cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Willem Ouweneel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

24 oktober 2022 door Willem J. Ouweneel

Snelgroeiende stichting legt typisch eigentijdse dwaling bloot: het welvaartsevangelie

Het ‘welvaartsevangelie’ (prosperity gospel), zoals dat onder andere door Tom de Wal verdedigd wordt, is een van de gevaarlijkste misleidingen die ooit uit het extreem-charismatische denken zijn voortgekomen. De aanhangers ervan geloven dat God materiële welvaart belooft aan allen die zich daarnaar in geloof, reinheid en vrijgevigheid uitstrekken. Als je zelf vrijgevig bent, zul je honderdvoudig terugontvangen, is de redenering.

Hier in het kort mijn ernstige bezwaren tegen het welvaartsevangelie (waarmee mijns inziens ook de ideeën van De Wal stuk voor stuk weerlegd worden).

1) Oudtestamentische beloften en zegeningen kunnen niet worden overgeheveld naar het Nieuwe Testament. In de Pentateuch wordt Israël uitsluitend materiële zegeningen (rijkdom, gezondheid, vruchtbaarheid) in het vooruitzicht gesteld (Lev. 26; Deut. 28), niet zozeer geestelijke zegeningen. In het Nieuwe Testament is het net andersom. De gelovigen zijn gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten (Ef. 1:3). Paulus spreekt van allerlei ‘zegen’ (Rom. 15:29; Gal. 3:8v.,14; 5:4), maar nooit wekt hij ook maar enigszins de indruk dat hij materiële welvaart insluit. Vergelijk het gebruik van het woord ‘rijkdom’ in Romeinen 2:4; 9:23; Efeze 1:7,18; 2:7; 3:8,16; Kolossenen 1:27, waar het steeds om geestelijke rijkdom en zegeningen gaat.

cvandaag Premium logo

Wil je verder lezen?

Krijg onbeperkt toegang tot cvandaag.nl

Start je gratis maand Inloggen

Willem Ouweneel
- Waarom Willem Ouweneel met Israël binnenkort een groot feest viert
- Wat kunnen evangelischen van de traditionele kerken leren?
- GerGem-predikanten bekritiseren aloude verzoeningsleer (maar vergeten in de spiegel te kijken)
- De rijkdom van de Psalmen: denk aan Israël en er gaat een wereld voor je open
- Waarom ik als niet-gereformeerde wél blij ben met de Dordtse Leerregels
Meer over Willem Ouweneel »

Frontrunners Ministries
- Hoe een snelgroeiende stichting het welvaartsevangelie promoot met een gelikte marketingcampagne
- Frontrunners Ministries presenteert een onmachtige God
- Waarom een 'genezingswonder' bij iemand met autisme voor kortsluiting in mijn hoofd zorgt
- Tom de Wal predikt het evangelie (en dit is het enige dat relevant is)
- Het geven van tienden: wat zegt de Bijbel nu eigenlijk?
Meer over Frontrunners Ministries »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Amen, dit is het. Zo steekt het evangelie in elkaar. Met dit evangelie kun je de wereld in. Diep schrijnend is het evangelie van Tom van der Wal. Wat moet je daarmee in de sloppenwijken van Manilla of Bangladesh. Jezus is gekomen om aan armen het goede nieuws te brengen. Hij is gezonden om een verslagen hart hoop te bieden. En om gevangenen hun vrijlating bekend te maken. Om treurenden te troosten. (Naar Jesaja 61)