cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Farshid Seyed Mehdi
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

Auteur: Jeffrey Schipper

Zes verschillen tussen Allah en de God van christenen

Farshid Seyed Mehdi was een fanatieke moslim. Na zijn bekering tot het christendom vluchtte hij naar Nederland. Daar ontdekte hij dat de Bijbel en hijzelf Joodse wortels hebben. Farshid kent dus als geen ander de verschillende werelden van de islamitische- en joods-christelijke traditie. Daarom bespreken we met hem zes verschillen tussen Allah en de God van Israël, Die in Jezus naar deze wereld kwam.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid .

Word ook lid

1. De God van Israël is liefde - 1 Johannes 4:16
“In verschillende religies doet God liefdevolle dingen. Maar de God van Israël ís liefde. Dat maakt de God die ik leerde kennen zo uniek. Als moslim had ik een heel ander beeld van God. Ik dacht dat Hij heel vaak boos was en mijn zonden wilde straffen. Allah heeft mij lief als ik aan zijn voorwaarden voldoe. Maar in zichzelf is hij geen liefde. Dat zit niet in zijn karakter. Nu mag ik weten dat God in Zijn Zoon Jezus Zijn eigen leven aan mij heeft gegeven. Dat is liefde in de meest pure vorm!”

2. De God van Israël is herkenbaar - Jesaja 57:15
“Ik kan zeggen dat mijn vrouw lief is, maar liefde heeft alleen betekenis als er sprake is van wederzijds contact,” maakt Farshid duidelijk. “Binnen de islam is een relationele band met Allah onmogelijk. Die god is niet herkenbaar. Sterker nog, hij wil niet dat je hem als mens leert kennen. Nergens in de Koran toont Allah zichzelf met als doel dat wij weten wie hij is. Om die reden mogen Allah en de profeet Mohammed niet worden uitgebeeld. Wie dat wel doet wordt op basis van het islamitische recht (de sharia, red.) bestraft. Binnen de islam moet er altijd afstand blijven tussen god en mens, omdat wij niet waardig genoeg zijn om dichtbij Allah te komen.

"Allah heeft mij lief als ik aan zijn voorwaarden voldoe. Maar in zichzelf is hij geen liefde."

Sterker nog, zelfs in de hemel blijft er afstand tussen Allah en mens. Binnen de islam is persoonlijk contact met God onmogelijk, op aarde en in de hemel. Dankzij de Bijbel heb ik een heel ander beeld bij God gekregen. Hij heeft nota bene de hemel verlaten om voor ons mensen naar de aarde te komen.” Ter illustratie verwijst Farshid naar Openbaring 3:20, ‘Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.’ “Met andere woorden, God wil binnenkomen in ons hart.”

3. De God van Israël verlangt niet naar goede daden - Romeinen 8:7-8
“Moslims geloven dat Allah aan het einde van ons leven onze goede en slechte daden vergelijkt. Hij legt ze als het ware op een weegschaal. Als onze slechte daden zwaarder wegen dan onze goede daden word je gestraft. Wegen de goede daden zwaarder, dan volgt redding. Maar als mens ben je daar nooit zeker van. Het blijft je leven lang een kwestie van afwachten of je wel of niet in de hemel terechtkomt.

Farshid voegt toe dat schuldbelijdenis en bekering geen onbekende elementen zijn binnen de islam. “Het belangrijkste is dat je verkeerde daden met goede daden worden bedekt. Als je bijvoorbeeld vergeet om te bidden, staat daar altijd iets tegenover. Daarvoor moet jijzelf of een ander betalen. Om die reden worden er in Mekka - één van de heilige plaatsen binnen de islam - zoveel dieren geofferd. Mensen denken dat op die manier hun zonden worden bedekt. Dat is bijvoorbeeld ook de motivatie voor het bouwen van een Koranschool of moskee.

Met andere woorden, het leven als moslim gaat gepaard met een voortdurende onzekerheid. Op een gegeven moment werd ik daar gek van. Wat een vreugde om dat ik nu mag weten dat Jezus Christus heeft geleden en is gestorven om onze zonden weg te nemen!”

"het leven als moslim gaat gepaard met een voortdurende onzekerheid. Op een gegeven moment werd ik daar gek van."

4. De God van Israël heeft Zelf ook geleden - Jesaja 53:4-5
“Als ik nu pijn lijd mag ik weten dat God met mij mee lijdt, omdat Hij nog veel meer heeft geleden dan ik. Het feit dat Allah nooit naar de aarde is afgedaald en die pijn niet kent, zorgt ervoor dat er altijd afstand blijft tussen hem en mensen. Allah is zo ‘hoog’ en ‘machtig’ dat pijn voor hem geen betekenis heeft.”

5. De God van Israël woont in ons - Kolossenzen 1:27
“Dat God in ons mensen woont maakt het christendom uniek. God wil niet alleen dat we Hem kennen en erkennen. Hij wil ook betrokken zijn bij ons dagelijks leven. Daarom zegt Jezus in Johannes 15:4, ‘Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.’

Toen ik moslim was, ging niets vanzelf. Ik moest verplicht bidden en ik moest verplicht naar de moskee. Een to-do-lijst afwerken. Als God in je leven komt en de Heilige Geest in je hart werkt, verdwijnt het moeten. Dan verandert ‘ik moet bidden’ in ‘ik wil bidden’. Van binnenuit ontstaat een verlangen om Gods geboden te gehoorzamen.”

6. De God van Israël heeft een Zoon - Johannes 3:16
“In veel islamitische gebeden wordt herhaald dat God geen zoon heeft en nooit is geboren. Daar wordt continu nadruk op gelegd, zodat ieder moslimkind een denkwijze wordt aangeleerd die rechtstreeks tegen Gods plan ingaat. Niet voor niets staat op de Rotskoepel, op de Tempelberg in Jeruzalem, ‘God heeft geen zoon’. Dat is een vorm van manipulatie.”

"Het feit dat Allah nooit naar de aarde is afgedaald en pijn niet kent, zorgt ervoor dat er altijd afstand blijft tussen hem en mensen."

Onlangs lichte Farshid bovenstaande verschillen tussen God en Allah uit op een cursusdag van Christenen voor Israël. “Dat heb ik niet gedaan om haat tegen moslims aan te wakkeren. Het gaat mij om het blootleggen van de islam als systeem. Zo wordt duidelijk wat moslims missen en wat christenen hen te bieden hebben.”

De Iraniër voegt toe dat binnen de islam een gewelddadig element bevindt. “Veel mensen wijzen op de terreurdaden van Islamitische Staat (IS). Maar wat IS doet, is niet nieuw. Radicale moslims krijgen te horen dat een terreurdaad hen verzekerd van een plaats in de hemel, een beloning voor martelaren. En dus nemen dood en vernietiging binnen de islam een belangrijke plaats in. Onze Heer Jezus koos voor het leven door voor de mensheid te lijden en te sterven. Wat een verschil!

Door deze verschillen besef ik iedere keer opnieuw dat ik een geweldige God dien. Mijn verlangen is dat meer moslims dat gaan ontdekken. Vandaag de dag komen steeds meer moslims naar Europa. Tegen mijn broeders en zusters zou ik willen zeggen: ‘wees niet bang.’ Dit is een kans om met hen de boodschap van Jezus te delen. Ze vormen geen bedreiging, maar een mogelijkheid om hen vanuit de duisternis naar het Licht te leiden."

Benieuwd naar de Israëlcursus van Farshid Seyed Mehdi of cursussen van andere sprekers? Klik hier voor meer informatie. Farshid is voorganger van de Iraanse gemeente in Almere en betrokken bij 222 Ministries. Lees hier meer over het werk van 222 Ministries.

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Vragen over Allah en Mohammed mogen niet islamieten niet stellen .

Is het zo dat daarover geen discussie is toegestaan?

Weet waar de islam op berust, niet anders dan op leugen . De Gibril van de islam is niet de engel Gabriel uit de Bijbel.

People vs Muhammad : JK Scheindlin - Een ontluisterende psychoanalyse. Forum > Islam - christelijk geloof http://bijbel.startkabel.nl/forum/?id=5245Jezus/ Jehoshua betekent God redt, God helpt. Jezus redt ons van de duisternis. Door Jezus mag ik mij thuis weten bij onze God