Islam


Interview

Zes verschillen tussen Allah en de God van christenen

Farshid Seyed Mehdi was een fanatieke moslim. Na zijn bekering tot het christendom vluchtte hij naar Nederland. Daar ontdekte hij dat de Bijbel en hijzelf Joodse wortels hebben. Farshid kent dus als geen ander de verschillende werelden van de islamit

Verdieping

Let op het grote gevaar: Allah imiteert de God van de Bijbel

Deze Schepper God openbaart zich in de Tenach, het Oude Testament, onder de persoonlijke naam JHWH (spreek uit als Jahweh of Jehova). De meeste van onze moderne Bijbelvertalingen geven deze naam als titel weer: HEER. Alleen deze God JHWH verdient onz

Verdieping

Wat hebben Ismaël en de islam met elkaar te maken?

Er is dikwijls beweerd dat Ismaël de voorvader van de Arabieren is. Dat zal in zoverre wel juist zijn dat elke bedoeïen van Terah afstamt, maar vast ook van diens kleinzoon Ismaël. De kwestie is belangrijk omdat de Bijbel een bijzondere betekenis toe

Opinie

De valkuil van islamofobie: een boodschap voor christelijke PVV-stemmers

De verkiezingsuitslag laat zien dat een grote groep Nederlanders, inclusief christenen, zich zorgen maakt over de staat der Nederlanden. Bestaanszekerheid, huisvesting, de kwaliteit van zorg en migratieproblemen zijn belangrijke redenen geweest om op

Interview

Als moslim wilde Mabud christenen te grazen nemen: “Zelfs in de Koran staat dat Jezus God is”

Dominee Mabud groeide op in een streng moslimgezin en kreeg een afkeer van het christendom. Hij zocht christenen op om hen op fouten te betrappen, zodat ze vervolgd konden worden. Maar toen hij de Bijbel begon te lezen om tegen hen te gebruiken, werd

Verdieping

De eindtijd in de islam: voor moslims is Jezus de antichrist

‘De drie wereldgodsdiensten van het Boek’, zoals ze wel genoemd worden, denken verschillend over het einde der tijden. Veel christenen hebben daar een ander beeld van dan Joden. In het kader van dit nummer nu ook een bijdrage over hoe in de wereld va

God

Mohammed vs Jezus: Was Mohammed een nette man of een oorlogsvoerder?

Mohammed, de profeet uit de Koran, staat zeker niet bekend om zijn zachtaardige karakter. Hij slachtte op brute wijze Joden af, door ze te onthoofden. De Koran staat dan ook vol met gewelddadige teksten. Toch klopt dat beeld niet helemaal, zegt Rober

Verdieping

Waarom is de heilige stad Jeruzalem zo belangrijk voor moslims?

De enorme Rotskoepel op de Tempelberg lijkt aan te tonen dat Jeruzalem de heilige stad van de moslims is. Waarom is Jeruzalem voor de islamitische wereld zo belangrijk? Op deze vraag probeert Johannes Gerloff, theoloog en journalist, antwoord te krij

Nieuws

SGP-senator: 'Islam-standpunt van SGP is helder'

'Het islam-standpunt van de SGP is helder. De SGP zal nooit een moslim één haar krenken, maar als christelijke partij zien wij de groei en aspiraties van de islam in het publieke leven met lede ogen aan. Geen islamitische of seculiere wind, maar de a

God

Islamserie: is de islam vrouwonvriendelijk?

Gesluierde vrouwen, soms zelfs van top tot teen. In streng islamitische landen mogen ze niet werken, alleen het huishouden doen. In de Koran staat dat de man zijn vrouw mag slaan. In deze serie bespreekt Rik met islamdeskunde Bernhard Reitsma, auteur

God

Moslims stellen dat hun geloof monotheïstisch is: terecht?

De islam belijdt dat Allah één is, en dat hij de enige is. Hoe houdbaar is deze belijdenis? De moslim verdedigt met de hand op de Koran dat zijn geloof volkomen monotheïstisch is. Hij belijdt één ware en enige Schepper van alles: Allah. De christenen

God

Islamserie: is de islam echt een onpersoonlijke godsdienst?

Als christenen kunnen wij rechtstreeks tot God praten. Wij hebben Jezus als middelaar, die tussen ons en God in staat. Wij hebben de Heilige Geest, die in ons woont. De islam heeft dat alles niet. Voor gebeden zijn strakke rituelen. Kortom, de islam

Video

Paulus vs. Mohammed: wie waren deze leiders en waar stonden zij voor?

Over deze mannen valt nog meer te zeggen: waar stonden ze voor en hoe zag hun leven eruit? In onderstaande video van het christelijke YouTube-kanaal ChristenDOM? komen die vragen aan bod. Op dit kanaal worden regelmatig uitlegvideo's geplaatst over a

God

Waarom accepteren christenen Mohammed niet als profeet? Bekijk het antwoord in deze uitlegvideo

Jezus en Mohammed: het zijn met afstand de bekendste namen ter wereld. Waar Jezus de grondlegger van het christendom is, staat Mohammed symbool voor de islam. Moslims beschouwen Mohammed als het beste voorbeeld voor de mensheid, christenen daarentege

Video

Moslims beweren dat Mohammed ter sprake komt in Johannes 14: hoe hiermee om te gaan?

Er zijn moslims die zeggen dat in onder andere Johannes 14:16 en 26, waar wordt gesproken over de Trooster (Parakletos) gaan over Mohammed. In deze video worden door evangelist Bertus Span van Bijbelcursussen Nederland de argumenten op een rijtje gez

Nieuws

Als christen zal ik nooit spotprenten van Mohammed publiceren

Als je eenmaal voedsel, kleding en onderdak hebt (vgl. 1 Tim. 6:8), is van al onze aardse goederen ‘vrijheid’ een van de allerbelangrijkste zegeningen en voorrechten. (Ik heb het hier niet zozeer over onze specifiek geestelijke vrijheid in Christus;

Verdieping

Strijd om de Tempelberg: Moslims beschouwen biddende Joden en christenen als een aanval

De Tempelberg is misschien wel het meest explosieve stukje aarde. Palestijnen en Arabieren dromen ervan juist die plek definitief in bezit te krijgen en Joden een verbod op te leggen die berg ooit nog te bezoeken. En ze zijn al een heel eind op weg,