cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
PREMIUM

Zes redenen waarom de hel niet echt kan zijn

Eerder kon u op CIP.nl 6 redenen vinden waarom de hel echt is. In dit artikel wordt de andere kant van de medaille belicht. Want veel gelovigen denken dat de hel echt bestaat en dat iedereen die niet precies gelooft w...
PREMIUM

Waarom ik niet geloof dat ongelovigen voor eeuwig verloren gaan

Een pijnpunt bij veel christenen is het idee dat God, Die liefde is, het toelaat dat zoveel mensen voor eeuwig verloren gaan en gepijnigd worden. Bovendien is het een reden voor veel niet-christenen om niet in zo'n God te...
PREMIUM

Ds. Carmen Melissant ging anders naar de hel kijken: "God zal alles en iedereen herstellen"

Toen ds. Carmen Melissant jonger was, was ze erg bang voor de dood, het laatste oordeel en de hel. “Die angst brengt mensen niet dichter bij God. Mij in ieder geval niet”, vertelt de dominee uit Boven-H...
PREMIUM

Zes redenen waarom de hel echt is

De hel is geen leuke plek om te zijn. Als het echt is tenminste. In de middeleeuwen geloofden mensen dat de hel een of andere ondergronds plaats is waar mensen gekweld zouden worden in overeenkomst met de ernst van...
PREMIUM

Waarom dominee Den Butter niet zwijgt over hemel én hel

“Ik spreek ook over het eeuwig verderf om mensen aan te sporen om hun leven met God in orde te maken. Bankmakerij is niet aan de orde.” Ds. P. den Butter spreekt in zijn nieuwe uitgave ‘Bestem...
PREMIUM

Waarom ik niet geloof dat ieder mens voor eeuwig naar de hemel gaat

Thijs Amersfoort beschreef op CIP.nl het pijnpunt van het eeuwige oordeel. Samen met Gods omgang met Adam en Eva, de Kanaänieten en het lijden, is dit een thema dat moeilijk in relatie is te brengen met Gods lie...
PREMIUM

Een betere manier om te praten over de hel

We hebben het gehad over mensen die verbeten vasthouden aan een hel als een echte locatie waar verlorenen eeuwig gemarteld worden. We hebben het ook gehad over mensen die met vergelijkbare heftigheid zo’...
PREMIUM

CIP-onderzoek: Ga je zonder levend geloof in Jezus naar de hel?

De hel. Het is een onderwerp waar we het liefst niet over spreken. Toch denkt 66 procent van de Nederlandse christenen dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat...
PREMIUM

Bijbelonderzoeker Arco: "Ik hoef niet te weten of de hel wel of niet een eeuwigdurende straf is"

“Als je wilt weten hoe erg de zonde is, zou je moeten kijken naar het kruis van Jezus en niet naar wat de Bijbel over de hel zegt.” Arco den Heijer sprak op een studiedag over de hel. Wat zegt de Bijbel ov...
PREMIUM

Waarom ik niet meer in een middeleeuwse hel geloof

Toen ik als kind door onchristelijke vriendjes weleens te horen kreeg dat ik een domme kerkganger was, antwoordde ik met: "Maar jullie gaan lekker naar de hel!" Dat was toen nog een mooi weerwoord, maar gelukkig b...
PREMIUM

Ds. Van der Sluijs: "Christenen houden de hel op afstand"

De realiteit dat de hel bestaat mag best mensen dichterbij God brengen, zegt dr. C.A. van der Sluijs in een reactie op het lezersonderzoek dat Rik.Marketing voor CIP.nl uitvoerde. De stelling ‘Zonder levend gelo...
PREMIUM

De hel is fictief geworden

Wie gelooft er Anno Domini 2021 nog in het bestaan van een hel …? Enkele jaren geleden gold dat voor nog slechts vier procent van de bevolking. Dit percentage zal intussen niet zijn toegenomen. In 1967 antwoordde z...

Wat zegt de Bijbel over de hel? Chris Verhagen antwoordt

'Niemand sprak zoveel over de hel als de Heer Jezus Christus. Het is dan ook verbazingwekkend hoe weinig in de evangelische wereld over de realiteit van de hel gesproken wordt', stelt Chris Verhagen, initiatiefnemer va...
PREMIUM

Gaan ongelovigen voor eeuwig verloren? In reactie op Raymond R. Hausoul

Naar aanleiding van mijn eerdere artikel op CIP.nl waarin ik betoogde dat de Bijbel leert dat uiteindelijk iedereen gered wordt, verscheen een reactie van Raymond R. Hausoul. Graag zet ik met dit artikel het gesprek voo...

Wat bedoelt de Bijbel met het eeuwige vuur en de tweede dood?

"Jezus zei tegen de bokken aan zijn linkerhand: “Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is” (Matth. 25:41 HSV). In Openbaring 20:10 werd de duivel &ld...
PREMIUM

Wilkin van de Kamp over de hel: "Het oordeel met een gerust hart aan God overlaten"

Uit onderzoek van Rik.Marketing in opdracht van CIP.nl blijkt dat 66 procent van de Nederlandse christenen denkt dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Met name reformatorische christenen zijn over...
PREMIUM

Is er na de dood tóch hoop voor wie Jezus in dit leven verwerpt? In reactie op Thijs Amersfoort

Thijs Amersfoort gelooft in tegenstelling tot ikzelf dat mensen die Jezus verwerpen toch voor eeuwig zijn gered. In dit vervolgartikel gaat hij uitgebreid op mijn reactie in. Dat is fijn en kan in de verduidelijking van elkaars sta...
PREMIUM

Ds. A. C. Uitslag over de hel: "De Schrift spreekt duidelijke taal"

Uit onderzoek van Rik.Marketing in opdracht van CIP.nl blijkt dat 66 procent van de Nederlandse christenen denkt dat je zonder een levend geloof in Jezus naar de hel gaat. Met name reformatorische christenen zijn over...

Piet Vergunst las een enquête over de hel: Jezus sprak vaak over de laatste ernst

‘Is het vuur van de hel uitgedoofd?’ Deze vraag is de kop boven het artikel waarmee De Nieuwe Koers haar enquête over het denken aangaande de hel aankondigt. Over een beladen thema als dit kun...
1765 mensen werden vorig jaar in een keer gedoopt. Geef jij ze nazorg?