Journalist legt uit waarom ondertekenaars homoverklaring geen geradicaliseerde christenen zijn

Nieuws7 januari 2019
homoseksualiteit

"Volgens mij slaan veel analyses de plank enigszins mis als ik bijvoorbeeld zie dat Hart van Nederland spreekt over 'geradicaliseerde christenen'," maakt journalist Ruben Altena duidelijk via Twitter. Hij reageert op de ophef naar aanleiding van de door honderden dominees ondertekende Nashville-verklaring. Daarin wordt homoseksualiteit afgewezen en betoogt dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw.

Altena: "De Nashvilleverklaring is aan de ene kant weinig nieuws, de afwijzing van homorelaties in orthodox-protestantse kringen is zo oud als de weg naar Genève (en vergeet niet dat dit een kleine rechterflank is van de kerken waar alleen mannen zoiets mogen ondertekenen).

Aan de andere kant is het wel degelijk een stap terug, in Nederland zijn de afkeurende protestanten over het algemeen van mening dat 'je het wel mag zijn maar niet mag doen.' In deze verklaring wordt gesuggereerd dat het omarmen van een homo-identiteit (dus nog los van het openstaan voor een relatie) al zondig is. Daarnaast is de toon opvallend stevig en onverzoenlijk. En het is opvallend dat mensen uit kerken die onderling overhoop liggen over allerlei thema's op dit punt ineens een gezamenlijk statement willen maken.

Maar deze verklaring is ook een teken is van voortschrijdende homo-emancipatie. Voor wie is deze verklaring geschreven? De buitenwereld is collectief boos, dus die zullen ze niet op het oog hebben gehad. Homo's in eigen kring kunnen hier waarschijnlijk weinig mee. Het is in dit licht heel interessant dat Hart voor Homo's, van wie de subsidie ontnomen is omdat ze te weinig ruimte lieten voor homo's die een relatie zochten, deze verklaring afwijst. Dit zijn juist homo's uit de achterban van deze kerken. Zie dit bericht.

Deze Nashvilleverklaring is denk ik vooral bedoeld om hetero's binnen de eigen gelederen te intimideren. De felheid is ingegeven door angst, namelijk de angst dat er over homoseksualiteit verschillend gedacht kan worden binnen orthodox-protestantse kerken. Er staat: "WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn. vervolg citaat: WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen."

Volgens mij zit hier de crux. Volgens dit soort orthodox-protestanten wordt er in het overgrote deel van de kerken al geen waarlijk christelijke leer meer verkondigd, maar er is in elk geval nog een orthodox smaldeel (zeg maar de achterban van de SGP), waar men zich duidelijk uitspreekt over bepaalde zaken, ondanks de onderlinge verschillen. Ook in hun kerken zijn er steeds meer mensen die zich uitspreken voor ruimte voor homo's met relatie.

Ik was een tijdje geleden op een studiedag van orthodoxe protestanten (voor de fijnproever: meer in de hoek van de gereformeerde bond en NGK/CGK/GKV dan gergem en hersteld hervormd) en hoezeer er ook afkeurende dingen gezegd werden over homorelaties, viel het me toch op dat de algehele teneur was dat er niet een consensus verwacht moest worden over dit onderwerp, maar dat er verschillend over gedacht wordt en ook moet kunnen worden. De accepterende meningen waren wellicht zelfs iets duidelijker te horen dan de afkeurende."

Ruben heeft gesproken met ds. P. de Vries, één van de initiatiefnemers van de Nashville-verklaring. "Hij zei dat naar aanleiding van die studiedag aantal mensen bij elkaar kwam om een verklaring uit te geven dat de kerk zich duidelijk uit moet spreken." Later verscheen deze verklaring in het Reformatorisch Dagblad. "Twee van de ondertekenaars besloten om de twee jaar oude Nashvilleverklaring uit Amerika te vertalen en te laten ondertekenen. Ze schreven alle predikanten en opinieleiders in orthodox-protestantse hoek die ze konden opsporen aan en de reacties stroomden binnen. 

De angst bij de ondertekenaars van deze verklaring is dat deze verschuiving ook hun kringen bereikt. Daarom zetten ze hun collega's onder druk met deze verklaring met als boodschap: wie niet voor ons is (dus tegen homoseksualiteit) is tegen ons. De initiatiefnemers richten zich dus niet primair op homo's en ook niet op de samenleving, maar op hun eigen kerken."

Praatmee

Beluister onze podcast

#291 Patrick & Jeffrey over verkiezingsprogramma CU, de GerGem en de bikini
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

De lofzang klinkt
Nieuws

IKC ondersteunt zondagsschool in ontwikkeling kerstviering

Het Interkerkelijk Kenniscentrum (IKC) voorziet zondagsschoolleidinggevenden voortaan jaarlijks van geschikte ingrediënten voor een kerstviering. Met een digitaal pakket kan de leiding eenvoudig een theologisch en didactisch verantwoord programma sam

GlobalRize
Nieuws

GlobalRize lanceert platform over wetenschap en geloof

Wetenschap en geloof, gaan die twee wel samen? GlobalRize wil graag mensen die belangstelling hebben voor wetenschap bereiken met het platform Search4Truth. Daarvoor laat Andries Knevel een aantal topwetenschappers aan het woord die christen zijn, in

Hans Maat
Nieuws

Theoloog Hans Maat verwacht dat God spoedig terugkeert

De There is More conferentie, voorheen georganiseerd door het Evangelisch Werkverband, vindt ook dit jaar weer plaats. Van 28 tot en met 30 september nodigt theoloog Hans Maat je van harte uit om kracht te ontvangen of een doorbraak te ervaren in je

Ds. N.P.J. Kleiberg
Nieuws

HHK-predikant deelt ernstige boodschap aan christenen die twijfelen aan hun behoud

Veel christenen ervaren om verschillende redenen moeite om het genadeoffer van de Heere Jezus Christus aan te nemen. Zo worden vragen als ‘Is het wel voor mij’ regelmatig gesteld op het kerkelijk erf. Ds. N.P.J. Kleiberg merkte onlangs in een preek o

Jerry Falwell jr.
Nieuws

Jerry Falwell jr. klaagt leidinggevenden Liberty University aan voor financieel en seksueel wangedrag

Jerry Falwell jr. beschuldigt leidinggevenden van de Liberty University van financieel en seksueel wangedrag. Daarnaast zou volgens Falwell de merknaam en het imago van zijn vader uitgebuit worden door een aantal leiders, dat meldt de Christian Post.

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest
Nieuws

Christenen en Joden vieren gezamenlijk Loofhuttenfeest

Nu Israëlische gezinnen voorbereidingen treffen voor het Loofhuttenfeest (Soekot) dat komende vrijdag aanbreekt, treft ook de Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem (ICEJ) voorbereidingen voor haar jaarlijkse viering van het Loofhuttenfee

Tiffany Brame
Dagelijks leven

Video: Een uniek kijkje in het leven van MAF-vliegtuigmonteur Tiffany Brame

Waar MAF-piloten ambulancevluchten verrichten en soms ook evangelisten aan boord hebben, spelen de technische collega's achter de schermen net zo goed een belangrijke rol. Zo ook Tiffany Brame die sinds enige tijd als vliegtuigmonteur voor de organsi

Kunstwerk
Nieuws

Vrouw schopt 'afgodsbeeldjes' omver bij tentoonstelling: "Er is maar één God!"

Een opvallend incident bij een tentoonstelling in Maarssen. Daar vernielde een vrouw een kunstwerk omdat het bestond uit afgodsbeeldjes. “Er is maar één God, maar één Jahweh”, riep de bejaarde vrouw terwijl ze de beeldjes van de godin Asjera omver sc

Meerartikelen

Voorouders Lesotho
Nieuws

Bijbelse waarheden worden in Lesotho nog dikwijls vermengd met de verering van voorouders

De cultuur van Lesotho is doordrenkt met voorouderverering. Dit kleine land dat zich binnen de grenzen van Zuid-Afrika bevindt, is vanwege haar ligging tussen hoge bergkliffen nog altijd vrij lastig bereikbaar. Voorgangers die de bergdorpjes willen b

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’
Nieuws

Vrij Evangelische Gemeenten in Duitsland verklaren homoseksualiteit ‘onbijbels’

De Duitse Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is duidelijk: homoseksualiteit is onbijbels. Dat meldt CNE News. Gemeenten die daarvan afwijken zijn echter nog steeds welkom in het kerkgenootschap. Der Bund Freier evangelischer Gemeinden (FeG) kwam z

Cvandaag podcast
Nieuws

De bikini: moeten christenen het daar nu echt over hebben?

"De bikini. Het lijkt een achterhoedediscussie, maar de manier waarop we ons kleden heeft wel degelijk te maken met ons geloofsleven", maakt Jeffrey Schipper duidelijk in de Cvandaag podcast. De eindredacteur van Cvandaag merkt in de nieuwspodcast op

vrouw in ambt
Nieuws

Refoweb-vragensteller vraagt zich af: 'Mogen vrouwen als diaken dienen?'

'In 1 Timotheüs 3 is duidelijk dat het een functie betreft die alleen mannen kunnen bekleden. Maar in Romeinen 16 noemt Paulus Febe een “diaconos”. In welke zin moeten we Paulus gebruik van diaconos in Romeinen 16 lezen? Als de daadwerkelijke officië

Werd Jezus' Godheid besloten tijdens het concilie van Nicea?
God

Hebben christenen Jezus tot God uitgeroepen? Bekijk de video

'Is Jezus tot God uitgeroepen tijdens de Concilie van Nicea zoals dat verteld wordt in Dan Brown's Da Vinci Code?' Dat is de vraag die centraal staat in een nieuwe video van het YouTube-kanaal ChristenDOM? Op dit kanaal worden dagelijkse video's voor

Kees van Helden
Nieuws

Tegenstrijdigheden in de discussie rondom abortus

Al jaren zijn er tegenstrijdigheden als het gaat om het thema abortus. Het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw aan de ene kant en de beschermwaardigheid van ongeboren kinderen aan de andere kant. Ten tijde van het tot stand komen van de Nederlandse ab

Waarom duurt het zo lang?
God

Elke wedergeboorte brengt ons dichter bij de wederkomst van Jezus

Christus is als eerste opgestaan. En pas op de dag dat Hij terugkomt, zullen alle gestorven christenen opstaan. Daarna zal het einde komen. Dan zullen alle kwade machten die nu over ons willen heersen, door Jezus Christus vernietigd worden - 1 Korint

Israël
God

Videoboodschap Christenen voor Israël: Gods trouw is vandaag tastbaarder dan ooit!

'Het grootste deel van de Bijbel speelt zich af in Israël. Kapernaüm, Jeruzalem, de Jordaan en het Meer van Galilea: plaatsen die voor elke christen tot de verbeelding spreken. Het zijn plekken die vandaag opnieuw opbloeien. God koos lang geleden dit

Florens van der Spek
Positief nieuws

Florens van der Spek over het vinden van 'de ware'

Florens van der Spek heeft goede raad in petto voor christenen die zich zorgen maken over het vinden van de ware. Er kan buitengewoon veel druk op jonge christenen komen te staan die denken dat ze de ware persoon die God voor hen heeft niet mogen mis

Martin Mans en John Hoekman
Positief nieuws

Luister naar het prachtige 'Is uw paspoort getekend?'

'Is uw paspoort getekend?', is een vraag die veel christenen bekend in de oren zal klinken. De vraag kan zowel bemoedigend als reflectief van aard zijn: 'Is uw paspoort getekend? Zo ja, wees dan niet langer bang voor de dag van morgen!' Maar ook: 'Is

Arie-Jan Mulder
God

Ook mensen die van Jezus houden kunnen zich door hun angst laten verleiden

Op de laatste avond die Jezus met zijn leerlingen doorbrengt vertelt Hij hen dat het moeilijk zal worden en dat ze allemaal zullen vluchten. Petrus, haantje de voorste als altijd, roept dat hij van Hem houdt en desnoods voor hem zal sterven. Maar Jez

Annemarie Roding-Schilt
Nieuws

Geestelijk verzorger Annemarie helpt mensen met dementie: "Erken dat je als kerk vergrijst"

"Mensen met dementie kunnen nog heel lang de reguliere eredienst blijven volgen. Als je maar weet waar ze zitten, wat hun vaste plek is en wie hun begeleider is." Annemarie Roding-Schilt is predikant-geestelijk verzorger en schreef het boek ‘Pastoraa