WilkinvandeKamp


God

Wilkin van de Kamp werd overrompeld door de Heilige Geest: "Ik schrok mij een hoedje"

"Ik schrok mij een hoedje, echt waar. Ik dacht: Oh nee, wat gebeurt hier?" Wilkin van de Kamp is binnen christelijk Nederland een bekende spreker, onder meer vanwege de conferenties van Stichting Vrij Zijn. Ooit bad Wilkin anderhalf jaar lang voor de

Video

Wilkin van de Kamp vocht tegen wetticisme: "Het is een wonder waar ik nu sta"

“Jezus nodigt ons in Mattheüs 7 vers 7 en 8 uit met deze woorden: 'Bidt en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open

Dagelijks leven

Wilkin van der Kamp over de grootste misvatting van Gods liefde: "Ik zal Hem nooit Papa noemen"

“De grootste misvatting van Gods liefde is dat God een knuffelgod is. Ik zal Hem nooit Papa noemen.” Aan het woord is voorganger en auteur Wilkin van de Kamp. We spraken met hem over zijn boek God is liefde punt! Vandaag komt onder meer de hel, het u

Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"David was en bleef zijn leven lang een herder in hart en nieren. In Psalm 23 vers 2 zingt hij: ‘De Goede Herder voert mij aan rustige wateren.’ Een goede herder houdt de hele dag een ding in gedachte: hij moet zijn kudde naar een veilige drinkplaats

God

Kunnen christenen ziekten wegsturen in Jezus' naam? Wilkin van de Kamp antwoordt

"Als mensen zeggen dat ze 'altijd de gave van genezing hebben', dan ligt daar een oude pinkstertheologie achter die niet klopt." Voorganger Wilkin van de Kamp is bekend vanwege zijn genezings- en bevrijdingsbediening. In deze tweede aflevering van de

Video

Wilkin van de Kamp over Psalm 23: "God zoekt je op als je afgedwaald bent"

"David wordt de ‘herderskoning’ genoemd. In Psalm 23 vers 1 zegt hij: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Met de woorden ‘mij ontbreekt niets’, zegt David niet dat jou nooit iets kwaads zal overkomen. David zegt in Psalm 23 dat God in elk

Opinie

In Gods ogen is een Palestijn net zo geliefd als Jood

Op zaterdagochtend 7 oktober vuurde Hamas duizenden raketten op Israël af en vielen honderden terroristen Israël binnen. Een festival werd een bloedbad. Meer dan 1.400 onschuldige burgers werden meedogenloos afgeslacht: baby’s, kinderen, jongeren en

Nieuws

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp belangrijk is om een rustdag te houden

“Vandaag lezen we het tweede vers uit Psalm 23 waar David getuigt: ‘De Goede Herder brengt mij naar groene weiden en laat mij rusten aan het water.’ David leidde een leven vol gevaren, onrust, conflicten, dreigementen en familieproblemen, maar luiste

Video

Wilkin van de Kamp leerde bijzondere les van de zoon van een schapenboer

"Van de zoon van een schapenboer leerde ik een bijzondere les en die les wil ik vandaag met je delen", vertelt Van de Kamp. "David zingt het uit in Psalm 23 vers 2: ‘De Goede Herder doet mij neerliggen in grazige weiden.’ Die zoon van die schapenboer

Video

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp waardevol is om elke dag met God te beginnen

Voordat Jozua met het volk Israel het Beloofde land in zou trekken, sprak God tot hem deze woorden: 'Dit Wetboek mag niet wijken uit je mond, maar overpeins het dag en nacht opdat je nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat erin geschreven is, want

God

Aanhangers streeptheologie geloven dat God niet meer geneest: Wilkin van de Kamp reageert

Kan het zo zijn dat God in de tijd van de Bijbel meer wonderen en tekenen deed omdat de Bijbel toen nog niet was voltooid? We hebben nu de Bijbel tot onze beschikking en zijn in die zin minder afhankelijk van wonderbaarlijke genezingen, zo wordt soms

Nieuws

De vrouw van Wilkin van de Kamp werd ernstig ziek: "Het werd helemaal stil"

Kan God ziekte gebruiken? Voorganger Wilkin van de Kamp gaat in deze vierde aflevering van de videoserie 'Bevrijding en genezing' dieper in op deze lastige vraag. Toen zijn vrouw twintig jaar geleden kanker kreeg, dacht Wilkin in eerste instantie dat

Nieuws

De vrolijke ruil: van een gevangen zondaar naar een rechtvaardige ‘in Christus’

De grote kerkhervormer Maarten Luther worstelde net als ik een groot deel van zijn leven met de vraag hoe hij door God goedgekeurd en aanvaard zou kunnen worden. Na zijn rechtenstudie was hij het klooster ingegaan om zo zuiver mogelijk te leven. Maar

Video

Wilkin van de Kamp bespreekt bijzondere les van de wijze koning Salomo

Bekijk de video en neem een kijkje op de website van Vrij Zijn:

Nieuws

Wilkin van de Kamp legt misverstanden over Gods liefde bloot

God is liefde! Het is een uitspraak die niet zelden gevolgd wordt door een maar. “Maar Hij is ook toornig”, “maar Hij is ook rechtvaardig” of “maar Hij is ook heilig”. Al die ‘maars’ bespreekt voorganger Wilkin van de Kamp in zijn nieuw boek ‘God is

Verdieping

Sommige christenen beweren dat we genezing mogen claimen: terecht?

Sommige christenen geloven dat, op basis van wat Jezus aan het kruis heeft volbracht, wij honderd procent recht hebben op genezing hier op aarde. Zij zeggen dat genezing in de verzoening is inbegrepen en trekken de conclusie dat iedereen die gelooft

God

Onze zondige natuur onderwerpt zich niet aan God

De apostel Paulus legt uit dat door Adam de zonde de wereld is binnengekomen, waarna de dood als koning is gaan regeren: ‘Samengevat is het zo: door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van

God

Christenen kruipen weg achter dikke kerkmuren voor de boze buitenwereld

‘Jullie moeten je vroegere manier van leven afdanken, zoals je een stel oude kleren afdankt. Jullie oude manier van leven léék jullie wel gelukkig te maken, maar in werkelijkheid werden jullie erdoor bedrogen’ (Efeze 4:22). De apostel Paulus schrijft

Video

Wilkin van de Kamp legt uit waarom je identiteit niet door anderen bepaald wordt

“Psalm 23 is de nachtegaal onder de Psalmen”, stelt Van de Kamp in de video waar diezelfde Psalm centraal staat. “David zingt het uit in Psalm 23 vers 3: ‘De Goede Herder verkwikt mijn ziel.’ Nu mogen wij de Hebreeuwse woorden ‘Hij verkwikt mijn ziel

God

Berouw is het resultaat van Gods onvoorwaardelijke liefde

Misschien geloof je dat je geen boete meer hoeft te doen, maar dat je wel berouw moet hebben en je moet bekeren om Gods genade te ontvangen: dán komt Gods goedheid naar je toe. Dit is wat veel christenen denken. God zij dank hangt Gods liefde voor jo

Dagelijks leven

Mislukte kindjes

Psalm 139 is een van mijn lievelingspsalmen. David aanbidt God die aan het begin van zijn leven stond. Hij verwoordt op poëtische wijze hoe God hem doorgrondt en alles van hem weet. Toen hij nog een embryo was zag God hem: Uw ogen zagen mijn vormeloo

Video

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp heilzaam is dat ons leven stilgezet wordt

“Jezus noemt Zichzelf de Goede Herder. In Johannes 10 vers 3 en 4 zegt Hij: ‘De Goede Herder roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer Hij al Zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt Hij voor ze uit en de schapen vo

Video

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp goed is om elke dag stil te worden voor God

“Vandaag zegt God tegen jou: ‘Wees stil en weet dat Ik God ben.’ Ook al kun je op ieder moment van de dag bidden, toch is het belangrijk om aan het begin van de dag de stilte op te zoeken. Stilte zet je letterlijk stil bij wie je bent, wie God is en

Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp: "Geef God de ruimte om binnen te komen"

"We lezen uit de brief die Paulus schreef aan de christenen in Rome. Hij schrijft: ‘Stem je gedrag niet af op deze wereld, wordt een ander mens met een nieuwe gezindheid, dan ben je in staat om uit te maken wat God van je wil en wat goed is, welgeval

God

Gezonde schaamte leidt tot zondebesef en begrenst ongezond gedrag

Toen Adam en Eva hadden gezondigd voelden zij zich schuldig en schaamden zij zich voor God en voor elkaar. Schuld en schaamte zijn emoties die voortkomen uit de zonde. Ze gaan meestal hand in hand. Schuld gaat over je gedrag: ‘Ik doe iets niet goed.’

Video

Wilkin van de Kamp licht in videoboodschap zijn favoriete Psalm toe

“Het is de meest geliefde Psalm ter wereld en het is ook mijn lievelingspsalm”, vertelt Van de Kamp. “We beginnen met het openingsvers waar David zegt: ‘De Heer is mijn Herder.’ David begint Psalm 23 met een uitroep van vertrouwen en vreugde. Hij zeg

Dagelijks leven

Wilkin van de Kamp kon jarenlang niet vergeven: "Ik was ongelooflijk boos op iemand"

"Het klinkt misschien als de omgekeerde wereld maar door hem vergeving te vragen voor mijn boosheid, schonk ik hem vergeving voor wat hij mij had aangedaan." Voorganger en auteur Wilkin van de Kamp heeft met ‘Hoe vergeving schenken je leven verandert

Verdieping

Je mag je rouwkleed inruilen voor de mantel van de liefde

In de Bijbel staat het verhaal van Ruth die nog steeds rouwde om haar overleden man. Als teken van rouw scheurden mensen in die tijd hun kleren, gooiden ze zand of stof over hun hoofd en liepen ze op blote voeten. Vaak werd er speciale rouwkleding ge

Video

Video: Vergeving schenken wist het pijnlijke verleden niet uit

'Vergeven is niet vergeten. Vergeving schenken wist het pijnlijke verleden niet uit. Nee, vergeving schenken betekent dat je besluit om wat jou is aangedaan in Gods handen te leggen', stelt schrijver en spreker Wilkin van de Kamp in een videoboodscha

God

Wat iedere christen volgens Wilkin van de Kamp zou moeten weten over Psalm 23

Psalm 23 is misschien wel het meest bekende Bijbelgedeelte ter wereld. Toch ontdekte Wilkin van de Kamp nog tal van nieuwe dingen toen hij de Psalm dieper onderzocht. In het boek ‘De Goede Herder’ schrijft hij over de (onontdekte) schatten van deze b

Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp: 'Alleen met dankbaarheid eer je God'

Bekijk de video:

God

Wat als iemand in je omgeving ernstig ziek wordt? Wilkin van de Kamp geeft advies

Als christenen hebben we autoriteit om in Jezus’ naam om genezing te bidden, maar dat is niet altijd het juiste moment. Wanneer weet je of je wel of niet voor genezing mag bidden? Is het soms beter om te bidden om kracht in plaats van genezing? In de

Dagelijks leven

Ervaar je pijn, machteloosheid of verdriet? Bekijk de video van Wilkin van de Kamp

"Laat de pijn, machteloosheid en verdriet die je ervaart toe. Kijk het recht in de ogen en maak het leed niet kleiner dan het is. Het is belangrijk dat je je verwondingen onder ogen ziet, want dat is een opstap naar het loslaten van alles wat je leve

Dagelijks leven

Vergeving is volgens Wilkin van de Kamp moeilijker voor christenen dan niet-christenen

"Ik denk dat christenen vaak bitterder zijn dan niet-christenen", zegt Wilkin van de Kamp. De voorganger en auteur heeft met ‘Hoe vergeving schenken je leven verandert’ opnieuw een bijzonder boek geschreven. Veel boeken gaan over het ontvangen van ve

God

Wilkin van de Kamp moest vergeving vragen: "Als ik die persoon tegenkwam dan ontweek ik hem"

Wilkin van de Kamp sprak deze Pinksterzondag bij Hour of Power over de komst van de Heilige Geest en over de kracht van vergeving. “Jezus was een Rabbi, een soort wandelende dominee. Wanneer een Rabbi stierf zouden zijn discipelen als wezen achterbli

Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp: Vergeving schenken is geestelijk dynamiet

'Vergeving schenken werkt bevrijdend. Het is geestelijk dynamiet dat God gebruikt voor het opblazen van gevangenisdeuren, die je tegenhouden los te komen van de dader en de pijn van het verleden', stelt schrijver en spreker Wilkin van de Kamp in een

God

Gods liefde hoef je niet uit je tenen te persen

‘En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn’ - (2 Korintiërs 13:22). Je kunt niet leven zonder liefde. Gods liefde is de belangrijkste bouwsteen van je bestaan. Gods liefde baant een weg waar menselijkerwijs geen weg meer is. Deze liefde hoef

God

Vergeving schenken opent je hart voor liefde

Zij heeft mijn voeten met geurige olie ingewreven. Daarom zeg Ik je: Zij heeft veel dingen verkeerd gedaan. Maar dat is haar allemaal vergeven. Dat weet Ik omdat ze Mij veel liefde heeft laten zien. Wie weinig vergeven wordt, laat weinig liefde zien

God

Videoboodschap Wilkin van de Kamp: "Vergeving schenken wist het pijnlijke verleden niet uit"

"Vergeven is niet vergeten. Vergeving schenken wist het pijnlijke verleden niet uit. Nee, vergeving schenken betekent dat je besluit om wat jou is aangedaan in Gods handen te leggen", maakt spreker Wilkin van de Kamp duidelijk in onderstaande videobo