cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
homoseksualiteit
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

01 december 2016 door Redactie

5 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten accepteren

Er zijn heel veel christenen die op basis van de Bijbel en common sense het praktiseren van homoseksuele gevoelens afwijzen. Toch zijn er ook christenen die er anders over denken. Vaak wordt hen verweten dat ze de Bijbel niet serieus nemen, of niet echt Jezus proberen na te volgen. Maar is dat wel zo? Of hebben christenen die homoseksualiteit goedkeuren misschien toch een goed verhaal? In dit artikel worden vijf redenen gegeven waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten goedkeuren. 

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

In dit artikel lees je overigens 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen. Lees beide artikelen en vorm zo je eigen mening.

1. De Bijbel is zo makkelijk nog niet 
Allereerst is het belangrijk om na te denken hoe je de Bijbel eigenlijk leest. Want mede op basis van de Bijbel maken christenen iedere dag keuzes over wat ze goed en slecht, mooi en lelijk vinden. En hoe ze denken over homoseksualiteit en Bijbelteksten die hierover gaan. 

De meeste christenen zijn altijd stellig in hoe ze de Bijbel lezen: zo letterlijk mogelijk! Maar, dat is moeilijker dan je zou denken. Want als je de Bijbel letterlijk leest moet je bijvoorbeeld concluderen dat letterlijk de hele wereld naar Jozef kwam (Genesis 41:57), Job en z’n vrienden letterlijk in de meest briljante poëzie tot elkaar spraken, de aarde stil staat (Psalm 93:1) en pilaren heeft (Job 26:11). Ook is de aarde dan nog altijd plat en heeft het vier hoeken (Handelingen 10:11) en zouden we onze handen moeten afhakken wanneer deze ons verleiden tot zonde (Mattheus 5:29). Een kerkdienst waarin mannen hun handen niet opheffen tijdens het bidden is dan ook ondenkbaar (1 Timotheus 2:8). 

Wat veel christenen ook doen is 10 teksten uit de Bijbel ‘letterlijk’ nemen en heel stellig proberen toe te passen op hun leven, terwijl ze dit niet doen bij de 50 versen die hier omheen staan (en hun om wat voor reden dan ook minder aanspreken). Voor je het weet ben je selectief uit de Bijbel teksten aan het plukken om je eigen beeld van de wereld, jezelf of God te bevestigen. 

We dienen ons er altijd van bewust te zijn dat de Bijbel wel Gods Woord is, maar dit nog niet betekent dat als we Gods Woord lezen we precies weten wat Gods wil of mening is.

Heel veel christenen stellen bijvoorbeeld dat homoseksualiteit een gruwel is in de ogen van God, op basis van Leviticus 20:13, maar laten achterwege dat deze mensen moeten worden gedood. Over het feit dat je iemand die aan tovenarij doet zou moeten stenigen (vers 20) hoor je ze ook niet. Die gedeeltes nemen ze niet letterlijk. En dat God hoogmoed, een valse tong, een hart met zondige plannen, leugenaars en ruziezoekende mensen ook een gruwel noemt (Spreuken 6:16-19)? Daar wordt ook minder zwaar aan getild. 

De Bijbel letterlijk lezen kan dus niet altijd. Het is namelijk een Boek dat zich vaak lijkt tegen te spreken en bovendien geschreven is in een hele andere tijd dan wij vandaag leven. In de tijd van de Bijbel golden er ook hele andere culturele normen en waarden. 

We dienen de Bijbel dus zeer zorgvuldig te lezen en met voorzichtigheid te interpreteren. We dienen ons er altijd van bewust te zijn dat de Bijbel wel Gods Woord is, maar dit nog niet betekent dat als we Gods Woord lezen we precies weten wat Gods wil of mening is. Alles staat of valt met de interpretatie en implementatie van bepaalde teksten. 

2. Teksten over homoseksualiteit worden niet goed begrepen
Juist het bovenstaande punt is zo belangrijk als het gaat om de discussie rondom homoseksualiteit, stellen de mensen die als christen homoseksualiteit goedkeuren. Want op het eerste gezicht lijken Bijbelteksten over homoseksualiteit erop te wijzen dat God dit absoluut niet goedkeurt. En dus zouden wij dat ook niet moeten doen als christenen. Totdat je verder kijkt. Dan kom je erachter dat het wel eens heel anders zou kunnen liggen. Kijk eens naar deze drie voorbeelden.

A. Een tekst die vaak wordt gebruikt om homofilie af te keuren is het verhaal over Sodom en Gomorra. De mannen van Sodom wilden Lot zijn mannelijke gasten verkrachten (die eigenlijk engelen waren die hem kwamen redden). En even later werd de stad vanwege haar zonden vernietigd en kwam God met Zijn oordeel. Zie je nou wel wat homoseksualiteit teweegbrengt, zeggen tegenstanders dan. Gods oordeel! 

Wat belangrijk is om te weten is dat het hier niet gaat om het hebben van een duurzame liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, maar om mannen die andere mannen wilden verkrachten. Iets wat iedere homo in Nederland zal afkeuren. Bovendien is de voornaamste reden voor het oordeel over de stad de ongastvrijheid van de Sodomieten, niet zozeer de poging tot verkrachting. In deze tijd is het niet erg om niet gastvrij te zijn, maar in de oudheid dachten ze daar echt heel anders over. Dat werd gezien als een schande. 

B. Zoals eerder gesteld staat er inderdaad in Leviticus 20:13, onderdeel van de wet van Mozes, klip en klaar dat homoseksualiteit een gruwel is in Gods ogen. Dat staat trouwens ook in Leviticus 18, waarin ook gelijk seks met dieren wordt genoemd. Ook hier moet gelet worden op de context. De context van al deze vormen van seks is een context van afgoderij en heidense praktijken. De teksten dienen gelezen te worden in de context van Israël (rein) en de heidenvolken (onrein). Dus ja, het wordt wel afgewezen, maar vooral omdat het onderdeel is van het religieuze systeem van de heidenen (de vijand). Het gaat hier dus om afgoderij en niet om het hebben van een duurzame liefdesrelatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Dat is een groot verschil. 

C. Een van de meest aangehaalde teksten in de Bijbel rondom homoseksualiteit is de tekst van Paulus. Hij schrijft aan de Romeinen dat God de mens, omdat men Hem afwijst, heeft overgegeven aan oneervolle hartstochten. ‘Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.’ (Romeinen 1-26-27)

De meeste mensen die dit lezen komen al snel tot de conclusie: homoseksualiteit is tegennatuurlijk en zondig. Maar wie zich verdiept in de achtergrond van deze tekst kan ook tot een hele andere conclusie komen.

De meeste mensen die dit lezen komen al snel tot de conclusie: homoseksualiteit is tegennatuurlijk en zondig. Maar wie zich verdiept in de achtergrond van deze tekst kan ook tot een hele andere conclusie komen. Deze tekst gaat namelijk over hen die God hebben ingeruild voor afgoden. En dus ontbranden ze in wellust voor elkaar. Paulus doelt hier aannemelijkerwijs ook op de tempelprostitutie die in de tijd van de Grieken en Romeinen heel normaal werden gevonden. Het gaat hier dus om mensen die vanuit een context van rebellie jegens God op seksueel vlak helemaal de remmen los gooien (zoals ook in 1 Korinthe 6:9 en 1 Tim.1:10). Al dan niet betaald. Het gaat hier dus niet om twee homo's (laat staan homseksuele christenen) die uit liefde voor elkaar een duurzame relatie met elkaar aangaan. 

3. Je kunt niet zomaar even stoppen met het hebben van homoseksuele gevoelens 
Heel veel christenen die tegen homoseksualiteit zijn doen alsof je net zo makkelijk kunt stoppen met het hebben van homoseksuele gevoelens, als dat je kunt stoppen met liegen, roddelen of stelen. Iedereen die wel eens met een homo heeft gesproken zal erachter komen dat dat niet zo is. Want heel veel (christelijke) homo’s baden zich een ongeluk, onderdrukten hun gevoelens voor mensen van hetzelfde geslacht, om er vervolgens achter te komen dat homoseksualiteit niet zozeer een bepaald gedrag is waarmee je even kunt stoppen, maar een geaardheid. En die geaardheid is diep verankerd in wie je bent. Je kunt iemand dus ook niet eventjes ontdoen van zijn of haar homoseksuele gevoelens. Homo's zijn kennelijk zo geschapen door God. Ook de wetenschap lijkt dit meer en meer te bevestigen. 

Homo’s worden bovendien zoals de meeste mensen ook op een dag verliefd op een ander. En laat liefde nou in essentie altijd goed zijn. Liefde is nooit verkeerd. Het is zuiver, goed, mooi, zoals God liefde is. En als liefde wel verkeerd is, dan is het kennelijk geen echte liefde. Dan is het een surrogaat, fake en in essentie nep. En dat kunnen homo’s maar niet geloven: dat liefde voor iemand van hetzelfde geslacht (en daarmee seksuele gevoelens), de vlinders in hun buik, hun behoefte om zichzelf te willen geven aan de ander en met die persoon lief en leed te delen, kennelijk slecht is, nep, fake. Dat kan gewoon niet. 

De oplossing die christenen vaak aandragen is dat je in dat geval maar je gevoelens moet onderdrukken. Echter, je gevoelens jarenlang onderdrukken - doe dat maar eens 70 jaar - staat voor hen gelijk aan het leven in een spreekwoordelijke hel. 

Christenen die tegen homoseksualiteit zijn zouden hier op z’n minst ook meer oog voor moeten hebben, zodat ze beter begrijpen waarom iemand er voor kiest, wellicht tegen je overtuiging in, om als praktiserend homoseksueel of lesbienne door het leven te gaan. 

Heel veel christenen die tegen homoseksualiteit zijn doen alsof je net zo makkelijk kunt stoppen met het hebben van homoseksuele gevoelens, als dat je kunt stoppen met liegen, roddelen of stelen.

4. In Christus is er geen verschil tussen homo en hetero 
Door voortschrijdend inzicht van christenen zijn we (sinds kort!) met z’n allen gaan inzien dat God toch niet wil (ook al werd dit in het Oude Testament goedgekeurd) dat we mensen als slaaf gebruiken. We keuren ook de apartheid af. En we zijn ook zover gekomen dat we vrouwen gelijk zien aan mannen. Daarom mogen ze sinds kort werken en stemmen. En soms mogen ze zelfs preken. Omdat er in Christus geen verschil is tussen Jood en Griek, slaaf of vrije, man en vrouw. Zou dit dan misschien ook zo zijn bij de hetero en homo? Ja, zeggen voorstanders van homoseksualiteit. Ook al hebben we daar misschien nog wat tijd voor nodig. In Christus zijn de homo en hetero gelijk.

5. God zorgt voor de eunuch 
In de tijd van Jezus, maar ook ver daarvoor al, had je eunuchs. Dat waren mensen die geen kinderen konden krijgen. Zij werden enorm onderdrukt, omdat het altijd heel erg belangrijk werd gevonden dat je kinderen kon krijgen. Kon je dat niet, dan werd dit vaak ook gelinkt aan een straf van God. Je zult het wel verdiend hebben. Dit kwam ook bij melaatsheid veel voor. 

Het is dan ook interessant dat Jezus in Mattheüs 19 het woordje m’haym-ne voor eunuch gebruikt. Weet je waarom? Omdat het zowel eunuch als homoseksueel betekent. Want in de oudheid werden homo’s automatisch gezien als eunuchs, zoals ook mannen die gecastreerd waren, of zo geboren werden. Het lijkt er dus op dat Jezus te maken had met homo’s en eunuchs en hen kende. 

Het is dan ook interessant dat Jezus in Mattheüs 19 het woordje m’haym-ne voor eunuch gebruikt. Weet je waarom? Omdat het zowel eunuch als homoseksueel betekent.

Dat gezegd hebbende: in Jesaja 56 lees je dat God liefde had voor de eunch. ‘Laat de ontmande niet zeggen: Zie, ik ben maar een dorre boom. Want zo zegt de HEERE over de ontmanden die Mijn sabbatten in acht nemen, verkiezen wat Mij behaagt, en vasthouden aan Mijn verbond: Ik zal hun in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats  en een naam geven, beter dan die van zonen en dan die van dochters; een eeuwige naam zal Ik ieder van hen geven, en naam die niet uitgewist zal worden.’

Deze verzen laten zien dat God geeft om mensen met een andere seksuele conditie dan de meesten van ons. God had voor hen een belofte. Hij wilde hen in Zijn huis en binnen Zijn muren een plaats en een naam geven. Een eeuwige naam die niet uitgewist zou worden.

In Handelingen 8 lees je hoe dit concreet werd. Daar lees je over een eunuch uit Ethiopië die werd uitgekozen door God als een van de eerste niet-Joden die het Evangelie zou horen en aanvaarden. Oftewel: iemand met een seksuele ‘afwijking’ wordt een van de eerste christenen! Het laat zien dat God van de eunuch houdt, degene die seksueel anders is dan de meeste van ons. En daar kunnen veel christenen heel wat van leren.

Lees ook: 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Homoseksualiteit
- John was een gewilde spreker in christelijk Nederland; totdat hij homo bleek te zijn
- 7 redenen waarom christenen homoseksualiteit zouden moeten afwijzen
- Christen en homo: het leidde bij Johan tot een posttraumatische stressstoornis
- Omgaan met homogevoelens: vijf verschuivingen in onze manier van denken
- Dr. Wim Dekker vindt homoseksualiteit in de kerk geen breekpunt: "Wie hierover strijdt, is wereldgelijkvormig"
Meer over Homoseksualiteit »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

A
Beste Rik,Leuke argumenten die zo van de christelijke homosite overgenomen zijn.

Waarom heeft de Schepper man en vrouw geschapen en zegt hier zelf over dat het zeer goed was. Als je ziet hoe de lichamen van man en vrouw voor elkaar geschapen zijn, hoe kun je dan nog beweren dat homoseksualiteit ook door Hem ingeschapen zou zijn?

Dat heeft alleen te maken met de verwording van de mens die sinds de zondeval

worstelt met zijn identiteit. Jezus volgen betekent sterven aan jezelf en de zonde voor ieder mens wat zijn geaardheid ook is.