cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
driestar college gouda vgs
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Nieuws

12 november 2020 door Redactie

Moeten ouders echt een homofobe verklaring ondertekenen? Refoscholen reageren op ophef

Reformatorische scholen staan in het middelpunt van de belangstelling. Reden is de verklaring die sommige scholen de ouders én leerlingen laten ondertekenen. Daarin staat ondermeer dat ze homoseksualiteit afwijzen. Althans, dat is het beeld dat in de media wordt geschetst. CIP.nl ging na bij de reformatorische middelbare scholen of dit werkelijk het geval is. "Er wordt ouders gevraagd om het schoolprofiel te onderschrijven, in sommige gevallen door als het ware een vakje aan te vinken", vertelt een communicatieadviseur van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Hij legt uit hoe deze verklaring eruit ziet en hoe de scholen worden geacht hiermee om te gaan.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid
"Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt homoseksualiteit niet expliciet genoemd in het profiel."

Herziene identiteitsverklaring
"Voorheen hadden alle scholen een eigen identiteitsverklaring", geeft de communicatieadviseur aan. "Sinds 2018 is dit niet meer het geval. De bestuurders van de VO scholen hebben in dat jaar besloten de identiteit van de reformatorische middelbare scholen meer samen te brengen en een te maken. Alle eigen identiteitsprofielen zijn afgeschaft en er is één gezamenlijk identiteitsprofiel ingesteld." Hij ligt toe dat elke school vervolgens op zijn eigen manier omgaat met de uitvoering van het profiel.

"Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt homoseksualiteit niet expliciet genoemd in het profiel. Er komen nu nog wel verhalen naar buiten die al een aantal jaar oud zijn. Sommige van deze leerlingen gaan al jaren niet meer de genoemde middelbare scholen. Inmiddels gelden de profielen niet meer waar oud-leerlingen van getuigen, in onder anderen het bericht van Trouw", aldus VGS. 

Het zevende gebod
Van belang is voor de scholen het naleven van de in Bijbel genoemde tien geboden. De communicatieadviseur van VGS legt uit dat het zevende gebod gaat over seksualiteit. "Seksualiteit heeft in de Bijbel te maken met het vormen van een onverbrekelijke verbintenis in een huwelijk tussen één man en één vrouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats", citeert hij uit het identiteitsprofiel dat landelijk voor de reformatorische middelbare scholen werd opgesteld.

Het profiel stelt onder hetzelfde kopje dat met het zevende gebod ook seksueel getinte grappen en intimidatie zijn uitgesloten, net als het erop nahouden van losse seksuele contacten. Daarnaast wordt het onderscheid tussen man en vrouw in uiterlijke vorm benadrukt. Dit komt op de scholen concreet tot uiting in het dragen van rokken door vrouwelijke scholieren en docenten.

Onderschrijven of respecteren?
"Het klopt inderdaad dat we ouders vragen het identiteitsprofiel niet alleen te respecteren, maar dit ook te onderschrijven", geeft VGS aan. "In sommige gevallen doen zij dit door als het ware een vakje aan te vinken en op deze wijze akkoord te gaan met het profiel. Het is zowel voor de school, de leerlingen als de ouders belangrijk dat de visies overeenkomen. Wanneer ouders het profiel niet onderschrijven, is dit niet het geval en is het beter om een passende school te kiezen. Een school moet bij je kind en bij de opvoeding van je kind passen."

"Het is zowel voor de school, de leerlingen als de ouders belangrijk dat de visies overeenkomen."

Wanneer een kind gedurende zijn schoolgaande periode ontdekt dat hij een 'andere gerichtheid of geaardheid' heeft, is deze leerling nog steeds welkom op de school. "De leerling heeft het recht op het onderwijs. Wij willen leerlingen niet van school wegsturen. Mocht het botsen tussen de leerling en de school, gaan wij het gesprek aan met de ouders om naar oplossingen te zoeken. Het is het beste voor de leerling om op zijn eigen school te blijven, in bijna alle gevallen is dit dan ook wat er gebeurt", aldus de communicatieadvisuer. Hij benadrukt dat de verklaring moet worden onderschreven door ouders, maar niet door de leerlingen. Leerlingen worden wel geacht zich volgens een bepaalde gedragscode te gedragen.

Reactie VGS
"De reformatorische scholen zien het voluit als hun opdracht en verantwoordelijkheid om iedere leerling, van welk geslacht of gerichtheid ook, de aandacht en zorg te geven die hij of zij nodig heeft en die past bij een sociaal veilig klimaat. Tegelijk zeggen we, op basis van de Bijbel, dat seksualiteit thuis hoort in een relatie tussen één man en één vrouw. Deze twee elementen hebben al jaren een plaats in ons identiteitsprofiel en worden ondersteund door de ouders van onze leerlingen", schreef VGS in een gezamenlijke reactie op het debat over 'verduidelijking burgerschapsopdracht'.'

In de reactie geeft VGS aan dat de schoolinspectie recent een onderzoeksrapport opstelde waarin een Burgerschapsonderzoek werd uitgevoerd. Er is in dit onderzoek is volgens de scholen nadrukkelijk aandacht besteed aan het thema 'seksuele diversiteit'. "De conclusie van de inspectie is positief. De onderzochte reformatorische scholen dragen volgens de inspectie de basiswaarden van de samenleving in voldoende mate uit. De Tweede Kamer is bekend met dit onderzoeksrapport", aldus VGS.

VGS bestaat uit zeven reformatorische scholengemeenschappen in Nederland: Calvijn College, Pieter Zandt, Wartburg College, Jacobus Fruytier, Van Lodenstein College, Driestar College, Gomarus.  

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Homoseksualiteit
- 5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren
- John was een gewilde spreker in christelijk Nederland; totdat hij homo bleek te zijn
- 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen
- Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis
- Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken
Meer over Homoseksualiteit »

Vrijheid van onderwijs
- SP-Kamerlid over afschaffen identiteitsverklaring: "School kan echt wel confrontatie met andersdenkenden aan"
- SGP-jongeren maakt statement voor onderwijsvrijheid: echte diversiteit gaat verder dan liberalisme
- Stefan Paas duidt refocultuur en onderwijsvrijheid: “Als je alles wilt controleren, leg je het leven plat”
- SGP-raadslid schrikt van aanval op christelijk onderwijs: "Een ideologisch gedreven kruistocht"
- Politieke partijen willen onderwijsvrijheid verder inperken met aanpassen Grondwet
Meer over Vrijheid van onderwijs »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

P
Laten we als christenen nu niet termen als "homofobie", "islamofobie" en andere niet bestaande fobieën overnemen. Het zijn onzintermen. Afwijzing van een levensstijl of religie is geen 'fobie', want heeft niet met angst te maken en dus ook niet met irreële angst. Bedenk dat 'fobie' duidt op een psychologisch probleem en door die terminologie degradeer je een opvatting tot psychische afwijking. Dat is intellectueel oneerlijk. Woorden doen ertoe!