Nadine de Vos: "Welke farizeeër zegt dat jij niet kan worden losgemaakt?"

God27 mei 2023
Nadine de Vos op Opwekking

God maakt je los van de leugens die je over jezelf hebt, als je gaat drinken van de waarheid. Dat was de boodschap van Nadine de Vos tijdens de zaterdagavond op de Pinksterconferentie van Opwekking. In een persoonlijk verhaal vertelt de leider van de vrouwenbeweging van de 4e Musketier dat we allemaal rechtgezet moeten worden, zoals de kromgebogen vrouw. "Welke farizeeër spreekt tegen jouw binnenste, en zegt dat jij niet mag of kan worden losgemaakt?"

Als mensen kunnen we gedachten tussen onze oren hebben, die niet waar zijn, vertelt De Vos. Toen haar twee jongste kinderen een jaar waren, kwamen er regelmatig honden naar hen toe. Ze sprongen dan tegen de kinderen op, maar omdat ze nog zo klein waren vielen ze om. "Het werd een soort traumatische herinnering: als er een hond komt, rennen ze weg, maken ze zich klein en willen ze het liefst dat ik ze optil."

Met haar gezin trok De Vos op een van de eerste zomerse avonden naar het strand van Noordwijk, om daar te genieten, maar ook om een kasteel op het strand te bouwen. "We waren enthousiast begonnen, maar beide kinderen renden plots naar mij toe: ‘Mama, mama, hond.’ We hadden een strand uitgekozen waar honden los mochten lopen. Steeds als er honden naar de kinderen toekwamen, op het kasteel plasten of er overheen liepen, renden de kinderen naar ons toe."

"De kinderen kregen de waarheid als het ware ingefluisterd."

"Wouter, mijn man, stond ineens op: 'Papa gaat jullie iets leren. De volgende keren dat er een hond komt, ga je met een rechte rug staan en ga je kijken alsof je niet bang bent. Dan gaat hij vanzelf weg.' ‘Gaan we doen, papa.’ De volgende hond kwam en, nog wat onwennig, ervoeren ze: de hond snuffelt, maar dan gaat hij weg. Bij de derde en vierde hond stonden ze al steviger overeind. Aan het einde van de dag liep mijn jongste rond met een schep en riep hij stoer naar de honden: ‘Ksst.’ De kinderen kregen de waarheid als het als het ware ingefluisterd."

Ook Jezus sprak tot mensen hier op aarde. Hij wil mensen herstellen, vrijmaken, rechtmaken en losmaken, en dat gebeurt in het verhaal van de genezing van de kromgebogen vrouw uit Lukas 13, zegt De Vos.

"Jezus geeft onderwijs op de sabbat in een van de synagogen. Hij leert ons daarmee dat we als gemeenschap moeten samenkomen. Daar kunnen we wat van leren. Ik denk dat corona er nog een tikje bovenop heeft gedaan, zodat we nog vaker online kijken. Lekker alleen zijn met ons preekje. Daar is niets mis mee, maar blijf niet weg van de samenkomst waar Jezus komt spreken in de synagoge", drukt De Vos christenen op het hart.

In de synagoge zit een kromgebogen vrouw, waarvan de Bijbel vertelt dat ze een geest had die haar al achttien jaar ziek maakte. Ze liep zo krom, dat ze zich niet kon oprichten. De Vos: "Misschien wel zo dat ze Jezus niet eens kon zien. Wat een lef: ik weet niet of ik dat had gedurfd. Zij weet wat de beste plek is om haar genezing te ontvangen: daar waar Jezus is."

"De duivel bindt ons vast met zijn leugens en maakt ons krom, vanbinnen."

Het blijft niet bij het fysieke, maakt de spreker duidelijk: ze is ook gebonden door de duivel. "Die bindt ons vast met zijn leugens en maakt ons krom, vanbinnen. Sommige mensen denken dat we alleen bij Jezus kunnen komen als we onze verslaving te boven zijn gekomen. Als we al onze twijfel over God van tafel vegen, of veel cursussen hebben gevolgd. Nee, we kunnen alleen komen zoals we zijn."

"Wat zijn wij vaak buitenkantchristenen. Het is misschien niet zo moeilijk om hier, op Opwekking te zeggen: maar wij zien Jezus. Maar hoe zouden wij eruit zien als onze binnenkant, net als bij deze vrouw aan de buitenkant zichtbaar zou zijn? Als het in het fysieke zichtbaar werd? Misschien zou ik zelf af en toe kruipend binnenkomen. Of misschien zou u verlamd zijn van verdriet. Misschien komt u wel binnen als een Arnold Schwarzenegger 3.0 vanwege het enorme ego in u." 

"Jezus kijkt dwars door de vrouw heen: Hij kent haar hele verhaal. We hoeven ons niet beter voor te doen, dan we zijn. Laat dat een bevrijding zijn. Je mag komen zoals je bent." 

Jezus roept de vrouw en geneest haar: vrouw, u bent verlost van uw ziekte. "Hij roept haar bij zich, legt haar handen op en maakt haar recht. Ze staat meteen met een rechte rug. De tent gaat, in dit verhaal, niet uit z’n dak: de overste van de synagoge is gekrenkt en gebruikt zelfs een bijbeltekst om de veranderende kracht van God te doven. 'Er zijn zes dagen waarop men moet werken. Kom op een andere dag terug en laat u genezen.'"

Het hoofd van de synagoge werd verontwaardigd na de genezing. "Wat maakte dat?", vraagt De Vos zich af? "Niemand wordt geboren als een farizeeër. De plaats en gelegenheid zorgt er soms voor dat we zo worden. In ieder van ons zit zo’n farizeeër, maar Jezus weet er wel raad mee: 'Huichelaar, maakt niet ieder van u op de sabbat zijn ezel van de voederbak los en leidt hem weg om hem te laten drinken?' Welke farizeeër spreekt tegen jouw binnenste, en zegt dat jij niet mag of kan worden losgemaakt?"

"Thuisgekomen dacht ik dat er een blije campagne zou ontstaan: Nadine is gered!"

Ook De Vos had zo'n ervaring. "Ik kwam in Istanbul tot geloof in een kleine synagoge. Ik had in mijn leven op heel veel plekken gezocht en was verdwaald geraakt. Toen ik eens op een reis in een synagoge kwam, begon een vrouw te zingen en te bidden. Het was alsof Jezus tot mijn leven sprak: Hij kende mijn verleden. Daar zette Hij mijn leven recht. Thuisgekomen dacht ik dat er een blije campagne zou ontstaan: Nadine is gered! Maar mensen begrepen het niet. Ze begrepen niet waarom ik niet meer uitging, sommige plekken niet meer opzocht en bepaalde films niet meer keek."

Daarom wilde ze een Bijbelschool doen: "Daar kan ik mij verdiepen in de Bijbel en kom ik verder in het geloof. Voor de Bijbelschool had ik een aanbeveling van mijn dominee nodig. Ik had mij netjes aangekleed, hij zat in zijn zwarte pak. Ik zei dat ik verdwaald was geweest in mijn leven maar dat het goed was gekomen: Jezus had mij gered en daarom wilde ik een Bijbelschool gaan volgen. De dominee lachte hard. 'Ach lief meisje, ik vind het een prachtig verhaal. Maar je denkt toch niet dat ik die brief voor jou ga schrijven? Je denkt toch niet dat je een bijbelschool kan gaan doen met het leven waar jij vandaan komt?'"

"Ik weet niet hoelang het gesprek daarna heeft geduurd, maar ik weet alleen nog dat het even heeft geduurd voordat ik die stem mijn leven uit heb kunnen zetten. Dat heeft veel strijd gekost. Gelukkig kwam er een dominee die de brief wel schreef en mij wilde dopen."

God maakt de vrouw los van de leugen om haar te laten drinken van het water van de waarheid, merkt De Vos op. "Hij doet dat door tot haar binnenste te spreken. Waar wij ons gedrag altijd willen veranderen, noemt Jezus haar dochter van Abraham. Als leider van een vrouwenbeweging vind ik dat prachtig: dit staat maar één keer in de Bijbel. Revolutionair is het. Mijn dochter, dat ben je. Nu ben je een dochter van God. Ik verander jouw identiteit, je hoort nu bij mij. Hij zet haar onder de belofte van Abraham, dat hij veel nageslacht zou hebben en zou regeren over de wereld. Hij geeft haar gelijk een koninklijke opdracht: je bent nu overgezet in mijn missie. Je mag dit in waardigheid gaan doen en leven zoals ik je heb bedoeld, losgemaakt."

Hoe ziet het eruit als je wordt losgemaakt? De Vos geeft een paar voorbeelden die ze onlangs tegenkwam. "Een meisje had zich voor de grap ingelaten met occulte zaken. Elke keer als ze ging bidden, hoorde ze: jij bent een zondig meisje. Ze gaat nu door bevrijdingspastoraat en mag drinken bij het water van de waarheid. Of een meisje bij de sportdag, die hoort van haar moeder dat ze een jankerd is en nooit wat goed kan doen. Ik had een moment alleen met het kind en zei: 'Wat vind ik jou een stoer meisje, wat doe je goed je best!'"

"Hoe zou het eruitzien als we zo zouden leven met elkaar? Als we drinken van de waarheid? Als we elkaar omarmen? Dat is toch wat Pinksteren is, de Geest die komt en ons dag aan dag vanbinnen vernieuwt?"

Praatmee

Beluister onze podcast

#316 Olga en Eric over een buitenechtelijke relatie en de kracht van vergeving
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Stichting Heart2Heart
Nieuws

Stichting Heart2Heart organiseert conferentie over ‘singles en intimiteit’

Op 1 en 2 maart 2024 organiseert stichting Heart2Heart in Amersfoort haar vierde single conferentie. Dit keer over een kwetsbaar en gewaagd thema: singles en intimiteit. Intimiteit is een heel breed onderwerp. Intimiteit in relatie met God, familie e

Damesensemble Yerusha
Video

Damesensemble Yerusha en Jaco van Houselt zingen op prachtige wijze Psalm 38

'Want, o trouw en eeuwig Wezen. In mijn vrezen staat mijn hoop op U alleen. Gij, mijn God, zult in ellenden bijstand zenden, en verhoren mijn gebeên.' Deze rijke woorden zijn afkomstig uit het vijftiende vers van Psalm 38. Damesensemble Yerusha verto

Ds. C. Harinck
Video

Ds. Harinck over onverdiende genade van God voor zondaren: "Dat is het echte evangelie"

"Een ieder die gelooft zal door Deze vergeving van zonden ontvangen. Dat is het echte evangelie: de verkondiging van een onverdiende vrije vergeving van zonden voor de schuldige mens die in Christus gelooft". Aan het woord is ds. C. Harinck. De emeri

Israëlische vlag
Nieuws

Christelijke leiders roepen op tot drie dagen gebed en vasten voor Israël

Christelijke leiders en Messiasbelijdende Joden uit Israël hebben deze week opgeroepen tot een drie dagen durend gebed voor de natie. Dat meldt All Israel News. Ook riepen de initiatiefnemers hun Israëlische landgenoten op om te vasten en berouw te t

Trump
Nieuws

Trump zweert voor christenen te vechten: "Loyaliteit ligt bij onze Schepper"

Tijdens een bijeenkomst van christelijke media in de Verenigde Staten heeft voormalig president Donald Trump gezegd dat het grootste gevaar voor het christendom vanuit radicaal-linkse hoek komt. Hij noemde zichzelf een “zeer overtuigd christen” en be

Willem Ouweneel
Video

Videoboodschap Willem Ouweneel: Hoe om te gaan met LHBTI'ers in de kerk?

'In veel kerken sluipt de LHBTI-ideologie binnen. Door sommige kerken wordt dit omarmd. Dit zijn angstige ontwikkelingen.' Wat moeten we hiermee? Die vraag staat centraal in onderstaande video van 'Groeiend Geloof'. Prof. dr. Willem Ouweneel geeft ui

11 zendelingen komen om het leven bij tragisch busongeluk in Tanzania
Nieuws

11 zendelingen overleden bij tragisch verkeersongeval in Tanzania

Bij een tragisch verkeersongeval in Tanzania zijn zaterdag 11 zendelingen om het leven gekomen. Dat meldt The Christian Post. De omgekomen zendelingen behoorden tot de zendingsorganisatie Youth With A Mission (YWAM). Het incident, waarbij meerdere vo

ds. B. Jongeneel
Nieuws

Hervormd Huizen hoopt op komst ds. B. Jongeneel

De hervormde gemeente (PKN) in Huizen heeft een beroep uitgebracht op ds. B. Jongeneel. De predikant uit Lunteren kan in de Oude Kerk aan de slag als opvolger van de naar Rijssen verhuisde ds. P. M. van 't Hof. De protestantse gemeente (PKN) in Gouda

Meerartikelen

NGK logo
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller twijfelt: 'Moet ik wel of niet de NGK verlaten?'

'De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) is gefuseerd en is nu de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) geworden. Ik heb nog steeds enorme twijfel of ik de gemeente moet verlaten of niet. Ik wil mijn ouders blijven respecteren en hen blijven eren,

Steven Paas en Jan Hoek
God

Tegengestelde Israëlvisies blootgelegd in tweegesprek

Het oorlogsgeweld in Israël en Gaza en de publieke opinies erover hebben velen, ook christenen, in verwarring gebracht of gepolariseerd in vaak tegengestelde Israëlvisies. Voor wie of wat moet worden gekozen? Prof. dr. Jan Hoek en dr. Steven Paas (h)

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Daniël Huisman op Curaçao

In de zending kan iedereen zijn talent inzetten. Zo is Daniël Huisman, opgegroeid op Curaçao, een zendeling die zich al decennia lang inzet op het gebied van techniek. Daniël vertelt hoe hij op een bijzondere manier ervoer dat God hem riep om de zend

Dirk en Netty Toes
Interview

God riep Dirk en Netty naar Groningen: "We zijn geen avonturiers"

Vier jaar geleden besloten Dirk en Netty Toes naar de provincie Groningen te verhuizen om daar een plaatselijke kerk te ondersteunen. Nu zijn zij actief bij pioniersplek ‘De Verbinding’ in Sebaldeburen. ‘Nu in de dorpsmoestuin: spinazie (zelf snijden

Chris Verhagen
Video

Kunnen wedergeboren christenen hun redding verliezen? Chris Verhagen antwoordt

Een van de sterkste argumenten van arminianen tegen gereformeerde theologie berust op hun interpretatie van Hebreeën 6:4-6. Daar lijkt de auteur van de brief aan te geven dat ware wedergeboren gelovigen alsnog verloren kunnen gaan. Bij nadere beschou

Jerke Setz
Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Het bestuur van PerspectieF, de jongerentak van de ChristenUnie, is weer compleet. Afgelopen zaterdag stemden de leden unaniem voor de benoeming van Jerke Setz als voorzitter en Dieke Scheurwater als secretaris. Onder leiding van dit nieuwe bestuur z

burkina faso
Nieuws

Aanslag tijdens kerkdienst in Burkina Faso: Minstens 15 doden

Bij een terroristische aanval op een kerk in Burkina Faso zijn zondag zeker vijftien christenen om het leven gekomen. De katholieke kerk werd aangevallen tijdens een eredienst. Lokale bronnen stellen dat islamitische militanten verantwoordelijk zijn

Ontmoetingsdag Stichting IRS
Nieuws

Ontmoetingsdag Stichting IRS: 'Het Evangelie voor Polen'

'Het Evangelie voor Polen'. Dat is het thema van de Ontmoetingsdag van Stichting In de Rechte Straat (IRS) op D.V. zaterdag 23 maart 2024 in Gorinchem. Op de Ontmoetingsdag vertellen verschillende mensen hoe zij onze Poolse medemensen, dichtbij en ve

Wilkin van de Kamp
Boekfragment

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld

Er ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en mensen. Want zonde brengt scheiding tussen God en mensen: Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft Hij zijn gezicht van u af

Ds. A.C. Uitslag
Video

CGK-predikant legt uit waarom Urk onvoorwaardelijk de kant van Israël kiest

“Op Urk zijn wij Israël-minded. Iedere keer als er een conflict uitbreekt, kiezen we onvoorwaardelijk de kant van Israël. Israël is immers het oude verbondsvolk. Wie God liefheeft, krijgt dat volk ook lief”, aldus ds. A.C. Uitslag. De christelijke ge

verwoeste kerk
Nieuws

Schrikbarende toename christenvervolging in India

“Met politiewagens vol komen ze het dorp in. We worden behandeld als criminelen.” Lokale evangelisten in India slaan alarm. Sinds begin februari leven christenen in deelstaat Chhattisgarh in grote angst. De nieuwe eerste minister, Vishnu Deo Sai, spr

Kerk
Nieuws

Oekraïense priester dood aangetroffen nadat hij door Russische troepen werd vastgehouden

In het Oekraïense dorpje Kalanchak is het stoffelijk overschot aangetroffen van de 59-jarige priester Stephan Podolchak. Dat meldt The Christian Post. De geestelijke is vermoedelijk door het toedoen van het Russische leger om het leven gekomen. Podol