Felle discussie over 'ketterij' Frontrunners: ‘Triest dat christenen genezingen negeren’

Nieuws2 juni 2023 Redactie
Mark de Jager, Tom de Wal, Daniël van Deutekom

‘Kan je op Facebook ook advertenties rapporteren vanwege ketterij?’, vroeg theoloog Mark de Jager zich af. De predikant, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is van mening dat Frontrunners Ministries geweerd moet worden van christelijke evenementen vanwege haar omstreden theologie omtrent gebedsgenezing. De in charismatisch-evangelische kringen bekende evangelist Daniël van Deutekom is not amused en neemt afstand van ‘de enge censuur-christen’ De Jager.

Eerder deze week stoorde De Jager (rechts op de foto) zich enorm aan het gesponsorde Facebookbericht van Frontrunners met de tekst ‘God geneest altijd’. De predikant uit Drenthe vroeg zich vervolgens via Twitter af of het mogelijk is ‘om advertenties vanwege ketterij te rapporteren’.

De Jager zet Frontrunners op één lijn met de Mormonen en Jehovah’s Getuigen, die in protestantse kring over het algemeen als sektes worden beschouwd. De PKN-predikant vindt de theologie van Frontrunners een vorm van afgoderij omdat voorman Tom de Wal verkondigt dat christenen genezing en rijkdom kunnen claimen. De Jager vindt het dan ook kwalijk dat het boek ‘God geneest altijd’ van De Wal tijdens de Pinksterconferentie Opwekking gratis werd verspreid. De theoloog roept christelijke evenementen op om Frontrunners en soortgelijke bewegingen actief te weren.

De PKN-predikant vindt de theologie van Frontrunners een vorm van afgoderij omdat voorman Tom de Wal verkondigt dat christenen genezing en rijkdom kunnen claimen.

Volgens PKN-predikant Bram Dijkstra gaat De Jager ‘er volkomen terecht met gestrekt been in’. ‘Ik geloof in bidden voor genezing, maar het is altijd een wonder, geen bezit.’ Stefan Paas, voormalig Theoloog des Vaderlands, bevestigt dat er wat hem betreft sprake is van ketterij. ‘Elke ketter heeft z'n letter. Als De Wal dit echt meent in de zin van God geeft altijd lichamelijke of psychische genezing, dan is het inderdaad ketterij. En pastoraal schadelijk’, stelt Paas. Theoloog Ronald Westerbeek is het met De Jager eens ‘dat de theologie van neopentecostale bewegingen als Frontrunners uitermate schadelijk is.’ Tegelijkertijd roept Westerbeek op om ‘niet elke bediening van genezing over één kam te scheren’.

Reactie Daniël van Deutekom
‘De twaalf discipelen (uit het Bijbelboek Handelingen, red.), die genezing claimen, moeten geweerd worden van christelijke evenementen. Die baden ook niet honderd procent succesvol’, reageert evangelist Daniël van Deutekom via zijn Facebookpagina. Van Deutekom put uit dezelfde theologische bron als Frontrunners en hij neemt het dan ook op voor zijn charismatisch-evangelische broeders en zusters. ‘Dit soort enge censuur-christenen maken de onwetenschappelijke en onbijbelse claim dat bijzondere genezingen na gebed niet voorkomen. Als we iets weren laat 't dan dit soort ideeën zijn.’ Van Deutekom is bezorgd over ‘oproepen van invloedrijke christenen die Frontrunners en andere bedieningen willen verbieden.’

Daniël van Deutekom

‘En mensen genezen!’, maakt de evangelist duidelijk. ‘Het Lichaam begint in Gods kracht te wandelen. Van ongelovigen als Tim Hofman mag je verwachten dat ze voorbij gaan aan Gods kracht en bijzondere genezingen negeren (Hij heeft het ook graag gemunt op krachtbedieningen). Maar dat christenen hierin meegaan is diep triest. Eén van de grootste dwalingen aller tijden schuilt hierachter: de streeptheologie. Dat is het idee dat God een streep trok na de tijd van de apostelen en sindsdien geen wonderen meer doet. Dit soort "traditie maakt Gods Woord krachteloos", zoals Jezus al zei in Markus 7:13.

‘Elke ketter heeft z'n letter. Als De Wal dit echt meent in de zin van God geeft altijd lichamelijke of psychische genezing, dan is het inderdaad ketterij.'

Je mag een hoop vinden van Frontrunners Ministries, maar laten we niet vergeten dat ze het evangelie prediken, dat velen tot geloof komen, dat mensen gedoopt worden, dat zieken genezen, dat doven weer gaan horen, dat demonen uitgedreven worden en dat levens getransformeerd worden. Maar wij mogen nu de "krachten (dunamis, wonderen) van de komende eeuw" proeven, zoals Hebreeën 6:5 stelt. En als we - zoals zij zeggen - in die komende eeuw voorbij de streep leven, dan zijn die krachten al helemaal ons erfdeel! Dus wees niet stil als je critici wonderen ziet ontkennen. Kritiek is prima, zolang het gegrond is in het Woord en niet in emotie. Maar het ontkennen van wonderen, dát dienen we te weren uit onze christelijke evenementen.’

Voorgeschiedenis
Vorig jaar werd in dit Cvandaag-artikel onder woorden gebracht hoe Frontrunners Ministries uiting geeft aan de eigen missie, met een grote nadruk op het geven van tienden. Zo stelde De Wal: ‘Als je in tienden in Gods Koninkrijk zaait, zul je daar ook in oogsten. Ik heb een keer iemand mijn horloge gegeven, waardoor ik nu nog steeds horloges ontvang.’ De Wal zei ook: ‘Het Evangelie is niet ‘je zonden worden vergeven’, maar het Evangelie ligt in de belofte ‘in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden.’ Lees hier het artikel ‘Hoe een snelgroeiende stichting het welvaartsevangelie promoot met een gelikte marketingcampagne’ van journalist Hendrina de Graaf.

De zekerheid waarmee De Wal propageert dat God je zal zegenen of genezen, afhankelijk van je geloof, noemde theoloog Miranda Klaver pastoraal ‘heel kwalijk’. ‘Ten diepste wordt met deze leer een onmachtige God voorgesteld. Een God Wiens handen gebonden zijn. Hij wil alles geven maar is volledig afhankelijk van het activeren van het geloof van Zijn gelovigen. Het toont ook een onbarmhartig en genadeloos godsbeeld. Want genade wijst op het heilzaam handelen van God dat een geschenk karakter heeft. Dat is compleet anders dan wat de ‘wet van geloof’ leert. Daar wordt het goede dat God geeft als een beloning gezien voor het activeren van je geloof, iets waar je recht op hebt.’

'Dit soort enge censuur-christenen maken de onwetenschappelijke en onbijbelse claim dat bijzondere genezingen na gebed niet voorkomen.'

Ook prof. dr. Willem Ouweneel was vorig jaar uitermate kritisch over de theologie van Frontrunners. ‘Het ‘welvaartsevangelie’, zoals dat onder andere door Tom de Wal verdedigd wordt, is een van de gevaarlijkste misleidingen die ooit uit het extreem-charismatische denken zijn voortgekomen. De aanhangers ervan geloven dat God materiële welvaart belooft aan allen die zich daarnaar in geloof, reinheid en vrijgevigheid uitstrekken. Als je zelf vrijgevig bent, zul je honderdvoudig terugontvangen, is de redenering.’ In dit artikel deelde Ouweneel uitgebreid zijn ernstige bezwaren tegen de leer van Frontrunners.

Waarom Tom de Wal niet reageert
Frontrunners-voorman Tom de Wal legde vorig jaar uit waarom hij tegenover christelijke media niet ingaat op bovenstaande kritiek: ‘We werken principieel niet samen met sommige nieuwsmedia. Wat we nu bij ons zien gebeuren, hebben we eerder bij andere bedieningen vaker zien gebeuren. Het gevolg is dat er allerlei roddel, laster en kritiek ontstaat. En ik geloof gewoon niet dat dit bij Gods koninkrijk hoort. Websites die hier ruimte aan geven en er zelfs op sturen willen vaak bewust discussies aanwakkeren. Negatief nieuws trekt meer mensen, waardoor er meer geld wordt verdiend. Daarom werken we er principieel niet aan mee.’

Praatmee

Beluister onze podcast

#333 Jeffrey & Peter van der Weerd over ontrouwe kerkgangers, koning voetbal en de wetenschap
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Trump
Nieuws

Donald Trump overleeft moordaanslag en eert God; omgekomen burger was toegewijd christen

Donald Trump heeft een moordaanslag overleefd. Tijdens een campagnebijeenkomst werd hij meermaals beschoten, maar de voormalig president van de Verenigde Staten werd slechts aan zijn oor geraakt. Trump, die grote kans maakt om in november weer presid

Maleisië
Nieuws

Maleisië: illegaal en immoreel plan om minderjarig tot islam te bekeren

Het begon met een video op TikTok waar een islamitische prediker in Maleisië, Firdaus Wong, een man adviseerde over tieners die zich tot de islam willen bekeren. “Minderjarigen kunnen zich eerst informeel tot de islam bekeren en zich later registrere

Ds. M. Messemaker
Video

Ds. Messemaker vraagt toehoorders of ze uitzien naar het avondmaal

"Ik voor u (jou), omdat je anders de eeuwige dood had moeten sterven.’ Dat is misschien wel in een klein zinnetje samengevat wat het heel het avondmaal wil zijn. Maar mag ik u iets vragen: kijkt u er nu naar uit om daar weer te zijn?", aldus ds. M. M

Sarah
Video

Nadat Sarah Jezus aannam, verbrak haar man hun huwelijk en zag ze haar kinderen 10 jaar niet

“Wat ben jij dapper, mam!” Sarahs hart is vol vreugde als ze haar jongens eindelijk terugziet. De laatste keer dat ze hen zag, lag ze in het ziekenhuis, met 17 hechtingen in haar hoofd. Maar nu, na tien lange jaren, mag ze hen eindelijk weer in haar

Zie ik kom spoedig
Video

Het duizendjarig vrederijk: Jezus regeert vanuit Jeruzalem

Na de wederkomst wordt de duivel voor een periode van duizend jaar gebonden. Jezus regeert vanuit Jeruzalem en er breekt een tijd aan van herstel van de schepping en wereldwijde vrede. Maak in onderstaande video tijd voor aflevering 35 van een 40-del

Ds. Willem Glashouwer
Video

Waar bevinden we ons op de Bijbelse tijdlijn van de geschiedenis?

Het lijden van het Joodse volk komt steeds weer terug. Steeds in andere vormen, als een oneindige cirkel. Komt er ooit een einde aan? Het lijden van 7 oktober, maar ook het lijden van het volk in de afgelopen duizenden jaren. Waar bevinden we ons op

Marijke Rots
Video

Terugkijken: Marijke Rots beantwoordt Refoweb-vragen

In onderstaande aflevering van 'Pastorie online', een programma van Refoweb.nl op de Reformatorische Omroep, is Marijke Rots te gast om te spreken over het thema 'moeder zijn'. Panellid Marijke Rots leverde onlangs haar 1500ste antwoord af in de vrag

Eline
Video

Eline werd neergeschoten bij de tramaanslag in Utrecht

Op 18 maart 2019 stapt Eline (25) de tram in waar Gökmen T. ook instapt. Na enkele minuten opent hij het vuur op passagiers en probeert Eline te vluchten door de deuren, maar valt op straat. Terwijl ze weg probeert te kruipen, wordt Eline in haar rug

Meerartikelen

Psalmen Challenge
Podcast

Psalmen Challenge: in deze podcast bespreken christenen Psalm 45

Symfonie van het hart is de psalmenchallenge die jou voorziet van alles wat je nodig hebt om het hele psalmenboek uit de Bijbel door te gaan. Teun van der Leer, Remko Ongersma en Peter Kruijt, de initiatiefnemers van de Psalmen Challenge, bespreken s

Wim Dekker en Niels den Hertog
Nieuws

CHE en TUA gaan samenwerken rond maatschappelijke vraagstukken

Hoe kan reflectie vanuit de christelijke traditie helpen bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven? Om deze vraag te beantwoorden brengen de Theologische Universiteit Apeldoorn

Jan Peter Balkenende
Video

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power

Morgen is voormalig premier Jan Peter Balkenende te zien in Hour of Power. In een persoonlijk gesprek met presentator Jan van Bosch vertelt Balkenende dat hij terugkijkt op een mooie tijd als minister-president. Ook spreekt hij de hoop uit voor jonge

Maria Korpershoek
Boekfragment

Mijn droom: een GerGem-dominee bidt samen met evangelische voorganger

Wat lijkt het me geweldig als de dominee van de Gereformeerde Gemeenten samen op de knieën zou gaan met de voorganger van de baptistengemeente en de dominee van de PKN met een oudste van de evangelische gemeente. Als ze samen zouden bidden voor de we

Jacques Brunt
Preekverslag

Jacques Brunt houdt christenen spiegel voor: “Voegen wij de daad bij het woord?”

“Herodes hoorde Johannes de Doper graag spreken. Maar hij durfde niet de daad bij het woord te voegen. Hoe zit dat bij ons?” Jacques Brunt zei dit tijdens zijn prekenserie over het Bijbelboek Jakobus. In het tweede deel zoomde de Bijbelleraar in op h

Arthur Alderliesten, directeur
Opinie

Journalisten populair magazine liepen dag mee in abortuskliniek: 7 observaties

Het gebeurt de laatste jaren vaker: journalisten lopen een dag mee in een abortuskliniek en maken er een reportage. Nu vond Linda het tijd om het werk van een abortuskliniek voor het voetlicht te halen. Op 9 juli verscheen het artikel onder de kop 'L

rouwen
Nieuws

Wetsvoorstel rouwverlof SGP, CDA en CU naar Raad van State

Werknemers met minderjarige kinderen die hun levenspartner of een minderjarig kind verliezen, moeten recht krijgen op betaald rouwverlof van minimaal vijf werkdagen. Dat vinden SGP, CDA en ChristenUnie. Hun initiatiefwet hierover is vandaag naar de R

Gtische kathedraal Rouen
Nieuws

Brand in torenspits bekende gotische kathedraal Rouen inmiddels geblust

De torenspits van de beroemde gotische kathedraal in de Franse stad Rouen heeft gisteren vlam gevat. Dat melden diverse media. Op beelden die op X circuleren is te zien hoe grote rookpluimen uit de historische spits kwamen. De brand brak aan het eind

Krijn de Jong
Column

Pakistaanse christenen slaan op de vlucht en ik ga op vakantie

Eigenlijk had ik een gezellige column voor ogen. Over de zomer, over het tuintje waar we weer volop van genieten en natuurlijk over hét onderwerp van deze weken: vakantie. Maar het lukt me niet. Onze vrienden uit Pakistan willen niet uit mijn gedacht

Ds. G. van Zanden
Video

Ds. Van Zanden waarschuwt: "Als je oog je ergert, trek het er maar uit"

"Bewaar je oog, want dat zal je voor zoveel ellende bewaren", die boodschap deelde ds. G. van Zanden onlangs in een preek. De hervormde predikant uit Katwijk aan Zee waarschuwde zijn toehoorders om niet toe te geven aan de begeerten van het oog. Koni

euthanasie
Nieuws

Zus van Refoweb-vragensteller wil euthanasie: 'Wat zegt de Bijbel hierover?'

'Mijn zusje heeft na tien keer een herseninfarct te hebben gehad, en nu de hele dag in bed ligt en zelf weinig meer kan, besloten om euthanasie  te willen en dus een einde aan haar leven te maken. Ik heb hier heel veel moeite mee want volgens mij mag

dr. Gert van den Brink
Video

Filosoferen: een gevaar voor het christendom?

Filosoferen is je verstand inschakelen. Maar is dat niet een gevaar voor het christendom? “Redeneren is de rede eren!”, hoor je soms. In deze zevende aflevering uit deze 15-delige serie van Geloofstoerusting gaat dr. Gert van den Brink in op het rati