cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. C. Harinck
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 januari 2023 door Jeffrey Schipper

Misleidende prediking? GerGem-predikant geeft ds. Van den Brink deels gelijk en hoopt op bezinning

'Het aanbod van genade is een onderwerp dat de gereformeerde gezindte al heel lang verdeeld houdt', merkt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl op, verwijzend naar de veelbesproken lezing van dr. G. A. van den Brink, waarin hij predikanten uit de rechterflank van de reformatorische gezindte beschuldigde van "misleidende prediking". De Refoweb-vragensteller vraagt aan ds. C. Harinck hoe de leeruitspraken van 1931 van de synode van de Gereformeerde Gemeenten zich verhouden tot de Dordtse Leerregels, waar Van den Brink zich op beroept.

Harinck citeert op Refoweb zijn vriend en broeder wijlen ds. H. Paul: 'In de Westminster Confessie (artikel 7) vinden we de volgende uitspraak: Omdat de mens door zijn val zich ongeschikt maakte te leven door het werkverbond, heeft het God behaagd een tweede verbond, gewoonlijk genoemd het genadeverbond, op te richten. Waardoor Hij vrij zondaren de zaligheid door Jezus aanbiedt, vereisend geloof in Hem opdat zij gered zouden worden. En belovend te geven aan allen die verordineerd zijn tot de zaligheid Zijn Heilige Geest om hen gewillig en bekwaam te maken om te geloven.' Volgens ds. Paul was het beter geweest als de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten in 1931 de formulering van deze Confessie had overgenomen.

Het is de GerGem-predikant niet ontgaan dat er binnen de reformatorische gezindte volop wordt gediscussieerd over 'de prediking en met name de aanbieding van Gods genade, die door de prediking van het Evangelie tot alle hoorders komt. Wie de wereld van de gereformeerde gezindte kent weet dat daar inderdaad veel vragen over leven. En juist op dat punt is er nu kritiek op de zes artikelen van 1931. De verwoording over de prediking en de verantwoordelijkheid van de mens in deze artikelen, zo moet ik eerlijk zeggen, is niet zo duidelijk en Bijbels. Ds. Van den Brink wijst daar niet geheel ten onrechte op. Wat hij er echter als conclusie uit trekt, vind ik te vergaand. Daarover wil ik nu proberen wat te zeggen, dat hopelijk Gods waarheid en het welzijn van Zijn kerk mag dienen.'

In onderstaande video licht dr. Van den Brink zijn beweringen over "een misleidende boodschap" binnen de reformatorische gezindte toe:

"Je mag niet de indruk krijgen dat God je een prachtig evangelie voorhoudt, maar dat Zijn intentie is dat je verloren gaat", stelde Van den Brink onder meer tijdens zijn lezing 'Het evangelie zonder kleine lettertjes'. Harinck: 'Indien dit waar is, wordt het Evangelie wel ontdaan van zijn reddende kracht. Het schijnt inderdaad alsof artikel 6 (onderdeel van de leeruitspraken van de GerGem-synode in 1931, red.) achter het Evangelie niet de ontfermende God wil zien, maar slechts de eisende God. Het Evangelie schijnt niet reddend, maar schuld-vermeerderend te zijn. Dan is het Evangelie echter geen Evangelie meer. Voorwaar geen kleine beschuldiging!'

'Ik wil uitspreken dat de nadruk in de zes artikelen op de verzwaring van je schuld door je kennis van het Evangelie wel Bijbels is', vervolgt Harinck. 'Denk maar aan wat Jezus zegt over Kapernaüm en Bethsaida, maar dat dit toch niet het wezenlijke doel van de prediking van het Evangelie is. Artikel 6 wijst echter maar op één doel, de vermeerdering van onze schuld. Deze verkeerde opvatting over het doel van de prediking van het Evangelie heeft er, volgens Van den Brink, toe geleid dat de prediking in de GerGem en in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) verworden is tot een gevaarlijke dwaling.'

Ds. C. Harinck (Foto credits: Daniel Online)

'Het is een ontzettende beschuldiging', geeft Harinck toe. 'Indien dit waar is kleeft het bloed van zielen aan onze handen. Wat kan ik hier op zeggen? Ik vrees dat het gedeeltelijk waar is, maar ook dat het te scherp en algemeen gesteld is. Er is niet één dominee die preekt om alleen de verdoemenis van zijn hoorders te verzwaren. Al is het Evangelie soms ook een reuk des doods ten dode. Maar de prediker ziet wel uit naar oprechte bekering en waar geloof. Dat hij met alles wat zich bekering en geloof noemt niet altijd blij is, kan ik ook begrijpen. Zij spreken niet zonder reden daarom ook over zelfonderzoek. Het moet een echt geloof zijn. Het moet vooral in de vruchten gezien worden.

Ik hoop dan ook dat de kritiek van ds. Van den Brink tot bezinning op de prediking zal leiden. De prediking van het onvoorwaardelijke aanbod van Gods genade in Christus zou de prediking ten goede komen. Het zou de prediking van velen warmer en wervender maken. Ik hoop dat de onrust en de vragen die ds. Van den Brink heeft losgemaakt, mogen leiden tot een krachtige prediking van het Evangelie. Het is het medicijn voor een vervallen en machteloze kerk', aldus Harinck.

Lees hier zijn volledige bijdrage via Refoweb.nl.

Lees hier een samenvatting van de volledige lezing van Van den Brink over "misleidende prediking" in de rechterflank van de reformatorische gezindte en maak tijd voor een kritisch commentaar van ds. O. M. van der Tang (GGiN).

In de Cvandaag podcast gaat prof. dr. Jan Hoek als theoloog dieper in op wat de Bijbel zegt over uitverkiezing en aanbod van genade. Ook zoomt hij in op de reformatorische gezindte:

“Ik was niet van plan om een statement te maken”, aldus Van den Brink in een interview met Geloofstoerusting om terug te blikken op de vele reacties op zijn veelbesproken lezing. Bekijk het volledige interview:


Uitverkiezing
- Refodominee diep beledigd door lezing HHK-predikant: "Hij betovert onze jongeren"
- HHK-predikant wijst op reformatorisch probleem: “Dominees prediken levensgevaarlijke dwaling”
- HHK-predikant creëert op subtiele wijze zélf een Evangelie met kleine lettertjes
- “Levensgevaarlijke dwaling” in reformatorische gezindte: 4 ervaringsdeskundigen
- Een boodschap voor wie lijdt onder “misleidende prediking” in reformatorische gezindte
Meer over Uitverkiezing »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Uiteraard is het aanbod van reddende genade heel mooi en iets om zeer dankbaar voor te zijn, maar wee degene die dat heilzame aanbod willens en wetens afwijst.