Eenheid


Preekverslag

Prof. dr. Arnold Huijgen: “Ontmasker karikaturen over de Rooms-Katholieke Kerk”

“Een oecumenisch initiatief, een platform en een studiedag. Dat hebben we toch vaker gezien”, maakt Huijgen duidelijk in het begin van zijn lezing, verwijzend naar de oprichting van Platform Rome-Reformatie. “Aandacht voor oecumene in het westen lijk

Opinie

Kunnen katholieken en protestanten werkelijk samengaan?

Laten we om te beginnen eens het volgende onderscheid maken: (a) Er is (wat ik noem) fundamentele dwaalleer; om die te onderscheiden heb ik deze vuistregel: als iemand zulke dwaalleer aanhangt, kun je je oprecht afvragen of zo iemand wel behouden kan

Interview

Dr. Hoek en dr. Van Kooten: “Kerkelijke eenheid PKN en HHK is ver weg”

Hoek vertelt wat er aan de fusie en het ontstaan van de HHK voorafging. “Drie Nederlandse kerkgenootschappen (de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden) waren

Boekfragment

Reformatorische en evangelische christenen hebben elkaar nodig

Christus is als het witte licht. Volmaakt. Hij omvat alle kleuren. Zijn kinderen mogen allemaal een verschillende tint, een uniek facetje van Zijn licht weerkaatsen op dezeaarde. Samen vormen al die verschillende tinten dat ene witte licht en zijn we

Nieuws

Streep door kanselruil HHK-PKN Apeldoorn: ‘Kerkordelijk verkeerd ingeschat’

De Apeldoornse kerkenraden en predikanten van de Victorkerk (HHK) en Eben-Haëzerkerk (PKN) schreven vorig jaar in een verklaring: 'In 2021 heeft een afvaardiging van beide kerkenraden met elkaar gesproken over mogelijkheden om schouder aan schouder o

God

GerGem-predikant worstelt met verdeeldheid: "Soms denk ik wel eens: waar zijn we mee bezig?"

Een steen in de kerkelijke vijver van de Gereformeerde Gemeenten. Dat is wat een nieuw boek van ds. G. Hoogerland in 2020 losmaakte. De GerGem-predikant riep zijn kerkverband op om kerkelijke verdeeldheid te belijden als zonde en eindelijk eens écht

Preekverslag

Volgens prof. dr. Marcel Sarot kunnen protestanten en katholieken niet zonder elkaar

Sarot verwijst naar het jaar 1961. Toen kwamen achttien theologen uit de hervormde en gereformeerde kerken samen om eenheid te zoeken. “Een jaar later organiseerden ze een  congres met de titel ‘Van kerken tot kerk’. Uiteindelijk heeft het in 2004 ge

Interview

Kerkorde blokkeert kanselruil HHK-PKN: hoe nu verder? 3 HHK-predikanten reageren

Begrijpt u het besluit van de HHK-kerkenraad te Apeldoorn? Hoe belangrijk is het volgens u dat de kerkorde wordt gerespecteerd?“Kerkordelijk gezien begrijp ik het”, antwoordt ds. A. I. Kazen, predikant van de hersteld hervormde gemeente in Hoevelaken

God

Waarom een GerGem-predikant mij een vreugdesprongetje liet maken

Soms zijn er van die dagen dat ik een vreugdesprongetje wil maken naar aanleiding van uitspraken van een Gereformeerde Gemeente-predikant. Vorige week was er zo’n dag. Wie die vreugdesprong mogelijk maakte? Zijn naam is: ds. G. Hoogerland. De doop, h

God

Ds. Egas treurt over opgetrokken kerkmuren in reformatorische gezindte: "De kerk verliest als zout der aarde haar kracht"

“Als je niet meer met elkaar spreekt en tegenover elkaar staat, ontstaat er een superioriteitsgevoel: ‘Wij zijn hét en wij alleen’”, aldus ds. A. A. Egas. De christelijke gereformeerde predikant sprak in 2019 op een thema-avond over ‘Kerkmuren, zegen

Interview

HHK-broeders: "Christenen uit PKN en HHK hebben elkaar nodig"

“Wij hebben medechristenen uit de PKN nodig om niet in dogmatische finesses te verzanden.” SGP-senator Diederik van Dijk en ds. P. den Ouden zoeken bewust broeders uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op. Dat is de kerk die zij in 2004 niet ko

Interview

Unieke verklaring ruim 500 jaar na pijnlijke kerkscheuring: “Gescheiden optrekken is ongepast”

In de verklaring spreken jullie het verlangen uit naar het herstel van de ene katholieke en apostolische kerk. Waar komt jullie verlangen naar zichtbare eenheid tussen de kerk van Rome en de kerken van de Reformatie vandaan?“Zoals het lastig is om an

Column

500 jaar na kerkscheuring: drijft God katholieken en protestanten naar elkaar?

Recent publiceerde een platform van bijna een dubbel dozijn spraakmakende theologen een verklaring waarin zij pleiten voor herstel van de breuk tussen Rome en Reformatie. Na vijfhonderd jaar gescheiden optrekken en een wereld waarin de orkaan Secular

Nieuws

Ds. Hoogerland wil dat GerGem haar aandeel in kerkelijke verdeeldheid belijdt als zonde

"We kunnen de kerkbreuk van 1953 niet afdoen als schuld van ons voorgeslacht, die ons niet raakt. Dat deed Daniël ook niet. Hij beleed de zonden van zijn voorouders als zijn zonden", zegt ds. G. Hoogerland in het Reformatorisch Dagblad. De predikant,

Dagelijks leven

Uit een evangelische gemeente gezet

Het begon allemaal nog vrij onschuldig. Er waren zorgen en vragen over wat dingen die in de gemeente plaatsvonden. Er was een hoop gebeurd in het leiderschap van deze kerk. Deze zorgen leefden breed in de gemeente, dus leek het goed om dit ter sprake

Nieuws

Katholieken en protestanten slaan ruim 500 jaar na kerkbreuk handen ineen

'Met onze verscheurde kerk leven we in het Westen en in Nederland in een post-christelijke tijd', stellen de initiatiefnemers in de verklaring. 'De kerk is gemarginaliseerd en haar imago brokkelt af. Verworvenheden van gisteren worden de kerk uit han

God

Ds. Gerrit de Fijter strijdt tegen kerkelijke verdeeldheid: "Christenen leven te veel in een bubbel"

“Ik kan rijen mensen opnoemen die nog nooit gesprekken hebben gevoerd met iemand uit een andere kerkcultuur. Als Nationale Synode willen we daar verandering in brengen. Christenen zijn leden van één en hetzelfde lichaam,” merkt ds. Gerrit de Fijter o

God

Een alarmerende boodschap van prof. dr. Van Vlastuin: "Kerkelijke verdeeldheid doet pijn"

"Wat mij betreft zijn dominees uit de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) welkom op onze kansels. We kunnen veel van hen leren." Prof. dr. Wim van Vlastuin laat tegenover CIP.nl weten voorstander te zijn van kanselruil. Aanleiding voor het interview is

God

Dr. Bert Loonstra strijdt tegen verdeeldheid in christelijk Nederland: "Eigen opvattingen worden gelijkgesteld aan de Bijbel"

“In onze kerk wordt het gezag van de Bijbel gelijkgesteld aan standpunten van broeders en zusters. Zo worden hun eigen opvattingen verabsoluteerd. Ik heb daar problemen mee.” Dr. Bert Loonstra ziet dat verschil van mening in christelijk Nederland vaa

God

Theoloog voelt zich niet één met andere christenen: "Jezus zal het vast begrijpen"

'Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk.' "Ik doe daar vroom aan mee, maar in de praktijk merk ik bij mezelf dat ik er geen snars van meen. En jullie volgens mij ook niet", schrijft theoloog Alain Verheij op de progressief-christelijke webl

God

Hoe dragen reformatorischen en evangelischen bij aan de ideale kerk?

Hoe dragen de reformatorische gezindte en de evangelische beweging bij aan de ideale kerk? Deze vraag staat centraal in de laatste aflevering van deze videoserie met Menno Hanse over de 'evangelische golf' die ons land overspoelt. "Christenen die hun

Nieuws

PKN staat open voor fusie met NGK en GKv

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) fuseerde in het begin van deze eeuw al tot het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. Als het aan scriba René de Reuver ligt, blijft het daar echter niet bij. Hij zet de deur voor de Gereformeerde

God

Verlang je naar christelijke eenheid? De sleutel ben jijzelf!

We kunnen ons er gemakkelijk bij neerleggen dat eenheid 'toch niet gaat lukken'. Dit filmpje van Martijn van der Veer is een wake-up call. "Net zoals er één lichaam, één Geest, één geloof en één doop is, moeten wij ook één zijn!" Hij schrijft op zijn

God

Eenheid onder christenen: Drie uitspraken van Herman Selderhuis

Zeven vertegenwoordigers van protestantse stromingen spraken elkaar onlangs voor een ‘Maaltijd van eenheid’. Op het menu stonden onder andere drie stellingen over de kerkelijke verscheidenheid en de gezamenlijke roeping in een geseculariseerd Nederla

God

Eenheid onder christenen: Drie uitspraken van Ruben Flach

Zeven vertegenwoordigers van protestantse stromingen spraken elkaar onlangs voor een ‘Maaltijd van eenheid’. Op het menu stonden onder andere drie stellingen over de kerkelijke verscheidenheid en de gezamenlijke roeping in een geseculariseerd Nederla

God

Video: Wat is ervoor nodig om als christenen een eenheid te vormen?

De Heere Jezus heeft ons de opdracht gegeven om de eenheid met elkaar te bewaren en als één lichaam te functioneren. In de praktijk blijkt dit echter nogal eens weerbarstig te zijn. Wat te denken van al die verschillende kerkverbanden en christenen d

God

Eenheid onder christenen: Drie uitspraken van ds. Gerrit de Fijter

Zeven vertegenwoordigers van protestantse stromingen spraken elkaar onlangs voor een ‘Maaltijd van eenheid’. Op het menu stonden onder andere drie stellingen over de kerkelijke verscheidenheid en de gezamenlijke roeping in een geseculariseerd Nederla