cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
dr. G. A. van den Brink
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

22 juli 2022 door Jeffrey Schipper

HHK-predikant wijst op reformatorisch probleem: “Dominees prediken levensgevaarlijke dwaling”

"Sommige reformatorische dominees prediken een levensgevaarlijke dwaling. Hun evangelie is vergelijkbaar met een muizenval. Het klinkt als iets lekkers, maar o wee als je eraan komt”, zo vertelt dr. G. A. van den Brink. De hersteld hervormde predikant deelde onlangs via Geloofstoerusting een indringende boodschap. Hij waarschuwt tegen reformatorische ambtsdragers met “een misleidende boodschap”. “Jezus zegt: wees op uw hoede voor de valse profeten”, aldus Van den Brink.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid

Volgens de theoloog kampt de gereformeerde gezindte met "een groot en wezenlijk probleem" en hij stelt dat dit “probleem” wordt onderschat. “Als het gaat om het aanbod van genade is de ene dominee ernstig en de andere predikant wat meer gunnend. Als het alleen een zaak was van karakter of gunning, valt het probleem wel mee. Maar waar ik nu over spreek is veel ernstiger. Het gaat over waarheid en leugen. We hebben het over een levensgevaarlijke dwaling. Ik zou willen dat het anders was. Ik zeg dit niet omdat ik graag grote woorden gebruik. In onze gereformeerde gezindte klinkt een misleidende boodschap die veel mensen verlamt en vergiftigt.”

De predikant licht in vier punten toe waar reformatorische christenen het wél over eens zijn.

1. Heilsfeiten
"Er zijn historische gebeurtenissen die feitelijk hebben plaatsgevonden: God is mens geworden in Jezus. Jezus is gestorven, gekruisigd en opgestaan. Dit zijn allemaal historische feiten. Dit mag iedereen geloven. Daar is geen meningsverschil over."

"Als je naar de prediking van deze dominees luistert, krijg je de indruk dat het evangelie een valstrik is. Een landmijn waar je op stapt."

2. De Bijbel verklaart heilsfeiten
Van den Brink vervolgt: "In de Bijbel staat dat Jezus niet toevallig gestorven is, maar dat Hij in de raad en voorkennis van God is overgelegd om de zonden van de wereld weg te nemen. Dat is een duiding die aan de dood van Christus wordt gegeven. Die betekenis van de heilsfeiten wordt door iedere christen aanvaard."

3. We hebben een Zaligmaker nodig
'Niemand van ons kan zichzelf worden. We moeten allemaal gered worden. Denk aan Romeinen 3:19, ‘Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.’ Er zal geen dominee zeggen die hierover vrijblijvend preekt. Dit is een waarheid voor iedereen: we hebben een Zaligmaker nodig."

4. Jezus is de Zaligmaker
"Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor we kunnen zalig worden dan de naam van Jezus. Wie de Zoon heeft, heeft het leven en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet."

Bovenstaande vier punten zijn volgens de spreker een samenvatting van het Bijbelse evangelie waarover geen verschil van mening bestaat.

Een verwoesting van het evangelie
"Het evangelie spoort ons aan om ons aan deze boodschap toe te vertrouwen. Nee, toch niet, zeggen sommigen. Dit evangelie is goed en waar, maar niet volledig. De beslissing valt volgens sommigen hier niet. En dan kom ik bij het échte probleem. Er zijn dominees die stellen dat de beslissing over jouw eeuwige bestemming valt in de uitverkiezing, de wedergeboorte of de ellendekennis. Kortom, mensen zeggen dat het evangelie goed is maar de echte beslissing over je bestemming valt ergens anders. Dit is heel ernstig! Dit is geen aanvulling of verzwakking van het evangelie, maar een verwoesting van het evangelie. Mensen zullen zich afvragen: hoe weet ik dan dat ik uitverkoren, bekeerd of behouden ben?

"Zij leggen Jezus de volgende worden in de mond: ‘Ik ben niet gekomen om zalig te maken, maar om de wereld te veroordelen’."

Te veel dominees schetsen dit beeld van het evangelie: God opent het boek van het evangelie, maar straks op de oordeelsdag slaat God met een klap het boek van het evangelie dicht en opent Hij het boek van de uitverkiezing. Dat noem ik nu een evangelie met kleine lettertjes. Het is te vergelijken met een dubieus contract: in die kleine lettertjes valt de beslissing. Je zou er bijna overheen lezen of erger nog: die kleine lettertjes zijn zo ontzettend klein dat alleen God ze kan lezen.”

“Waarom laat God het evangelie horen? Het Bijbelse antwoord lijkt te zijn: God wil dat je gelooft en gered wordt. De Schrift maakt duidelijk dat God wil dat alle mensen zalig worden en dat ieder mens tot bekering komt.” Van den Brink verwijst naar verschillende Bijbelteksten waarop hij zich baseert. “Veel dominees zeggen dat dit Gods bedoeling is voor de uitverkorenen. Wat is dan Zijn bedoeling met de rest? Dit is hun antwoord: God laat verreweg de meeste mensen over Jezus, redding en verlossing horen met het doel om ze te verdoemen. Hij brengt jou onder het evangelie om jou des te zwaarder te straffen.”

Een vals evangelie
Dit probleem hangt volgens Van den Brink niet samen met één kerkverband of één theologie. “Dit is het probleem onder dominees die voor én tegen het aanbod van genade zijn. Het sijpelt er tussendoor. Als je naar de prediking van deze dominees luistert, krijg je de indruk dat het evangelie een valstrik is. Een landmijn waar je op stapt. Denk aan zo’n gemene muizenval. Het klinkt als iets lekkers, maar o wee als je eraan komt. Het water van het evangelie is fris, heerlijk en koel. Je hoort de roep: neem ervan! Maar als je niet uitverkoren bent, is het puur gif. Want als je er toch van drinkt, ben je dood. En als je geen ellendekennis hebt zit in het hemelse brood het venijn van de verdoemenis verborgen.

Misschien zeg je: maar een dominee moet toch waarschuwen? Ja, natuurlijk. Maar hij moet waarschuwen tegen de hel, maar niet tegen het evangelie. Hij moet waarschuwen tegen ongeloof en niet tegen geloof. Hij mag niet zo preken dat jij bang voor God wordt en dat jouw wantrouwen tegenover God wordt gevoed. Je mag niet de indruk krijgen dat God je een prachtig evangelie voorhoudt, maar dat Zijn intentie is dat je verloren gaat. Kijk uit voor die gevaarlijke kleine lettertjes.

"Wat als een dominee begrip toont voor zijn onbekeerde toehoorders? Is zo iemand een gezant van Christus of een onderhandelaar van de duivel geworden?"

Ik moet hiertegen waarschuwen. Jezus zegt: wees op uw hoede voor de valse profeten. Ik heb mij heel sterk voorgenomen dat ik niet ga afgeven op concrete dominees. Het gaat mij niet om kerkverbanden en predikanten. Het gaat mij om jullie! Wees op je hoede op plaatsen waar het evangelie wordt ondermijnd. Ik heb geen moeite met de uitverkiezing, integendeel. Ik belijd dat Christus voor sommigen en niet voor iedereen is gestorven en weet dat het werk van de wedergeboorte noodzakelijk is. Maar waar ik wel moeite mee heb is dat mensen deze Bijbelse waarheden misbruiken en je aansporen om niet te geloven in plaats van wel te geloven. Zulke dominees zijn er. Zij morrelen en schuiven net zo lang aan Bijbelteksten tot je indruk krijgt dat het evangelie een witwaspraktijk van God is.

Als je de preken van deze reformatorische dominees luistert, denk je dat dit in de Bijbel staat: ‘Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou behouden, maar opdat de wereld door Hem veroordeeld zou worden’ (gebaseerd op Johannes 3:17). Zij leggen Jezus de volgende worden in de mond: ‘Ik ben niet gekomen om zalig te maken, maar om de wereld te veroordelen’ (Johannes 12:47). En: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat bijna iedereen die het evangelie hoort niet behouden wordt maar verloren gaat’ (Johannes 3:16). Zijn de dominees die dit prediken vijanden van het evangelie? Zijn ze zelf onbekeerd? Ik mag me niet uitspreken over hun hart. Het gaat me niet om hun intenties, maar over de uitwerking van hun prediking.”

Van den Brink deelt zijn worsteling bij het uitspreken van deze boodschap: “Van tevoren dacht ik: kan ik dit wel zeggen? Kan ik dat wel maken? Ga ik niet te ver? Ik dacht aan al die mensen die ik in de loop der jaren gesproken heb. Ik dacht: nee, het is waar. Er zijn zoveel mensen die vanuit hun kerk en prediking de gedachte meekrijgen dat Gods intenties niet goed zijn.”

"Geloof je dit evangelie? Dan ben je gered. Vertrouw je deze Zaligmaker? Dan is de beslissing voor nu en de eeuwigheid gevallen. Eenvoudig geloof is genoeg."

Een gezant van Christus of een handlanger van de duivel?
Ter illustratie deelt de predikant een anekdote om het probleem nog scherper te stellen: “Stel je voor dat er een stel terroristen in opstand zijn gekomen tegen de koning. Ze hebben zich ergens verschanst. De koning stuurt een onderhandelaar naar ze toe om met de terroristen te praten. Hij doet hen een vredesaanbod: dit is vergeven als jullie de wapens neerleggen en het vredesvoorstel aanvaarden. De onderhandelaar gaat met de terroristen in gesprek en doet dit voorstel. Maar de terroristen weigeren. Wat dan? De onderhandelaar gaat terug. Hij komt bij zijn koning en brengt verslag uit. De onderhandelaar toont begrip voor de terroristen: ‘Ik snap dat ze het aanbod afslaan, het lukt ze niet.’

Zo iemand is een waardeloze onderhandelaar. En in feite is hij een medeterrorist geworden. Wat als een dominee begrip toont voor zijn onbekeerde toehoorders? Is zo iemand een gezant van Christus of een onderhandelaar van de duivel geworden? Mijn boodschap gaat niet over dominees, maar over God. Ik moet een gezant van Christus zijn en wil geen onderhandelaar van de duivel worden. Ik ben geroepen om God te dienen. Hij zal mij verdoemen als ik niet het evangelie breng van een goede God.”

Van den Brink sluit zijn lezing dan ook met dát evangelie af. “Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgewekt voor onze rechtvaardigmaking. Dit gaat over ons. We hebben allemaal een Zaligmaker nodig, niemand kan zichzelf redden. De enige Zaligmaker die er is, is Jezus. Geloof je dit evangelie? Dan ben je gered. Vertrouw je deze Zaligmaker? Dan is de beslissing voor nu en de eeuwigheid gevallen. Eenvoudig geloof is genoeg. Misschien ben je op zoek naar die kleine lettertjes van het evangelie. Je zult ze niet vinden. Niet omdat ze klein zijn, maar omdat ze er niet zijn.”

Bekijk de volledige boodschap van dr. Van den Brink en neem een kijkje op de site van Geloofstoerusting:

Bovenstaande lezing van dr. Van den Brink kwam ter sprake in de Cvandaag podcast. Beluister het fragment vanaf minuut 26:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Uitverkiezing
- Refodominee diep beledigd door lezing HHK-predikant: "Hij betovert onze jongeren"
- HHK-predikant creëert op subtiele wijze zélf een Evangelie met kleine lettertjes
- “Levensgevaarlijke dwaling” in reformatorische gezindte: 4 ervaringsdeskundigen
- Een boodschap voor wie lijdt onder “misleidende prediking” in reformatorische gezindte
- Conny Luchtenburg wijst op gevolgen "misleidende prediking": "Kerkgangers zuchten onder bekeringssysteem"
Meer over Uitverkiezing »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

C
Zeer ware, en belangrijke woorden van dr. Van den Brink.

De valse leer die gelovigen niet via schreeuwerige Amerikaanse televangelisten toegediend wordt, maar gewoon, in een kerk, bij u in de buurt.