Waarom denken sommige christenen te klein over zichzelf? Jeffrey Rachmat geeft uitleg

God27 mei 2023
Jeffrey Rachtmat

Mozes, de verloren zoon en sommige Nederlandse christenen hebben één ding gemeenschappelijk: een identiteitscrisis. “Door een verkeerd zelfbeeld wordt Gods plan niet op waarde geschat.” Jeffrey Rachmat is oprichter en senior pastor van Jakarta Praise Community Church (JPCC), een kerk waar wekelijks zo'n 16.000 bezoekers samenkomen. Hij sprak zaterdagochtend op het hoofdpodium tijdens de Pinksterconferentie Opwekking.

Rachmat merkt op dat de verloren zoon enorm met zijn zelfbeeld heeft geworsteld. “Het goede leven dat hij bij zijn vader leidde werd ingeruild voor een zondig leven. Maar toen hij tot bezinning kwam herinnerde hij zich het kwalitatief goede leven dat hij vroeger leidde. Het leven bij zijn vader was zo goed dat zelfs de knechten eten over hielden. Maar nu gaf niemand hem eten en begon hij te verhongeren. De verloren zoon nam een andere identiteit aan. Hij zag zichzelf niet meer als ‘zoon van’. Hij diskwalificeerde zichzelf. Overduidelijk had hij niet meer het juiste zelfbeeld. Hij was uit het zicht verloren wie hij eigenlijk was. Dit laat zien hoe belangrijk ons zelfbeeld is: het bepaalt hoe we ons leven leiden en hoe we keuzes maken.

Wat is zelfbeeld? Dat is de lens waardoor je naar jezelf kijkt. En door het zelfbeeld ontdek je je eigen waarde. Als je niet de juiste eigenwaarde hebt, zal je het moeilijk vinden om de zin van het leven te ontdekken. Waarom ben je hier op aarde? De manier waarop je naar jezelf kijkt, bepaalt hoe je het doel en de zin van het leven vertaalt. Als je niet weet wie je bent dan zullen anderen je graag helpen om dat uit te zoeken. Maar het probleem is dat de meeste mensen die je willen helpen hun eigen identiteit ook niet goed kennen. Zoals de blinde de lamme leidt, proberen zij uit te vogelen wie jij bent met als gevolg dat mensen verward zijn over wie je echt bent.”

“Zelfs voor christenen is het moeilijk om te geloven dat God een groot plan met hun leven heeft, omdat ze het gevoel hebben dat ze het niet waard zijn.”

Jezus’ zelfbeeld
“‘Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben?’, vroeg Jezus in Mattheüs 16. De discipelen zeiden: ‘Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten.’ Mensen waren verward over wie Jezus was. Dat zullen ze ook zijn over jou, omdat zij niet degenen zijn die jou gemaakt hebben. Toen de verloren zoon tot bezinning kwam, besloot hij om met een verminderde eigenwaarde terug te gaan naar zijn vader. Hij wilde niet terugkomen als ‘zoon van’ maar als een dienstknecht, in de hoop binnengelaten te worden. In die tijd hadden dienstknechten echter geen rechten of autoriteit. Dit verhaal is het verhaal van zoveel mensen vandaag de dag. Vanwege de zonde hebben mensen niet het juiste zelfbeeld.”

“Zelfs voor christenen is het moeilijk om te geloven dat God een groot plan met hun leven heeft, omdat ze het gevoel hebben dat ze het niet waard zijn”, merkt de spreker op. “Vanaf het eerste begin gebruikt de duivel ons zelfbeeld om ons te ondermijnen: ‘Als je de verboden vrucht eet, zal je worden als God’, zei hij tegen Adam en Eva. Maar Adam en Eva waren al geschapen naar Gods evenbeeld. De duivel gebruikte dit trucje ook om Jezus te verleiden: ‘Als U Gods Zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden’, kreeg Hij te horen in de woestijn. En later: ‘Als U de Zoon van God bent, werp Uzelf dan naar beneden.’ Maar Jezus wist precies wie Hij was. Hij had een goed zelfbeeld. Daarom verliet de duivel hem gaan. Jezus liet Zich niet verleiden.”

Mozes’ zelfbeeld
Rachmat maakt duidelijk dat zelfs een grote profeet als Mozes tobde met zijn zelfbeeld. “God maakte zijn plan bekend aan Mozes. Maar hij protesteerde: Wie ben ik om voor de Farao te verschijnen? Wie ben ik om het volk Israël uit Egypte te leiden? Mozes dacht zo klein over zichzelf dat Gods plan met zijn eigen leven te groot leek. Hij geloofde niet dat hij het kon. Hetzelfde geldt voor de rechter Gideon. Toen hij door God erop uit werd gestuurd, zei hij: ‘Hoe kan ik Israël redden? Mijn familie is de minste van de stam Manasse.’ Maar God wist wie Gideon was en waar hij toe in staat was. Het probleem was: Gideon wist zelf niet wie hij was. Dat geldt ook voor sommigen van ons: je weet zelf niet wie je bent en wat je mogelijkheden zijn. Totdat je dit probleem oplost, is het moeilijk om te geloven en Gods plan uit te voeren.”

"Je autoriteit is gekoppeld aan je identiteit. Als je de reus wil verslaan moet je denken en handelen als een reus."

Een verkeerd zelfbeeld verhindert ons om Gods beloften te ontvangen, zegt Rachmat. "Weet je nog toen Mozes twaalf spionnen naar het beloofde land stuurde? Het doel was het beloofde land verkennen. Tien van hen gaven het volgende verslag: ‘Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.’ Ze zagen zichzelf als sprinkhanen en zo keken hun vijanden ook naar hen. De waarde die je op jezelf plaatst zal bepalen hoe anderen je zien en hoe ze je behandelen. Geen wonder dat ze bang waren het beloofde land in te gaan. Ook al had God het hen beloofd: hoe kun je winnen als je een verkeerd zelfbeeld hebt? Het verkeerde zelfbeeld van de tien spionnen verhinderde hen om Gods beloften op waarde te schatten.”

Twee andere verspieders, Jozua en Kaleb, kwamen terug met een ander verslag nadat ze hetzelfde land verkend hadden. Ze spraken van een prachtig land. Ze zagen hetzelfde land als de andere tien maar deelden een heel ander verslag: ‘Het is een land dat overvloeit van melk en honing.’ De manier waarop Jozua en Kaleb naar zichzelf keken ontsloot de autoriteit van God in hun leven. Zij hadden wél het juiste zelfbeeld en daarom konden ze op een andere manier naar hetzelfde probleem kijken. Dat gaf hen de autoriteit om de vijand te overwinnen en het beloofde land in te gaan. Je autoriteit is gekoppeld aan je identiteit. Als je de reus wil verslaan moet je denken en handelen als een reus. Als je groot wil zijn moet je groots denken.”

Zelfbeeld herstellen
“Terug naar de verloren zoon: toen de vader zijn zoon aan zag komen, omhelsde en kuste hij hem. De verloren zoon wilde hem verzoeken om hem aan te nemen als een knecht. Maar de vader onderbrak hem en zei tegen zijn knechten: ‘Breng het beste kleed en doe het hem aan. Breng het vetgemeste kalf. Laten we samen feest vieren, want deze zoon was dood maar leeft weer.’ Het eerste wat zijn vader deed was de identiteit van zijn zoon herstellen. Door hem een ring te geven, kreeg hij zijn autoriteit terug. En de zoon kreeg zijn status terug toen hij schoenen aan zijn voeten kreeg. Dienstknechten droegen toentertijd namelijk geen schoenen. De verloren zoon gedroeg zich als een slaaf in plaats van als ‘de zoon van’. De vader zag wat er mis wat met hem en gaf hem zijn waardigheid, autoriteit en status terug zodat de verloren zoon zijn zelfbeeld kon herstellen.

We moeten toestaan dat God ons zelfbeeld wil herstellen zodat we weten wie we zijn in Jezus Christus. God geeft ons een nieuwe identiteit en met die nieuwe identiteit hebben we toegang tot Zijn Koninkrijk. En zo kunnen we leven naar Zijn evenbeeld. We hoeven wat de wereld biedt niet te accepteren, want Zijn wegen zijn hoger en het leven met Hem kwalitatief beter. Daarom vieren we Pinksteren: de Heilige Geest is gekomen om ieder die gelooft een leven te laten leiden waardoor God wordt verheerlijkt. Als we dat leven uitdragen op elk gebied van ons leven: in ons gezin, op ons werk en in de kerk kunnen we dat koninklijke leven uitdragen. Maar om er te komen moeten je gedachten vernieuwd worden. De Heilige Geest is gegeven om je te helpen je zelfbeeld te herstellen”, aldus Rachmat.

Praatmee

Beluister onze podcast

#292 Jeffrey & ds. Messemaker over klimaatactivisten, afgodsbeeldjes en Temptation Island
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Ds. P. den Butter
Nieuws

Ds. P. den Butter op 85-jarige leeftijd overleden

Ds. P. den Butter, emerituspredikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is dinsdagmorgen op 85-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al lange tijd met een broze gezondheid. Ds. Den Butter werd in 1964 in Gorinchem als predikant binnen

opvoeden
Dagelijks leven

MissieNederland moedigt kerken aan om geloofsverhalen te delen met de volgende generaties

Diverse partners uit de alliantie van MissieNederland moedigen kerken aan om mee te doen aan de Week van de Opvoeding. Zij bieden hiervoor diverse materialen en trainingen om van 2 t/m 8 oktober geloofsgemeenschappen te helpen een volgende stap te ze

Rob Wijnberg
Nieuws

Volgens schrijver Rob Wijnberg werd wetenschap eeuwenlang door het christendom verboden

“Het christendom verbood eeuwenlang wetenschap”, dat schrijft Rob Wijnberg in zijn nieuwe bestseller ‘Voor ieder wat wils’. In de EO-podcast ‘De Ongelooflijke Podcast’ licht Wijnberg toe waarom hij dat van mening is. Presentator David Boogerd en theo

Gerard en Lydia de Groot
God

De wetten van de geestelijke wereld verschillen met die van de natuurlijke wereld

We willen een zo goed mogelijk beeld krijgen van de bovennatuurlijke wereld, dus laten we vooral kijken naar de personen, zaken en principes die we aantreffen in de geestelijke wereld. God ZelfHij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de geest

Sudiksha Thirumalesh
Nieuws

Ouders van tiener die overleed te midden van juridische strijd voelen zich nog altijd gemuilkorfd

Zelfs na de dood van hun dochter worden de ouders van Sudiksha Thirumalesh nog het zwijgen opgelegd, dat meldt de Christian Post. De 19-jarige Sudiksha Thirumalesh is inmiddels overleden maar vocht tot het einde voor een levensverlengende behandeling

Wilco de Vries
Nieuws

Dr. Wilco de Vries spiegelt zich aan Augustinus: "Hoe kunnen we op een juiste manier liefhebben?"

“Zodra je volwassen bent moet wat je allemaal kunt en hebt niet allesbepalend zijn. Jouw identiteit in God moet dat dan zijn.” Dr. Wilco de Vries is gespecialiseerd in ethiek. Bij Hour of Power vertelde hij afgelopen zondag over de grote invloed die

Ds. A. Baars
Nieuws

CGK-predikant sprak stel met twijfels over kinderwens

Er zijn getrouwde christelijke stellen die het in deze tijd, waarin de maatschappij steeds seculierder wordt, twijfelen of ze wel een gezinnetje moeten stichten. Dat die zorgen van alle tijden zijn, blijkt wel uit een anekdote die ds. A. Baars onlang

Spreker Jacques Brunt
Nieuws

Jacques Brunt over het Loofhuttenfeest: "God wil dat we ons in Hem verblijden"

Momenteel vieren de Joden het Loofhuttenfeest. Tijdens het feest, dat in het Hebreeuws Soekot heet en een week duurt, worden Joden opgeroepen zich te verblijden in God. Maar hoe doe je dat als je omstandigheden kent waarin het moeilijk is om blij te

Meerartikelen

Jorien Ouweneel
Nieuws

Advies voor Frontrunners: Hoe moet je bidden voor je onvervulde kinderwens?

Als echtpaar met een kinderwens start je, over het algemeen, optimistisch en hoopvol. Alle keren dat je als vrouw ongesteld moet worden is er spanning en hoop. En in het eerste jaar kun je je nog redelijk vasthouden aan de wetenschap dat het tijd kos

Ds. Ron van der Spoel
Nieuws

Waarom zwijgt God soms? Ds. Ron van der Spoel geeft antwoord

We hebben als christenen misschien allemaal wel eens de ervaring gehad dat het lijkt dat God zwijgt en ons niet meer hoeft. Zo betuigt ook ds. Ron van der Spoel in een nieuwe video van IZB: "Je vraagt iets, je verlangt iets en je smeekt, maar toch bl

Christelijke missionarissen worden aangevallen door Joodse kinderen
Nieuws

Christelijke missionarissen in Israël aangevallen door Joodse kinderen

Op 12 september ging een video viraal op X waarin twee christelijke missionarissen aangevallen worden door een groep Joodse kinderen. De video, die liefst 13 miljoen keer via verschillende platforms bekeken werd, toont hoe twee christelijke vrouwen b

Marjo C.A. Korpel
God

Is Asjera het vrouwelijke element van God dat uit het geloof is 'verbannen'?

Ineens stonden de kranten vol met artikelen over de godin Asjera, die hierdoor overwacht springlevend is geworden. Wie is die Asjera? En is zij inderdaad het vrouwelijke element van God dat uit het geloof van Israël is 'verbannen'? Beeldenstorm in Ma

ds. S. T. Lagendijk
Nieuws

Mag een christen twijfelen aan zijn behoud? HHK-predikant antwoordt

'Als we 1 Johannes 4:18 lezen dan staat er dat als je God mag kennen, je geen vrees meer hebt (in geestelijk opzicht). Betekent dit dat je als kind van God ook nooit twijfelt, of je het geloof jezelf aanpraat? Als ik dan de tekst zo lees, staat er du

Ds. K. den Boer
Nieuws

Ds. K. den Boer aanvaardt beroep hersteld hervormd Goedereede

De hersteld hervormde gemeente in Goedereede verwelkomt binnenkort een nieuwe predikant. Ds. K. den Boer (foto) heeft het beroep aanvaard en neemt na vijf jaar afscheid van Sirjansland. Den Boer volgt in Goedereede de vorig jaar naar Moerkapelle-Sche

De rechterstoel en onze beloning
Nieuws

De rechterstoel van Christus is niet iets om bang voor te zijn

‘Want we moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Dan zal iedereen loon ontvangen voor wat hij tijdens zijn leven heeft gedaan, goed of kwaad’ (2 Korintiërs 5:10, GN). Wat we in het vooruitzicht hebben is zoveel beter dan wat ac

Europees Hof dwingt Roemenië homohuwelijk te erkennen
Nieuws

Europees Hof dwingt Roemenië homohuwelijk te erkennen

Het Europees Hof verplicht Roemenië om wetgeving te implementeren waarin het homohuwelijk erkend wordt. Dat meldt CNE News. De huidige regeringspartij Partidul Social Democrat (PSD) staat echter niet te springen. Ook de Roemeens-Orthodoxe Kerk is all

Sieberen Voordewind
Nieuws

De noodzaak van échte gebedsbijeenkomsten

Op een dag werd ik, net als vele anderen, uitgenodigd om naar een landelijke gebedsbijeenkomst te komen. Ik vond het de moeite waard om een paar uur te reizen om samen met vele andere christenen te bidden. Maar helaas kwam ik bedrogen uit. De bijeenk

Trekker
Nieuws

SGP: Boer aan het roer en stikstofaanpak op de schop

Vorige week presenteerde de SGP haar verkiezingsprogramma. Daarin komen ook boeren, vissers en het platteland uitgebreid aan bod. In een artikel op de website besteedt de partij er nog eens afzonderlijk aandacht aan: ‘De SGP wil de boer aan het roer

Tim Keller
Nieuws

Terugluisteren: Theoloog William den Boer blikt vooruit op conferentie Tim Keller

Tim Keller: wie is deze wereldwijd invloedrijke en succesvolle Amerikaanse kerkplanter, predikant en auteur van diverse bestsellers die dit jaar overleed? In oktober vindt een tweedaagse conferentie plaats naar aanleiding van de Nederlandse vertaling

Sela
Positief nieuws

Luister naar het nieuwe nummer van Sela!

'Als ik naar de bergen kijk', zo heet de nieuwe single van Sela. Het is een prachtig lied over Gods trouw bij 'elke stap', gebaseerd op Psalm 121. De christelijke band zet in het aanbiddingslied God de Schepper centraal. 'Onze Heer die alles maakte,