cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. Gerrit de Fijter
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

23 mei 2019 door Jeffrey Schipper

Ds. Gerrit de Fijter strijdt tegen kerkelijke verdeeldheid: "Christenen leven te veel in een bubbel"

“Ik kan rijen mensen opnoemen die nog nooit gesprekken hebben gevoerd met iemand uit een andere kerkcultuur. Als Nationale Synode willen we daar verandering in brengen. Christenen zijn leden van één en hetzelfde lichaam,” merkt ds. Gerrit de Fijter op. Hij nam afscheid als voorzitter van de stuurgroep Nationale Synode (nieuwe stijl). In 2019 tekenden vertegenwoordigers van bijna veertig kerken een Verklaring van verbondenheid in de Grote Kerk van Dordt.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

U bent gevormd in de Nederlandse Hervormde Kerk, inmiddels onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen die kerk zie ik veel verschillende stromingen. Van vrijzinnig tot bevindelijk-gereformeerd. Niet iedereen voelt zich met elkaar verbonden. Heeft het dan wel zin om samen één kerk te zijn?
“Het is duidelijk dat de kerk bestaat uit mensen die op de één of andere manier iets met Christus hebben. Ik trek de laatste tijd veel op met broeders en zusters uit evangelische en pinksterkerken. Maar ik ken ook veel gelovigen uit reformatorische kringen, zoals de Gereformeerde Gemeenten. De één is gewend om in een kerkdienst de handen omhoog te steken en halleluja te roepen. Anderen houden het liever bij een orgel en zingen liever psalmen in de Oude Berijming. Dat is toch prima! Binnen de belijdende kerk, die ik voorsta mag iedereen zich vrij voelen om de eigen identiteit te bewaren. Van daaruit kun je met elkaar in gesprek gaan, zonder elkaar af te vallen. Dat geloofsgesprek willen we als Nationale Synode stimuleren. Je ontdekt dat je veel meer gemeenschappelijk hebt dan je dacht. Bovendien leer je via geloofsgesprekken elkaar te vertrouwen. En dat is wezenlijk.”

"We leven te veel in een bubbel. Al die verschillende christenen ontmoeten elkaar nauwelijks."

De Fijter ziet dit gesprek gebeuren als christenen bijvoorbeeld in het buitenland een Nederlandstalige kerkdienst bezoeken. “Dan is de ontmoeting opeens wél mogelijk. En weet je wanneer het nog meer mogelijk is? Als je zo grijs bent geworden als ik,” vertelt hij met een glimlach. “Ik werk in een verpleeghuis in Kampen. De gespreksgroep waar ik leiding aan mag geven is zo breed als het maar zijn kan. Van Gereformeerde Gemeenten tot baptistengemeenten. Met hen lees ik stukje voor stukje de evangeliën. Ja, als je oud geworden bent word je als christen teruggebracht tot die eerste vraag uit de Heidelbergse Catechismus: wat is je enige troost in leven en sterven? Jezus Christus. Daar gaat het om!”

Maar wat voegt de Nationale Synode daaraan toe? Mensen komen elkaar toch tegen?
“Dat denk ik niet,” antwoordt De Fijter. “Dat gaat niet vanzelf. Over het algemeen ontmoeten we christenen uit onze eigen groep. We leven te veel in een bubbel. Al die verschillende christenen ontmoeten elkaar nauwelijks. Ik kan rijen mensen opnoemen die nog nooit geestelijke gesprekken hebben gevoerd met iemand uit een andere kerkcultuur of met christenen die een andere huidskleur hebben. Terwijl er meer dan een miljoen migrantenchristenen in ons land leven. Wij hebben hen nodig en zij ons.”

"Denk aan een goed huwelijk. Als daar iets niet bevalt, bespreek dat dan binnenskamers. Voor de kerken geldt hetzelfde."

Wat zegt u tegen mensen die wijzen naar de vele verschillende kerken in ons kleine landje en vinden dat de Nationale Synode nog te weinig resultaat heeft opgeleverd?
“Laat één ding duidelijk zijn: wij zijn niet in de eerste plaats bezig met organisatorische eenheid. Het gaat om een geestelijk gebeuren waardoor je op een andere manier naar medechristenen uit andere kerken kijkt. Daarom concentreren we ons op het wederzijds wekken van vertrouwen. De apostel Paulus zegt in Romeinen 12 vers 10, ‘Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf’. Het gaat daarbij om de eenheid in Christus. Daar heeft de Heere Jezus Zelf om gebeden in het Hogepriesterlijke gebed (Johannes 17).

Ik ben het dus niet eens met mensen die zeggen dat de Nationale Synode de afgelopen tien jaar weinig zou hebben opgeleverd. Regelmatig hoor ik dat de synode bijvoorbeeld heeft bijgedragen aan toenemend vertrouwen.” De Fijter verwijst naar het zogenoemde vijfkerkenoverleg tussen de CGK, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV), de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN). “Deelnemers hebben zelf gezegd dat het vertrouwen wat gegroeid is vanuit de Nationale Synode hen dichter bij elkaar heeft gebracht. En zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen van toenemend vertrouwen in elkaar. Dat is het werk van de Heilige Geest.”

Dat klinkt heel mooi, maar dat neemt niet weg dat onlangs bij de NOS te lezen was over verdeeldheid binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Eén van de kerken die de verklaring van de Nationale Synode ondersteunt. Doet dit niet afbreuk aan de geloofwaardigheid van jullie initiatief?
“Dat zou in ieder geval niet de bedoeling moeten zijn. Als Nationale Synode maken we ook duidelijk dat christenen over elkaar geen lelijke dingen zouden moeten zeggen in het publieke domein. Dat is in het verleden al te veel gebeurd. We behoren als christenheid in Nederland tot een minderheid. Ik vind het niet gepast om bijvoorbeeld in de media elkaar de maat te meten. Denk aan een goed huwelijk. Als daar iets niet bevalt, bespreek dat dan binnenskamers. Voor de kerken geldt hetzelfde. Nee, de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn hartelijk betrokken in de zoektocht naar eenheid."

"Nee, ik zie niet dat de verdeeldheid dan wordt vergroot. Het heeft iets van een ruilverkaveling. Ik ben blij dat in ons geseculariseerde land mensen niet helemaal afhaken."

Mozaïek0318 is in christelijk Nederland in de afgelopen jaren het gesprek van de dag geweest. De snelgroeiende evangelische kerk in Veenendaal trekt veel nieuwkomers uit traditionele kerken. Sommigen vinden dat op deze manier de verdeeldheid onder christenen wordt vergroot. Hoe kijkt u hiernaar?
“Ik zou zeggen: geef het over aan de Heere God. We zijn in een nieuwe tijd aanbeland. Een tijd waarin de nadruk ligt op gevoel en beleving. Daar mogen we niet van wegkijken. In mijn eigen traditie zit overigens gevoel en beleving genoeg. Als mensen dan een andere christelijke traditie meer bij hen vinden passen, wordt niet te zeer teleurgesteld wanneer ze daarvoor kiezen.

Nee, ik zie niet dat de verdeeldheid dan wordt vergroot. Het heeft iets van een ruilverkaveling. Ik ben blij dat in ons geseculariseerde land mensen niet helemaal afhaken. Als dat wél gebeurt dan moeten we dáárom treuren. Laten we niet uit het oog verliezen waar het uiteindelijk écht om draait. Ik ben inmiddels een oudere man. Op een gegeven moment val ik om en ben ik er niet meer. Dan denk ik aan de komende generaties. Aan mijn kleinkinderen en hun kinderen. Ik bid dat zij zullen weten wie de Heere Jezus is en zullen leven met perspectief op Zijn wederkomst.

Ik zie dat het jongeren niet zoveel uitmaakt welk instituut er boven of onder een christelijke gemeente zit. Ze willen aangesproken worden door woorden van God.
Laten we dus blij zijn als onze zoon of dochter Gods Woord bij een gemeente vindt en niet het christelijk geloof vaarwel zegt.”

Wat is er op 29 mei 2019 concreet gebeurd?
“Vertegenwoordigers uit bijna veertig kerken hebben met elkaar een verklaring opgesteld. Een ‘Verklaring van verbondenheid’. Delegaties van die kerken gaan die ondertekenen. Dat gaat om de gevestigde kerken in ons land maar ook een groot aantal internationale-/migrantenkerken Tijdens dat historische gebeuren zingt zangeres Noortje van Middelkoop de geloofsbelijdenis van Nicea. In die belijdenis ligt voor ons het ijkpunt van ons bezig-zijn.

"Ik kan rijen mensen opnoemen die nog nooit gesprekken hebben gevoerd met iemand uit een andere kerkcultuur. Als Nationale Synode willen we daar verandering in brengen."

De kunstenaar Roel Herfst heeft twee prachtige schilderijen gemaakt. Daar is de hele verklaring van verbondenheid in verwerkt met daarbij de lijst van kerken en geloofsgemeenschappen die ondertekenen. Deze kunstwerken krijgen een permanente plaats in de Grote Kerk van Dordrecht. We zijn blij dat vicepremier Carola Schouten het schilderij wil onthullen. Jawel, dat bij de opening van de herdenking op 10 november vorige jaar Koning Willem Alexander aanwezig was en nu de vicepremier geeft aan het geheel een bijzonder cachet. Ook doet het ons goed dat er een grote delegatie uit Amerika komt. ‘Dort College’ de universiteit van IOWA is vernoemd naar de Nationale Synode 1618-1619. Het is mooi dat de Amerikaanse ambassadeur daarbij aansluit.”

U droomt van één protestantse kerk, inclusief bevindelijk-gereformeerden en evangelischen. Als ik kijk naar de kerk in de tijd van Handelingen, is het dan een beter idee om het instituut kerk helemaal overboord te gooien? Met elkaar eten en bidden en that’s it?
“Ik ben niet zo overboord-gooierig. Ik ben blij met al die oude en nieuwe vormen waarin mensen in onze tijd proberen het Evangelie door te geven. Als stuurgroep Nationale Synode pleiten wij ervoor om schouder aan schouder te staan. Deze nieuwe tijd dringt ons daartoe. Waar we onze identiteit zoeken en vinden in Christus, zien we dat we behoren tot Zijn lichaam. Dat lichaam van Christus is één en divers.”

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Eenheid
- GerGem-predikant worstelt met verdeeldheid: "Soms denk ik wel eens: waar zijn we mee bezig?"
- Waarom een GerGem-predikant mij een vreugdesprongetje liet maken
- Ds. Egas treurt over opgetrokken kerkmuren in reformatorische gezindte: "De kerk verliest als zout der aarde haar kracht"
- Ds. Hoogerland wil dat GerGem haar aandeel in kerkelijke verdeeldheid belijdt als zonde
- Uit een evangelische gemeente gezet
Meer over Eenheid »

Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Synode

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Wijze woorden van ds. De Fijter, helemaal mee eens. Ik kan me op de bibelbelt situaties herinneren waar men op zondagochtend, elkander op straat tegenkwam en een ieder naar zijn/haar kerk ging, zonder de ander die naar de naast gelegen kerk ging, te begroeten. Als je als christen de basale normen bent kwijtgeraakt, wordt het tijd om uit de bubbel te komen.