Joden steigeren volgens Carla als je direct over Jezus begint: "In de naam van Jezus is het volk voor een groot gedeelte uitgeroeid"

Dagelijks leven16 juli 2019
Carla

Near East Ministry organiseert in het najaar de cursus Via Rome naar Jeruzalem. In een week tijd leren deelnemers van alles over de Joodse geschiedenis, maar er is ook voldoende tijd voor ontspanning. De cursus wordt gegeven door Carla Wittocx en vindt plaats in Italië. CIP.nl sprak alvast met Carla over de kloof tussen Joden en Christenen, Jezus en context in de Bijbel. 

In gesprek met Carla wordt al snel duidelijk dat ze veel met het Joodse volk heeft. Ze vertelt dat dit eigenlijk al het geval is sinds ze tot geloof kwam. "Toen ik tot geloof kwam, was ik 16. Het was voor mij heel helder dat de Joden Gods volk zijn en dat ik daar door genade bij mocht horen. Eigenlijk werd het pas moeilijk toen ik in de kerk kwam. Daar werden namelijk andere dingen geleerd. Ik dacht dat ik dan wel mis moest zitten en bad daarom of God het wegnam. Hoe meer ik bad, hoe groter mijn liefde voor het volk werd. Het is mijn geestelijke nationaliteit. Ik blijf een heiden tot ik sterf, maar geestelijk gezien zijn ze mijn familie. Het is mijn oudere broer en ik kan zoveel van ze leren. Uit hen is de Messias gekomen en zij hebben de Bijbel gegeven. Dus als ik iets niet snap, moet ik naar hen toe."

Kloof tussen Joden en Christenen
Overigens merkt Carla dat er vaak een behoorlijke kloof is tussen Joden en christenen. Dat heeft echter niet zozeer met bereidwilligheid van christenen te maken. "Veel mensen hebben al een hart voor Israël. Ze zijn zich er echter niet bewust van wat bepaalde uitspraken teweeg kunnen brengen bij Joodse mensen. Dat is het resultaat van eeuwenlange vervolging van Joden door de kerk en een theologie die haar Joodse wortels kwijt is geraakt. De cursus gaat vooral om bewustwording van de geschiedenis en hoe een Jood de uitspraken van christenen hoort."

Carla weet genoeg voorbeelden van dergelijke uitspraken te noemen. "Begin bijvoorbeeld niet gelijk over Jezus. Dan steigert een Jood meteen. In de naam van Jezus is het volk voor een groot gedeelte uitgeroeid. Dan kunnen we wel zeggen dat dit geen echte christenen waren, maar ondertussen gingen al die Joden de gaskamers in en was hun laatste zicht een koppelriem waar 'God mitt uns' op stond. Zij worden opgevoed met een heel ander beeld. Jezus is de vijand. Een ander voorbeeld is het direct vragen om vergeving. Christenen vragen vaak vergeving voor het verleden aan Joden. Dat vinden ze wel mooi, maar ze begrijpen het niet. In het jodendom kun je alleen vergeving geven en vragen tussen slachtoffer en dader. Dat kan niet in iemand anders zijn plaats."

Christenen gooien vaak deuren dicht
"De insteek van christenen is te vaak: ‘die kent Jezus nog niet en moet tot bekering komen.’ We verwachten dan dat zij bij de kerk komen, maar dat ligt bijbels gezien toch wat anders (Efeze 2 en Romeinen 11). Het is bij Joden ontzettend belangrijk om ze eerst te leren kennen voordat je überhaupt het woord Jezus uitspreekt. Vaak maken we als christenen wonden open en gooien we deuren dicht. Het vraagt veel tijd en moeite om vertrouwen te winnen gezien de geschiedenis. We zien vaak de mens niet meer, en zien alleen maar de onbekeerde Jood die zo snel mogelijk tot geloof moet komen. We zien iedereen eigenlijk als een bekeringsobject. Ik heb niets tegen evangelisatie, maar naar de Joden toe is er teveel gebeurd om dit zomaar als enigst doel in een gesprek te hebben. We moeten af van onze dubbele agenda, anders zijn we niet betrouwbaar. Ik denk dat wij pas op de plaats moeten maken als we naar de geschiedenis van de kerk kijken."

Ken de context
Overigens is het volgens Carla ook erg belangrijk dat we meer weten over de joodse geschiedenis en de joodse wortels van de Bijbel. "De Bijbel is geschreven door joodse mensen met een joodse cultuur, joodse gebruiken en aan de hand van uitspraken die joods zijn. Als we de joodse context van de Bijbel niet begrijpen, lezen we dingen vanuit een westerse visie en dan begrijpen we de dingen totaal verkeerd. Daar hebben we als kerk een hele traditie op gebouwd. Tal van zaken uit met name het Nieuwe Testament zijn daardoor een eigen leven gaan leiden. Vooral bij de brieven van Paulus zien we dat veel. Hij schrijft namelijk brieven naar aanleiding van een bepaalde probleemsituatie. Die context moet je kennen. Anders lees je alleen het antwoord op een vraag zonder dat je de vraag zelf of de aanleiding kent."

Goede context gebruiken
Ook daar kan ze een goed voorbeeld bij noemen. "Denk bijvoorbeeld aan Handelingen 10, waar Petrus het visioen met het laken krijgt. Dat wordt altijd uitgelegd als het afschaffen van de voedselwetten. De context is echter dat in die tijd degenen die veel in het Sanhedrin te zeggen had, de kloof tussen heiden en Jood zo groot mogelijk wilde houden. Daarvoor waren een aantal regels opgesteld, waaronder de regel dat je als Jood niet bij heidenen binnen mocht gaan en zeker niet met hen mocht eten. Als God wilde dat heidenen ook tot geloof kwamen, moest er dus iets heel drastisch gebeuren. Daarom krijgt Petrus ook tot drie keer toe dat visioen. Dit kan simpelweg niet over eten gaan, want God schaft zijn eigen wet niet af. Als er drie mannen voor de deur staan, beseft Petrus dat het niet over het eten van onreine dieren ging, maar dat de joodse mensen van die tijd de mensen onrein verklaard hebben. Dat vind je nergens in de Bijbel terug. Zo zijn er talloze teksten die verkeerd worden uitgelegd."

Jodendom dichter bij Islam dan Christendom
In een recent interview met CIP.nl zei Lody van de Kamp dat het jodendom in religieus opzicht dichter bij de islam ligt dan bij het christendom. Carla zegt die redenatie te kunnen volgen. "Als je door joodse ogen naar het christendom kijkt, zie je dat dit voor het grootste gedeelte is verwaterd tot iets liberaals. Zelfs de meest liberale moslim zal bijvoorbeeld nooit een grap over geloof maken, terwijl dat in het westen volop gebeurt. Je moet niet vergeten dat zij de hele westerse maatschappij als christelijk zien en dit is in hun ogen enorm decadent. Een schaars gekleed iemand die met een kruisje loopt, is voor hen een christen. Ook dat zal je een moslim nooit zien doen. Zij hebben respect voor hun godsdienst en de daarbij horende gebruiken. Daarbij hebben Joden en moslims natuurlijk beiden het Oude Testament en hebben de christenen daar het Nieuwe Testament bij. Zowel de joden als de moslims aanbidden één god en struikelen behoorlijk over de drie-eenheid waar wij in geloven. De afkalving van het christendom is helaas enorm groot in het westen en mede daardoor wordt het beeld van het christendom bepaald dat Joden hebben."

Neem deel aan de cursusweek ‘Via Rome naar Jeruzalem’ in Italië. Je verdiept je in de geschiedenis van het joodse volk en onze verbondenheid met hen. De cursus maakt deel uit van het werk van Near East Ministry in Nederland en wordt gegeven door Carla Wittocx, ondersteund door haar man Michaël. Samen hebben zij zich vele jaren verdiept in de betekenis van de feesten en de joodse context van de Bijbel. Klik hier voor meer informatie

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol