Hel


God

Hoogleraar Arnold Huijgen stelt dat de hel is bedoeld om te troosten: terecht?

'De hel is niet bedoeld om mensen bang te maken, maar om te troosten', stelt collega Arnold Huijgen in gesprek met het Nederlands Dagblad. Desgevraagd plaats ik een aantal vraagtekens, maar dat doe ik heel behoedzaam omdat het een interview betreft.

Interview

Prof. dr. Huijgen: "De hel is te verschrikkelijk om er goedkoop over te praten"

U schrijft dat ‘het beeld van God humaner en vriendelijker is geworden’ in christelijke/kerkelijke kring. Waar is deze waarneming op gebaseerd?“Ik heb de indruk dat in veel preken de vriendelijke kant van God benadrukt wordt, dat blijkt ook uit onder

God

Ds. Carmen Melissant ging anders naar de hel kijken: "God zal alles en iedereen herstellen"

Toen ds. Carmen Melissant jonger was, was ze erg bang voor de dood, het laatste oordeel en de hel. “Die angst brengt mensen niet dichter bij God. Mij in ieder geval niet”, vertelt de dominee uit Boven-Hardinxveld. Haar beeld van de hel veranderde, to

God

Een kritische vraag na oratie over de hel: wordt Gods toorn vergeten?

Durf en dapperheid kan prof. dr. Arnold Huijgen niet ontzegd worden als hij in zijn tweede oratie het thema van de hel agendeert. Het thema is existentieel geladen en het vraagt academische precisie om hier publiek over te oreren. Gevraagd naar een r

God

Zes redenen waarom de hel echt is

De hel is geen leuke plek om te zijn. Als het echt is tenminste. In de middeleeuwen geloofden mensen dat de hel een of andere ondergronds plaats is waar mensen gekweld zouden worden in overeenkomst met de ernst van hun zonden. Het huidige idee van de

Interview

Prof. dr. Jan Hoek zwijgt niet over de hel: “Er staat heel veel op het spel”

“Angst voor de hel heb ik niet gekend”, maakt Hoek duidelijk, als hem wordt gevraagd of hij in zijn jonge jaren bang voor de hel is geweest. “De ernst dat het niet vanzelfsprekend is dat je gered bent, heb ik wél meegekregen. Mijn oma citeerde vaak u

God

Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel

“Ik spreek ook over het eeuwig verderf om mensen aan te sporen om hun leven met God in orde te maken. Bankmakerij is niet aan de orde.” Ds. P. den Butter spreekt in zijn nieuwe uitgave ‘Bestemming bereikt’ over hemel, hel en de reis daarheen. “De hel

Interview

Is de hel bedoeld om mensen te troosten? Gerco Limburg en Henk Rothuizen reageren

“Ik was zeker bang voor de hel”, vertelt Gerco Limburg, opgegroeid binnen de reformatorische gezindte en in het dagelijks leven als leerkrachtondersteuner actief is. “Wanneer ik over de dood nadacht, dan dacht ik aan wat ik had geleerd over de hel: v

God

In de hel wordt het kwade verteerd in de gloed van Gods goedheid

Prof. dr. Arnold Huijgen hield vorige week een opmerkelijke inaugurale rede over de hel. Een rede die - en dat is misschien wel het grootste compliment dat theologen elkaar kunnen maken - mij opnieuw theologisch aan het denken zette. Dat wil overigen

God

Waarom ik niet geloof dat ieder mens voor eeuwig naar de hemel gaat

Thijs Amersfoort beschreef op CIP.nl het pijnpunt van het eeuwige oordeel. Samen met Gods omgang met Adam en Eva, de Kanaänieten en het lijden, is dit een thema dat moeilijk in relatie is te brengen met Gods liefde. In de kerkgeschiedenis hoopten chr

Recensie

Volgens prof. dr. Huijgen heeft de wereld een hel nodig: is dat zo?

Zijn rede baarde het nodige opzien. Het stond weldra in de spotlights. Het werd bediscussieerd, omarmd of verworpen, soms zelfs zonder kennis genomen te hebben van de inhoud. Al met al is het is een gedurfde onderneming om in een postchristelijke tij

Dagelijks leven

CIP-onderzoek: Ga je zonder levend geloof in Jezus naar de hel?

De hel. Het is een onderwerp waar we het liefst niet over spreken. Toch denkt 66 procent van de Nederlandse christenen dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat Rik.Marketing eind vorig jaar in

God

Een betere manier om te praten over de hel

We hebben het gehad over mensen die verbeten vasthouden aan een hel als een echte locatie waar verlorenen eeuwig gemarteld worden. We hebben het ook gehad over mensen die met vergelijkbare heftigheid zo’n hel verwerpen met beroep op de God die liefde

God

Bijbelonderzoeker Arco: "Ik hoef niet te weten of de hel wel of niet een eeuwigdurende straf is"

“Als je wilt weten hoe erg de zonde is, zou je moeten kijken naar het kruis van Jezus en niet naar wat de Bijbel over de hel zegt.” Arco den Heijer sprak op een studiedag over de hel. Wat zegt de Bijbel over Gods straf in het hiernamaals? Die vraagt

Dagelijks leven

Waarom ik niet meer in een middeleeuwse hel geloof

Toen ik als kind door onchristelijke vriendjes weleens te horen kreeg dat ik een domme kerkganger was, antwoordde ik met: "Maar jullie gaan lekker naar de hel!" Dat was toen nog een mooi weerwoord, maar gelukkig ben ik er later achtergekomen dat chri

God

De hel: een goddeloze uitvinding?!

De laatste tijd is ‘de hel’ een heet onderwerp in de christelijke pers. De theoloog Arnold Huijgen wijdde onlangs zijn inauguratie hieraan. We spreken er te weinig over, zo meent hij, en in preken zou het vaker aan bod moeten komen. Het Nederlands Da

God

Ds. Van der Sluijs: "Christenen houden de hel op afstand"

De realiteit dat de hel bestaat mag best mensen dichterbij God brengen, zegt dr. C.A. van der Sluijs in een reactie op het lezersonderzoek dat Rik.Marketing voor CIP.nl uitvoerde. De stelling ‘Zonder levend geloof in Jezus ga je naar de hel’ zou hij

God

Wat zegt de Bijbel over de hel? Chris Verhagen antwoordt

'Niemand sprak zoveel over de hel als de Heer Jezus Christus. Het is dan ook verbazingwekkend hoe weinig in de evangelische wereld over de realiteit van de hel gesproken wordt', stelt Chris Verhagen, initiatiefnemer van YouTube-kanaal Christelijke Ap

Dagelijks leven

De hel is fictief geworden

Wie gelooft er Anno Domini 2021 nog in het bestaan van een hel …? Enkele jaren geleden gold dat voor nog slechts vier procent van de bevolking. Dit percentage zal intussen niet zijn toegenomen. In 1967 antwoordde zevenendertig procent van de ondervra

God

Gaan ongelovigen voor eeuwig verloren? In reactie op Raymond R. Hausoul

Naar aanleiding van mijn eerdere artikel op CIP.nl waarin ik betoogde dat de Bijbel leert dat uiteindelijk iedereen gered wordt, verscheen een reactie van Raymond R. Hausoul. Graag zet ik met dit artikel het gesprek voort. Hoe lang is eeuwig?Een kern

God

Wat bedoelt de Bijbel met het eeuwige vuur en de tweede dood?

"Jezus zei tegen de bokken aan zijn linkerhand: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (Matth. 25:41 HSV). In Openbaring 20:10 werd de duivel “in de poel van vuur en zwavel” geworpen. Maar oo

Dagelijks leven

Wilkin van de Kamp over de hel: "Het oordeel met een gerust hart aan God overlaten"

Uit onderzoek van Rik.Marketing in opdracht van CIP.nl blijkt dat 66 procent van de Nederlandse christenen denkt dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Met name reformatorische christenen zijn overtuigd van die stelling. CIP.nl st

God

Is er na de dood tóch hoop voor wie Jezus in dit leven verwerpt? In reactie op Thijs Amersfoort

Thijs Amersfoort gelooft in tegenstelling tot ikzelf dat mensen die Jezus verwerpen toch voor eeuwig zijn gered. In dit vervolgartikel gaat hij uitgebreid op mijn reactie in. Dat is fijn en kan in de verduidelijking van elkaars standpunten helpen. Gr

Dagelijks leven

Ds. A. C. Uitslag over de hel: "De Schrift spreekt duidelijke taal"

Uit onderzoek van Rik.Marketing in opdracht van CIP.nl blijkt dat 66 procent van de Nederlandse christenen denkt dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Met name reformatorische christenen zijn overtuigd van die stelling. CIP.nl st

God

Piet Vergunst las een enquête over de hel: Jezus sprak vaak over de laatste ernst

‘Is het vuur van de hel uitgedoofd?’ Deze vraag is de kop boven het artikel waarmee De Nieuwe Koers haar enquête over het denken aangaande de hel aankondigt. Over een beladen thema als dit kun je slechts met ingehouden adem spreken. En tóch, juist de