Jan-JaapvanPeperstraten


Column

Paus roept op om maximaal acht minuten te preken: terecht?

Wat je ook vindt van paus Franciscus: hij is altijd wel goed voor een pittige quote en nooit te beroerd om er met het gestrekte been in te gaan. Hij zorgt er in ieder geval voor dat de mensen om hem heen niet in slaap vallen – wat, zoals hij vermoedt

Column

Door de Reformatie is christelijk Nederland veel kwijtgeraakt

Tegelijkertijd kan Hervormingsdag niet alleen maar met fanfare en vrolijkheid herdacht worden. De Hervorming was namelijk ook maar ten dele een hervorming. Het leidde ook een grote kerkscheuring in die tot de dag van vandaag voortbestaat. Ik twijfel

Preekverslag

Leven met God vraagt om een ultieme prijs: levensoffers

Dat is zo in het kleine, en dat is zo voor het grote. Als u een liefhebberij heeft. Voetbal misschien. Dan geeft u dat prioriteit. Daar legt u dan geld voor opzij, en als bijvoorbeeld het EK er aan komt dan kijkt u alvast van tevoren wanneer de belan

God

Provocateur Hugo Bos verdraait de leer van de katholieke kerk

De beweging van Hugo Bos - bekend van onder meer Gezin in Gevaar - was tot voor kort vooral bekend door de fantastische uitdossing waar haar leden zich van bedienen. Inmiddels heeft zij echter notoriëteit verkregen in de nasleep van de ophef over de

Preekverslag

Hoe herken je de Heilige Geest in je leven?

Nu kunnen wij de Geest per definitie niet zien. Hij werkt op onzichtbare wijze. Dat is wel eens lastig voor ons. In onze cultuur van dit moment geldt namelijk sterk dat wat je niet ziet, ook niet bestaat. Maar er zijn veel dingen die je niet ziet en

Dagelijks leven

Wordt de Rooms-Katholieke Kerk een landingsbaan voor extreemrechts?

'Kees en Eva kochten een aflaat van het Heilig Roomse Rijk! Wat zou dat kosten?', vraagt een twitteraar zich ademloos af ten overstaan van zijn joelende publiek. In de “replies” vindt vervolgens een schier eindeloze polonaise plaats aan verwensingen,

Preekverslag

Dát Jezus komt is níet afhankelijk van wat de meerderheid vindt

Wát een goede dialoog is soms wat moeilijker vast te stellen voor de lezer. De betekenis die tussen woorden en regels besloten ligt is soms voor ons versluierd omdat de afstand tussen ons en het verhaal erg groot is. In een Engelse roman uit de negen

Dagelijks leven

Door coronaregels dreigen steeds meer mensen weg te zinken (en ook ik vertoon slijtageplekken)

“Het gaat niet goed met mijn man”, zegt mevrouw Gerritsen. We kwamen elkaar tegen terwijl ik op Nieuwjaarsdag door één van de dorpen wandel die bij mijn parochie horen. We spraken elkaar zo even tussen alle lege vuurwerkdozen die op de stoep lagen. Z

Preekverslag

Jezus is niet een gezeten arts waar mensen naar toe moeten komen

Ik denk dat dat voor veel mensen herkenbare woorden zijn. Soms kruipen de uren maar langzaam vooruit, maar dan schieten we juist weer door de weken heen. Hebben we nog greep op ons bestaan? Leven wij zelf of worden we geleefd door allerlei omstandigh

God

Volgens prof. dr. Huijgen horen (Maria)beelden thuis in de kerk: terecht?

Onlangs was te lezen dat de christelijk-gereformeerde theoloog prof. dr. Arnold Huijgen een pleidooi hield voor meer beelden in de kerk. De protestantse kerken, zo vindt hij, lijden onder kaalheid en daar mag wel wat aan gebeuren. Deze woorden zullen

Interview

Priester Jan-Jaap ging door een zware tijd: "In de kerk hangen veel mensen in de touwen"

“Ik spring overal bovenop. Als ik van mijn ‘stier’ afval, merk ik dat vanzelf wel. Niets doen is voor mij geen optie.” Deze houding is kenmerkend voor hoe Jan-Jaap van Peperstraten in het leven staat. De priester, werkzaam in het bisdom Haarlem-Amste

Preekverslag

God draait zelfs de prachtigste plannen van ons mensen om

Maar vandaag is het nog anders. Vierde advent, we zijn hier met een vaste groep kerkgangers bijeen. Niet veel meer en niet veel minder dan op een “doordeweekse zondag”. Ik wil dan ook van de gelegenheid gebruik maken om iets meer de diepte in te gaan

Preekverslag

Toeleven naar Pasen: het christelijke leven is geen luilekkerland

Op dat plaatje zien we twee mannetjes, één achter een spreekgestoelte, ook een beetje een pastoor, of een dominee misschien. En die zegt tegen de ander: “Waarom kun jij niet net als Jezus veertig dagen vasten in de woestijn?”, en de man antwoordt, ee

God

God staat niet zomaar aan de kant van het grootste leger of de terrorist

“Evangelie” betekent “goed nieuws”, maar waar zit het goede hem in? “De wijngaard des Heren is het huis van Israël”, zo lazen we uit Jesaja 5. Dat bidden we dan na de eerste lezing ook nog eens als keervers van de psalm.  En dán horen we het verhaal

Dagelijks leven

De ramp van kerksluitingen: God is groter dan de grootste crisis

Als je een abonnement hebt op een lokale krant zul je regelmatig artikelen lezen over dat er in een katholieke kerk een slotviering is gehouden waarmee de kerk “aan de eredienst wordt onttrokken”. Er komen appartementen voor in de plaats, of als je g

Preekverslag

In ons enthousiasme doorkruisen we wat God van plan is te doen

Dat kan heel frustrerend zijn, maar het is onvermijdelijk. Het gedrag van mensen laat zich nooit helemaal inplannen en uitvogelen. Er blijven altijd onzekerheden over. Zelfs als je Jezus Christus Zélf bent.Deze lezing is heel bijzonder. We zien een e

Preekverslag

Jezus is niet de toekomst die het verleden afwijst

Dat kan natuurlijk niet, maar het is niet zo vreemd als u dat voelde. Petrus, in deze lezing dacht er ongeveer hetzelfde over. Jezus laat zien wie Hij werkelijk is, een gelukzalig moment, en Petrus wil het vasthouden. Maar dat is niet de bedoeling. H

Nieuws

Deze drietrapsraket maakt korte metten met geroddel in de kerk

Één van de dingen waar ik mee heb moeten leren omgaan toen ik acht jaar geleden gewijd ben en voor de kerk ging werken was dat hoe vaak er wel niet over anderen gepraat wordt. En dan niet in waarderende zin, maar klagend of zelfs aan-klagend. Wat wor

Preekverslag

Elke vrijplaats in de wereld is uiteindelijk krachteloos

Ik weet nog dat de gedachte door mijn hoofd spookte: dan zul je zien dat op Eerste Kerstdag de kerken dicht zijn, en de Albert Heijn open. En zo is het ook precies gegaan. Er mocht geen kerst gevierd worden,  maar je winkelwagen volladen, dat was gee

Preekverslag

Manipulerende christenen maken van Gods naam een toverspreuk om anderen te bezweren

Maar dit was een heel interessant gesprek. Er ontstond een echte ontmoeting, boven de polemiek uit. Het was een waardevol moment. Ik weet niet of het nog ergens toe leidt, maar dat is het mooie aan ontmoetingen, ze zijn zelf waardevol – ongeacht wat

Preekverslag

Jezus openbaart Zichzelf op een verrassende manier

Mensen van allerlei slag lopen naar Jeruzalem, naar de Tempel, en hopen daar iets te vinden. Hoop of wijsheid, verlichting – nieuw leven. Ondertussen gonst het in de groep van een leraar die een nieuwe boodschap brengt. Jezus. En de mensen die van ve

Dagelijks leven

De draaikolk van misdaad en verslaving: een profetische boodschap over drugs

Twee verslaafde Mexicaanse mannen zitten aan de rand van het stinkende Tijuana-kanaal. De één injecteert de ander rechtstreeks in de halsslagader met de drug “Chrystal Meth”. Beiden hebben geen vindbare aderen meer in hun armen en dit is de enige man

Preekverslag

Het oordeel van God is geen kruisverhoor bij de geheime dienst

We pakken onze goede voornemens er weer eens bij die we een jaar geleden hebben opgesteld en gaan het lijstje af, en we zetten hier en daar een plus, en elders misschien ook wel een min. We zijn misschien niet zoveel afgevallen als we hoopten (min!),

Interview

In de Rooms-Katholieke Kerk is een genezing volgens deze priester niet meteen een Godswonder

“Wonderen zijn nu eenmaal zeldzaam en kun je niet zomaar afdwingen”, vertelt priester Jan-Jaap van Peperstraten. Binnen zijn Rooms-Katholieke Kerk zijn verschillende onderzoeksteams die wonderbaarlijke genezingen onder de loep nemen. Dat onderzoekste

Preekverslag

Jodenhaat en een scherpe uitval van Jezus tegen de Farizeeën

En ik voelde me minder op mijn gemak dan normaal toen ik deze preek voor de zondag voorbereidde. We horen een scherpe uitval van Jezus tegen de uiterlijkheden van de Farizeeën. Maar wat zijn deze uiterlijkheden? We zouden er een aantal kunnen herkenn

Preekverslag

Als Jezus spreekt worden mensen bevrijd van angst en onzekerheid

Het is makkelijk om vele woorden te spreken. Sommige mensen doen niets anders! Maar niet alle woorden zeggen even veel… En bepaalde bijdragen zeggen zelfs niks. We kennen voorbeelden te over van woorden die weinig zeggen, er worden kranten en tijdsch

Preekverslag

Het Evangelie is geen zoeklicht om de fouten van anderen mee op te lichten

De angst dat we niet genoeg hebben in een noodsituatie is een primaire angst in het menselijk leven. En in een onverwachtse situatie kunnen we dan zo bang worden dat we irrationeel gedrag vertonen. En dan staan we opeens met honderd rollen toiletpapi

Preekverslag

Gaven van God zijn niet als de resultaten van wilde speculatie

Leuk is dat allemaal niet. Integendeel. De krant staat vol met verhalen van medewerkers en managers die burn-outs krijgen omdat ze de druk niet meer aankunnen. Maar daarmee is het probleem niet weg, integendeel. Want in de krant en in tijdschriften v