Evangelischebeweging


Interview

Waarom christenen de evangelische beweging verlaten

De laatste jaren zijn er in ons land veel bloeiende evangelische gemeenten ontstaan. Maar er is ook een andere kant. Katie Vlaardingerbroek wijst op een toenemende groep christenen die het geloof niet langer handen en voeten kan geven in de evangelis

God

Deze dominees zien veel kerkgangers vertrekken naar Mozaiek033: "Soms zijn we jaloers op ze"

“In 2019 hebben ongeveer 50 kerkgangers hun lidmaatschap opgezegd vanwege hun overstap naar Mozaiek033. Soms zijn we jaloers op hoe zij kerk-zijn in deze tijd”, vertellen dominees Gertjan van Harten en Jan Meijer. De snelgroeiende evangelische kerk u

God

Waarom christenen overstappen van traditionele naar evangelische kerken

Iedere zondag rijden veel christenen uit een traditioneel-kerkelijke omgeving tientallen kilometers om een evangelische kerk te bezoeken. Waarom doen ze dat? En welk signaal gaat hiervan uit? Deze en andere vragen bespreken we met religieonderzoeker

God

Evangelische golf treft de BibleBelt: "Traditionele kerken gaan klap op klap krijgen"

Steeds meer vrienden ziet hij uit zijn kerk vertrekken. “Tientallen mensen zijn in de afgelopen jaren vanuit onze kerk naar een evangelische kerk overgestapt”, vertelt Menno Hanse. Hij noemt zichzelf een ‘lastig gemeentelid’. “Enthousiast, gelovig en

God

De evangelische beweging is geen dwaling

Mijn artikel over Opwekking in het Reformatorische Dagblad deed de nodige stof opwaaien. De keuze van Cvandaag.nl om mijn artikel als ‘aanval’ te betitelen droeg daar mogelijk aan bij. In het oorspronkelijke artikel in het RD ging het echter om ‘even

God

Hoe de evangelische beweging aan het veranderen is

Opzwepend popmuziek met fantastische lichteffecten, dreunende beats, de handen in de lucht en gebedsgenezing, het zijn allemaal associaties die de evangelische kerken oproepen. Theologe en auteur Laura Dijkhuizen schreef samen met zo’n vijftig andere

God

Waarom christelijke jongeren de evangelische beweging verlaten

Sommige evangelische kerken groeien en bloeien. Maar er is ook een andere kant. Steeds meer jongeren verlaten stilletjes hun kerk via de achterdeur, merkt Matthijs Vlaardingerbroek op. Waarom kunnen zij niet uit de voeten in de evangelische beweging?

God

Broeder van apostel Paulus schrijft brief aan snelgroeiende kerk Mozaiek0318

Dit is een brief aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, woonachtig in Veenendaal en omstreken, aangesloten bij de snelgroeiende kerk Mozaiek. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Wat een zegen dat jullie

God

Dreigen evangelische gemeentes een hele generatie jongeren kwijt te raken?

Een tijdje geleden werd ik gevraagd om met het leiderschapsteam van een evangelische gemeente over hun visie voor 2030 na te denken. Welke tendensen zien wij plaats vinden? Wat gebeurt er in evangelische gemeentes en in de levens van mensen? Waar gaa

Nieuws

Waarom groeikerken zich richten op de Biblebelt: "We verwarren marktwerking met opwekking"

Veel traditionele christenen vermoeden dat evangelische christenen zich bewust in de BibleBelt vestigen om hun kerk te zien groeien en bloeien. Zijn de bloeiende groeikerken het resultaat van strategisch denken of het werk van de Heer? In het vierde

God

Waarom Sander met zijn gezin lid werd van Mozaiek0318: "De paasdienst was één groot feest"

“De eerste paasdienst in Mozaiek0318 kan ik mij nog goed herinneren. Het was één groot feest!” Iedere zondag bezoekt Sander Stam met zijn gezin de kerkdiensten van één van de snelst groeiende kerken van ons land: Mozaiek0318. Waarom is deze groeiende

God

Wat iedere christen kan leren van de evangelische beweging

"Je ziet steeds meer een evangelisering van traditionele kerken plaatsvinden", constateert Matthijs Vlaardingerbroek. De evangelische beweging brengt veel teweeg in christelijk Nederland. De één ervaart het als een verrijking, de ander als een bedrei

Interview

Menno Hanse past niet in een reformatorisch of evangelisch hokje

“Ik zie het ontmoeten van God en van elkaar als misschien wel het belangrijkste onderdeel van kerk-zijn. Dat is voor mij niet per se de preek. Er is zoveel meer.” Er was een tijd dat Menno Hanse het liefst drie kerkdiensten op één zondag bezocht. Die

Dagelijks leven

Matthijn Doekes maakt zich zorgen over evangelische kerken: oppervlakkigheid neemt toe, kritische gelovige vertrekt

Het is een doorzettende trend, zo lees ik soms, dat traditionele kerken leden verliezen en evangelische kerken gestaag groeien. Diep-traditionele mensen zien dit wellicht als ‘afval van de ware leer’, waar bepaalde evangelischen dit zien als bewijs v

God

Moeten evangelische gemeentes een ander Bijbels verhaal gaan vertellen om hun jongeren vast te houden?

In mijn vorige artikel beschreef ik mijn zorg dat we aan het begin of misschien al midden in een grote secularisatie van evangelische jongeren zitten. Amerikaans onderzoek laat zien dat het evangelische beweging de Mozaïek generatie - de huidige 18-2

God

Wat als je als evangelische christen je geloof lijkt kwijt te raken?

Een tijdje geleden werd ik gevraagd om met het leiderschapsteam van een evangelische gemeente over hun visie voor 2030 na te denken. Welke tendensen zien wij plaats vinden? Wat gebeurt er in evangelische gemeentes en in de levens van mensen? Waar gaa

God

Waarom evangelische christenen vaak botsen met traditionele kerken

Christenen die zich laten verrijken door de evangelische beweging, komen vaak in botsing met traditionele kerken. Hoe kan dat? En is een botsing onvermijdelijk of kunnen ontdekkingen in een andere christelijke subcultuur ook samengaan met een traditi

God

De invloed van de evangelische beweging op traditionele kerken is megagroot

Inmiddels is de relatie van de evangelische beweging met de gevestigde kerken radicaal veranderd. Twintig jaar geleden was het nog nodig dat de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de pinksterbeweging elkaar wederzijds excuses aanboden voor de wij

God

Hoe overenthousiasme van christenen in evangelische beweging tot spanningen leidt

Matthijs Vlaardingerbroek ziet evangelisch Nederland charismatiseren. Volgens hem kan dit grote problemen met zich meebrengen. Wat gaat er mis en hoe kunnen christenen 'charismanisering' voorkomen? In het derde deel van de videoserie 'De evangelische

God

De toekomst van de evangelische beweging: 10 trends op een rijtje

Ik wil voorzichtig naar de toekomst van de evangelische beweging kijken. Niet om voorspellingen te doen, want de context waarbinnen de evangelische beweging functioneert verandert razendsnel en het verleden laat zien dat geestelijke ontwikkelingen vo

God

Een evangelische tsunami gaat de BibleBelt overspoelen: zijn we er klaar voor?

Zo’n 13 jaar geleden waarschuwde PVV-leider Geert Wilders dat ons land overspoeld zou worden. Overspoeld door een ‘tsunami van moslims’. Die islamisering is in christelijke kring vaak hét gesprek van de dag. Ondertussen wordt de ‘tsunami van evangeli

God

De toekomst van de evangelische wereld: blijft er slechts een aantal megakerken over?

Stel je voor… Het is het jaar 2040. Buiten de stad staat het enorme multicomplex. Elke zondag komen hier tienduizenden christenen uit de gehele regio bij elkaar voor hun eigen samengestelde kerkelijk programma. Deze mega menu-kerken zijn nog maar een

God

Draagt de toenemende charismatisering van evangelisch Nederland een risico in zich voor de evangelische gemeentes?

Een tijdje geleden werd ik gevraagd om met het leiderschapsteam van een evangelische gemeente over hun visie voor 2030 na te denken. Welke tendensen zien wij plaats vinden? Wat gebeurt er in evangelische gemeentes en in de levens van mensen? Waar gaa

Interview

NGK-predikant: "Wij konden niet omgaan met ontdekkingen evangelische christenen"

“Christenen die in de evangelische beweging inspiratie opdeden konden in onze kerken jarenlang niet uit de voeten. Hun ontdekkingen werden ervaren als kritiek op onze gereformeerde leer”, merkt dominee Gertjan Oosterhuis op. De Nederlandse gereformee

God

Waarom de evangelische beweging zo goed aansluit bij onze cultuur

We willen muziek horen die ons hart raak en onze relatie met God persoonlijk beleven. Dit draagt bij aan de populariteit van de evangelische beweging, stelt Menno Hanse. Hij deed onderzoek naar de evangelische beweging. In deel 2 van deze videoserie

God

Rekenen evangelische gemeentes zich rijk met de afbrokkeling van traditionele kerken?

Een tijdje geleden werd ik gevraagd om met het leiderschapsteam van een evangelische gemeente over hun visie voor 2030 na te denken. Welke tendensen zien wij plaats vinden? Wat gebeurt er in evangelische gemeentes en in de levens van mensen? Waar gaa

God

Hoe de evangelische beweging doorbrak in christelijk Nederland

Ooit schreef ik dat de invloed van de bundel Opwekking (vanaf 1978) de afgelopen decennia vele malen groter is geweest dan al het (mooie) werk van theologen. Deze uitspraak is regelmatig herhaald in analyses over de evangelische beweging, zowel door

God

Johannes beschrijft 3 geloofsfasen: is de evangelische beweging in de jongerenfase blijven steken?

De apostel Johannes beschrijft in zijn eerste brief drie geloofsfasen. Hij zegt in 1 Johannes 2: 12-14, “Ik schrijf u, kinderen, dat uw zonden vergeven zijn ter wille van zijn naam. Ik schrijf u, vaders, dat u Hem kent die er was vanaf het begin. Ik