cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Joods nieuwjaar
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

18 september 2020 door Geert-Jan van der Spek

Vandaag wordt Joods nieuwjaar: wat houdt dit feest in?

Joods nieuwjaar is de eerste van de Joodse herfstfeesten. Het is het begin van het Joods-religieuze jaar. Deze nieuwjaarsdag wordt ingeluid met honderd stoten op de ramshoorn. Vandaar dat het ook het feest van bazuingeschal wordt genoemd.

Christenen voor Israël stelt zich ten doel christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Zij doet dit door het geven van betrouwbare informatie over Israël.

Hoe is Joods nieuwjaar ontstaan?
Joods nieuwjaar is één van de Bijbelse feesten die het Jodendom kent.

Volgens rabbijnse opvatting spreekt God vier keer per jaar recht. Vier keer per jaar worden besluiten genomen over de toekomst van de mens en de wereld. Het gaat tijdens Pasen om graan, op het Wekenfeest om fruit, op Loofhuttenfeest om water en op Joods nieuwjaar om alle mensen.

Het oordeel op Joods Nieuwjaar geldt niet alleen voor Israël, maar voor de gehele mensheid. Israël gelooft dat zijn feesten een universele betekenis hebben.

Het oordeel op Joods Nieuwjaar geldt niet alleen voor Israël, maar voor de gehele mensheid. Israël gelooft dat zijn feesten een universele betekenis hebben. Door het oordeel is Joods nieuwjaar geworden tot een jaarlijkse oefening voor het laatste oordeel dat ieder mens eenmaal te wachten staat. De bazuinklanken herinneren hierbij ook aan de wetgeving…

Tevens is het feest een verjaardag van de schepping, van de wereld, van de mensheid. Een nieuw jaar. Een nieuw begin. Vernieuwing.

Rituelen tijdens Joods nieuwjaar
Tijdens Joods nieuwjaar zijn een aantal rituelen belangrijk:

  • Op het feest staat God centraal als Koning. Een orthodoxe rabbijn buigt nooit, behalve op nieuwjaar. Hij gaat dan door de knieën om te betuigen: U bent mijn Koning.
  • ’s Middags gaan de Joden naar een stromende rivier en legen daar hun zakken met stenen. Dat zit vol symboliek. Ze werpen hun ‘zonden’ in de rivier en citeren daarbij Micha 7: Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, werpen in de diepten van de zee.
  • Het feest bevat ook een element van bekering. Na nieuwjaarsdag begint het jaar met tien ‘ontzagwekkende dagen’. Dagen die oproepen tot bezinning. Waar ben ik mee bezig geweest? Is God werkelijk mijn Koning? Waar ben ik van plan in de toekomst uit te komen? Het zijn tien dagen van verootmoediging die uitlopen op Grote Verzoendag.
  • In de synagoge wordt onder andere het verhaal van Abrahams offer van zijn zoon Izak gelezen. De ramshoorn wordt ook geblazen ter herinnering van de ram die met zijn horens vastzat in de struiken.
  • Na de dienst dippen Joden een appel in honing en wensen elkaar een shana tova: ‘een goed en zoet nieuw jaar’. Het frisse van de appel en het zoete van de honing staan symbool voor de goede en slechte tijden in het leven.
  • Het bazuingeschal heeft ten slotte te maken met de toekomst. De komst van de Messias en het daarbij gepaard gaande herstel van Israël. In Mattheüs 24 staat onder andere dat de bazuin/sjofar zal klinken om al de uitverkorenen uit de Joden, die overal verstrooid zijn, bijeen te vergaderen. Denk ook aan de zeven bazuinen van Openbaring.

Jezus en Joods nieuwjaar
Er zijn veel christenen die geloven dat de Heere Jezus terug zal komen op één van de herfstfeesten.

Het bazuingeschal heeft te maken met de toekomst. De komst van de Messias en het daarbij gepaard gaande herstel van Israël.

Misschien komt Hij op Joods nieuwjaar, bij het klinken van bazuingeschal (denk ook aan: ‘eens als de bazuinen klinken’), waarna de grote verzoening (Grote Verzoendag) plaatsvindt tussen de Messias en Zijn volk om ten slotte duizend jaar vreugdevol te leven in het Messiaans Vrederijk.

Joods nieuwjaar in Zacharia
Hierbij zijn de laatste drie hoofdstukken van Zacharia opvallend:

De Heere zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Eeuwige zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen. – Zacharia 9:14

Ze zullen Mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over Hem rouw bedrijven als over een eniggeboren Zoon. – Zacharia 12:14

Dit zijn de dagen van oordeel en verootmoediging. Maar na tien dagen wordt het Grote Verzoendag:

Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. – Zacharia 13:1

Daarna breekt het Messiaans Vrederijk aan. Een vreugdevolle tijd, waarbij God bij ons zal wonen. Dit heeft betrekking op het Loofhuttenfeest:

Het zal geschieden dat al de overgebleven van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de Here van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. – Zacharia 14:16

We zien hier dus:

  • Zacharia 12: Joods nieuwjaar
  • Zacharia 13: Grote Verzoendag
  • Zacharia 14: Loofhuttenfeest

Joods nieuwjaar 2020
In 2020 begint Joods nieuwjaar op de avond van 18 september en duurt tot de avond van 20 september.

Meer weten over Joodse feesten? Klik hier voor meer informatie.

Geert-Jan van der Spek blogt voor Isreality, verbonden met Christenen voor Israël. Bezoek hier de website van Christenen voor Israël.


Israel
- Vijf misverstanden van christenen over joden
- Deze 5 profetieën van Jezus over Israël zijn uitgekomen
- Jeannette woont in Jeruzalem: "Het was mijn vriend én Israël, of geen van beide"
- Ds. Willem Glashouwer: "Jeruzalem is nog steeds bezet gebied"
- Ds. Kees van Velzen ergert zich aan anti-Israëlpolitiek: "Geen plek op aarde waar Palestijnen het beter hebben dan in Israël"
Meer over Israel »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen