Journalist legt uit waarom ondertekenaars homoverklaring geen geradicaliseerde christenen zijn

Nieuws7 januari 2019
homoseksualiteit

"Volgens mij slaan veel analyses de plank enigszins mis als ik bijvoorbeeld zie dat Hart van Nederland spreekt over 'geradicaliseerde christenen'," maakt journalist Ruben Altena duidelijk via Twitter. Hij reageert op de ophef naar aanleiding van de door honderden dominees ondertekende Nashville-verklaring. Daarin wordt homoseksualiteit afgewezen en betoogt dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw.

Altena: "De Nashvilleverklaring is aan de ene kant weinig nieuws, de afwijzing van homorelaties in orthodox-protestantse kringen is zo oud als de weg naar Genève (en vergeet niet dat dit een kleine rechterflank is van de kerken waar alleen mannen zoiets mogen ondertekenen).

Aan de andere kant is het wel degelijk een stap terug, in Nederland zijn de afkeurende protestanten over het algemeen van mening dat 'je het wel mag zijn maar niet mag doen.' In deze verklaring wordt gesuggereerd dat het omarmen van een homo-identiteit (dus nog los van het openstaan voor een relatie) al zondig is. Daarnaast is de toon opvallend stevig en onverzoenlijk. En het is opvallend dat mensen uit kerken die onderling overhoop liggen over allerlei thema's op dit punt ineens een gezamenlijk statement willen maken.

Maar deze verklaring is ook een teken is van voortschrijdende homo-emancipatie. Voor wie is deze verklaring geschreven? De buitenwereld is collectief boos, dus die zullen ze niet op het oog hebben gehad. Homo's in eigen kring kunnen hier waarschijnlijk weinig mee. Het is in dit licht heel interessant dat Hart voor Homo's, van wie de subsidie ontnomen is omdat ze te weinig ruimte lieten voor homo's die een relatie zochten, deze verklaring afwijst. Dit zijn juist homo's uit de achterban van deze kerken. Zie dit bericht.

Deze Nashvilleverklaring is denk ik vooral bedoeld om hetero's binnen de eigen gelederen te intimideren. De felheid is ingegeven door angst, namelijk de angst dat er over homoseksualiteit verschillend gedacht kan worden binnen orthodox-protestantse kerken. Er staat: "WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn. vervolg citaat: WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen."

Volgens mij zit hier de crux. Volgens dit soort orthodox-protestanten wordt er in het overgrote deel van de kerken al geen waarlijk christelijke leer meer verkondigd, maar er is in elk geval nog een orthodox smaldeel (zeg maar de achterban van de SGP), waar men zich duidelijk uitspreekt over bepaalde zaken, ondanks de onderlinge verschillen. Ook in hun kerken zijn er steeds meer mensen die zich uitspreken voor ruimte voor homo's met relatie.

Ik was een tijdje geleden op een studiedag van orthodoxe protestanten (voor de fijnproever: meer in de hoek van de gereformeerde bond en NGK/CGK/GKV dan gergem en hersteld hervormd) en hoezeer er ook afkeurende dingen gezegd werden over homorelaties, viel het me toch op dat de algehele teneur was dat er niet een consensus verwacht moest worden over dit onderwerp, maar dat er verschillend over gedacht wordt en ook moet kunnen worden. De accepterende meningen waren wellicht zelfs iets duidelijker te horen dan de afkeurende."

Ruben heeft gesproken met ds. P. de Vries, één van de initiatiefnemers van de Nashville-verklaring. "Hij zei dat naar aanleiding van die studiedag aantal mensen bij elkaar kwam om een verklaring uit te geven dat de kerk zich duidelijk uit moet spreken." Later verscheen deze verklaring in het Reformatorisch Dagblad. "Twee van de ondertekenaars besloten om de twee jaar oude Nashvilleverklaring uit Amerika te vertalen en te laten ondertekenen. Ze schreven alle predikanten en opinieleiders in orthodox-protestantse hoek die ze konden opsporen aan en de reacties stroomden binnen. 

De angst bij de ondertekenaars van deze verklaring is dat deze verschuiving ook hun kringen bereikt. Daarom zetten ze hun collega's onder druk met deze verklaring met als boodschap: wie niet voor ons is (dus tegen homoseksualiteit) is tegen ons. De initiatiefnemers richten zich dus niet primair op homo's en ook niet op de samenleving, maar op hun eigen kerken."

Praatmee

Beluister onze podcast

#330 Jeffrey & priester Jos Strengholt over ChristenUnie/SGP in Europa en Gaza
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Pastor Paul Kintaama
Video

Pastor Paul Kintaama startte een kerk in één van de armste wijken van Uganda

Katwe is één van de armste wijken van de Ugandese hoofdstad Kampala. Er wonen mensen in slechte, kleine huisjes van vooral golfplaten. Kinderen zwerven op straat, tussen het vuil en het open riool. Jongeren maken de buurt onveilig. Juist op deze plek

Ds. A. C. Borsje
Video

Volgens ds. Borsje doen ouders er niet verstandig aan om hun kind op zondag in bed te laten liggen

"Ik weet niet of je je kind het beste gunt als je zegt: ‘Blijf maar liggen.' En meteen als ik dit zeg, weet ik hoe teer het is. Onze oudste is nog maar 16, maar je zult er maar een hebben van 18 die niet meer wil. Ik kijk maar naar die vader van die

Herman van Wijngaarden
Verdieping

Het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend te laten spreken

Jongeren hebben terecht of onterecht het idee dat je met de Bijbel alle kanten uit kunt. Wat we daar verder ook van vinden: het is een handicap om de Bijbel gezaghebbend in hun leven te laten spreken. Daarom geef ik vijf praktische aanbevelingen waar

Jan en Nellie van Dooijeweert
Video

Terugkijken: Jan en Nellie van Dooijeweert beantwoorden Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, zijn Jan en Nellie van Dooijeweert te gast. Ze zijn al vanaf 2005 actief als panellid van de vragenrubriek en leverden maar liefst 371 antwoo

De Wereld Rond
Podcast

Zendingswerker deelt ervaringen in podcast: Cees van Harten

In deze podcastaflevering van 'De Wereld Rond' vertelt Cees van Harten onder meer dat zending geen marathon is. Ook legt hij uit hoe hij aan die wijsheid komt. Samen met zijn vrouw Rommy was Cees zo'n 25 jaar te vinden op het zendingsveld, van Papoea

Jakob van Wielink
Video

Jakob van Wielink wijst op vijf belangrijkste factoren van falend leiderschap

Leiderschap kun je zien als een reis naar invloed, impact en resultaat. Die reis kent vele uitdagingen. In deze video leer je van Jakob van Wielink - partner bij De School voor Transitie - over de vijf belangrijkste faalfactoren van leiderschap. Je o

Dr. C. A. van der Sluijs
Column

Kan een kerkorde scheiding brengen als het er echt op aankomt?

‘Hervormd bloed: 2004 een geding met de kerkorde of met broeders?’ Aan de hand van dit thema werd vorige week een symposium gehouden ter gelegenheid van het 50-jarig ambtsjubileum van dr. R. van Kooten. In zijn bijdrage lichtte prof. dr. W. van Vlast

Stoffer
Nieuws

SGP hekelt samenwerking kabinet met Palestijnse Autoriteit: "Gevaarlijke route"

De SGP heeft Kamervragen gesteld omdat het demissionaire kabinet de banden met de Palestijnse Autoriteit (PA) aanhaalt. Er is zelfs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. SGP-leider Chris Stoffer stelt dat het een verkeerd signaal op het verkeerd

Meerartikelen

pakistan
Nieuws

Vijf Pakistaanse christenen in enkele dagen tijd om het leven gekomen tijdens schoonmaakwerk

In een paar dagen tijd zijn er vijf christenen in Pakistan om het leven gekomen tijdens het schoonmaakwerk dat ze uitvoerden. Ze ademden daarbij giftige gassen in wat hen fataal werd. Volgens Morning Star News krijgen de christenen niet de juiste uit

Jan Macdaniel
Video

Jan Macdaniel (VGS): "Plannen van coalitie schuren met vrijheid van onderwijs"

In het hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB staat dat de vrijheid van onderwijs niet wordt gewijzigd. Toch is niet iedereen daar gerust op. In het tv-programma Uitgelicht! stelt Jan Macdaniel, jurist en beleidsadviseur van de Vereniging voo

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen wijst op noodzaak om tegen zonde te strijden: "Zaak tussen leven en dood"

"Wat deed je de laatste keer toen je in verzoeking kwam en je met de zonde geconfronteerd werd?", die indringende vraag stelde ds. M. Klaassen onlangs aan zijn toehoorders in een preek. De hersteld hervormde predikant wees op het belang om tegen de z

Ds. J. A. W. Verhoeven
Verdieping

In onze lege cultuur hebben we een theologie van de schepping nodig

Wij leven in een cultuur waarin mensen zich ontworteld voelen. Elke vorm van geestelijke bestaanszekerheid is grondig geruïneerd. Wat blijft er over? Alleen nog het ik. Ik, zonder verband, zonder thuis, zonder doel. Deze situatie roept om hernieuwde

Jacques Brunt
Video

Jacques Brunt stelt confronterende vraag: "Hoe staat het met je stille tijd?"

"Hoe staat het er op dit moment voor met je stille tijd? Lees je dagelijks nog in je Bijbel en heb je contact met je hemelse Vader door middel van gebed? Zoek je Zijn aangezicht? Hoor je Zijn stem nog? De Bijbel zegt: ‘Mijn schapen horen Mijn stem.’

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp vertelt waarom God ons als Zijn geliefde zonen en dochters ziet

"Jij bent Mijn geliefde Zoon, in Jou vind ik vreugde.’ Besef je wel dat God dat ook tegen jou zegt als je opnieuw geboren bent? Als jij gelooft in de Heere Jezus, dan ben je met Hem verbonden. In Christus sta jij in de Jordaan en zijn deze woorden oo

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 42

 Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken

Kees van der Staaij
Podcast

Terugluisteren: Kees van der Staaij over premierschap, reuring en polarisatie

‘Nestor van de Tweede Kamer’ was de titel die Kees van der Staaij jaren heeft gedragen. Afgelopen jaar nam hij na 25 jaar afscheid van de kamer en is hij aan de slag gegaan als gezant bij de Nederlandse Maritieme Maakindustrie. In deze aflevering van

Tom de Wal
Nieuws

Onderzoek naar Tom de Wal: mag de overheid zich bemoeien met wat er in de kerk gebeurt?

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft vier klachten ontvangen over evangelist en gebedsgenezer Tom de Wal en gaat een onderzoek instellen. Waar ligt de grens van vrijheid van godsdienst en mag de overheid zich wel bemoeien met wat er tijde

Open Doors
Video

Video: Geweld tegen christenen in India dreigt te exploderen

De kerk in India staat onder druk. In 2023 werden er in één staat alleen al meer dan 100 kerken in brand gestoken. In sommige regio's van Noordoost-India raakten meer dan 50.000 christenen ontheemd en kwamen velen om het leven. Het geweld tegen hen i

Bobby Schuller en zijn dochter Haven
Video

Bobby Schuller en dochter Haven dit weekend te zien in Hour of Power

Komende zondag zijn Bobby Schuller en zijn dochter Haven te zien in Hour of Power. De Amerikaanse tv-predikant vertelt in de uitzending over zijn rol als vader, terwijl Haven op haar beurt vertelt over de relatie die ze met haar vader Bobby heeft.  K

Een kind van een Compassion-project in Haïti
Dagelijks leven

Bendegeweld in Haïti: dit is er aan de hand

In Haïti speelt zich een crisis af. Bijna honderd bendes vechten om hun plek in steden en belangrijke havenplaatsen. Tientallen jaren van politieke instabiliteit, extreme armoede, internationale interventies en natuurrampen creëerden omstandigheden w