Dr.G.A.vandenBrink


Nieuws

Dr. Gert van den Brink cancelt spreekbeurt; organisatie wijst op “geestelijke strijd”

Voorgeschiedenis‘Geloofsavonden Staphorst’ is een initiatief dat vorig jaar spontaan ontstond. Eén van de initiatiefnemers, enthousiast over de avonden van Geloofstoerusting, had het verlangen dat ook in eigen dorp soortgelijke avonden worden gehoude

Opinie

HHK Staphorst haalt kerkorde van stal om Van den Brink de mond te snoeren

Wat net zo belangrijk is: kerkrecht beperkt zich tot kerkelijke zaken. Dat wil zeggen: een plaatselijke kerk heeft niets te zeggen over wat er buiten het eigen kerkverband gebeurt. En een derde principe van hervormd-gereformeerd kerkrecht is: kerken

Opinie

Spijtbetuiging GerGem-predikant wijst op kerkelijke belangen

‘Broeder Vreugdenhil sprak zijn spijt uit over zijn woorden rond dr. G. A. van den Brink (die via Cvandaag in omloop zijn)’, zo was vorige week te lezen in De Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem), nadat deze gewaardeerde p

Interview

Ds. Egas ziet Van den Brink en zijn opponenten ‘radicaliseren’: “De schade is groot”

Ds. Egas betreurt de manier waarop collegapredikanten het gesprek aangaan over ‘aanbod van genade’, wedergeboorte en geloofszekerheid. “De toon waarop het gesprek in het openbaar wordt gevoerd doet mij pijn”, zegt hij verwijzend naar uitspraken van V

Nieuws

GerGem-predikant betuigt spijt na positieve uitspraken over dr. Van den Brink

Ds. C. G. Vreugdenhil heeft op een predikantenbijeenkomst van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) spijt betuigd naar aanleiding van zijn recente woorden over “vijandschap in rechtzinnige kring”. De GerGem-dominee verwees onlangs in een preek naar de

Preekverslag

HHK-predikant wijst op reformatorisch probleem: “Dominees prediken levensgevaarlijke dwaling”

"Sommige reformatorische dominees prediken een levensgevaarlijke dwaling. Hun evangelie is vergelijkbaar met een muizenval. Het klinkt als iets lekkers, maar o wee als je eraan komt”, zo vertelt dr. G. A. van den Brink. De hersteld hervormde predikan

Verdieping

Dr. Gert van den Brink uit forse kritiek op GerGem: 5 belangrijke vragen en antwoorden

Wat ging eraan vooraf?Het is algemeen bekend dat duizenden christenen in de bevindelijk-gereformeerde flank van kerkelijk Nederland worstelen met de vraag of de Heere Jezus ook voor hen is gestorven. Dit probleem wordt regelmatig aan de orde gesteld

God

GerGem-predikant wijst op vijandschap in “kerkelijk rechtzinnige kringen”

“Als je het opneemt voor de Heere Jezus komt er vaak vijandschap openbaar”, stelde ds. C. G. Vreugdenhil afgelopen zondag in een preek over de bediening van de apostel Paulus. Op de kansel van de GerGem in Vlissingen noemde hij als voorbeeld de lezin

Opinie

Een nieuwe steen in de vijver van de reformatorische gezindte: is dat écht nodig?

In Hyperdordt schrijf ik het volgende: ‘Mijn zorg is niet sociologisch, maar theologisch van aard. Ik schets en weerspreek de min of meer gesystematiseerde visie op de heilsweg die je breed in de gereformeerde gezindte aantreft.’ In dit artikel schri

Opinie

Dr. Van den Brink maakt van reformatorische opvatting een karikatuur

Van den Brink stelt: “Wij moeten geloven wat God zegt, omdat God geloofwaardig is”. Ik zit te kijken naar dat woordje ‘moeten’, want dat vertrouw ik niet. Komt daar wetmatigheid of methodisme om de hoek kijken? Want hoe weet hij dit, dat God geloofwa

Nieuws

Naweeën Hyperdordt: Van den Brink in gesprek met 'rechterflank' refogezindte

Volgens het Reformatorisch Dagblad ging Van den Brink vrijdag in gesprek met ds. G. Clements, ds. J. M. J. Kieviet, Laurens van der Tang, ds. W. Visscher en prof. dr. W. van Vlastuin. Omdat er in vertrouwelijke setting met elkaar werd gesproken, is V

God

Waarom een jaar geleden ophef ontstond in reformatorische gezindte: een terugblik

De gereformeerde gezindte kampt met "een groot en wezenlijk probleem" en dit “probleem” wordt onderschat. Deze boodschap deelde dr. G. A. van den Brink (foto) een jaar geleden tijdens een thema-avond van Geloofstoerusting. “In onze gereformeerde gezi

God

Misleidende prediking? Wanneer preekt dr. Van den Brink de Wet dan wel?

Graag reageer ik op de briefwisseling tussen ds. A. Kort en dr. G. A. van den Brink. Ik had de toezegging gedaan voordat de briefwisseling plaatsvond. De lust om te reageren is me na de briefwisseling wel enigszins vergaan. Het valt niet mee om in de

Nieuws

Ds. C. G. Vreugdenhil 'niet onder druk gezet' door GerGem-predikanten voorafgaand aan spijtbetuiging

Heeft ds. C. G. Vreugdenhil onder druk van invloedrijke dominees uit de Gereformeerde Gemeenten onlangs spijt betuigd? Deze suggestie doet de predikant van de hand in gesprek met het Reformatorisch Dagblad. "Nee, ik ben niet onder druk gezet." “Als j

Preekverslag

Dr. Gert van den Brink wijst op ons sterfmoment: “Wij hebben de neiging om de dood te vermijden”

Sterven gebeurt individueel“Predikanten (in opleiding) kunnen denken dat het hun taak is om andere mensen te helpen in hun stervensproces”, merkt Van den Brink op. “Maar het is de vraag of we dat kunnen. Luther zegt: ‘We zijn allemaal geroepen tot de

Preekverslag

Ds. Van den Brink vindt het levensgevaarlijk om bekering uit te stellen: "Wij sterven zoals we geleefd hebben"

“Zodra wij bidden om genade, krijgen wij ook genade. Want zo is Jezus.” Die indrukwekkende woorden sprak ds. G. A. van den Brink in de hersteld hervormde gemeente te Apeldoorn. Hij preekte over de ‘linkse moordenaar’ aan het kruis en deed een aangrij

God

Dr. Wim Dekker analyseert veelbesproken lezing over ‘misleidende prediking’ in Cvandaag podcast

"Een collega-theoloog signaleert dat door prediking van dominees wolken voor de zon van het evangelie worden geplaatst. Ik herken zijn kritiek. Tegelijkertijd was het onverstandig dat hij collega-dominees beschuldigde van het neerzetten van muizenval

Podcast

Dr. Van den Brink in Cvandaag podcast: “Collegadominee noemt mij vijand van God”

“Er wordt gezegd dat alle predikanten uit de rechterflank van de reformatorische gezindte het goed bedoelen. Ik betwijfel dat.” Aan de hand van de lezing ‘Het evangelie zonder kleine lettertjes’ zette dr. G. A. van den Brink vorig jaar tienduizenden

God

Verwarring over uitverkiezing en wedergeboorte: een belangrijke handreiking

Als christenen kunnen we vragen hebben over het geloof zelf (dus over wat geloven is, wat de functie van geloven is, waarom geloof noodzakelijk is), en over de oorzaken van het geloof. De Dordtse Leerregels noemen ten minste vier oorzaken van het gel

Dagelijks leven

Dr. Van den Brink houdt rekening met autistische christenen: "Ze hebben vaak moeite met beeldspraak"

“De manier van geloven en de geloofservaring is voor iedereen anders. En moet ook anders zijn. Anders krijg je een eenheidsworst.” Dr. Gert van den Brink schreef samen met Hanneke Schaap-Jonker het boek ‘Anders voelen, anders geloven: over autisme en

God

Welke functie hebben de Dordtse Leerregels? Dr. G. A. van den Brink antwoordt

De Dordtse Leerregels worden vaak benoemd als artikelen tegen de remonstranten. Maar is hun enige functie om dwalingen te bestrijden? Hoeveel ruimte blijft er over voor het aanbod van genade? In een serie van zes lezingen gaat dr. G. A. van den Brink