Door dit getuigenis werden volgens dr. Billy Wilson miljoenen mensen gered

God29 mei 2023
Dr. Billy Wilson

"Als we ons focussen op die ene persoon die afgedwaald is, wil God ons helpen om iedereen met het Evangelie te bereiken". In de hoofdtent waar een grote menigte zich verzamelde op de laatste dag van Opwekking 2023, sprak de Amerikaanse dr. Billy Wilson over de gelijkenis van het verloren schaap. Wilson zelf wist zich in zijn tienerjaren ook verloren maar werd door de Goede Herder gezocht en gevonden. Hij riep zijn toehoorders op om samen met Jezus te zoeken naar afgedwaalde schapen.

“Wat is het geweldig om hier te zijn”, zijn de eerste woorden van Wilson wanneer hij zijn bijdrage begint. Voordat Wilson zijn hoorders vanaf het hoofdpodium toespreekt, klinkt er lofprijzing onder begeleiding van de Opwekkingsband. Deze wordt dit jaar voor het eerst aangevoerd door Gezina van den Bos, nadat de band recentelijk van samenstelling veranderde.

"Hoe kan het ooit gebeuren dat elk persoon op aarde ooit de mogelijkheid krijgt om U te leren kennen in de komende tien jaar?"

Wilson is onder meer voorzitter van Empowered 21, een beweging met het verlangen dat elk persoon op aarde binnen tien jaar een persoonlijke ontmoeting met Christus zal hebben. "Het was ongeveer anderhalf jaar geleden dat ik aan het bidden was in de Rocky Mountains. Ik vroeg aan God; 'Hoe kan het ooit gebeuren dat elk persoon op aarde, acht biljoen mensen, ooit de mogelijkheid krijgt om U te leren kennen in de komende tien jaar?", vertelt Wilson. "Ik dacht: 'Dit is onmogelijk en zelfs gek.'"

God sprak echter tot Wilson: 'Dit zal gebeuren! Als je je focust op het bereiken van één persoon met het Evangelie, wil Ik je helpen om iedereen te kunnen bereiken.' "Van daaruit wil ik spreken en sta ik stil bij de gelijkenis van het verloren schaap in Lukas 15", zegt Wilson. 

"In Lukas 15 is Jezus omringd met zondaren, belastinginners maar ook de farizeeërs zijn aanwezig. Jezus geeft ons in dit hoofdstuk drie gelijkenissen over 'verloren zijn'. In de laatste gelijkenis spreekt Hij over de verloren zoon, in de tweede spreekt Jezus over de vrouw die thuis dat zilvere muntje verloor en in de eerste gelijkenis dus over het verloren schaap. Jezus schetst hier het beeld van een herder die rusteloos is en ook geen rust vindt voordat hij al zijn schapen (weer) heeft.

"Maar deze herder aanvaardde dat niet: 'Ik moet die ene vinden"

Ik kan me zo voorstellen hoe die herder aan het tellen geweest is: '97, 98, 99. Hé, ik mis er één, laat ik nog een keer tellen.' Maar wederom klopt het aantal niet. Je zou zeggen dat dat schaap ergens in de buurt moet zijn. Hij begint te roepen maar hoort niets. In mijn studies over schaapsherders uit de eerste eeuw leerde ik dat meer dan vijftig procent van de herders één of meerdere schapen verloor. Dat was bijna normaal zelfs.

Maar deze herder aanvaardde dat niet: 'Ik moet die ene vinden. Dit schaap is zo belangrijk voor mij dat ik de andere negenennegentig achterlaat om zo die ene te vinden'. We weten van Jezus dat Hij de Goede Herder is. Misschien ook wel een rusteloze Herder. Hij zal net zo lang zoeken totdat al Zijn schapen weer teruggevonden zijn en Zijn kudde compleet is."

"De Goede Herder gaf mij echter niet op en bleef mij zoeken!"

Vervolgens deelt Wilson een persoonlijk verhaal. "Wat ben ik blij dat Jezus ook niet rustte voordat Hij mij gevonden had! Ik was verloren als tiener. Ik was bij God vandaan geraakt, afgedwaald van de kudde. Mijn vader die in de bediening zat, verliet mijn moeder toen ik vijf jaar oud was. Aan zijn bediening kwam ook een einde. Samen met mijn moeder en zussen kwam ik bij mijn grootouders in een klein dorpje in Kentucky terecht. Het was een duistere en donkere plaats. Er werd een hoop gedronken, er vond misbruik plaats. Kortom, veel zonde."

Wilson ervoer in die tijd veel boosheid. "Ik was boos. Zowel op mijn vader als op God. Ik had een diepe pijn van binnen. In de tijd daarna raakte ik betrokken bij veel verkeerde dingen. Het waren destijds de jaren zeventig en ik deed zo'n beetje alles wat je in die tijd aan dingen kon doen. De Goede Herder gaf mij echter niet op en bleef mij zoeken!

 

Dat gebeurde tijdens een samenkomst. "Ik was zestien jaar oud en ik zat daar. Gods Geest werkte volop, zoals dat hier ook gebeurt. Ik begon te huilen en in tranen keek ik naar boven. Iemand stak zijn hand uit, en ik pakte die hand vast. Ik werd naar voren geleid, naar het altaar en daar gaf ik mijn leven aan Jezus. Jaren later weet ik nog altijd niet wiens hand dat was, maar hij of zij bracht mij bij de Goede Herder.

Het was een radicale bekering die Wilson bestaan voorgoed veranderde. "In het basketbalteam waar ik lid van was, vloekte ik voorheen misschien wel het meest. Het laatste jaar dat ik op de Highschool zat, werd mij bij de laatste oefening gevraagd of ik kon bidden. Jezus had in een paar maanden tijd mijn leven geheel veranderd."

"Weet je dat één van Zijn schapen bent?"

Vervolgens richt de spreker zich tot zijn hoorders. "Is Jezus ook in jullie leven aanwezig? Weet je dat één van Zijn schapen bent? Als je dat mag weten, ben je de rijkste mens op aarde! Jezus zegt: 'Wanneer dat ene verloren schaap gevonden wordt, is iedereen blij'. Zo zegt de Bijbel: 'De hemel verheugt zich meer over die ene zondaar die dan die negenennegentig rechtvaardigen'. 

Maar het werkt meer uit dan blijdschap in de hemel alleen, merkt Wilson op. "Er gebeurt ook iets op aarde." De spreker licht dat toe: "We zien het in de bediening dat als Jezus sprak tot grote menigten dat Hij de wijsheid en het inzicht had om te focussen op één persoon, waarvan Hij wist dat hij of zij een geweldige potentie kon ontwikkelen. Dat met het bekeren van één mens vele anderen bereikt konden worden. We zien dat in de bediening van Jezus steeds opnieuw terugkeren."

Vervolgens noemt Wilson een aantal voorbeelden uit de Bijbel. "Denk maar aan het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Jezus sprak met haar en bood haar levend water aan. Na deze ontmoeting, gaat ze terug naar haar dorp en vertelt ze aan iedereen dat deze voor haar onbekende man alles van haar wist en haar leven veranderde. Jezus reikt uit naar één persoon maar ondertussen mag door haar getuigenis een hele menigte bereikt worden. 

"Zijn naam is Jezus, de Zoon van God"

We zien het ook in Markus 5 gebeuren als Jezus met Zijn discipelen naar Decapolis gaat, een heidens eiland, liggend aan de overkant van het Meer van Galilea. Na een zware storm treffen ze een bezeten man die halfnaakt op hen af komt rennen. Wat zouden Zijn disicpelen gedacht hebben? 'Hebben we daarvoor die zware storm overleefd, zodat Jezus hier met een naakte man zou praten?' Deze man was buiten zichzelf, bevangen door demonen, zichzelf snijdend en wonend op een begraafplaats. Jezus drijft de demonen uit maar de bevolking van het eiland zit totaal niet op Hem te wachten. 

Maar toch, via het getuigenis van deze man doet God wonderen. Zijn vrienden en familie zeggen: 'Ben jij het? Jij zat toch op het kerkhof? Jij was je leven toch aan het vergooien?' 'Ik heb Iemand ontmoet', zei hij. 'Iemand die groter is dan de kracht die mijn leven beheerste. Zijn naam is Jezus, de Zoon van God.'

Wat denkt u van de misdadigers die aan weerskanten van Jezus aan het kruis hingen? Waar de één Jezus bespotte, zag de ander in dat zij het verdiend hadden om te sterven. Hij zegt tegen Jezus: 'Als U in Uw koninkrijk komt, denk aan mij.' Zelfs als Jezus daar hangt, terwijl Zijn lichaam is uitgeput en het gewicht van onze zonde volledig op Hem neerkomt, richt Hij zich als het ware op en is Hij nog steeds zoekende naar die ene. Deze man werd voor de eeuwigheid gered."

"Ik geloof dat u en ik geroepen zijn om samen met die Goede Herder dat ene schaap dat verloren is te zoeken en te vinden"

"Ik ben ervan overuigd dat er vandaag meer mensen in de hemel zijn vanwege het getuigenis van deze man dan alle andere verhalen uit de Schrift. Miljoenen zijn vanwege dit getuigenis gered. Heb je het begrepen?", vraagt Wilson aan zijn hoorders. "Jezus bereikt één persoon, maar voor miljoenen wordt de deur geopend.

God roept ons op om ons te focussen om één persoon met het Evangelie te bereiken. Begrijpend dat als één persoon gered wordt, er een potentie vrijkomt en de hele wereld daardoor veranderen kan. Daarom geloof ik dat u en ik geroepen zijn om samen met die Goede Herder dat ene schaap dat verloren is te zoeken en te vinden. Als wij ons focussen op één persoon, dan zal Hij ons helpen om iedereen te bereiken."

"Hoe heeft U mij eigenlijk ooit gevonden?"

Tot slot keert Wilson terug bij zijn eigen persoonlijke bekering. "Zeven maanden geleden keerde ik terug in de plaats waar ik opgroeide. Het was er nog steeds duister. Ik reed langs het huis en ik begon te huilen. Ik zette mijn auto aan de kant van de weg en ik dacht: 'Hoe is het mogelijk dat ik nu de president van een universiteit ben en Empowered mag leiden?' Ik zei tegen God: 'Hoe heeft U mij eigenlijk ooit gevonden?' De Heer sprak tot mij: 'Ik heb je niet hoeven vinden, ik wist al wie en waar je was. Ik zag je.'  Wilson vult aan dat zowel zijn vader en zijn moeder na jaren weer bij de kudde van de Heere zijn teruggekeerd.

"Ik wil tegen jullie (de hoorders, red.) zeggen: Jezus ziet je. Hij weet alles van je. Als je tot Hem komt, dan zie je jezelf op de manier waarop Hij jou ziet. Daarvoor zag ik mijzelf als een gebroken kind en zou de vijand het liefst gezien hebben dat ik mezelf verslagen zou voelen en nooit meer wat zou proberen. Maar door Jezus wist ik dat ik een bestemming had en ik mocht ontdekken dat ik in Hem een overwinnaar ben."

Praatmee

Beluister onze podcast

#317 Jeffrey & Andries Knevel over bekering, predikantentekort en eenheid katholieken-protestanten
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Amsterdam
Nieuws

Tot Heil des Volks maakt opvang vluchtelingenkinderen mogelijk

Per maart maakt Tot Heil des Volks de opvang van vluchtelingenkinderen in Amsterdam mogelijk. Dat maakt de organisatie vandaag bekend.  Rust en stabiliteitVanaf halverwege maart worden in een van de panden in het Centrum maximaal 54 alleenstaande min

Mozaiek020 Ontmoet
Nieuws

Mozaiek020 Ontmoet: in gesprek met dominee Alexander Noordijk

Op 7 januari startte een reeks van vijf bijzondere zondagochtenden: Mozaiek020 Ontmoet. Tot en met juni nodigt de jonge kerk, Mozaiek020 in Buitenveldert, elke eerste zondag van de maand, met uitzondering van mei, bekende personen uit om in gesprek t

Willem Lingeman
Video

Waarom overspel een ernstige zonde is

Veel christenen zullen het erover eens zijn dat overspel schadelijk is. Wat Willem Lingeman betreft is er bij overspel sprake van een ernstige zonde. Waarom? Dat legt de auteur van 'Verbonden voor het Leven' uit in onderstaande video. Bekijk de uitle

Ds. D.J. Budding
Video

Ds. Budding vertelt over gemeentelid die kraakheldere boodschap achterliet: "Wij willen Jezus zien"

“Geen enkele prediker is volmaakt, maar het zou wel heel erg zijn als mensen moeten zeggen dat ze Jezus in de prediking missen”. Aan het woord is ds. D.J. Budding. De emeritus-predikant binnen de PKN merkte onlangs in een preek op dat Jezus niet in d

The Chosen
Nieuws

Onderzoek: Hitserie The Chosen wordt door miljoenen niet-gelovigen bekeken

De populaire hitserie The Chosen weet ook miljoenen niet-gelovigen te bereiken. Dat meldt CBN News. Uit een kijkersonderzoek van de serie zelf blijkt dat liefst 30 procent van de kijkers een niet-gelovige achtergrond heeft. Tot dusver bekeken 108 mil

Europese Digitale Identiteit
Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Donderdag 29 februari ging het Europees Parlement akkoord met een uiteindelijke overeenkomst over de Europese Digitale Identiteit (eID), een Europese digitale plek om persoonlijke gegevens en documenten in op te slaan. De ChristenUnie is er niet blij

Open Doors
Video

Saleh riskeert de dood maar stopt daarom niet met evangeliseren

Evangelist Saleh uit Jemen krijgt keer op keer met doodsbedreigingen te maken. De ene keer via een sms, de andere keer per telefoon. De boodschap is altijd hetzelfde: ‘Ze zijn naar je op zoek. Je gaat dood. Je dagen zijn geteld.’ Die woorden zijn bea

ds. A. van Hees
God

Refoweb-vragensteller mist 'profetisch spreken' in reformatorische gezindte

'De laatste tijd heb ik veel preken/lezingen beluisterd uit evangelische kringen en van Baptistengemeenten. Het viel mij op dat ze daar veel meer de nadruk leggen op de tekenen der tijden. Ze halen vaak nieuws aan en koppelen dat aan de komst van de

Meerartikelen

pakistan
Nieuws

Terdoodveroordeelde christen in Pakistan krijgt goed nieuws en hoopt op vrijspraak

Een christen die in Pakistan ter dood is veroordeeld in een blasfemiezaak, is op 20 februari vrijgesproken in een andere zaak die betrekking had op hetzelfde incident. De rechter oordeelde dat er sprake was van dubbele vervolging, aldus zijn advocaat

Johan Schep
Video

Johan Schep over het naderend oordeel: "Je hoort de voetstappen van God"

Jona moest in Ninevé de boodschap brengen van het komende oordeel. Tegelijkertijd was datzelfde oordeel een blijk van genade van God. Want God oordeelt nooit zonder dat Hij eerst waarschuwt, zo betuigt ook Johan Schep in een nieuwe aflevering van de

Iran
Nieuws

Iran wil vervolgde christenen geen naam of gezicht geven

Hoewel het aantal opgepakte christenen in Iran jaarlijks ongeveer gelijk blijft, komen hun namen en gezichten steeds minder in de publiciteit. Het Iraanse regime lijkt daarmee het gezicht van vervolging te willen wegpoetsen. Teheran arresteerde in 20

EO-podcast
Nieuws

Nieuwe EO-podcast over hoe lessen uit Jezus’ Bergrede toe te passen zijn op het leven nu

De EO en IZB voegen een nieuwe podcast toe aan de succesvolle Eerst Dit-serie. Vanaf deze week is aflevering 1 van De Leerlingen te horen. In deze nieuwe podcast onderzoekt EO-presentator Jurjen ten Brinke grote vragen naar aanleiding van de bekendst

Narkisstraat
Video

Video: wat iedere christen zou moeten weten over Messiaanse Joden (deel 2)

Waarom spreken we eigenlijk over Messiaanse Joden of Messiasbelijdende Joden? Messiaans komt van het woord ‘Messias’. Aan het begin van de Bijbel, gelijk na de zondeval, belooft God dat er een Verlosser zal komen (Gen. 3:15). Die Verlosser wordt ook

Zie ik kom spoedig
Video

Wat zegt Openbaring 13 over het merkteken van het beest?

Het is voor veel mensen het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende onderwerp van Openbaring. Wat is het merkteken van het beest en wat heeft dat te maken met kopen en verkopen? Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 27 van een 40-de

Sven en Judith
Video

Sven en Judith Likkel zijn komende zondag te gast bij Hour of Power

Komende zondag ontvangt presentator Jan van den Bosch bij Hour of Power twee bijzondere mensen: Sven en Judith Likkel. Sven raakte door een duik in ondiep water verlamd, waardoor hij nu voor de rest van zijn leven in een rolstoel zit. Echter weet hij

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize viert 10-jarig bestaan: van enkele tweet naar miljoenenbereik

Zendingsorganisatie GlobalRize bestaat tien jaar! Op 26 februari 2014 werden de handtekeningen bij de notaris gezet en was het bestaan van Stichting GlobalRize een feit. Wat begon met een enkele tweet van Marten Visser is uitgegroeid tot een zendings

Opperrabbijn
Column

Joden worden door islamitische heren én dames uitgescholden in Nederland

In zijn nieuwe dagboek vertelt opperrabbijn Jacobs dat er sinds kort iets is veranderd in de scheldpartijen waar joden al langer mee te maken hebben. Waar het eerst vooral islamitische heren waren die zich hier schuldig aan maakten, doen de dames inm

Henri Doornbos
Video

Henri Doornbos deelt ervaringen met afwijzing en zoektocht naar acceptatie in nieuwste single

Henri Doornbos’ persoonlijke ervaringen met afwijzing en zijn zoektocht naar acceptatie klinkt door in elke noot van “Caught in the Middle”.  Deze nieuwe single die Henri uitbrengt onder de naam 'Stranger on the Road' spreekt tot het hart van iederee

Arie-Jan Mulder
Column

Een veelvoorkomend misverstand over het avondmaal en een mopperende Paulus

Als ik Bijbelstudie geef over het avondmaal, en ik vraag aan de aanwezigen in welk Bijbelboek we dan moeten gaan lezen, dan krijg ik meestal als antwoord: in de eerste Korinthe-brief. Dat is wel begrijpelijk, want daarin staan heel pittige dingen ove

Tom Wright
Boekfragment

Hoe de dood van Jezus ons een nieuwe kijk op macht geeft

Het hart van het evangelie omvat een nieuwe definitie van macht. Dat is een van de voornaamste manieren waarop christenen de dood van Jezus interpreteerden. De reden waarom het kruis zo’n levensveranderende macht had, en nog altijd heeft, is dat het