Preekverslagen


Preekverslag

Jan Pool deelt confronterende boodschap: “Ik was een angstig en verlegen jongetje”

“We leven in een verwarrende tijd”, maakt Pool duidelijk. “We vallen wereldwijd van de ene in de andere crisis. Dit leidt bij mensen tot stress, bezorgdheid, angst en boosheid. De korte lontjes hebben in mijn ogen alles te maken met onzekerheid. Waar

Preekverslag

Ds. Paul Visser kijkt door Bijbelse bril naar oorlog in Israël: “Er is een verbond tegen God gesloten”

Vooraf maakt hij duidelijk, dat het er in de preek niet om gaat dat wij in de complexe politieke situatie eenzijdig oordelen of partij kiezen, maar dat we in de kerk geroepen zijn om oog te hebben voor de rechten van de Joodse en de Palestijnse bevol

Preekverslag

HHK-predikant preekt over ongeboren leven: “Walgelijk als abortusarts inbreekt in baarmoeder”

Koppelaar citeert één van de kernverzen van zijn preek: het veertiende vers van Psalm 139: ‘Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.’ “Uit deze psalm blijkt dat Davids leven nie

Preekverslag

Ds. Dekker over oorlog in Israël: "De macht van het kwaad manifesteert zich opnieuw"

Dekker maakt duidelijk wat er aan de strijd tussen Israël en de Amalekieten voorafging. “De Israëlieten zijn bevrijd uit de slavernij in Egypte. God ontfermde zich over Zijn geslagen en geknechte volk en leidde het door de Rode Zee. Mozes strekte de

Preekverslag

Hamas denkt zijn slag te kunnen slaan (maar God beschikt over ons lot)

In het Bijbelboek Esther is er sprake van een geweldige spanning tussen God en de satan. Deze laatste wordt ook niet genoemd. Er groeit hier een geweldige haat tegen Gods volk. Haman is door de koning Ahasveros benoemd tot premier. Hij haat de Joden.

Preekverslag

GerGem-predikant wijst op Psalm 83: “Oorlog Israël bewijst dat God regeert”

Denkend aan “de verrassingsaanval van Hamas op Israël” spreekt Sonnevelt in het begin van zijn preek van “een zwarte dag”. De predikant herinnert zich een uitspraak van een leider uit de Messiaans-Joodse beweging: “Ja, er ligt een grote toekomst voor

God

GerGem-predikant wijst op twee verloren zonen: "Ik hoop dat Jezus' gelijkenis je schokt"

“De gelijkenis van de verloren zoon bestaat niet uit één, maar uit twee verloren zonen”, merkt ds. A. T. Vergunst op. De predikant is van mening dat de overbekende gelijkenis uit Lukas 15 te vaak “door een westerse bril wordt gelezen”. De bij de Gere

God

Rianne Zegelaar: "Jezus trekt zich niets aan van sociale en religieuze barrières"

“Het verhaal van de Samaritaanse vrouw wordt soms gelezen als een soort veroordeling, waarbij Jezus wijst op de zonden van de vrouw. Maar wie dit verhaal door de bril van de toenmalige cultuur bekijkt, leest deze tekst heel anders. Jezus’ reactie is

God

Jacques Brunt wijst op verontwaardigde Petrus: "Geloof is meer dan een intellectueel weten"

“Jezus' terugkomst werd als een fabel beschouwd. Petrus was heilig verontwaardigd. Herkennen we dit nog als christenen of laten we alles over ons heenkomen?”, aldus spreker Jacques Brunt. Hij sprak onlangs in de evangelische gemeente De Ark in Nijker

God

Ds. Paul Visser wijst op geestelijke strijd: “In de kerk wordt naïef over de duivel gesproken”

“Vaak denken christenen dat bekering het grote doel is. Dan zeg ik: nee, dan begint het pas. Het grote doel is dat is dat Christus gestalte krijgt in je leven, zodat je vrucht draagt. Dan mag je leren leven als een burger van Gods koninkrijk.” Eerder

God

Prof. dr. Baars waarschuwt: "Als we onze zonde verzwijgen, komt het niet goed"

“Wie een misstap begaat huurt een advocaat om te worden vrijgepleit. Bij God gelden andere spelregels. Als we onszelf op de been proberen te houden met allerlei excuses, is ons hart niet recht voor God.” Prof. dr. A. Baars hield onlangs een preek ove

God

Arie de Rover wijst op hardnekkige kwaal: "Wil jij je identificeren met maatschappelijke losers?"

“Aan welke tafel eet jij en wie nodig jij uit aan jouw tafel?” Dit vraagt Arie de Rover aan het begin van zijn preek over Lukas 14, waarin de Heere Jezus wordt uitgenodigd voor een maaltijd. “Hij laat zich in dit verhaal uitnodigen bij een vooraansta

God

Martin Koornstra spreekt duidelijke taal: "Na je bekering moet een metamorfose plaatsvinden"

“Bekering is een offer van God aan jou. De weg van verandering daarna is jouw offer aan Hem. Zijn we bereid om die weg te gaan?”, vraagt Martin Koornstra. De spreker deelde onlangs een prikkelende boodschap tijdens een kerkdienst van het evangelische

God

Waar zijn Gods engelen druk mee? Prof. dr. Van Vlastuin antwoordt

“Voor Jezus’ komst waren engelen boodschappers van God. Engelen hebben vanaf het Nieuwe Testament een ander karakter gekregen, maar ze zijn nog altijd actief. God heeft ze niet nodig, maar Hij gebruikt ze wel”, zo stelde prof. dr. Wim van Vlastuin on

God

Confronterende preek Gor: “We maken het evangelie PR-technisch aantrekkelijk”

“Soms worstel ik met de kerk. Naar buiten toe laten we zien hoe mooi Jezus is. Maar we praten liever niet over offers brengen, pijn hebben en de prijs die volgelingen van Jezus betalen.” Gor Khatchikyan deelde onlangs een confronterende boodschap in

God

Jurjen ten Brinke ziet christenen tobben: "Accepteer dat je zondaar bent en vlucht naar Jezus"

“Laat het niet zo zijn dat je 'nee' blijft zeggen tegen Jezus omdat je bent blijven hannesen met de wet. Het gaat niet om de gebruiksaanwijzing van het geloof. Belangrijker is dat je bij Jezus uitkomt.” Voorganger Jurjen ten Brinke sprak onlangs op e

God

Engelen zijn volgens prof. dr. Van Vlastuin belangrijker dan veel christenen denken

“De engelen die je op internet tegenkomt zijn vaak hele lieve, aardige en begripvolle wezens. In de Bijbel wordt op een hele andere manier over engelen gesproken”, zo maakte prof. dr. Wim van Vlastuin duidelijk tijdens de lezing ‘Engelen, hoezo?’ van

God

Kees Kraayenoord preekt over het ontvangen van de Heilige Geest: "Bekering is noodzakelijk"

Het is bijna Pinksteren, het feest waarop we de uitstoring van de Heilige Geest vieren. Maar hoe word je vervuld met de Heilige Geest? Over die vraag preekte Kees Kraayenoord afgelopen zondag in Mozaiek0318. Hij benadrukte daarbij onder meer de noodz

Dagelijks leven

Prof. dr. De Reuver ziet doodsberichten die Pasen ondermijnen: "Ooit droogt God elke traan"

Wat zien we in de wereld van vandaag nog van Pasen? Is er sinds die Eerste Paasdag in het jaar 33 eigenlijk wel iets veranderd in de wereld? Over die vragen boog prof. dr. De Reuver zich recent in een indrukwekkende preek over Openbaring 21. “God zal

God

Ds. Van Campen: "Gaven van de Geest zijn in reformatorische kring té onbekend"

“Deze gaven van de Geest zijn in reformatorische kringen in onbruik geraakt. Waarom gebeuren er in charismatische gemeenten wonderen en bij ons niet? Dat is een belangrijke vraag”, zo stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant sprak onlangs a

God

Marianne Grandia was doodsbang voor God: "Zondebesef zat er diep in"

Marianne Grandia was ervan overtuigd dat haar zonde groter was dan de genade van God. “Mijn angst voor Gods oordeel zat zo diep. Ik wist niet waar ik het zoeken moest van ellende”, vertelde de schrijfster onlangs tijdens een thema-avond, getiteld ‘Le

Preekverslag

Joël Boertjens daagt christenen uit: "Buiten je bubbel verrast de Heilige Geest"

“Filippus kreeg een haast sadistische boodschap van God en krijgt vervolgens een megaspannende vraag uit de mond van een gecastreerde man. Als Bijbelgetrouw christen zweet Filippus peentjes en lopen de rillingen over zijn rug.” Voorganger Joël Boertj

God

Dr. M. Klaassen vertelt in nieuwjaarspreek over belangrijk visioen: "God lijkt afwezig in deze wereld"

Kun je de hemel ontdekken? Nee, is het antwoord van auteur Harry Mulisch. Maar de Bijbel denkt daar heel anders over, vertelde dr. M. Klaassen tijdens zijn nieuwjaarspreek in de hervormde gemeente (PKN) van Groot-Ammers. Hij preekte over een visoen v

God

Ds. Vreugdenhil noemt Kerst het toppunt van Gods genade: "De Heere Jezus kwam om het goed te maken"

"Jezus wilde als een hulpeloos kindje geboren worden in Bethlehem. Hij werd aanspreekbaar voor tollenaren en zondaren, maar ook voor u, jou en mij." In dat perspectief staat volgens ds. C. G. Vreugdenhil het Kerstfeest, zo betoogde hij in zijn preek

God

Ds. Kooistra bedankt Thierry Baudet in preek: "Het christendom is inderdaad voor kneusjes"

“Is het christendom een toevluchtsoord voor softies en losers? Hebben wij een kneusjesreligie?” Dat vroeg ds. Bennie Kooistra zich af tijdens zijn preek op 30 oktober in de Baptistengemeente Hengelo. Het thema van de preek was gebaseerd op de inmidde

Preekverslag

Martin Koornstra daagt christenen uit: “We mogen veroveren wat God ons wil toevertrouwen”

De boel zo krampachtig vasthouden dat er geen vernieuwing kan plaatsvinden. Dat is wat volgens Martin Koornstra in sommige kerken gebeurt. “Als we op God vertrouwen bepalen niet de omstandigheden, maar Hij wat er gaat gebeuren”, vertelde de enthousia

God

Prof. dr. Van den Belt deelt ernstige boodschap: "Je hoeft niets te doen om voor eeuwig verloren te gaan"

"Eigenlijk is het wonderlijk dat de tekening over de brede en smalle weg zo populair is. We kunnen niet kiezen tussen één van de twee wegen. Er is maar één optie: gaan door de nauwe poort. Voor de brede weg hoef je niets te doen", vertelde prof. dr.

God

Arjen ten Brinke daagt christenen uit: “Kijk niet weg, waar zit jouw pijn?”

“Jezus riep de Samaritaanse vrouw niet op om het zondaarsgebed te bidden. Hij benoemt haar pijn. Waarom? Jezus is een gentleman.” Naar aanleiding van Jezus’ bijzondere ontmoeting met de Samaritaanse vrouw daagt spreker Arjen ten Brinke christenen uit

God

Ron van der Spoel daagt christenen uit: “God wil je aan het wankelen brengen”

“Alles waarop ik leunde moest ik loslaten: mijn mooie kerkelijke gemeente en mijn predikantschap. Ik moest leren loslaten en dat vond ik doodeng.” Ron van der Spoel verhuisde in 2018 naar Limburg. Daar ging heel wat aan vooraf, zo liet hij onlangs we

God

Prof. dr. Henk Bakker legt uit hoe de Heilige Geest verschil maakt: “Gods timing ontroert mij”

“Het leven is een aaneenschakelijking van crisismomenten. Als kind en als volwassene. Dat blijft, totdat je de laatste crisis van je leven ingaat.” Prof. dr. Henk Bakker is ervan overtuigd dat de Heilige Geest gedurende die levensreis verschil maakt.

God

Otto de Bruijne over Zacharia: “Christenen zijn niet geroepen om de eindtijd te duiden”

“De weeën van de eindtijd roepen ons op om hoop uit te stalen. We zijn niet geroepen om als toeschouwer op een tribune te zitten en eindtijdontwikkelingen te duiden.” Spreker Otto de Bruijne is ervan overtuigd dat christenen geroepen zijn om brengers

God

Ds. Messemaker deelt hoopvolle boodschap: “We zijn niet op weg naar het oude normaal”

“Als je afwacht of God genadig is en of Hij je gebeden hoort, hou je het niet vol. Dan ga je de moed verliezen.” Ds. M. Messemaker maakt onderscheid tussen afwachten en verwachten. “Verwachten is uitzien in vertrouwen. Dat is hoopvol, ook voor jou. W

God

Nepnieuws in Genesis 3: "Er werd karaktermoord op God gepleegd"

“In Genesis 3 wordt door de slang gesuggereerd dat God buitengewoon egoïstisch is. Zo wordt er karaktermoord op God gepleegd. Daar varen nepnieuws en complottheorieën op.” Op deze manier maakt spreker Arie de Rover duidelijk dat nepnieuws en alternat

God

Arjen ten Brinke deelt indringende coronaboodschap: "Ik zie dat mensen zich ingraven in standpunten"

“Komen we nu in een tijd terecht waarin de een goed is en de ander fout? Is dat wat Jezus van ons vraagt? Dat stapje achteruit doen?” Dat vroeg voorganger Arjen ten Brinke zich afgelopen zondag af tijdens een dienst bij Mozaiek. Hij sprak daarbij ove

God

Wateroverlast Limburg maakt zichtbaar wat Jezus in deze gelijkenis heeft verteld

“In de achterliggende week hebben we de beelden gezien met de verwoestende kracht van het water. Het maakt zichtbaar wat Jezus in één van zijn gelijkenissen heeft verteld”, zo sprak evangelist Jan Bayense afgelopen zondag bij Kerkrade045 in de Limbur

God

Hoe Gods genade tot uiting komt bij Jona: "Hij verstopte zich achter veel religieuze maskers"

“Als Ninevé redden Gods enige doel was geweest, had God een andere profeet dan Jona kunnen gebruiken. Jona verstopte zich achter een heleboel religieuze maskers”, merkt Lara Mohn op. De kinderbijbel-versie van het verhaal van Jona stopt vaak bij de r

God

Waarom veel christenen volgens dominee Oscar Lohuis lijken op de Sadduceeën

"Er wordt heel weinig gesproken over onze toekomstige opstanding uit de dood. Dit element van het evangelie leeft niet meer bij christenen." Dat stelde ds. Oscar Lohuis tijdens een preek (in 2021, red.) over de opstanding uit de dood naar aanleiding

God

De nieuwjaarsboodschap van prof. dr. de Reuver: "Sta niet angstig rond te kijken"

Onze tijd komt sterk overeen met de tijd van de profeet Jesaja, stelt prof. dr. A. de Reuver in een nieuwjaarspreek over Jesaja 41. Volgens hem kunnen we hand in hand met Jezus onaantastbaar 2021 ingaan: "Zie niet angstig om je heen, ook niet in coro

Preekverslag

Een christen heeft volgens dr. Jan Hoek geen gemakkelijk leven: "Jezus volgen is levensgevaarlijk"

“Het volgen van Jezus is levensgevaarlijk.” Dat zei dr. Jan Hoek in 2020 tijdens een preek in de hervormde kerk van Voorthuizen. Hoek preekte over de roeping van Gideon en de roeping die alle christenen hebben. Daarbij onderscheidde hij twee hoofdlij

Dagelijks leven

Theo van den Heuvel had heimwee naar gebed: "Ik rende hard, maar was ver van huis"

"De enige keer dat de leerlingen aan Jezus om specifiek onderwijs vragen, vragen ze Hem om hen te leren bidden." Dat zei voorganger Theo van den Heuvel recent tijdens een preek over bidden en heimwee. Hij sprak in 2020 tijdens een dienst van Mozaiek0

God

Ds. Van Binsbergen roept christenen op om vaker ontevreden te zijn

“Laten we eens wat meer ontevreden zijn.” Die bijzondere oproep deed ds. F. van Binsbergen in 2020 tijdens een bijeenkomst van de Kom Ook groep. De hersteld hervormd predikant sprak daarbij onder meer over de schepping die zucht in barensnood en deel

God

Is je geloof gebouwd op wie God is of op wat Hij geeft?, vraagt Jannica zich af

“Wanneer ons geloof en vertrouwen in God is gebouwd op wat Hij ons geeft of wat Hij ons laat voelen, is het eigenlijk als los zand. Zodra er een storm komt, spoelt het weg.” Dat zei Jannica van Barneveld in 2020 tijdens eens een preek bij Mozaiek. Ze

God

Ziekte laat volgens prof. De Reuver zien dat iedere christen een allochtoon is

"God is een echte Medicus. Genezing is de Heere wel toevertrouwd. Maar zolang we sterfelijk zijn, is iedere genezing tijdelijk. Ziekte herinnert je eraan dat je hier als christenmens slechts een allochtoon bent. Maar straks ben je voor eeuwig autocht

God

Waarom ds. Voets niet begrijpt dat christenen zich blindstaren op Paulus' bekering

De bekering van Paulus is één van de meest bekende bekeringsverhalen uit de Bijbel. Zelf wist hij precies hoe en waar het gebeurde. Maar is dat ook voor ons vandaag de dag nog belangrijk? Volgens ds J. P. J. Voets niet. In 2020 preekte hij over dit b

God

Dominee Ten Hove over het geheim van christenen: "Soms worden Gods kinderen het zwaarst beproefd"

"Soms worden Gods liefste kinderen het zwaarste beproefd. Vaak zie je dat degenen die het meeste betekenen in Gods Koninkrijk de zwaarste weg moeten gaan." Dat zei dr. J. B. ten Hove recent tijdens een preek die hij in de Vredeskerk in Veenendaal hie

God

Prof. dr. A. de Reuver geeft een voorproefje van de hemel: "We zullen Hem gelijk zijn die eerst ons gelijk wilde zijn"

Veel christenen verlangen er naar om straks bij Jezus in de hemel te zijn. Maar hoe zal die hemel er nu precies uitzien? Prof. dr. A. de Reuver zegt in een preek over 1 Johannes 3 eerlijk dat hij dat niet precies weet. "Maar we zullen Hem gelijk zijn

God

Van ronddolende asielzoeker naar arts die schittert in tv-studio's: "Mijn boodschap is niet veranderd"

"Als tiener in het asielzoekerscentrum had ik dezelfde passie en deelfde boodschap: hoop voor mensen die in wanhoop leven. En weet je waarom? Omdat ik Hem had ontmoet. Er is Hoop. En zijn naam is Jezus Christus!" Tijdens de wekelijkes EO BEAM Kerkdie

God

Volgens Willem Glashouwer is het 2 voor 12 op de wereldklok: "Koninkrijk van Jezus staat voor de deur"

Is het vijf voor twaalf op de wereldklok of zelfs al twee voor twaalf? Willem Glashouwer sprak voor de livestream van Stichting Jij daar! over de tekenen der tijden. Volgens de predikant zijn wij een unieke generatie omdat we profetieën uit de Bijbel

God

Indrukwekkende boodschap van prof. dr. De Reuver: "Op Golgotha schijnt maar één woord op zijn plaats: mislukt"

Jezus riep aan het kruis dat ''Het volbracht'' was. Op het eerste oog vreemde woorden, stelt prof. dr. A. de Reuver. "Het woord mislukt lijkt meer op zijn plaats'', zegt hij in een preek waarin hij op indrukwekkende en pijnlijke wijze het vreselijke

God

Ds. Van den Brink vindt het levensgevaarlijk om bekering uit te stellen: "Wij sterven zoals we geleefd hebben"

“Zodra wij bidden om genade, krijgen wij ook genade. Want zo is Jezus.” Die indrukwekkende woorden sprak ds. G. A. van den Brink in de hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn. Hij preekte over de ‘linkse moordenaar’ aan het kruis en deed een aangrij