cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Carla
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

16 juli 2019 door Patrick Simons

Joden steigeren volgens Carla als je direct over Jezus begint: "In de naam van Jezus is het volk voor een groot gedeelte uitgeroeid"

Near East Ministry organiseert in het najaar de cursus Via Rome naar Jeruzalem. In een week tijd leren deelnemers van alles over de Joodse geschiedenis, maar er is ook voldoende tijd voor ontspanning. De cursus wordt gegeven door Carla Wittocx en vindt plaats in Italië. CIP.nl sprak alvast met Carla over de kloof tussen Joden en Christenen, Jezus en context in de Bijbel. 

Near East Ministry (NEM) is een interkerkelijke stichting, opgericht in 1963. Vanuit de verzoening met Jezus Christus willen we de ontmoeting met Israël en de Arabische volken stimuleren door te bidden, te dienen en mensen uit te zenden.

In gesprek met Carla wordt al snel duidelijk dat ze veel met het Joodse volk heeft. Ze vertelt dat dit eigenlijk al het geval is sinds ze tot geloof kwam. "Toen ik tot geloof kwam, was ik 16. Het was voor mij heel helder dat de Joden Gods volk zijn en dat ik daar door genade bij mocht horen. Eigenlijk werd het pas moeilijk toen ik in de kerk kwam. Daar werden namelijk andere dingen geleerd. Ik dacht dat ik dan wel mis moest zitten en bad daarom of God het wegnam. Hoe meer ik bad, hoe groter mijn liefde voor het volk werd. Het is mijn geestelijke nationaliteit. Ik blijf een heiden tot ik sterf, maar geestelijk gezien zijn ze mijn familie. Het is mijn oudere broer en ik kan zoveel van ze leren. Uit hen is de Messias gekomen en zij hebben de Bijbel gegeven. Dus als ik iets niet snap, moet ik naar hen toe."

Kloof tussen Joden en Christenen
Overigens merkt Carla dat er vaak een behoorlijke kloof is tussen Joden en christenen. Dat heeft echter niet zozeer met bereidwilligheid van christenen te maken. "Veel mensen hebben al een hart voor Israël. Ze zijn zich er echter niet bewust van wat bepaalde uitspraken teweeg kunnen brengen bij Joodse mensen. Dat is het resultaat van eeuwenlange vervolging van Joden door de kerk en een theologie die haar Joodse wortels kwijt is geraakt. De cursus gaat vooral om bewustwording van de geschiedenis en hoe een Jood de uitspraken van christenen hoort."

Carla weet genoeg voorbeelden van dergelijke uitspraken te noemen. "Begin bijvoorbeeld niet gelijk over Jezus. Dan steigert een Jood meteen. In de naam van Jezus is het volk voor een groot gedeelte uitgeroeid. Dan kunnen we wel zeggen dat dit geen echte christenen waren, maar ondertussen gingen al die Joden de gaskamers in en was hun laatste zicht een koppelriem waar 'God mitt uns' op stond. Zij worden opgevoed met een heel ander beeld. Jezus is de vijand. Een ander voorbeeld is het direct vragen om vergeving. Christenen vragen vaak vergeving voor het verleden aan Joden. Dat vinden ze wel mooi, maar ze begrijpen het niet. In het jodendom kun je alleen vergeving geven en vragen tussen slachtoffer en dader. Dat kan niet in iemand anders zijn plaats."

Christenen gooien vaak deuren dicht
"De insteek van christenen is te vaak: ‘die kent Jezus nog niet en moet tot bekering komen.’ We verwachten dan dat zij bij de kerk komen, maar dat ligt bijbels gezien toch wat anders (Efeze 2 en Romeinen 11). Het is bij Joden ontzettend belangrijk om ze eerst te leren kennen voordat je überhaupt het woord Jezus uitspreekt. Vaak maken we als christenen wonden open en gooien we deuren dicht. Het vraagt veel tijd en moeite om vertrouwen te winnen gezien de geschiedenis. We zien vaak de mens niet meer, en zien alleen maar de onbekeerde Jood die zo snel mogelijk tot geloof moet komen. We zien iedereen eigenlijk als een bekeringsobject. Ik heb niets tegen evangelisatie, maar naar de Joden toe is er teveel gebeurd om dit zomaar als enigst doel in een gesprek te hebben. We moeten af van onze dubbele agenda, anders zijn we niet betrouwbaar. Ik denk dat wij pas op de plaats moeten maken als we naar de geschiedenis van de kerk kijken."

Ken de context
Overigens is het volgens Carla ook erg belangrijk dat we meer weten over de joodse geschiedenis en de joodse wortels van de Bijbel. "De Bijbel is geschreven door joodse mensen met een joodse cultuur, joodse gebruiken en aan de hand van uitspraken die joods zijn. Als we de joodse context van de Bijbel niet begrijpen, lezen we dingen vanuit een westerse visie en dan begrijpen we de dingen totaal verkeerd. Daar hebben we als kerk een hele traditie op gebouwd. Tal van zaken uit met name het Nieuwe Testament zijn daardoor een eigen leven gaan leiden. Vooral bij de brieven van Paulus zien we dat veel. Hij schrijft namelijk brieven naar aanleiding van een bepaalde probleemsituatie. Die context moet je kennen. Anders lees je alleen het antwoord op een vraag zonder dat je de vraag zelf of de aanleiding kent."

Goede context gebruiken
Ook daar kan ze een goed voorbeeld bij noemen. "Denk bijvoorbeeld aan Handelingen 10, waar Petrus het visioen met het laken krijgt. Dat wordt altijd uitgelegd als het afschaffen van de voedselwetten. De context is echter dat in die tijd degenen die veel in het Sanhedrin te zeggen had, de kloof tussen heiden en Jood zo groot mogelijk wilde houden. Daarvoor waren een aantal regels opgesteld, waaronder de regel dat je als Jood niet bij heidenen binnen mocht gaan en zeker niet met hen mocht eten. Als God wilde dat heidenen ook tot geloof kwamen, moest er dus iets heel drastisch gebeuren. Daarom krijgt Petrus ook tot drie keer toe dat visioen. Dit kan simpelweg niet over eten gaan, want God schaft zijn eigen wet niet af. Als er drie mannen voor de deur staan, beseft Petrus dat het niet over het eten van onreine dieren ging, maar dat de joodse mensen van die tijd de mensen onrein verklaard hebben. Dat vind je nergens in de Bijbel terug. Zo zijn er talloze teksten die verkeerd worden uitgelegd."

Jodendom dichter bij Islam dan Christendom
In een recent interview met CIP.nl zei Lody van de Kamp dat het jodendom in religieus opzicht dichter bij de islam ligt dan bij het christendom. Carla zegt die redenatie te kunnen volgen. "Als je door joodse ogen naar het christendom kijkt, zie je dat dit voor het grootste gedeelte is verwaterd tot iets liberaals. Zelfs de meest liberale moslim zal bijvoorbeeld nooit een grap over geloof maken, terwijl dat in het westen volop gebeurt. Je moet niet vergeten dat zij de hele westerse maatschappij als christelijk zien en dit is in hun ogen enorm decadent. Een schaars gekleed iemand die met een kruisje loopt, is voor hen een christen. Ook dat zal je een moslim nooit zien doen. Zij hebben respect voor hun godsdienst en de daarbij horende gebruiken. Daarbij hebben Joden en moslims natuurlijk beiden het Oude Testament en hebben de christenen daar het Nieuwe Testament bij. Zowel de joden als de moslims aanbidden één god en struikelen behoorlijk over de drie-eenheid waar wij in geloven. De afkalving van het christendom is helaas enorm groot in het westen en mede daardoor wordt het beeld van het christendom bepaald dat Joden hebben."

Neem deel aan de cursusweek ‘Via Rome naar Jeruzalem’ in Italië. Je verdiept je in de geschiedenis van het joodse volk en onze verbondenheid met hen. De cursus maakt deel uit van het werk van Near East Ministry in Nederland en wordt gegeven door Carla Wittocx, ondersteund door haar man Michaël. Samen hebben zij zich vele jaren verdiept in de betekenis van de feesten en de joodse context van de Bijbel. Klik hier voor meer informatie


Israel
- Vijf misverstanden van christenen over joden
- Jeannette woont in Jeruzalem: "Het was mijn vriend én Israël, of geen van beide"
- Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen
- Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"
- Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"
Meer over Israel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
In de Naam van Jezus Christus is nooit iemand gedood of negatief behandeld, halleluja.

God waakt over Zijn Woord, en ook het gebruik ervan door ongelovigen, shalom.