Waarom denken sommige christenen te klein over zichzelf? Jeffrey Rachmat geeft uitleg

God27 mei 2023
Jeffrey Rachtmat

Mozes, de verloren zoon en sommige Nederlandse christenen hebben één ding gemeenschappelijk: een identiteitscrisis. “Door een verkeerd zelfbeeld wordt Gods plan niet op waarde geschat.” Jeffrey Rachmat is oprichter en senior pastor van Jakarta Praise Community Church (JPCC), een kerk waar wekelijks zo'n 16.000 bezoekers samenkomen. Hij sprak zaterdagochtend op het hoofdpodium tijdens de Pinksterconferentie Opwekking.

Rachmat merkt op dat de verloren zoon enorm met zijn zelfbeeld heeft geworsteld. “Het goede leven dat hij bij zijn vader leidde werd ingeruild voor een zondig leven. Maar toen hij tot bezinning kwam herinnerde hij zich het kwalitatief goede leven dat hij vroeger leidde. Het leven bij zijn vader was zo goed dat zelfs de knechten eten over hielden. Maar nu gaf niemand hem eten en begon hij te verhongeren. De verloren zoon nam een andere identiteit aan. Hij zag zichzelf niet meer als ‘zoon van’. Hij diskwalificeerde zichzelf. Overduidelijk had hij niet meer het juiste zelfbeeld. Hij was uit het zicht verloren wie hij eigenlijk was. Dit laat zien hoe belangrijk ons zelfbeeld is: het bepaalt hoe we ons leven leiden en hoe we keuzes maken.

Wat is zelfbeeld? Dat is de lens waardoor je naar jezelf kijkt. En door het zelfbeeld ontdek je je eigen waarde. Als je niet de juiste eigenwaarde hebt, zal je het moeilijk vinden om de zin van het leven te ontdekken. Waarom ben je hier op aarde? De manier waarop je naar jezelf kijkt, bepaalt hoe je het doel en de zin van het leven vertaalt. Als je niet weet wie je bent dan zullen anderen je graag helpen om dat uit te zoeken. Maar het probleem is dat de meeste mensen die je willen helpen hun eigen identiteit ook niet goed kennen. Zoals de blinde de lamme leidt, proberen zij uit te vogelen wie jij bent met als gevolg dat mensen verward zijn over wie je echt bent.”

“Zelfs voor christenen is het moeilijk om te geloven dat God een groot plan met hun leven heeft, omdat ze het gevoel hebben dat ze het niet waard zijn.”

Jezus’ zelfbeeld
“‘Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’, vroeg Jezus in Mattheüs 16. De discipelen zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.’ Mensen waren verward over wie Jezus was. Dat zullen ze ook zijn over jou, omdat zij niet degenen zijn die jou gemaakt hebben. Toen de verloren zoon tot bezinning kwam, besloot hij om met een verminderde eigenwaarde terug te gaan naar zijn vader. Hij wilde niet terugkomen als ‘zoon van’ maar als een dienstknecht, in de hoop binnengelaten te worden. In die tijd hadden dienstknechten echter geen rechten of autoriteit. Dit verhaal is het verhaal van zoveel mensen vandaag de dag. Vanwege de zonde hebben mensen niet het juiste zelfbeeld.”

“Zelfs voor christenen is het moeilijk om te geloven dat God een groot plan met hun leven heeft, omdat ze het gevoel hebben dat ze het niet waard zijn”, merkt de spreker op. “Vanaf het eerste begin gebruikt de duivel ons zelfbeeld om ons te ondermijnen: ‘Als je de verboden vrucht eet, zal je worden als God’, zei hij tegen Adam en Eva. Maar Adam en Eva waren al geschapen naar Gods evenbeeld. De duivel gebruikte dit trucje ook om Jezus te verleiden: ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden’, kreeg Hij te horen in de woestijn. En later: ‘Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden.’ Maar Jezus wist precies wie Hij was. Hij had een goed zelfbeeld. Daarom verliet de duivel hem gaan. Jezus liet Zich niet verleiden.”

Mozes’ zelfbeeld
Rachmat maakt duidelijk dat zelfs een grote profeet als Mozes tobde met zijn zelfbeeld. “God maakte zijn plan bekend aan Mozes. Maar hij protesteerde: Wie ben ik om voor de Farao te verschijnen? Wie ben ik om het volk Israël uit Egypte te leiden? Mozes dacht zo klein over zichzelf dat Gods plan met zijn eigen leven te groot leek. Hij geloofde niet dat hij het kon. Hetzelfde geldt voor de rechter Gideon. Toen hij door God erop uit werd gestuurd, zei hij: ‘Hoe kan ik Israël redden? Mijn familie is de minste van de stam Manasse.’ Maar God wist wie Gideon was en waar hij toe in staat was. Het probleem was: Gideon wist zelf niet wie hij was. Dat geldt ook voor sommigen van ons: je weet zelf niet wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Totdat je dit probleem oplost, is het moeilijk om te geloven en Gods plan uit te voeren.”

"Je autoriteit is gekoppeld aan je identiteit. Als je de reus wil verslaan moet je denken en handelen als een reus."

Een verkeerd zelfbeeld verhindert ons om Gods beloften te ontvangen, zegt Rachmat. "Weet je nog toen Mozes twaalf spionnen naar het beloofde land stuurde? Het doel was het beloofde land verkennen. Tien van hen gaven het volgende verslag: ‘Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.’ Ze zagen zichzelf als sprinkhanen en zo keken hun vijanden ook naar hen. De waarde die je op jezelf plaatst zal bepalen hoe anderen je zien en hoe ze je behandelen. Geen wonder dat ze bang waren het beloofde land in te gaan. Ook al had God het hen beloofd: hoe kun je winnen als je een verkeerd zelfbeeld hebt? Het verkeerde zelfbeeld van de tien spionnen verhinderde hen om Gods beloften op waarde te schatten.”

Twee andere verspieders, Jozua en Kaleb, kwamen terug met een ander verslag nadat ze hetzelfde land verkend hadden. Ze spraken van een prachtig land. Ze zagen hetzelfde land als de andere tien maar deelden een heel ander verslag: ‘Het is een land dat overvloeit van melk en honing.’ De manier waarop Jozua en Kaleb naar zichzelf keken ontsloot de autoriteit van God in hun leven. Zij hadden wél het juiste zelfbeeld en daarom konden ze op een andere manier naar hetzelfde probleem kijken. Dat gaf hen de autoriteit om de vijand te overwinnen en het beloofde land in te gaan. Je autoriteit is gekoppeld aan je identiteit. Als je de reus wil verslaan moet je denken en handelen als een reus. Als je groot wil zijn moet je groots denken.”

Zelfbeeld herstellen
“Terug naar de verloren zoon: toen de vader zijn zoon aan zag komen, omhelsde en kuste hij hem. De verloren zoon wilde hem verzoeken om hem aan te nemen als een knecht. Maar de vader onderbrak hem en zei tegen zijn knechten: ‘Breng het beste kleed en doe het hem aan. Breng het vetgemeste kalf. Laten we samen feest vieren, want deze zoon was dood maar leeft weer.’ Het eerste wat zijn vader deed was de identiteit van zijn zoon herstellen. Door hem een ring te geven, kreeg hij zijn autoriteit terug. En de zoon kreeg zijn status terug toen hij schoenen aan zijn voeten kreeg. Dienstknechten droegen toentertijd namelijk geen schoenen. De verloren zoon gedroeg zich als een slaaf in plaats van als ‘de zoon van’. De vader zag wat er mis wat met hem en gaf hem zijn waardigheid, autoriteit en status terug zodat de verloren zoon zijn zelfbeeld kon herstellen.

We moeten toestaan dat God ons zelfbeeld wil herstellen zodat we weten wie we zijn in Jezus Christus. God geeft ons een nieuwe identiteit en met die nieuwe identiteit hebben we toegang tot Zijn Koninkrijk. En zo kunnen we leven naar Zijn evenbeeld. We hoeven wat de wereld biedt niet te accepteren, want Zijn wegen zijn hoger en het leven met Hem kwalitatief beter. Daarom vieren we Pinksteren: de Heilige Geest is gekomen om ieder die gelooft een leven te laten leiden waardoor God wordt verheerlijkt. Als we dat leven uitdragen op elk gebied van ons leven: in ons gezin, op ons werk en in de kerk kunnen we dat koninklijke leven uitdragen. Maar om er te komen moeten je gedachten vernieuwd worden. De Heilige Geest is gegeven om je te helpen je zelfbeeld te herstellen”, aldus Rachmat.

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

turkije
Nieuws

Turkije zet negen christenen het land uit vanwege 'zendingsactiviteiten'

De hoogste rechtbank van Turkije heeft het besluit van de regering om negen buitenlandse christenen uit te zetten vanwege zendingsactiviteiten bevestigd. De negen zendelingen zijn bovendien bestempeld als een risico voor de nationale veiligheid in Tu

EP
Nieuws

65 procent SGP-stemmers positief over nieuwe samenwerking met CU in Europa

Maar liefst twee derde van de SGP-stemmers staat positief tegenover een nieuwe samenwerking met de ChristenUnie in Europa. Dat blijkt uit een peiling die het Reformatorisch Dagblad hield onder haar lezers.  Kort na de verkiezingen in 2019 besloten Ch

Reinette Klever
Nieuws

Christelijke hulporganisatie bekritiseert kandidatuur 'PVV-minister'

Noodhulporganisatie ZOA is verbaasd over de kandidatuur van Reinette Klever (foto) als nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Het is een verrassende keuze”, aldus Chris Lukkien, CEO van ZOA. “Niet alleen van de former

Adnan
Positief nieuws

In die nacht zag Adnan als moslim Jezus in een droom

Adnan had in zijn leven meerdere keren de Koran bestudeerd, maar veel verzen riepen vragen op. Toen hij met zijn vragen bij de mullah kwam, kreeg hij geen antwoorden. “Je hebt kwade gedachten”, zei hij en wees Adnan de deur. “Ik was boos en verward”,

Psalm 22:22
Verdieping

Met deze psalm kun je je grote verdriet uitschreeuwen naar God

In de kerkelijke traditie is Psalm 22 de ‘psalm van het lijden’. Hij begint met de vraag die al ontelbaar veel mensen in tijden van verdriet hebben gesteld: ‘God, waarom?’ David beschrijft in deze psalm een geweldig moeilijke periode. In heftige taal

Opperrabbijn Binyomin Jacobs
Video

Opperrabbijn Binyomin Jacobs deelt zijn ervaringen met Jodenhaat

Opperrabbijn Binyomin Jacobs wordt regelmatig op straat uitgescholden omdat hij er Joods uitziet. Waar komt antisemitisme vandaan, en wat kun je ertegen doen? Is het bestrijden van Jodenhaat een taak van de overheid? Wanneer gaat kritiek op Israël de

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Meerartikelen

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo