Volgens Henk Stoorvogel verschijnen én verdwijnen profeten: "Ze mogen met Pinksteren opstaan"

God28 mei 2023
Henk Stoorvogel

“Heb jij jezelf weleens als profeet gezien? Profeten gaan over recht en onrecht, over goedheid en mededogen. Profeten mogen met Pinksteren opstaan.” Dat waren de woorden van Henk Stoorvogel tijdens de samenkomst op de Pinksterconferentie zondagmorgen. Hij riep tijdens zijn preek nieuwe mensen op om te verschijnen als profeet en anderen om juist weer te verdwijnen. Want, zo stelde hij, een belangrijk kernmerk van profeten is dat ze verschijnen maar ook weer verdwijnen. “Maar Eén iemand blijft. En Diegene heeft een Naam.”

Stoorvogel begon zijn preek door te vertellen dat hij met zijn tienerzoon The Avengers had gekeken, een superheldenfilm van Marvel. “De verhaallijn is hetzelfde als bij zoveel andere heldenverhalen. De wereld wordt bedreigd door het kwaad en ternauwernood gered. Maar het concept van The Avengers is in die zin vernieuwend dat er vroeger altijd één superheld was om de wereld te redden. Dat was genoeg. Maar dat is nu dus niet meer genoeg. In die film verenigen tal van superhelden zich om samen de wereld te redden. Want één superheld is niet langer voldoende om de wereld te redden.”

En dat geldt ook voor profeten, zo koppelde de spreker het voorbeeld aan het Pinksterverhaal. Hij vertelde dat in de tijd van het Oude Testament profeten enkelingen en zeldzaam waren: “We horen Mozes in Numeri bidden: ‘Profeteerde iedereen maar. Waren alle kinderen van God maar profeten. Want een profeet is niet voldoende om de wereld te redden. En ook in de tijd van Handelingen gold dat. Want hoe bouw je met vissers en boeren uit het achterland in een sterk verdeelde stad onder een wrede bezetter een kerk die de wereld gaat veranderen? Een profeet is dan niet genoeg.

Of wat dacht je van vandaag de dag? We kunnen hier ergens een paar vrouwen redden uit de mensenhandel, om er daarna achter te komen dat er vervolgens weer een veelvoud van vrouwen de gedwongen prostitutie in wordt geleid. We kunnen ergens op de wereld de kerk tot bloei brengen, maar ondertussen moeten er elders op de wereld weer vijftien kerken de deuren sluiten. We hebben meer profeten nodig. Een profeet is niet genoeg om de wereld te redden. We kunnen proberen om honderd jongeren wegwijs te maken door het oerwoud van het leven, maar moeten ondertussen met lede ogen toezien hoe er duizenden verdwalen. Want één profeet is simpelweg niet genoeg om de wereld te redden.”

Moderne profeten
Maar juist dat is de grote gedachte van Pinksteren, zo benadrukte Stoorvogel waarbij hij verwees naar de bekende profetie van Joël, die door Petrus herhaald werd in zijn preek op de Pinksterdag: “God beloofde: ik zal mijn Geest uitgieten. En al mijn kinderen; mannen, vrouwen, jongeren en ouderen: ze zullen profeteren. Zij zullen de bediening van het ambt van profeet uitoefenen. Zij zullen opkomen voor het hart van God en de veranderaars worden in een wereld die steeds meer op het Koninkrijk van God mag gaan lijken.”

“Ik weet niet of jij jezelf weleens als profeet hebt gezien”, vervolgde de spreker. “Je kunt het beeld van profeten hebben dat ze alleen voorspellen. Of dat profeten oude mensen zijn die altijd ergens tegen zijn. Maar profeten gaan over recht en onrecht, ze gaan over goedheid en mededogen. En die profeten mogen met Pinksteren opstaan.”

Profeten verschijnen
Vele verhalen in het boek Handelingen kennen een open einde, maar er wordt niet verteld hoe het afloopt. Dat geldt voor de kerk van Jeruzalem, maar ook voor hoe het bijvoorbeeld Petrus en Paulus vergaat. Want, zo vertelde de spreker: de kern van profeten is dat ze verschijnen, maar ook weer verdwijnen. “Allereerst is het belangrijk dat als God zijn Geest gaat uitstorten, we verschijnen. Dat je als profeet tevoorschijn komt door de gloed van die Geest. Dat betekent concreet een paar dingen. Allereerst krijg je gevoel voor timing. De discipelen hadden al zo vaak in hun leven het Pinksterfeest gevierd, maar wisten dat dit anders was dan anders. Ze hadden gebeden en voelden dat de tijd was vervuld en dat het nu moest gebeuren. Dat voelen profeten keer op keer gebeuren: Het moet nu. Dat zien we Petrus, Paulus en Filippus in het boek Handelingen keer op keer beseffen.”

Profeten hebben echter niet alleen gevoel voor timing waardoor ze verschijnen als het moet, ze gaan vervolgens ook spreken: “Een derde van het boek Handelingen bestaat uit toespraken en preken. Dat is wat profeten doen. Ze vinden ergens wat van en spreken dan uit. Petrus stapt op de Pinksterdag naar voren, verheft zijn stem en uit zich.”

Het derde concrete punt dat door Stoorvogel wordt genoemd wat profeten doen, is handelen: “Profeten doen wat er gedaan moet worden. Ze verschijnen op het juiste moment, vinden ergens wat van en spreken dat uit en zetten het vervolgens ook om in effectief handelen. Helaas hebben we 10.000 redenen om geen profeet te worden. We staan tot aan onze nek in het leven: onze aandacht wordt opgeslokt door schermpjes, gevoel verdoven we met alcohol en ons vuur wordt gesmeuld in de sleur van de kerkgang. En als je tot je nek in het leven staat, ben je een knappe man of vrouw als je dan nog in verzet kunt komen. We vinden altijd wel ergens wat van, meer dan ooit tevoren. We vinden wat van de kerk, van de misstanden in de wereld en van mensen die hun best doen om dat te veranderen. We vinden ontzettend veel van alles, maar we veranderen zo weinig. We weten niet meer wat het is om ergens voor te willen sterven of levend voor te willen omkomen. Velen van ons zijn bang om als profeten te verschijnen. Daarom blijven we liever op de achtergrond in plaats van profeten te zijn onder leiding van de Geest.”

Profeten verdwijnen
Maar profeten verschijnen niet alleen, ze verdwijnen dus ook, legde de spreker even later uit: “Mozes verscheen voor de Farao, maar verdween vervolgens op de berg Sinaï. Zijn graf is tot op de dag van vandaag niet gevonden. Elia verscheen voor koning Achab en verdween later in vurige wagens. Profeten verschijnen, maar verdwijnen ook weer. Dat zien we dus ook in Handelingen terug. Niemand krijgt in dat hele boek de hoofdrol. Voor ons allemaal is het belangrijk om te verschijnen, maar ook weer te verdwijnen.” Stoorvogel vertelde daarbij onder meer te doelen op kerkelijke leiders die te lang op hun plaats bljven zitten en ruimte innemen die allang niet meer van hen is. Hij stelde dat dit onder meer meer te maken heeft met ijdelheid en ongeloof dat God het ook zonder hen kan: “Maar het is goed om los te laten. Op deze Pinksterdag zijn er hier of thuis mannen. En vrouwen die de boodschap als profeet mogen krijgen: het is goed geweest. Jouw hoofdstukken zitten erop. Je mag verdwijnen. Dank voor je trouw.”

Naam van Jezus

Niet iedereen verschijnt en verdwijnt weer, merkt Stoorvogel op. “Petrus verscheen en Petrus verdween, Maar er was er Eén die bij zijn kerk bleef. Paulus verscheen en Paulus verdween. Maar er was er Eén die bij zijn kinderen in het Romeinse rijk bleef. Diegene heeft een naam. Het is de naam van Degene die armen goed nieuws verkondigde en gevangenen vrijliet. Het is de naam van Degene die blinden het zicht gaf en onderdrukten vrijlating verkondigde. Het is naam van Degene voor wie satan siddert en de duisternis terugdeinst, voor wie de hel huivert. Want Degene die blijft heeft een naam, het is de naam boven alle namen, de Heer der heren en de Koning der koningen. Dwars door alle boeken en hoofdstukken heen en door alle fases van de geschiedenis,heen blijft Zijn naam. Het is de naam van Jezus.”

De spreker sloot zijn preek af met voorbeelden van moderne profeten die verschenen en weer verdwenen: “Moeder Theresa verscheen vanuit Albanië in de straten van India om liefde te tonen aan de onraakbaren. Ze verscheen en ze verdween. Maar Jezus bleef in India. Anne van der Bijl verscheen met keverladingen Bijbels aan de grenzen van het IJzeren Gordijn. Hij verscheen en hij verdween. Maar Jezus bleef in Roemenië. Majoor Bosshardt verscheen op de straten van Amsterdam om ongelukkige drugsverslaafden te verzorgen. Ze verscheen en ze verdween. Maar Jezus bleef in Amsterdam. Zo zal het altijd zijn. Geliefde broer, geliefde zus: als God Zijn Geest uitstort, mag jij verschijnen, mag jij verdwijnen!”

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol