Israël


Interview

Hoe zouden christenen moeten denken over de staat Israël en het Joodse volk?

De staat Israël bestaat 76 jaar. Valt er wel iets te vieren? "Uiteraard valt er iets te vieren", reageert dr. Marten Visser, hervormd predikant en directeur van Global Rize International. "Ruim 2000 jaar hadden de Joden geen onafhankelijke staat, en

Boekfragment

Is Israël nu wel of niet het uitverkoren volk van God?

Aan de andere kant is Gods verbond met Israël, zoals alle verbonden van God, een tweezijdig verbond. Het is eenzijdig in die zin dat het initiatief geheel en al van God uitgaat, maar het is tweezijdig in die zin dat tegenover Gods beloften altijd de

Preekverslag

De Paasboodschap van Willem Ouweneel: “Straks zien de Joden wie Jezus is”

Wat is dat toch met Israël?“De Joden werkten rondom de kruising van de Heere Jezus aan de hand van leugens samen met de Romeinen”, merkt Ouweneel op. “In Marcus 14 komen ze samen met hun leugens en later vertellen ze leugens voor het aangezicht van P

Column

Waarom hebben christenen zo’n verschillend oordeel over het huidige Israël?

De laatste tijd heb ik hierover nog weer eens nagedacht. En ik heb weer ontdekt dat het grote probleem gezocht moet worden in de vierde eeuw, tijdens wat ik de ‘Grote Verschuiving’ (Great Shift) heb genoemd. De oudste kerkvaders namen – voor zover we

Interview

Casey Tait verhuisde naar Jeruzalem: "Ik wilde begrijpen waarom Israël belangrijk is voor God"

Het interview vindt plaats in Amsterdam, een stad die ze al een paar keer eerder heeft bezocht. Ze is op doorreis, en kan nog maar net ruimte maken in haar overvolle agenda. Onverwachts liep haar werkvisum af, waardoor ze binnen 48 uur haar spullen m

Interview

Albert Groothedde: “We hebben vaak geen oog meer voor de diversiteit in Gods Koninkrijk”

Het was in een Messiasbelijdende synagoge, dat Groothedde voor het eerst kennismaakte met de soms eigen manier van beleven van Messiasbelijdende Joden. Sommige van hen beschouwen zichzelf pertinent niet als christen, zag hij, maar als Joden die in Je

Opinie

Israël en de landbelofte: Willem Ouweneel trekt vergaande conclusies

Hij schrijft: ‘Uiteindelijk is Van Vlastuin toch gewoon een ‘spiritualist’ – iemand die de oudtestamentische profetieën ‘vergeestelijkt’ – net als alle ‘vervangingstheologen’ doen. Zelfs Augustinus, de vader van dat ongelukkige profetische spirituali

God

Vijf misverstanden van christenen over joden

Veel christenen hebben een mening over Joden zonder ooit een Jood gesproken te hebben. Dat leidt nogal eens tot misverstanden, ook in de manier waarop we onze Bijbel lezen. Isreality zet vijf misverstanden van christenen over Joden op een rijtje. 1.

Boekfragment

Paulus gelooft niet dat de komst van Christus het einde betekent voor Israël

Al eerder heeft hij over de voorrechten van Israël gesproken. In Romeinen 1:16 schreef hij dat het evangelie een kracht van God is, allereerst voor de Jood. Hij heeft het nut van de besnijdenis benoemd en gezegd dat het Joodse volk de woorden van God

Dagelijks leven

Jeannette woont in Jeruzalem: "Het was mijn vriend én Israël, of geen van beide"

Toen de Nederlandse Jeannette een relatie kreeg met de Israëlische Moshe wist ze dat ze op een dag zou verhuizen naar Jeruzalem. In de afgelopen tien jaar heeft ze veel geleerd door het wonen in de Heilige Stad. Samen met de Nederlandse Anna schrijft

God

Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen

In Lukas 21 spreekt de Heere Jezus vijf profetieën uit over de toekomst van Israël. En guess what? Ze zijn inmiddels allemaal uitgekomen, schrijft Isreality. Het jongerenmagazine van Christenen voor Israël zet vijf profetieën op een rijtje:1. Jeruzal

Boekfragment

De Kerk moet schuld belijden voor de bijna duivelse Israël-theologie

Dit vers is het, deze vreselijke uitroep door de menigte te Jeruzalem, dat vaak is aangevoerd ter verdediging van de opvatting dat Israëls tragische lot door de eeuwen heen haar eigen schuld is. Velen zeiden: ‘Ja, het is vreselijk, alles wat de Joden

Opinie

De landbelofte geldt nog steeds voor Israël (en dat is cruciaal)

De 'landbelofte' is de Bijbelse belofte van God dat Israël in de ‘eindtijd’ weer het aloude land Israël in bezit zou krijgen en dat dit de voorbode zou zijn van de (weder)komst van de Messias en de vestiging van zijn rijk van vrede en gerechtigheid.

Opinie

De pijnlijke belediging en dwaze vergelijking van een bestrijder van ‘christenzionisten’

Stel: je bent predikant en je krijgt te maken met een tragisch ongeval in de gemeente die je dient. Een man is omgekomen. Je stuurt de verslagen weduwe een appje met de boodschap; ‘’Jammer voor je, maar jullie hadden toch huwelijksproblemen, nu is da

God

Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"

Christenen met een Israël-hart vieren dit jaar feest. Vijftig jaar geleden kwam Jeruzalem onder volledig Joods bestuur. “Maar het hart van de stad staat onder gezag van de moslimwereld. In werkelijkheid is Jeruzalem dus nog niet bevrijd,” merkt ds. W

God

Volgens dominee Glashouwer kunnen we theologisch niet op dezelfde voet doorgaan

We zijn een bijzondere generatie, zo schrijft de emeritus-predikant Willem J. J. Glashouwer in zijn nieuw boek ‘Waarom Vrede op Aarde’. Maar waarom is dat zo? Nadert de wereld in zijn huidige vorm het einde en waarom ziet hij de Jodenhaat in onder me

Verdieping

Protestantse kerken hebben een moeizame verhouding met Israël: hoe kan dat?

Betrof die zendingsdrang voorheen de bekering tot het geloof in Jezus, nu gaat het om een politieke bekering: de staat Israël wordt aangesproken op zijn beleid ten aanzien van het Palestijnse volk en wordt opgeroepen om dat te veranderen. Zo leren de

Interview

Wie schreef de Bijbel? Onderzoekers gebruiken kunstmatige intelligentie om dat mysterie op te lossen

Het zijn de oudste handschriften van de Bijbel. De Dode Zeerollen, die mede beroemd werden door de bijzondere manier waarop ze ontdekt werden: net na de Tweede Wereldoorlog volgde een herdersjongen een geit een grot in, waar hij, volgens de overlever

Nieuws

Volgens dr. Piet van Midden blijft Israël onomstotelijk deel van Gods heilsplan

U betoogt in uw boek een aantal zaken die zich op dit moment in het Israël-Palestina conflict ontvouwen. Welke zijn dat?“Het eerste is, is dat een gemeenschappelijke vijand het volk weer één maakt. Als er stront aan de knikker is, dan is het vaak ond

Nieuws

Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"

Christenen voor Israël kreeg recent een onverwacht en vervelend bezoekje van ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken. Het Israël Producten Centrum zou zich niet aan de Europese richtlijnen houden doordat er op de producten vermeld staat d

Levensverhaal

Anna verhuisde naar Jeruzalem: "Ik zette eigenlijk al mijn sociale behoeftes op het spel"

Verhuizen naar Jeruzalem. Jeannette en Anna durfden het aan. Zij ruilden hun christelijke bubbel in Nederland in voor het multiculturele Jeruzalem, voor de liefde. Samen besloten ze de blog 'Chamsin' op te zetten, waarin ze schrijven over het leven i

Levensverhaal

Tass Saada zaaide dood en verderf als scherpschutter en is nu vredestichter: “Er is hoop, ook voor Ismaël"

Ooit doodde hij christenen en joden als hij de kans kreeg, nu wil hij niks liever dan de zonen van Ismaël en Izak verzoenen. De Palestijn Tass Saada lanceerde een nieuw programma dat christenen handvatten biedt om moslims te bereiken. “Met liefde”, b

Dagelijks leven

Henk Binnendijk ziet dat 'christelijk' Europa een grote schuld op zich heeft geladen

De hemel houdt Henk Binnendijk bezig. Niet omdat hij een dagje ouder wordt. De tachtiger verlangt namelijk al naar de hemel vanaf het moment dat hij tot geloof kwam. In zijn nieuwe boek gaat hij daar verder op in. 'Hoe ziet de hemel eruit?' is een bo

God

Ds. Henk Fonteijn: "Christenen met liefde voor Israël zijn te vaak blind voor onrecht"

“We durven nauwelijks iets kritisch over ‘Israël’ zeggen, omdat we geloven dat God een bijzondere band met het joodse volk heeft. Sommigen worden daardoor zelfs blind voor onrecht.” Henk Fonteijn liet zich als jongeman leiden door de overtuigingen va

Boekfragment

Waarom ik als christen betrokken ben bij Israël en het Joodse volk

Mijn antwoord is eigenlijk altijd hetzelfde: ‘Ik hoop dat wat ik voor Israël voel, hetzelfde is als wat God voor Israël voelt. Ik probeer naar Israël te kijken op dezelfde manier als God naar Israël kijkt. Hij houdt van Israël. Jezus houdt van Israël

God

Ds. Kees Kant: "Focus op ‘Jezus en mijn ziel’ doet Gods plan met Israël tekort"

“Israël is geen hobby van een groep christenen, maar een wezenlijk onderdeel van Gods plan met deze wereld,” vertelt ds. Kees Kant. Sommige christenen spreken zo min mogelijk over Israël omdat het een splijtzwam met zich mee kan brengen. Kant doet da

God

Ds. Henk Poot: "Jezus was geen breekpunt voor de joden"

“Als Paulus vertelt over hoe Jezus aan hem is verschenen, blijven zijn joodse volgelingen enthousiast. Ook als hij zegt dat Jezus Gods Zoon is. In eerste instantie was Jezus geen breekpunt voor de joden,” vertelt ds. Henk Poot. In het eerste deel van

God

Israël is Gods uitverkoren volk: wat heeft dit tot ons te zeggen?

Heeft God lievelingetjes? En waarom koos Hij nou juist Israël uit als Zijn volk? Theoloog Jan Hoek gaat in het tweede deel van deze videoserie hierop in. Centraal staat hoe Gods verkiezing in het Oude Testament naar voren komt. "God heeft een duideli

God

Oscar Lohuis pleit voor een gezonde Israël-theologie: "Maar we zijn niet geroepen om Joods te worden"

Tijdens een verblijf van twee weken in het beloofde land schreef dominee Oscar Lohuis het grootste gedeelte van zijn boek ‘Zegen door Israël’. In het boek geeft hij antwoorden op soms lastige vragen over het volk van God. Cvandaag sprak met hem over

Opinie

God heeft Zijn verbond met Israël nooit opgezegd

'Sinds de uitstorting van de Heilige Geest, op de eerste Pinksterdag, is voor een aanzienlijke groep christenen het Joodse volk niet meer Gods uitverkoren volk. Die bevoorrechte positie zou zijn overgegaan op de Kerk van het Nieuwe Testament'; dit is

God

Hamas viel Israël binnen op Simchat Thora: wat vieren Joden tijdens deze feestdag?

'Simchat Thora wordt vaak vertaald met ‘Vreugde der Wet’, hoewel het woord ‘Thora’ meer de betekenis heeft van onderwijzing dan van wet', schreef Stichting Israël en de Bijbel eerder. 'Met dit feest wordt gevierd dat het Joodse volk van God, via Moze

God

Tijdens een kerkdienst werd Henk Fonteyn wakkergeschud: "We moeten Palestijnse christenen niet vergeten"

Israëlliefde is mooi, maar christenen mogen daar niet in doorslaan. Voor dit gevaar waarschuwt Henk Fonteyn in zijn boek 'Evangelisch eindtijdgeloof en heibel in het Heilige Land'. In deze nieuwe videoserie spreken we met de predikant over blinde Isr

Boekfragment

Israël hoeft Gods volk niet te worden, ze zijn dat al

Het christendom heeft zich veel meer ontwikkeld tot een religie van verlossing dan het jodendom. En misschien is dat ook wel begrijpelijk, want wij komen van ver. De heidenen in de dagen van Paulus hebben een andere positie dan Israël. Israël hoeft G

Boekfragment

Haat tegen Israël is haat tegen God

De Kerk is minder barmhartig dan God. Het kan niet vaak genoeg herhaald worden: kruistochten, inquisitie, pogroms en Holocaust zijn vormen van christelijk antisemitisme of vonden in de christelijke wereld plaats. En ook vandaag doet de Wereldraad van

Nieuws

Israëlische minister bezoekt Tempelberg op omstreden moment: "Dit is dé plek van het Joodse volk"

Itamar Ben-Gvir, de Israëlische minister van Nationale Veiligheid, veroorzaakte donderdag opschudding vanwege een bezoek aan de Tempelberg. Dit deed Ben-Gvir ter ere van de Joodse rouwdag Tisha Beav. Het is de derde keer dat hij als minister een bezo

God

Gaat Jezus eens het koninkrijk aan Israël teruggegeven: ja of nee?

Aanstaande zondag is het weer Israëlzondag, net aan het begin van Loofhuttenfeest (dat de Joden in Israël helaas, helaas, in lockdown moeten vieren). Het is het feest bij uitstek om de vraag te stellen wanneer Gods koninkrijk eindelijk gaat doorbreke

God

Makers The Chosen breken lans voor Israël te midden van oorlog met Hamas

Tijdens de uitreiking van de 'Dove Awards', de christelijke tegenhanger van de 'Grammy's', vertelden makers Chad Gunderson en Chris Juen dat ze erop hopen dat de serie "hoop kan brengen te midden van al het leed". "Wij zijn een Joodse serie. Zo simpe

God

Henk Poot over 70 jaar Israël: "De Messiasverwachting is toegenomen"

“In de afgelopen 70 jaar is onder Joden de Messiasverwachting duidelijk toegenomen,” merkt ds. Henk Poot. Christenen voor Israël gaat de komende weken het land door om het 70-jarig bestaan van het Beloofde land te vieren. Bij deze Mazzeltov Tour mag

God

Oscar Lohuis merkt op dat de joden vooral vanuit het christendom zijn gehaat en verdreven

Het hele verhaal van Israël is volgens ds. Oscar Lohuis het verhaal van God die het doet terwijl het helemaal niet kan. Dat vertelde hij tijdens een indrukwekkende lezing bij Christen voor Israël met als thema: een licht voor de volken. Lohuis sprak

God

Hoe denken Messiasbelijdende Joden over de toekomst van Israël?

Eén van de doelstellingen van Hadderech, de Nederlandse Vereniging van Jesjoea hammasjieach Belijdende Joden is “om het besef te werken of te versterken van de bijzondere plaats, welke Israël blijft innemen in Gods heilsplan”. Deze doelstelling komto

God

Wat hebben boerenzwaluwen met de vervangingstheologie te maken?

Het is 6 september, en op het platteland kun je de boerenzwaluwen alweer hun koffers zien pakken! Ze doen me denken aan dit fraaie citaat van een Groninger boer: ‘Er zit geen zwaluwnest aan een Afgescheiden kerk, dus is het ook geen huis Gods’. Hij d

Nieuws

Joël Voordewind woedend over naamsverandering Tempelberg: "Ronduit schandalig"

Joël Voordewind ergert zich aan de houding van de Mensrechtenraad van de VN ten opzichte van Israël. Hij reageert op het feit dat er opnieuw resoluties tegen het land zijn aangenomen. Het Kamerlid namens de ChristenUnie vindt het absurd dat Nederland

Nieuws

Eerste publieke mars naar Jozua's altaar in Samaria tijdens Loofhuttenfeest goedgekeurd

Tijdens het jaarlijkse Loofhuttenfeest zal voor het eerst een publieke mars plaatsvinden naar de berg Ebal waar Jozua een altaar bouwde, nadat de Israëlieten het Beloofde Land innamen. CBN News meldt dat de Regionale Raad van Samaria goedkeuring aan

God

"Wonderlijk dat Israël de afgelopen zeventig jaar heeft overleefd"

“Zelfs niet-gelovige regeringsleiders namen het woord ‘wonder’ in de mond toen Israël een eigen staat kreeg,” zegt ds. Kees Kant. Israël bestaat 70 jaar en dat wordt 4 tot en met 6 mei gevierd met een conferentie op De Betteld. Twaalf internationaal

God

Waarom groeit ook in de christelijke wereld de antipathie tegen Israël?

Theoloog Stefan Paas* zegt dat het tonen van de Israël-vlag bij het Amsterdamse restaurant Ha Carmel, een regelrechte aanstootgevende daad is. Denk ook aan de steun van de Raad van Kerken aan een eenzijdige anti-Israëlbrief. Er zijn steeds meer gelov

God

Oorlog in Israël: onder druk worden de mooiste dingen geboren

Dan pas weet je iets te vertellen over leefomstandigheden en hoe mensen denken over bepaalde situaties. Na 2012 kwam ik er niet meer met groepen, maar als individu, maar dat werd steeds moeilijker nadat Hamas steeds meer grip kreeg op de Gazastrook.

Nieuws

Historische gebeurtenis: voor het eerst in zestig jaar Dode Zeerollen gevonden

Voor het eerst in zestig jaar zijn er nieuwe Dode Zeerollen gevonden in Israël. De zeldzame vondst betreft tientallen fragmenten van ongeveer 2.000 jaar oud. De teksten zijn onderdeel van een Griekse vertaling van de kleine profeten. Daarnaast vonden

Nieuws

Bijzondere purperen stof gevonden uit tijd van koning David

Opnieuw bijzonder nieuws vanuit Israël. Archeologen hebben namelijk een stukje purperen stof gevonden dat afkomstig is uit de tijd van de koningen David en Salomo. Purpergeverfde stof werd in die tijd gedragen door belangrijke personen zoals mensen d

Nieuws

WHO organiseert coronabijeenkomst, maar spreekt urenlang over Israël

De World Health Organization (WHO) heeft he met de coronapandemie ongekend druk. Toch ging het recent tijdens een grote bijeenkomst over Covid-19 urenlang over corona, maar over de veroordeling van Israël. Het deed opperrabbijn Jacobs denken aan het

Dagelijks leven

ChristenUnie ziet hypocrisie VN-Mensenrechtenraad: "Showproces tegen Israël"

Het kabinet is van plan te gaan proberen lid te worden van de VN-Mensenrechtenraad. ChristenUnie ziet dat echter niet zitten. Althans, niet zolang kritiek op Israël een vast onderdeel is van deze raad. Dat stelt ChristenUnie. Kamerlid Joel Voordewind