Uitverkiezing


Preekverslag

HHK-predikant wijst op reformatorisch probleem: “Dominees prediken levensgevaarlijke dwaling”

"Sommige reformatorische dominees prediken een levensgevaarlijke dwaling. Hun evangelie is vergelijkbaar met een muizenval. Het klinkt als iets lekkers, maar o wee als je eraan komt”, zo vertelt dr. G. A. van den Brink. De hersteld hervormde predikan

Dagelijks leven

HHK-predikant creëert op subtiele wijze zélf een Evangelie met kleine lettertjes

Het aanbod van genade is een veelbesproken onderwerp in kerkelijk Nederland. In een recent gehouden lezing voor jongeren, die ook via YouTube is te beluisteren, gaat dr. G.A. van den Brink in op dit onderwerp. De titel is 'Het Evangelie zonder kleine

Interview

"Het verbaast mij dat steeds meer christenen de uitverkiezing ontkennen"

De uitverkiezing levert in christelijk Nederland veel verwarring op. “Uitverkoren worden door God is geen lot uit de loterij. Wanneer een verloren zondaar zijn of haar toevlucht tot Christus neemt, is dat het duidelijkste teken van de uitverkiezing,”

God

“Levensgevaarlijke dwaling” in reformatorische gezindte: 4 ervaringsdeskundigen

“In onze reformatorische gezindte klinkt een misleidende boodschap die veel mensen verlamt en vergiftigd”, stelde dr. G. A. van den Brink onlangs via Geloofstoerusting. De hersteld hervormde predikant luidt de noodklok over collega-predikanten die “e

God

Waarom een jaar geleden ophef ontstond in reformatorische gezindte: een terugblik

De gereformeerde gezindte kampt met "een groot en wezenlijk probleem" en dit “probleem” wordt onderschat. Deze boodschap deelde dr. G. A. van den Brink (foto) een jaar geleden tijdens een thema-avond van Geloofstoerusting. “In onze gereformeerde gezi

God

Een boodschap voor wie lijdt onder “misleidende prediking” in reformatorische gezindte

“Er zijn dominees die stellen dat de beslissing over jouw eeuwige bestemming valt in de uitverkiezing, de wedergeboorte of de ellendekennis. Dit is geen aanvulling of verzwakking van het evangelie, maar een verwoesting van het evangelie”, stelde dr.

God

Conny Luchtenburg wijst op gevolgen "misleidende prediking": "Kerkgangers zuchten onder bekeringssysteem"

“In de rechterflank van de reformatorische gezindte denken we in systemen van maakbaarheid in plaats van leven uit Bijbelse genade. We laten een genadig God in de hemel en vertellen Hem hoe Hij de mens dient te bekeren.” Opgegroeid in de rechterflank

God

Waarom Jezus zegt dat 'velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren'

Sommige christenen gebruiken Jezus' uitspraak dat 'velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren' om kerkgangers te waarschuwen. Gevolg: niet iedereen durft deel te nemen aan het heilig avondmaal. Waar komt de uitspraak 'want velen zijn geroepen, maar

God

Misleidende prediking? GerGem-predikant geeft ds. Van den Brink deels gelijk en hoopt op bezinning

'Het aanbod van genade is een onderwerp dat de gereformeerde gezindte al heel lang verdeeld houdt', merkt een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl op, verwijzend naar de veelbesproken lezing van dr. G. A. van den Brink, waarin hij predika

God

Pas op voor een Evangelie zonder rode cijfers (en focus niet alleen op dwalingen in refokerken)

Hoe kun je populair worden op Cvandaag? Er zijn twee mogelijke routes: je levert kritiek óf op linkse politici óf op rechtse predikanten. (Een combi van die twee is natuurlijk ideaal, maar die kans krijg je niet.) Oké, soms is daar reden voor (dat ka

Dagelijks leven

Stop met ridiculiseren en bagatelliseren van de leer van de uitverkiezing

Zonder namen te noemen stel ik vast dat de leer van de verkiezing voor de zoveelste keer wordt geridiculiseerd en gebagatelliseerd. Men dient dan echter voor de zoveelste maal te bedenken dat men dan de leer van de Bijbel en van de Reformatie ondergr

Interview

Sietse Geertsema wijst op "tragisch misverstand" bij uitleg uitverkiezingsleer

“Dat God van tevoren bepaalt wie er wel of niet zalig wordt is een tragisch misverstand. De menselijke verantwoordelijkheid spat van welhaast iedere Bijbelpagina af.” Sietse P. Geertsema deed jarenlang onderzoek naar de leer van de dubbele predestina

Interview

Kees vond geen redding in zijn kerk: "Jezus was een soort glas-in-loodraam"

Zo begint Kees direct te vertellen over de recente bekering van zijn manager binnen de makelaardij die hij runt. “Ze had de week ervoor haar man nog moeten beloven nooit christen te zullen worden. Daarom was het voor haar erg lastig om haar hart aan

God

Refopredikanten suggereren te vaak dat de ware christen dramatisch bekeerd moet worden

De lezing ‘Het evangelie zonder kleine lettertjes‘ van dr. Gert van den Brink op geloofstoerusting over het ‘aanbod van genade’, zomer 2022, heeft mij geraakt en aan het denken gezet. Wat helder is dat een directe oproep tot het geloof in vele bevind

God

Wat iedere christen volgens Jan Hoek zou moeten weten over de uitverkiezing

Waarom wordt de uitverkiezing ten onrechte als problematisch ervaren? En waarom zouden we als christenen juist blij moeten zijn met Gods uitverkiezing? Dit bespreken we in een nieuwe videoserie met dr. Jan Hoek naar aanleiding van het boek 'Ik zie ee

Interview

Ds. Markus wist niet of hij was uitverkoren: "Het was een kwestie van afwachten"

“Ik deed mijn best om netjes te leven. Of ik bij Gods kinderen hoor, was een kwestie van afwachten”, zegt ds. W. Markus. Gods uitverkiezing hield hem als jongere behoorlijk bezig. Totdat de hervormde emerituspredikant dit parkeerde. “Maar toen werd i

God

Ds. N. den Ouden: "Wij reformatorische christenen willen Gods werk te vaak precies in kaart brengen"

“In de reformatorische gezindte staat de genade soms zo ver van ons af, dat we ons proberen te redden met uiterlijke vormen. Daarmee ons geestelijk leven restaureren is echter onmogelijk. In plaats daarvan is totale vernieuwing noodzakelijk.” In de k

Dagelijks leven

De uitverkiezing: waarom geloven geen eigen keuze is

Er vaart een cruiseschip over de oceaan. Achterop het schip staat Roos hangend over de reling naar het water te staren. Ineens is er een windvlaag, de hak van Roos klapt dubbel, en (vraag niet hoe het kan) ze valt over de reling in het ijskoude water

God

Willem Ouweneel: "Houd je niet bezig met de uitverkiezing"

"Als er zonde is in je leven, moet je schoon schip maken. Maar het kan je wedergeboorte nooit ongedaan maken. Ongehoorzaamheid heeft niets te maken met de vraag of je wel of niet een kind van God bent." Willem Ouweneel sprak tijdens een avond van Sti

God

Dr. Wim Dekker analyseert veelbesproken lezing over ‘misleidende prediking’ in Cvandaag podcast

"Een collega-theoloog signaleert dat door prediking van dominees wolken voor de zon van het evangelie worden geplaatst. Ik herken zijn kritiek. Tegelijkertijd was het onverstandig dat hij collega-dominees beschuldigde van het neerzetten van muizenval

God

Israël is Gods uitverkoren volk: wat heeft dit tot ons te zeggen?

Heeft God lievelingetjes? En waarom koos Hij nou juist Israël uit als Zijn volk? Theoloog Jan Hoek gaat in het tweede deel van deze videoserie hierop in. Centraal staat hoe Gods verkiezing in het Oude Testament naar voren komt. "God heeft een duideli

God

Volgens sommige christenen worden weinigen uitverkoren: is dit wat de Bijbel leert?

Met belangstelling en verbazing heb ik het artikel op Cvandaag, 'De uitverkiezing: waarom geloven geen eigen keuze is' van Robert Plomp gelezen. Met belangstelling, omdat het onderwerp me lange tijd beziggehouden heeft. Met verbazing, omdat er tot op

God

Jan Hoek deelt belangrijke boodschap voor wie worstelt met uitverkiezing

"In de kerk hebben we theologische stelsels zoals dé uitverkiezing ontwikkeld. Er wordt zo begripsmatig over gesproken, terwijl wordt vergeten dat God verrast en telkens deuren opent die op slot zitten", zegt theoloog Jan Hoek. Naar aanleiding van zi

God

Verwarring over uitverkiezing en wedergeboorte: een belangrijke handreiking

Als christenen kunnen we vragen hebben over het geloof zelf (dus over wat geloven is, wat de functie van geloven is, waarom geloof noodzakelijk is), en over de oorzaken van het geloof. De Dordtse Leerregels noemen ten minste vier oorzaken van het gel

God

Prof. dr. Jan Hoek ziet christenen worstelen met uitverkiezing: “Maak onderscheid tussen gezonde en ongezonde twijfel”

Hebben mensen de opdracht om te geloven of moeten we afwachten totdat God een wonder in ons leven doet? Er is de afgelopen tijd veel gezegd en geschreven over uitverkiezing, aanbod van genade en bekering naar aanleiding van de lezing ‘Het evangelie z

God

Terugluisteren: dr. Wim Dekker analyseert ernstige lezing over refoprediking

Ongeveer een jaar na de veelbesproken lezing ‘Het evangelie zonder kleine lettertjes’, analyseert theoloog Wim Dekker in deze Cvandaag podcast de alarmerende boodschap van ‘kerkklokkenluider’ dr. G. A. van den Brink. Worden reformatorische kerkganger

God

Ds. John van Eck wordt blij van de uitverkiezing: "God wandelde mijn leven binnen"

“De nadruk op kiezen voor Jezus heeft iets vermoeiends. De verwondering dat God ons opzoekt mag niet naar de achtergrond verdwijnen. De uitverkiezing is Gods stille geheim.” De uitverkiezing is in sommige orthodox-christelijke kringen een heus hoofdp