ChristenUnie


Nieuws

Mirjam Bikker pakt 'politieke pubers' hard aan tijdens debat regeringsverklaring

BrandjesEr laaiden donderdag de hele dag al brandjes op tijdens het debat. Zo verweet Geert Wilders de premier dat hij niet duidelijk en direct ingreep toen Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) stelde dat er twee racisten in het kabinet zitten. Wi

Nieuws

Debat regeringsverklaring: Bikker clasht met Wilders, Stoffer steunt Israël

Het vooraf verwachte vuurwerk liet woensdag niet lang op zich wachten. Geert Wilders, die in november met zijn PVV de verkiezingen won, werd van alle kanten door de oppositie aangevallen. Daarbij schuwde de oppositie geen harde woorden. Zo stelde Fra

Interview

Jiddo Alberts stemt niet meer op de CU: “God geeft duidelijke regels”

Vanaf het moment dat hij stemgerechtigd was, heeft Alberts tot vorig jaar altijd gestemd op de CU. “Als twintiger deed ik dat bijna onnadenkend”, geeft hij toe. Het feit dat hij met zijn gezin zo’n dertig jaar lid is geweest van een evangelische geme

Column

Eppo Bruins wordt minister: een zegen voor christelijk Nederland?

Een ChristenUnie-prominent die ervoor kiest om namens een andere partij bewindspersoon te worden in een kabinet. Het is niet heel vreemd als er na een dergelijk besluit een storm van kritiek uitbreekt binnen een partij. Het was, tot voor kort, in de

Column

ChristenUnie waardeert 'meloenen van D66' boven bekwame Eppo Bruins

Het is uitermate teleurstellend dat de ChristenUnie bij monde van partijleider Mirjam Bikker onze samenleving geen bekwame vakminister gunt. En wat zwaar weegt: een Onderwijsminister bij wie artikel 23 van de Grondwet is gewaarborgd. Terwijl de vrijh

Nieuws

Beoogd minister Eppo Bruins zegt lidmaatschap ChristenUnie op

Het nieuws leidde tot gefronste wenkbrauwen binnen de ChristenUnie. In november heeft de ChristenUnie na een tegenvallende verkiezingsuitslag gezegd niet deel te nemen aan een nieuw kabinet. Partijleider Mirjam Bikker uitte haar teleurstelling als vo

Column

Wantrouwende CU-leden bezorgen partijgenoot Eppo Bruins kras op zijn ziel

De ChristenUnie is een beetje het Mozaiek van de christelijke politiek. Een veelkleurige club christenen met een ‘kom-zoals-je-bent-cultuur’. Binnen die cultuur wordt eerst naar elkaar geluisterd, voordat er een mening wordt gevormd of oordeel wordt

Interview

CU-Kamerlid nodigt voorgangers uit in Tweede Kamer: "Zij zijn de ogen die de overheid mist"

Vorig jaar organiseerde u tweemaal een voorgangersbijeenkomst in de Tweede Kamer. Dat wil u nu weer gaan doen, maar dan met een gevarieerdere groep christenen. Waarom organiseert u zo’n bijeenkomst?“Ik merk als christen maar ook als Kamerlid dat er s

Nieuws

ChristenUnie strijdt voor behoud giftenaftrek

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB wil enorm snijden in de giftenaftrek, zowel voor ondernemers als burgers. Het wordt hierdoor fiscaal veel minder aantrekkelijk om te schenken aan goede doelen en kerken. De zorg van de initiatiefnemers van

Opinie

Coalitieakkoord: We mogen ons in ons landje niet terugtrekken achter de dijken

‘Hoop, lef en trots’, zo luidt de titel van het nieuwe coalitieakkoord. Hoop en lef. Dat zijn mooie, grote woorden die een belofte met zich meebrengen, en dus ook woorden die een grote verantwoordelijkheid scheppen. Veel mensen hebben de hoop dat dit

Nieuws

ChristenUnie niet blij met rechts kabinet: "Veel wensdenken en wilde symbolen"

Bikker: "Een akkoord met een wankel fundament, veel wensdenken en wilde symbolen. De ChristenUnie vindt het keihard nodig dat we problemen concreet oplossen. Dat de polarisatie en vervreemding wordt aangepakt, dat we investeren in goed samen leven. M

Nieuws

Christelijke actiegroep bezet partijkantoor ChristenUnie: 'Dit is onacceptabel'

Naar aanleiding van deze actie bracht Christelijk Collectief een persbericht naar buiten: 'We roepen de ChristenUnie op direct te gaan pleiten voor een zo snel mogelijk permanent staakt-het-vuren in Gaza en zich in te zetten voor extra noodhulp om de

Nieuws

Tweede Kamer stemt in met ChristenUnie-initiatief: Catshuissessie over Jodenhaat op komst

Een ruime meerderheid van de Kamer wil dat de minister-president met vertegenwoordigers van onder meer universiteiten, onderwijskoepels, bedrijfsleven zoals supermarkten en Big Tech om tafel gaat om hen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om m

Nieuws

ChristenUnie Amsterdam schuift Tim Kuijsten naar voren als lijsttrekker

Kuijsten begon als stagiair bij de ChristenUnie in de gemeenteraad van Den Haag, was bestuurslid van de jongerenafdeling en is op dit moment persvoorlichter van de Tweede Kamerfractie. Hoewel hij nog in Utrecht woont, is zijn kerk, de Amsterdam City

Nieuws

CU-leider Bikker buigt niet voor 'wokisme' en rechtspopulisme: 'Christelijke idealen niet onderhandelbaar'

Tijdens haar toespraak maakte Bikker duidelijk dat 'de verkiezingsuitslag nog altijd pijn doet'. 'Er is wat veranderd in ons land. Daarom vonden we het belangrijk om eerst met jullie het gesprek te voeren. Tijdens de ledenavonden heb ik van velen van

Nieuws

Ontmoetingen met Israëli's en Palestijnen stemmen mij hoopvol

Op de eerste dag na aankomst bezoek ik Jeruzalem. De sabbat begint en ook het vrijdagavondgebed voor de moslims. Het valt me op dat op elke straathoek posters hangen, met daarop foto’s van de gegijzelden. De hele stad hangt er vol mee en leeft intens

Nieuws

ChristenUnie ontsteld over hoeveelheid geretourneerde kleding dat jaarlijks wordt vernietigd

Pieter Grinwis heeft hier deze week zijn ongenoegen over geuit bij de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Hij heeft haar gevraagd om inzichtelijk te maken hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Eerder gaf het kabinet namelijk aan dat

Nieuws

ChristenUnie ongelukkig met akkoord Europese Digitale Identiteit

Haga kijkt er nuchter naar: "Ik heb nog nooit iemand gesproken die dacht - had ik maar een digitaal Europees identiteitsbewijs. Integendeel, we moeten bewaken dat Europa bij haar taken blijft en niet problemen meent te gaan oplossen die er niet zijn.

Nieuws

ChristenUnie-jongeren kiezen Jerke Setz als nieuwe voorzitter

Onder leiding van dit nieuwe bestuur zet PerspectieF zich in om haar doelgroep te verbreden en niet alleen jongeren van de ChristenUnie aan zich te binden, maar alle jongeren die Jezus volgen en een verschil willen maken. "Dit is een plek waar een ni

Nieuws

CU-Kamerlid: 'Journalist altijd welkom op gangetje ChristenUnie'

EenVandaag-journalist Marc Belinfante deelde dinsdag via het sociale medium X: 'Dit verbod geldt voor alle journalisten. NSC-woordvoerder gisteren: 'We moeten rustig kunnen werken.' Ik heb dit in 15 jaar Den Haag niet eerder meegemaakt.' Pieter Grinw

Nieuws

Limiet voor alle gokaanbieders: Kamermeerderheid voor plan ChristenUnie

Sinds de volgens de partij desastreuze legalisering van de gokmarkt strijdt de ChristenUnie tegen de verschrikkelijke reclames en de krachtige en invloedrijke lobby van de gokindustrie. Demissionair minister Weerwind kondigde afgelopen december stren

Nieuws

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker wijst op Bijbelse profeet Micha: "Doe recht!"

"Micha, een man van bescheiden komaf uit een klein dorpje op het platteland van Judea in een politiek onstuimige tijd", maakte Bikker duidelijk. "Een man die zich uitsprak tegen een overheid die het recht krom maakte, die zich uitsprak tegen mensen d

Interview

Nieuwe CU-Europarlementariër: "Ik omschrijf mijzelf als een christen met een groen hart"

Kun je jezelf even voorstellen?“Zeker! Ik ben Anja Haga, 46 jaar en woon samen met mijn man in Dokkum, het meest noordelijke stadje van ons land. Mijn man en ik leven plasticvrij. Dat doen we sinds het schip MSC Zoe honderden containers verloor ten n

Nieuws

ChristenUnie wil drugsgebruikers confronteren met gerichte campagne

‘Jouw lijntje, zijn liquidatie.’ Met deze slogan startte Rotterdam onlangs een publiekscampagne waarin drugsgebruikers worden afgesproken op het verband tussen onschuldig drugsgebruik in het uitgaansleven en het geweld in de onderwereld. Deze campagn

Opinie

ChristenUnie presenteert zich als verdoolde evangelische actiegroep

Ik herinner het me nog goed: de bijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer, januari 2000, waarop RPF en GPV hun fusie presenteerden. GPV-leider Gert Schutte stond er wat ongemakkelijk bij, Leen van Dijke, de nr. 1 van de RPF, was dolenthousiast.

Interview

Mirjam Bikker laat zich in verkiezingstijd niet door angst leiden: "Jezus is onze Koning"

Heeft u na de aanval van Hamas op 7 oktober, in Israël beschouwd als ‘zwarte zaterdag’, overwogen om de Israël-vlag uit te hangen?“Via sociale media heb ik mijn steun betuigd. Als een terreurorganisatie zoiets gruwelijks uitvoert, wil ik daar graag u

Nieuws

Bikker haalt op CU-partijcongres Tim Keller aan: "Hij was voor mij een inspiratie"

Stieneke van der GraafVoorafgaand aan het partijcongres was er veel te doen over de positie van Stieneke van der Graaf op de kandidatenlijst. Het huidige Kamerlid staat op een onverkiesbare negende plaats en dat was tegen de zin van veel CU’ers uit h

Dagelijks leven

Waarom ik trots ben op de ChristenUnie

De kop van deze column heeft natuurlijk iets van “Wij van WC-eend". Maar voor iemand, die bij sommigen bekend staat als kritisch lid, mag het toch opgemerkt worden dat ik oprecht trots ben op mijn partij en op onze mensen in Den Haag. Begrijp me niet

Nieuws

CU-leider Mirjam Bikker na hectische periode: "Uiteindelijk draagt God ons land"

In het eerste halfjaar als voorvrouw van de ChristenUnie kreeg Mirjam Bikker te maken met de nodige uitdagingen. Een kritische achterban, politieke dilemma's en uiteindelijk de val van het kabinet waar haar partij aan deelnam. De ChristenUnie heeft g

Nieuws

Crisis in kabinet: waarom de ChristenUnie een cruciale rol speelt

Houdt de ChristenUnie voet bij stuk? Dat is de vraag die de achterban van de christelijke politieke partij bezighoudt. Woensdagavond werd er lang en koortsachtig overlegd door de top van het kabinet over een nieuwe asieldeal. Tot een akkoord kwam het

God

De radicale ChristenUnie-jongeren en de provocerende woorden van Jezus

Er waait een wind van vernieuwing bij PerspectieF, de jongerenafdeling van de ChristenUnie. Naarmate de bestuursverkiezingen naderen, is de vraag of we de wind van verandering in de zeilen nemen, of de storm juist tot bedaren brengen. Als kandidaat v

Nieuws

Gasdebat Groningen: Excuses ChristenUnie en harde woorden voor Rutte

Dinsdagavond vond het eerste gedeelte van het debat over het ‘gasrapport’ van de parlementaire enquêtecommissie plaats. Daarbij liepen de emoties zowel in de Kamer zelf als op de publieke tribune, waar veel Groningers aanwezig waren, hoog op. Daarbij

Nieuws

Mirjam Bikker neemt op partijcongres stelling in asieldebat: "Geen stoere plannetjes"

Het christelijk geloof vormde de rode draad van het partijcongres van de ChristenUnie afgelopen zaterdag. Daarnaast nam partijleider Mirjam Bikker duidelijk stelling in het asieldebat en lijkt het erop dat CU en VVD steeds meer tegenover elkaar komen

Nieuws

Mirjam Bikker over haar beginperiode als CU-leider: "Dat mensen voor mij bidden is ontroerend en nodig"

Het is de eerste grote klus voor Mirjam Bikker als fractievoorzitter van de ChristenUnie: de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Tijd voor een kennismaking met de bevlogen politicus, die ontspannen in haar vak staat. “Dat mag je best zijn: het

Nieuws

De ChristenUnie is binnenkort relevanter dan het CDA

De samenleving verandert en de ChristenUnie verandert mee. Dat is te merken op het partijcongres onlangs in de Prodentfabriek in Amersfoort. De ChristenUnie trapt de campagne af voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ook wordt er gepraat over migrat

Nieuws

Kruis staat centraal op partijcongres ChristenUnie: "Kloppend hart van onze missie"

Zaterdag vond in Amersfoort het partijcongres van de ChristenUnie plaats. In een roerige tijd met veel onrust onder de achterban over onder meer het asielbeleid van het kabinet, schiep partijleider Gert-Jan Segers duidelijkheid middels een indrukwekk