cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. P. den Butter
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

03 januari 2017 door Jeffrey Schipper

Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel

“Ik spreek ook over het eeuwig verderf om mensen aan te sporen om hun leven met God in orde te maken. Bankmakerij is niet aan de orde.” Ds. P. den Butter spreekt in zijn nieuwe uitgave ‘Bestemming bereikt’ over hemel, hel en de reis daarheen. “De hel is geen sympathiek onderwerp, maar Gods Woord spreekt er heel concreet over. Daar kunnen we ook in deze tijd niet omheen.”

U maakt aan de hand van Openbaring 21:8 duidelijk dat er in de hel onderscheid is tussen allerlei groepen mensen. Waarom en hoe wordt dat onderscheid gemaakt?
“Dit onderscheid wordt gemaakt omdat er simpelweg allerlei soorten mensen zijn,” vertelt de christelijke gereformeerde emeritus-predikant. “Iedereen dient God of de wereld op een andere manier. Die variatie komt in Openbaring 21:8 op een duidelijke manier tot uiting. In dit bijbelgedeelte wordt als het ware getekend hoe de hemel eruit ziet en voor wie deze plaats is bedoeld. Vervolgens krijgt Johannes ook te zien wie er niet terecht gaan komen.”
Ter illustratie beschrijft Den Butter een aantal groepen mensen die in dit bijbelgedeelte ter sprake komen.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid Jeffrey Schipper.

Word ook lid
  • De vreesachtigen; dit zijn gelovigen die niet bereid zijn geweest om de prijs voor hun geloof te betalen. Denk aan christenen die bang zijn voor het aanvaarden van de consequenties die het volgen van de Heere Jezus met zich meebrengt. Christus roept ons op om te volharden tot het einde en niet iedereen is daartoe bereid. Dat gold bijvoorbeeld voor Demas, één van Paulus’ medewerkers. Toen er een tijd van vervolging uitbrak was hij niet meer bereid om voor zijn geloof uit te komen. De vraag is echter of we na de vlucht toch weer terugkeren en vergeving zoeken en ontvangen. Weglopers kunnen nog terugkomen. Dat is te zien bij Johannes Markus.
  • De gruwelijken; het woord zegt het eigenlijk al. Hier gaat het om mensen die allerlei gruwelijke dingen gedaan hebben. Denk bijvoorbeeld aan massamoordenaars en criminelen. Hun leven ademt perversiteit. Met name op ethisch, zedelijk gebied trekken ze hun verderfelijk spoor. Ze leven zich uit en volgen de lusten van hun verdorven hart en claimen het recht om te leven zoals zij verkiezen.
    "Ik spreek ook over het eeuwig verderf om mensen aan te sporen om hun leven met God in orde te maken. Bankmakerij is niet aan de orde"
  • De afgodendienaars; mensen die zich schuldig maken aan afgodendienst deden dat in het Oude Testament heel letterlijk. Bijvoorbeeld door het maken van afgodsbeelden om vervolgens voor deze beelden neer te knielen. In onze maatschappij komt afgodendienst op een andere wijze tot uiting. Ik denk hierbij aan alles dat de plek van God inneemt. Je vertrouwt je leven hieraan toe. Naast God of in plaats van Hem iets hebben waar een mens zijn hart op zet, zijn geld aan uitgeeft, zijn tijd mee doorbrengt en zijn vertrouwen op stelt. Het kan dus van alles zijn. Een speciale vorm van afgoderij is de gierigheid (Kol. 3:5). Zo aan geld en goed vastzitten, dat ons leven erdoor beheerst wordt. Als dat zo blijft en als er dus niet mee gebroken wordt, zal die afgod ons neertrekken in het verderf en krijgen we eeuwig de gelegenheid om de dwaasheid van onze keus te betreuren.
  • De leugenaars; dit betreft mensen die er heel bewust voor kiezen om in de leugen te leven. Dat zijn zij die opzettelijk de dingen anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn. Of die de dingen die vaststaan ontkennen. In allerlei levenskringen. Op het werk, op school, in het gezin, in de kerk. Keihard liegen met de vuist op tafel, of met een lief gezicht veinzen en huichelen. Kwaad spreken over anderen, iemands woorden verdraaien, Gods Woord eenzijdig voorstellen. Denk ook aan Judas. Hij maakte deel uit van Jezus’ volgelingen en wist ondertussen dat hij Hem zou gaan verraden.”

Wat is uw boodschap aan hen die zich in één van de bovenstaande groepen herkennen?
“Dat we allemaal de mist in kunnen gaan, maar voor alle zonden vergeving is in het bloed van de Heere Jezus. Als je met al je tekortkomingen tot Hem vlucht en je leven aan Hem toewijdt, is er vergeving. Het bloed is krachtig genoeg om al je zonden af te wassen. Daarom zou ik iedereen dringend willen adviseren om de Heere Jezus te zoeken en al je schuld aan Hem te belijden.”

"Binnen de theologische wereld wordt het evenwicht tussen hemel en hel onderuit gehaald"U verwijst in uw boek ook naar de ‘deugdzame mensen’ in Mattheüs 7. Waarom?
“Ook heel deugdzame mensen worden genoemd als behorend tot hen die verloren gaan,” erkent de dominee uit Veenendaal. “Ja, deugdzaam was hun leven. Vele goede dingen konden van hen worden verteld. Zij wisten ook heel wat goeds van zichzelf op te noemen. Alleen, er ontbrak iets. Wat was dat? We lezen ervan in Mattheüs 7:21-23. Het gaat over mensen die vast en zeker denken dat ze er goed voor staan en zeker behouden zullen worden. Daar menen ze ook goede gronden voor te hebben. Voor henzelf staat het eigenlijk wel vast dat zij op de smalle weg wandelen. Het is ook niet gering waar ze zich allemaal op kunnen beroemen. Ze hebben krachten gedaan, wonderen verricht, Jezus hun Heere genoemd. Er is geen twijfel mogelijk: zij zijn hemelburgers. De Heere blijkt daar echter anders over te denken. Dit onderstreept opnieuw dat goede daden voor God geen redding brengen. Die redding is alleen te vinden door geloof in de Heere Jezus.”

Welk veelvoorkomend misverstand over de hel komt u tegen?

“Ik hoor steeds vaker opmerkingen als ‘Er wordt in de Bijbel wel gesproken over een hel, maar het zal uiteindelijk wel meevallen’ of ‘Mensen zullen slechts tijdelijk in de hel verblijven’. Dit komt voort uit de overtuiging dat het uiteindelijk met alle mensen goed zal aflopen. Daarmee doen we te kort aan de evenwichtige boodschap van de Bijbel over hemel en hel.”

"Als je Jezus' liefdedaad naast je neerlegt is dat een ernstige belediging van Gods liefde"U ziet deze gedachtes ook onder christenen toenemen. Hoe verklaart u dat?
“Laten we eerlijk zijn: de hel is geen sympathiek onderwerp. Mensen horen liever niet dat er een hel is. Vandaar de neiging om preken en gesprekken hierover te ontvluchten en te doen alsof de hel niet bestaat. Ook constateer ik een andere ontwikkeling. Binnen de theologische wereld wordt de Bijbel op steeds meer verschillende manieren uitgelegd en wordt vervolgens het evenwicht tussen hemel en hel onderuit gehaald. Dan lijkt het alsof niemand voor God hoeft te vrezen. Ik ben van mening dat mensen ook de ernstige kant van het Evangelie mogen voelen. Niet om angst aan te jagen, maar om hen aan te sporen om hun leven met God in orde te maken. Zoals 2 Korinthe 5:11 zegt: ‘Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof’.”

Toch is er ook een groep christenen die erkent dat er een hemel en hel is, maar het bestaan van de hel niet kan rijmen met Gods liefde. Begrijpt u dat?

“Dat begrijp ik zeker,” antwoordt Den Butter. “Ik denk dat die gedachte bij iedereen wel eens is opgekomen. De Heere laat zien dat Hij liefde is, hoe kan het dan vervolgens dat een God die liefde is voor eeuwig straft? Laten we niet vergeten dat we hier op aarde nooit in staat zullen zijn om dit vraagstuk volledig te begrijpen. Ons menselijk verstand is beperkt. In de tweede plaats: God heeft Zijn liefde bewezen toen Hij zijn Zoon naar deze wereld zond. Christus heeft voor ons geleden en gestorven. Spreekt dat niet van een onuitsprekelijke grote liefde voor zondaren? En als je die liefdedaad vervolgens naast je neerlegt en Christus verwerpt is dat het ergste wat je kunt doen. Dat is een ernstige belediging van Gods liefde. Dan is het ook begrijpelijk dat God zal straffen.”

Den Butter wijst tenslotte om de hemelse heerlijkheid, waarover in Openbaring 21 ook uitgebreid wordt gesproken. “Ik moedig mensen aan om niet te zwijgen over de hel, maar datzelfde geldt voor de hemel. In Openbaring wordt gesproken over gouden straten en poorten van parels. Het zal op de nieuwe hemel en aarde onvoorstelbaar heerlijk zijn. Er zal geen zonde of verdriet meer zijn. En het allerbelangrijkste is dat we voor eeuwig in de nabijheid van de Heere zullen leven. We mogen iedereen vertellen dat God dit heerlijke leven heeft beloofd aan wie zich aan Hem toevertrouwt.”

Klik hier om zijn uitgave ‘Bestemming bereikt’ te bekijken of te bestellen.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Hel
- Zes redenen waarom de hel niet echt kan zijn
- Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan
- Ds. Carmen Melissant ging anders naar de hel kijken: "God zal alles en iedereen herstellen"
- Zes redenen waarom de hel echt is
- Waarom ik niet geloof dat ieder mens voor eeuwig naar de hemel gaat
Meer over Hel »

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

H
Ik geloof dat de hel die in de Bijbel beschreven wordt een toestand van de geest is van het ervaren van totale eenzaamheid, geen contact met mensen (wordt bijv. als spot ervaren) of God (wordt ervaren als straffend en veroordelend). En dan geen vermogen om uit die toestand te komen, geen hoop, geen uitzicht, je lijkt voor eeuwig verdoemd te zijn. En het ergste: het lijkt allemaal eigen schuld! Geen plaats dus, maar een staat van zijn.