WilkinvandeKamp


Boekfragment

Hemelvaart: de glorieuze huldiging van Jezus in de hemel

Daniël heeft honderden jaren eerder de hemelvaart van Jezus gezien in een nachtelijk visioen. In hoofdstuk 7:9 beschrijft hij hoe hij God in de hemel op zijn troon zag zitten. Hij noemt Hem ‘de Oude Wijze’. Zijn kleed is wit als sneeuw, zijn hoofdhaa

Video

Wilkin van de Kamp stelt dat mensen mede door hel- en verdoemenispreken de kerk verlaten

"De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome deze woorden: ‘Weten jullie niet dat Gods goedheid jullie tot inkeer wil brengen?' De Bijbel vertelt ons telkens weer dat God genadig is. God vraagt geen offers van ons om onze fouten goed te maken

Boekfragment

We willen zelf de regie houden over ons leven (maar Jezus leert iets anders)

Ik kwam een mooi feitje tegen. Het gaat over de kruisiging en de beschimpingen die daarbij plaatsvonden. Psalm 22 lijkt een gedetailleerd verslag van de kruisiging, maar deze psalm is zo’n duizend jaar eerder gecomponeerd. In de verzen 15 tot en met

Interview

Wilkin van de Kamp wijst op de plundering van de hel: "Jezus gebruikte het kruis als muizenval"

In dit boek en eerdere boeken schrijft Van de Kamp over wat hij ‘het meesterplan van God’ noemt: “Dit meesterplan gaat over Gods redding van de wereld. In het Oude Testament zijn veel profetieën te vinden over de komst van de Messias. Al die profetie

Video

In deze video behandelt Wilkin van de Kamp 'de vrolijke ruil' van Maarten Luther

In de 51e aflevering van deze serie behandelt Van de Kamp een uitspraak van de apostel Paulus die voor kerkhervormer Maarten Luther levensveranderend zou blijken te zijn. “Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 vers 21 dit: ‘Want God nam Christus Die geen z

Video

Wilkin van de Kamp werd overrompeld door de Heilige Geest: "Ik schrok mij een hoedje"

"Ik schrok mij een hoedje, echt waar. Ik dacht: Oh nee, wat gebeurt hier?" Wilkin van de Kamp is binnen christelijk Nederland een bekende spreker, onder meer vanwege de conferenties van Stichting Vrij Zijn. Ooit bad Wilkin anderhalf jaar lang voor de

Boekfragment

Waarom doorstak die Romeinse soldaat het lichaam van Jezus?

Leden van het Sanhedrin zijn naar Pilatus gegaan om hem te vragen de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met een ijzeren staaf te verbrijzelen, de zogenaamde crurifragium, ‘de benenbreker’. Meestal sterft het slachtoffer

Dagelijks leven

Wilkin van der Kamp over de grootste misvatting van Gods liefde: "Ik zal Hem nooit Papa noemen"

“De grootste misvatting van Gods liefde is dat God een knuffelgod is. Ik zal Hem nooit Papa noemen.” Aan het woord is voorganger en auteur Wilkin van de Kamp. We spraken met hem over zijn boek God is liefde punt! Vandaag komt onder meer de hel, het u

Video

Wilkin van de Kamp legt uit dat eenheid in Christus verschil in leer en beleving overstijgt

"De eerste keer dat Jezus spreekt over wie we zijn in Hem, wie we zijn in Christus, lezen we in Johannes 6 vers 56: ‘Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en ik in Hem.’ Er zijn twee sacramenten die God ons geeft waarin onze eenheid

Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Dáár had Jezus tegenop gezien. Geconfronteerd worden met de zonde van de wereld en tegelijkertijd gescheiden worden van zijn Vader. Hij, die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt. In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep en onde

God

Kunnen christenen ziekten wegsturen in Jezus' naam? Wilkin van de Kamp antwoordt

"Als mensen zeggen dat ze 'altijd de gave van genezing hebben', dan ligt daar een oude pinkstertheologie achter die niet klopt." Voorganger Wilkin van de Kamp is bekend vanwege zijn genezings- en bevrijdingsbediening. In deze tweede aflevering van de

Video

Wilkin van de Kamp over zalig worden: "Wij hoeven niet op een laddertje naar de hemel te klimmen"

"Paulus citeert in Romeinen 10 vers 6 een uitspraak van Mozes die zei: ‘Zeg niet bij uzelf: wie zal naar de hemel opstijgen?’ Dat wil zeggen: om Christus mee naar beneden te nemen. De grote kerkhervormer Luther heeft ooit een bedevaart naar Rome gema

Video

Wilkin van de Kamp legt uit waarom God ons nooit meer los ziet van Jezus

“De avond voordat Jezus voor ons zou sterven, zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘Er komt een dag dat jullie begrijpen dat Ik in de Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben.’ Jarenlang kon niemand mij vertellen hoe Paulus aan de uitdrukk

Boekfragment

Jezus leert dat vergeving bevrijding geeft uit emotionele gevangenis

Ik heb gezien hoe oprechte christenen best weten dat God hun zonden vergeven heeft. Zij geloven ook dat de aanklacht van de boze moet verstommen, maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is dit mogelijk? Begrijp je wel dat het niet all

Video

In deze video vertelt Wilkin van de Kamp hoe Luther ontdekte dat gerechtigheid een geschenk is

In de 52e aflevering van de serie leest Van de Kamp wederom een uitspraak die het leven het leven van kerkhervormer Maarten Luther, maar ook dat van hemzelf, ingrijpend veranderde. "We lezen 1 Korinthe 6 vers 11: ‘Maar u bent gereinigd, geheiligd en

Video

Wilkin van de Kamp over Jezus' lijden en sterven: "Hij hield het uit omdat Hij aan ons dacht"

In onderstaande aflevering van de serie 'Begin je dag met God' is de volledige bijdrage van Wilkin van de Kamp terug te zien. 

Interview

Wilkin over de laatste 18 uur van Jezus: "Geen toeval dat Jezus zeven keer bloedde"

Op zeven momenten heeft bloed van Jezus gevloeid voordat Hij zijn laatste adem uitblies. Deze ontdekking noemt Wilkin van de Kamp ‘de zeven wonderen van het kruis’. “Het is geen toeval dat Jezus zeven keer bloedde,” vertelt de spreker. Wilkin ging 'o

Boekfragment

De genezing van de verlamde man in Bethseda: wat leert Jezus ons?

Het moment waarop Jezus in Bethesda is, is rond de viering van het Paasfeest in Jeruzalem. Pasen (Pesach) staat in het Oude Testament voor bevrijding uit slavernij en in het Nieuwe Testament voor bevrijding van zonden en ziekten. Bethesda was een tro

Boekfragment

De worsteling van Jezus: onze Heer zweette bloeddruppels

Volgens de meeste historici gebeurde dit op de 14e van de maand Nisan van het Joodse kalenderjaar 3793. Omgerekend naar onze jaartelling was dit 7 april 30 na Christus. De tijd vanaf zijn verblijf in de Hof van Gethsemané tot aan de kruisiging op Gol

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons een onverwoestbare identiteit aanbiedt

"Vandaag lezen we opnieuw een kerntekst over wie we zijn in Christus. Aan de christenen in Rome schrijft Paulus: ‘Dankzij Jezus Christus zullen alle mensen leven en heersen, aan wie God uit pure goedheid en in overvloed de gave van de gerechtigheid h

Boekfragment

De doornenkroon van Jezus: een verwijzing naar de gevolgen van de zonde

De vloek in ons levenDe doornenkroon staat symbool voor de vloek in ons leven: de gevolgen van de zonde. In Genesis lezen we dat de aardbodem als gevolg van de zondeval is vervloekt en sindsdien dorens en distels voortbrengt: De aardbodem is omwille

Video

De vrouw van Wilkin van de Kamp werd ernstig ziek: "Het werd helemaal stil"

Kan God ziekte gebruiken? Voorganger Wilkin van de Kamp gaat in deze vierde aflevering van de videoserie 'Bevrijding en genezing' dieper in op deze lastige vraag. Toen zijn vrouw twintig jaar geleden kanker kreeg, dacht Wilkin in eerste instantie dat

God

Aanhangers streeptheologie geloven dat God niet meer geneest: Wilkin van de Kamp reageert

Kan het zo zijn dat God in de tijd van de Bijbel meer wonderen en tekenen deed omdat de Bijbel toen nog niet was voltooid? We hebben nu de Bijbel tot onze beschikking en zijn in die zin minder afhankelijk van wonderbaarlijke genezingen, zo wordt soms

Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe God ons door Jezus' lijden en sterven rechtvaardig heeft verklaard

"De apostel Paulus schrijft in Galaten 3: ‘Jullie zijn allemaal kinderen van God, door het geloof in eenheid met Christus Jezus.’ De uitdrukking ‘in Christus’ wordt ook wel vertaald als ‘in eenheid met Christus.' Wie je bent in Christus, betekent dat

Nieuws

Wilkin van de Kamp legt misverstanden over Gods liefde bloot

God is liefde! Het is een uitspraak die niet zelden gevolgd wordt door een maar. “Maar Hij is ook toornig”, “maar Hij is ook rechtvaardig” of “maar Hij is ook heilig”. Al die ‘maars’ bespreekt voorganger Wilkin van de Kamp in zijn nieuw boek ‘God is

Video

Volgens Wilkin van de Kamp is Jezus de enige 'foto' die we van God hebben

“De Hebreeënschrijver begint zijn brief met een kraakhelder statement: de profeten hadden vóór de komst van Jezus slechts een glimp van God opgevangen. Zelfs al die glimpjes bij elkaar gaven nog geen duidelijk beeld van wie God echt is. Gods openbari

Video

Wilkin van de Kamp heeft een boodschap voor christenen die een teken willen

In deze video behandelt Van de Kamp een belofte van Jezus uit Johannes 14 vers 21. Daar zegt hij: 'Wie Mij liefheeft, zal de liefde van Mijn Vader en Mij ontvangen en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.’ "Wie heeft er nooit verstoppertje gespeeld? ‘Maak

Verdieping

Volgens Psalm 121 beschermt God je overal - is dat echt zo?

In Psalm 121 getuigt de psalmdichter van een wonderlijke zekerheid en een gelovige overgave aan God: ‘De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken.' 'De Heer beschermt je, overal, waar je ook gaat, je leven lang’ (Psalm 121:7-8, BGT)

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Pasen én lachen alles met elkaar te maken hebben

"Psalm 2 begint zo: ‘Waartoe leidt het woeden van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet, de heersers spannen samen tegen de Heere en Zijn gezalfde. Die in de hemel troont, lacht. De Heere spot met he

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Jezus' kruis een lokaas voor de duivel was

"De kruisiging van Jezus roept nog steeds vragen bij ons op. Als God almachtig is, dan had Hij onze zonden toch kunnen vergeven zonder dat Jezus voor ons zou sterven? Waarom moest Jezus onmenselijk lijden? Wilde God bloed zien? Moest Gods toorn gesti

Video

Wilkin van de Kamp legt uit waarom veel niet-christenen de dood van Jezus zinloos vinden

"De avond voor zijn sterven bad Jezus deze woorden tot Zijn Vader in de hemel: 'Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van Uw Zoon, dan zal de Zoon Uw grootheid tonen.’ Vandaag de dag verbaast menig niet-christen zich erover waarom het kr

Verdieping

Sommige christenen beweren dat we genezing mogen claimen: terecht?

Sommige christenen geloven dat, op basis van wat Jezus aan het kruis heeft volbracht, wij honderd procent recht hebben op genezing hier op aarde. Zij zeggen dat genezing in de verzoening is inbegrepen en trekken de conclusie dat iedereen die gelooft

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Jezus' benen tijdens de kruisiging niet gebroken werden

"Zo’n 1500 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, had God de Israëlieten opgedragen dat ze de botten van het lam voor Pesach niet mochten breken. In Exodus 12 vers 45 lezen we: ‘De Heer had tegen Mozes en Aaron gezegd: nu volgen de regels voor het Pa

Dagelijks leven

Mislukte kindjes

Psalm 139 is een van mijn lievelingspsalmen. David aanbidt God die aan het begin van zijn leven stond. Hij verwoordt op poëtische wijze hoe God hem doorgrondt en alles van hem weet. Toen hij nog een embryo was zag God hem: Uw ogen zagen mijn vormeloo

Dagelijks leven

Wilkin van de Kamp kon jarenlang niet vergeven: "Ik was ongelooflijk boos op iemand"

"Het klinkt misschien als de omgekeerde wereld maar door hem vergeving te vragen voor mijn boosheid, schonk ik hem vergeving voor wat hij mij had aangedaan." Voorganger en auteur Wilkin van de Kamp heeft met ‘Hoe vergeving schenken je leven verandert

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom alleen God Zijn 'dwaze verlossingsplan' bedacht kan hebben

In deze aflevering staat Van de Kamp stil bij een ietwat markante uitspraak van de apostel Paulus. “Hij schrijft in 1 Korinthe 1 vers 21 dit: ‘God besloot om mensen te redden die de onzinnige boodschap geloven dat Christus voor hen aan het kruis is g

Video

Waarom God geen andere keuze heeft om ons door een diep dal te laten trekken

“De woorden die we lezen, hebben mijn vrouw en mij door de moeilijkste dagen van ons leven geleid”, vertelt Van de Kamp. “David zingt in vers vier van Psalm 23: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis: ik vrees geen kwaad, want U bent bij m

Video

Wilkin van de Kamp stelt confronterende vraag: "Wie ben je als je ziek wordt?

"David was en bleef zijn leven lang een herder in hart en nieren. In Psalm 23 vers 2 zingt hij: ‘De Goede Herder voert mij aan rustige wateren.’ Een goede herder houdt de hele dag een ding in gedachte: hij moet zijn kudde naar een veilige drinkplaats

God

Wat iedere christen volgens Wilkin van de Kamp zou moeten weten over Psalm 23

Psalm 23 is misschien wel het meest bekende Bijbelgedeelte ter wereld. Toch ontdekte Wilkin van de Kamp nog tal van nieuwe dingen toen hij de Psalm dieper onderzocht. In het boek ‘De Goede Herder’ schrijft hij over de (onontdekte) schatten van deze b

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Jezus alles is wat God ons te zeggen heeft

‘Paulus schrijft in zijn brief aan de christenen in Korinthe: ‘Ons kennen schiet tekort en ons profiteren is beperkt.’ Nadat Aukje (Wilkins vrouw, red.) was uitgestapt om nog even snel een boodschap te doen, reed ik in de auto nog een rondje met onze

Video

Wilkin van de Kamp: "Het kruis is zoveel meer dan de ultieme demonstratie van zelfopofferende liefde"

De apostel Petrus schrijft in zijn eerste brief dat Jezus na Zijn sterven naar het dodenrijk is gegaan om aan de gestorven rechtvaardigen uit het Oude Verbond het goede nieuws bekend te maken wat Jezus heeft gedaan. Petrus schrijft in zijn eerste bri

Video

Wilkin van de Kamp vocht tegen wetticisme: "Het is een wonder waar ik nu sta"

“Jezus nodigt ons in Mattheüs 7 vers 7 en 8 uit met deze woorden: 'Bidt en je zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En voor wie klopt, zal open

Opinie

In Gods ogen is een Palestijn net zo geliefd als Jood

Op zaterdagochtend 7 oktober vuurde Hamas duizenden raketten op Israël af en vielen honderden terroristen Israël binnen. Een festival werd een bloedbad. Meer dan 1.400 onschuldige burgers werden meedogenloos afgeslacht: baby’s, kinderen, jongeren en

Video

Wilkin van de Kamp over Psalm 23: "God zoekt je op als je afgedwaald bent"

"David wordt de ‘herderskoning’ genoemd. In Psalm 23 vers 1 zegt hij: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Met de woorden ‘mij ontbreekt niets’, zegt David niet dat jou nooit iets kwaads zal overkomen. David zegt in Psalm 23 dat God in elk

Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom Jezus' kruisdood geen ongeluk was

"Jezus’ sterven aan het kruis is niet iets wat Hem per ongeluk is overgekomen of dat Hem door anderen werd opgedwongen. Het is niet zo dat Jezus, als één van de vele vrijheidsstrijders in deze wereld uiteindelijk toch overmeesterd werd en slachtoffer

Video

Videoboodschap Wilkin van de Kamp: Jezus gaf onzichtbare God een gezicht

Bekijk de videoboodschap van Wilkin:

Video

Wilkin van de Kamp over Jezus' menswording: "Wie aan Hem voorbijgaat, zal God nooit vinden"

"Paulus spreekt over de komst van Jezus naar de wereld als een groot mysterie. Hij schrijft in 1 Timotheüs 3: 16: ‘Ongetwijfeld is dit het grooste mysterie van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam.’ De eeuwige God is in menselijke

Video

Wilkin van de Kamp vertelt hoe Jezus door te sterven de angel uit de dood heeft gehaald

“Paulus roept het uit in 1 Korinthe 15 vers 54 en 55: ‘De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel? De angel van de dood is de zonde.’ Op een prachtige zomerdag rijdt een vader met zijn zesjarige dochter

Video

Volgens Wilkin van de Kamp zit God ons met Zijn genade op de hielen

“Een herder gaat pas slapen als hij weet dat al zijn schapen en lammeren veilig zijn. Het kan gebeuren dat een herder er ‘s avonds achterkomt dat er toch een schaap van de kudde is zoek geraakt. De herder weet dat een afgedwaald schaap blijft ronddol

Video

Wilkin merkt op dat Jezus nooit gezondigd heeft: "Dit is niet voor te stellen"

In onderstaande video deelt Van de Kamp "een karakteranalyse van Jezus". Bekijk ter inspirerende onderstaande boodschap: