Een verrassende ontdekking: ik ben evangelisch

Column21 maart 2024 Martine Versteeg
Martine Versteeg
Johan Schutten / kijkeenvogel.nl

Ik zal eerlijk tegen je zijn. Toen ik in april 2023 de rol van interim-directeur oppakte, was ik er niet van overtuigd dat ik aan het einde van de interim-periode zou solliciteren voor de functie van directeur. Dit had onder andere te maken met het feit dat ik mij niet als evangelisch identificeerde. En tja, als MissieNederland de evangelische beweging wil verbinden, versterken en vertegenwoordigen, dan ben ik daar niet de geschikte persoon voor, zo dacht ik. Daarvoor moet je toch echt evangelisch zijn.

In mijn ogen miste ik wel wat eigenschappen om mijzelf evangelisch te kunnen noemen. Zo ben ik als baby gedoopt. Toen ik veel later gegrepen werd door de liefde van Jezus en ik mijn leven aan Hem gaf, deed ik belijdenis. Ik weet nog dat ik lang vroeg: 'Heer, wilt U dat ik mij laat dopen? Zeg het maar. Ik doe het!’ Maar elke keer ervaarde ik dat Gods Geest zei: ‘Het is goed zo.’ Ik had een bepaald beeld van wat ‘evangelischen’ vinden van vrouwen in leiderschap, LHBTIQ+, eindtijd en andere thema’s. Rond sommige thema’s ben ik misschien te progressief en in sommige gevallen heb ik geen uitgekristalliseerde standpunten. Dus helaas, ik ben niet evangelisch.

Ik zit zelf niet in een evangelische kerk, of een kerk die zelfs maar een beetje evangelisch lijkt. Een paar jaar geleden kozen we als gezin ervoor om lid van de kerk in ons dorp te worden. Dit deden we vanuit het verlangen om ons leven met Jezus meer te laten wortelen in onze buurt. En dus zit ik in een niet-evangelische kerk. Een kerk met grote onderlinge verschillen hoe mensen naar God en Jezus kijken. Een kerk waarin orgel en liedboek de liedcultuur bepalen. Ok, ik heb stiekem liever de evangelische liedcultuur en ik word voor mijn gevoel in de kerk regelmatig gezien als ‘die gekke evangelische fanatiekeling’, maar ik ben toch niet evangelisch?

Ik heb stiekem liever de evangelische liedcultuur en ik word voor mijn gevoel in de kerk regelmatig gezien als ‘die gekke evangelische fanatiekeling’.

Naar de wortels
Voor mij was het dus absoluut niet vanzelfsprekend dat ik na mijn interim-periode door wilde gaan. Maar al voordat ik de interim-opdracht aanvaardde, hadden we als team tijdens een gebedsmoment ervaren dat God ons uitdaagde om terug te gaan naar de wortels van de organisatie. Waar komen we vandaan en wat waren de drijfveren om deze organisatie ooit te starten?

Zo verdiepte ik mij in de geschiedenis van de evangelische beweging en in de historie van MissieNederland. MissieNederland is de fusienaam van de Evangelische Zending Alliantie (EZA) en de Evangelische Alliantie (EA). De EA is wereldwijd het oudste oecumenische verband. Het ontstond in 1846 toen christelijke leiders (waaronder Nederlandse) in London samenkwamen met het verlangen eenheid zichtbaar te maken.

In die tijd van industrialisatie was er veel armoede, verslaving en vrijzinnigheid. Deze christelijke leiders zagen dat de kerk niet toekwam aan Gods missie van hoop, herstel en redding voor de wereld. Ze waren vooral bezig met ruziën over standpunten en waren druk met scheuringen. In die context verlangden deze leiders ernaar om een alliantie te vormen. Ze hebben dagen vergaderd om te komen tot een basis van geloof, die MissieNederland als grondbeginsel heeft in haar statuten. Een basis die zegt: ‘Hier vinden we elkaar. En nu aan het werk, want de wereld heeft Jezus nodig.’

Toen ik las wat de Wereld Evangelische Alliantie beschrijft als ‘evangelisch’, verraste mij dat. Het is niet een lijst met standpunten of uiterlijke kenmerken, maar wordt gevat in enkele verbindende geloofswaarden.

Op de historische en internationale definitie van ‘evangelisch’ kan ik volmondig ‘ja’ zeggen.

Ja, dat ben ik!
Evangelische christenen vormen wereldwijd een vernieuwingsbeweging, verbonden door een aantal christelijke overtuigingen. Kenmerkend voor deze beweging is een diepe liefde voor de persoon Jezus Christus, het geloof in de Drie-enige God, de overtuiging dat Jezus Christus verzoening brengt door Zijn kruisdood en dat Hij opgestaan is uit de dood. Evangelicale christenen geloven dat de Bijbel het gezaghebbende Woord van God is. Ze geloven in de navolging van Jezus Christus in het dagelijks leven en hebben aandacht voor persoonlijke bekering en geloofsbeleving onder de leiding van Gods Geest. Bovendien hebben ze een sterk verlangen om het evangelie te delen, om dienstbaar te zijn aan mensen in nood en op te komen voor mensen aan de rand van de samenleving.

Toen ik dit voor de eerste keer las, dacht ik: ‘Ja, ja, ja, ja, dat ben ik! Warempel, ik ben evangelisch!’ Op de historische en internationale definitie van ‘evangelisch’ kan ik volmondig ‘ja’ zeggen.

Een verbindend begrip
De evangelische beweging blijkt dus terug te vinden in de volle breedte van de kerk in Nederland. En dan wordt ‘evangelisch’ opeens een verbindend begrip: de onderliggende waarden stimuleren eenheid, ondanks verschillende standpunten. Zo vormen we een evangelische alliantie die christenen samenbindt in het verlangen om het goede nieuws van Jezus te zijn en te delen.

Meer dan ooit realiseer ik mij de waarde van een organisatie die deze verbondenheid stimuleert. Wat ons drijft, is Gods missie van hoop, herstel en redding voor deze wereld. Wat ons bindt, is Jezus Christus en Zijn evangelie. Vanuit mijn functie als directeur wil ik bijdragen aan een alliantie die, vanuit die passie voor Gods missie, evangelisch Nederland verbindt, versterkt en vertegenwoordigt.

Dacht jij ook bij het lezen van wat ons bindt als evangelicale christenen: ‘ja, dat ben ik!'? Ik zie ernaar uit om samen met jou te bouwen.

Ik realiseer mij dat dit geen makkelijke klus is. Nederland is uniek in haar context, waarin de begrippen ‘evangelisch’ en ‘evangelicaal’ vaak verschillend en smal geïnterpreteerd worden. In het verleden zijn er ook breuken geweest in de evangelische beweging. Er zijn momenten geweest waarin we elkaar en dat wat ons bindt uit het oog zijn geraakt. Het is niet voor niets dat ik mijzelf (en ik vermoed velen met mij) in eerste instantie niet herken als ‘evangelisch’.

Bruisende groep ‘Jezusfanaten’
In Nederland zijn er naar schatting zo’n 600.000 evangelicale christenen. Stel je eens voor dat die groep haar krachten bundelt en samenwerkt voor Gods (wereldwijde) missie. Stel je voor dat zij samen gaan bidden. Stel je voor dat zij zichtbaar worden in onze samenleving. Wat een getuigenis van wie Jezus is! Juist ondanks onze verschillen kunnen we zeggen: ‘In de basis, in Jezus Christus, zijn wij verbonden. En nu aan het werk: de wereld heeft Jezus en Zijn evangelie nodig!’

Dacht jij ook bij het lezen van wat ons bindt als evangelicale christenen: ‘ja, dat ben ik!'? Ik zie ernaar uit om samen met jou te bouwen. Ik beschouw het als een eer dat ik als directeur van MissieNederland, samen met het team, die bruisende groep ‘Jezusfanaten’ mag dienen.

Martine Versteeg is directeur van MissieNederland. Het artikel verscheen op de site van MissieNederland en is met toestemming overgenomen door Cvandaag.

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

pakistan
Nieuws

Pakistan wil met nieuwe wet christelijke meisjes beschermen tegen gedwongen islamitisch huwelijk

In Pakistan is een nieuwe wet aangenomen die de minimumleeftijd om te trouwen voor zowel jongens als meisjes op 18 jaar stelt. Daarmee zouden christelijke meisjes, die vaak het slachtoffer zijn van ontvoeringen en gedwongen huwelijken met moslims, me

Roemke
Dagelijks leven

Unieke beelden: pastor imiteert Trump op Republikeinse Conventie en gaat daarna in gebed

Op dit moment vindt de Republikeinse Conventie in Milwaukee plaats. De eerste avond van deze conventie werd met gebed afgesloten door pastor James Roemke van de Messiah Lutheran Church. Nadat de voorganger vertelde ontzettend blij te zijn dat Trump v

Ramon Roks
Nieuws

Celibatair levende homoseksueel stopt met priesteropleiding Den Bosch vanwege anti-homohouding

De 27-jarige Ramon Roks stopt met zijn priesteropleiding in het bisdom van ’s-Hertogenbosch omdat hij zich als celibatair levend homoseksueel niet welkom voelt in het bisdom door de houding van sommige mensen. Dat meldt het dagblad Trouw.  Roks heeft

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden wijst op christenen die Gods aanwezigheid niet ervaren

"Er wordt in onze dagen veel geklaagd over een gebrek aan godservaring. We zeggen al snel: ‘Waar is God nou? Als ik Hem nodig heb, hoor ik Zijn stem niet.’ Heeft u wel eens geprobeerd om de eenzaamheid te zoeken?", aldus ds. G. van Zanden. De hervorm

Peter van der Weerd
Podcast

HHK-predikant bezorgd over lage opkomst kerkactiviteiten: terecht?

“Als we een Bijbelstudiegroep hebben en er komt vijf man, spreken we van een 'goede opkomst'. Bij een Bijbellezing, zomaar midden in de week, zit er een handjevol.” Onlangs uitte ds. W. J. C. van Blijderveen zijn zorgen over de lage opkomst bij kerke

Karin Mechielsen
Video

Biddende moeder deelt indrukwekkend getuigenis over haar zoon

Karin Mechielsen vertelt in onderstaande video van De Stadskerk in Groningen over hoe haar geduld met God op de proef gesteld werd, toen haar zoon het geloof begon te verliezen. "God greep mijn zoon in zijn nekvel", vertelt zij. Maak tijd voor een bi

porno kijken
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller kijkt drie keer per week porno: 'Ik smeek God om hulp'

'Ik ben een jongeman van begin 20 jaar. Al een aantal jaren ben ik 'serieuzer' geworden in het omgaan met geloof en met de Bijbel. Ik probeer zoveel mogelijk naar de kerk te gaan en probeer ook doordeweeks naar de kerk te gaan. Maar ondanks dit loop

W. Kos
Nieuws

Nieuwe dominee voor hersteld hervormd Rijssen: W. Kos

W. Kos gaat voor het eerst als gemeentepredikant aan de slag. De kandidaat heeft een beroep van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen aanvaard. Daar volgt hij de vorig jaar naar Katwijk aan Zee verhuisde ds. H. Lassche op. Kandidaat W. Kos uit Hu

Meerartikelen

Hans Borghuis
Column

Jongeren zetten leven opzij voor Jezus (en houden ons een spiegel voor)

Een aantal jonge mensen waar we sinds een poosje mee optrekken zijn nog niet zo lang geleden tot geloof gekomen. Onlangs werd een van hen in Italië gedoopt en een vriendin van haar deelde een week later haar eigen zoektocht naar de waarheid tijdens e

Karmel
Video

Video: Wat iedere christen zou moeten weten over de Karmel

De Karmel is een beboste, rotsachtige bergrug in Israël. De toppen zijn maximaal zo’n 500 meter hoog. Het Karmelgebergte mondt uit in de Middellandse Zee. Op die plaats ligt de grote Israëlische havenstad Haifa. De naam ‘Karmel’ komt van de Hebreeuws

Naomi Oosterhof
Podcast

Bijbellezen, waar moet ik beginnen? Podcastmaker geeft tips

De Geloofwaardige Podcast is dé podcast die jongvolwassenen informeert over het christelijk geloof. In de derde aflevering gaat Naomi Oosterhof (foto) inhoudelijk in op Bijbellezen. Waar moet je beginnen? Het is een ingewikkeld boek wat overweldigend

SharInvest
Nieuws

Dorcas en Kom over en help starten investeringsbedrijf SharInvest

In Oost-Europa ontbreekt het aan een stimulerend ondernemersklimaat waardoor ondernemers in midden- en kleinbedrijven belemmerd worden in de ontwikkeling van hun onderneming. Het krijgen van leningen is bovendien complex én zeer kostbaar. Daarnaast i

Gerard Vrooland
Column

In Nederland heeft de imam meer 'succes' dan de dominee

In Nederland zien we kerken leeglopen. Daarentegen geven cijfers aan dat de islam groeit in Nederland. Hoe kan dat? In België zien we die groei nog duidelijker. Een optimistische islamgeleerde meent dat in Nederland en België jaarlijks 1000 tot 2000

Rechtbank Groningen
Nieuws

Voorganger hoort zes jaar celstraf tegen zich eisen voor jarenlang seksueel misbruik

Het Openbaar Ministerie (OM) in Groningen eiste vandaag zes jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen voorganger Jan Willem M. Hij stond voor de rechtbank voor het herhaaldelijk misbruiken van een vrouw. "De centrale vraag in dit proces is of er s

India
Nieuws

Indiase christenen door hindoes aangevallen tijdens kerkdienst, autoriteiten weigeren in te grijpen

Kerkdiensten in een dorp in de Indiase staat Madhya Pradesh zijn stilgelegd na een gewelddadige aanval door hindoe-extremisten op 1 juni. De aanval, geleid door leden van de Bajrang Dal, richtte zich op een samenkomst van gelovigen in het huis van Pa

Masih
Nieuws

Pakistaans christen (29) voor het oog van eigen kinderen doodgeschoten door moslimburen

Een 29-jarige katholieke vader van vier kinderen is vorige week door zijn moslimburen doodgeschoten nadat hij in opstand kwam omdat zij christenen in de omgeving intimideerden. Dat vertelt familie van de man tegenover Morning Star News.    Marshall M

La Fuente
Nieuws

Spaanse bondscoach getuigt van geloof: "God geeft me veiligheid en kracht"

Spanje heeft het EK voetbal 2024 gewonnen onder leiding van bondscoach Luis de la Fuente. Voor de overwinning op Engeland sprak De la Fuente openlijk over zijn geloof: “Ik ben niet bijgelovig. Als ik vandaag en morgen bid, is dat omdat ik dat al lang

Trump en Vance
Verdieping

Pro-life, pro-Israël en voor 'Bijbels huwelijk': Dit is de man die Trump als vicepresident wil

Daags nadat er een aanslag op zijn leven werd gepleegd, heeft voormalig president Donald Trump bekend gemaakt dat de conservatieve J. D. Vance (39) zijn 'running mate' wordt. Dat betekent dat Vance, uitgesproken pro-life en pro-Israël, ook kandidaat

Rodney en Mary Leah Miller
Nieuws

Christelijk koppel uit Alabama ziet kinderwens via embryo-adoptie in vervulling gaan

In de Verenigde Staten neemt het aantal koppels dat kiest voor in-vitrofertilisatie (ivf) toe. In 2021 resulteerde ivf in de geboorte van meer dan 86.000 baby's, wat twee procent van het totale aantal geboorten vertegenwoordigt. Terwijl het debat ove

ds. M. Maas
Video

Hervormde predikant confronteert kerkgangers: "Waar zijn de getuigenissen?"

"Geloof wordt onder ons beoefend, maar waar zijn de getuigenissen? Theologische boeken hebben we voor handen en we zijn niet onbekend met twistgesprekken. Maar nogmaals, waar zijn de getuigenissen?", vroeg ds. M. Maas zich onlangs af tijdens een pree