikaanse luchthaven afgehaald door een evangelisch christen. Onderweg naar een bijbelconferentie stopten we om ergens te lunchen. Het was snikheet. Toen de goede man dan o...
PREMIUM

De Nashvilleverklaring: wel of niet ondertekenen?

En weer eens laait de discussie over homoseksualiteit (en dit keer ook over transgenders) hoog op, en wel door de Nashvilleverklaring over LHBT (lesbisch – homo – biseksueel – transgender). Dat zal...
PREMIUM

Wat is de beste Bijbelvertaling?

Vorige week vertelde ik dat tijdens de Dordtse Synode besloten werd tot de vervaardiging van de zogenoemde Statenvertaling (SV). Vóór die tijd hadden we o.a. al de Delftse Bijbel (1477), de Keulse Bij...
PREMIUM

Wat moeten evangelische christenen met de Dordtse Synode?

In deze column hebben we het over de vierhonderdjarige herdenking van de Synode van Dordrecht. Dit was een nationale vergadering van de Nederduits Gereformeerde Kerk (na 1816 de Nederlands Hervormde Kerk gehe...
PREMIUM

Waarom de wereldkerk jammerlijk uiteen is gescheurd

Bijna 1000 jaar geleden gebeurde er een grote ramp in de wereldwijde christenheid. (964 is trouwens de naam van een prachtige Porsche!) Paus Leo IV gooide op 16 juli 1054 Michael Caerularius, de patriarch van Constantin...
PREMIUM

Heeft Jezus de zonden van alle mensen gedragen?

‘Johannes de Doper zei: “Zie, het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt” (Joh. 1:29). De tekst van de rooms-katholieke mis zegt: “… dat de zonden der wereld wegneemt&r...
PREMIUM

De zondagsheiliging: wat moeten we ermee?

Onlangs las ik op de site winkelrust.nl het volgende: ‘Dankzij Winkelrust kan de zondag de speciale dag blijven die het is voor veel mensen. Een dag van rust, reflectie en bezinning. Een dag die anders is dan alle ander...
PREMIUM

Wat is ‘erfzonde’?

Ik kreeg een vraag over de ‘erfzonde’, een thema waarover nogal wat misverstanden bestaan. Om te beginnen: Adam werd een zondaar doordat hij zondigde; bij zijn nazaten is het andersom: ‘Adami...
PREMIUM

Moeten christen-mannen zich laten besnijden!?

Het valt me op hoe gevoelig veel christenen zijn voor nieuwlichterijen. In mijn al aardig lange leven ben ik tot het inzicht gekomen dat een bepaalde leer die alleen binnen één beweging voorkomt, altijd fout is....
PREMIUM

Ben je wel eens een narcist tegengekomen?

Een van de gevaren die de kerk bedreigen, is het optreden van leiders die lijden aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS). In mijn leven ben ik verscheidene van hen tegengekomen. Wat vinden (christen-)psychiat...
PREMIUM

Is de Rooms-Katholieke Kerk een ‘dwalende’ kerk?

Sommige christenen die over andere denominaties spreken, gebruiken graag het woord ‘dwalen’: wij bewandelen de rechte weg, de anderen dwalen. Het Nieuwe Testament gebruikt het woord ook (bijv. Ef...
PREMIUM

Wat doen we met de homo's in de kerk?

Een van de lastigste vraagstukken waar kerken en gemeenten vandaag de dag tegenaan lopen is: wat moeten we aan met homofiele stellen in onze gemeenten? Vele denominaties hebben met deze vraag te maken gekreg...
1765 mensen werden vorig jaar in een keer gedoopt. Geef jij ze nazorg?