cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Ds. M. M. van Campen
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

19 februari 2018 door Jeffrey Schipper

"Homo’s mogen hun geaardheid aanvaarden, beleven en uiten"

“‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak,” stelt ds. M. M. van Campen. De hervormde predikant preekte onlangs over het thema ‘Hart Voor Homo’s’ in zijn gemeente in Rotterdam-Zuid. "Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar de Bijbel trekt een grens bij geslachtsverkeer," maakt hij duidelijk.

cvandaag Premium logo

Dit artikel is je cadeau gedaan door cvandaag Premium lid P Guijt.

Word ook lid

“Probeer je eens in te denken hoe het is om nooit seksuele omgang te hebben met een geliefde. ‘Je kunt verliefd worden maar mag er nooit aan toegeven.’ Het is als met de volumeknop van een radio. Het is geen kwestie van keihard of helemaal uit. Daar zit ook nog wat tussen. Hoe wordt hier binnen de gereformeerde gezindte over gesproken? Vaak wordt er binnen families lacherig over gepraat. ‘Ik heb een neef die nicht is.’ En hoe gaan we hiermee om op refoscholen?” Van Campen citeert iemand die uit de kast is gekomen. ‘Toen ik ervoor uitkwam, werd ik een mikpunt van spot, minachting en scheldpartijen.’

Weet u dat suïcidaliteit juist onder deze groep extreem hoog is, omdat eenzaamheid en uitsluiting zo vaak voorkomt? Dan heb ik het niet alleen over families en school, maar ook over de kerk. Veel ouderen zeggen: ‘We moesten erover zwijgen. We moesten het wegstoppen en doorgaan met leven.’ Sommigen hebben onder een pseudoniem moeten schrijven over hun gevoelsleven en geaardheid. Vaak zijn ze de kerk uit geslopen, hebben ze de kerkdeur met een klap dichtgegooid of soms zelfs de kerk uitgewerkt. Het gaat hier niet over een probleem maar over mensen. Misschien zelfs over uw eigen kinderen of familieleden. Volgens officiële cijfers is 2% van de Nederlandse bevolking anders geaard. Dat wil zeggen dat hier in de Maranathakerk minstens zes gemeenteleden homoseksuele gevoelens hebben.”

"‘Je mag wel homo zijn maar het niet praktiseren’. Dit is een goedkope en makkelijke uitspraak."

Onderscheid homofilie en homoseksualiteit
Van Campen maakt onderscheid tussen homofilie en homoseksualiteit. “Homofilie wil zeggen dat je liefde hebt voor mensen van hetzelfde geslacht. Als je een jongen bent, word je verliefd op een andere jongen en als je een meisje bent krijg je liefdevolle gevoelens voor een ander meisje. Is dat aangeboren of aangepraat? Is dat bepaald door genetische of door omgevingsfactoren? Ik denk dat het allebei zo kan zijn. Als het genetisch bepaald is, spreek ik over ‘kernhomofilie’. Zo ben je nu eenmaal geboren. Aangeleerd wil zeggen dat het te maken heeft met je cultuur of ontwikkeling. Als het andere geslacht je bijvoorbeeld systematisch heeft mishandeld kan dat leiden tot een andere gerichtheid.

‘Kernhomofilie’ komt vaak bij de puberteit openbaar. Ik geloof dat die geaardheid niet veranderd, ook als je wedergeboren wordt. Mijn schoonvader zei altijd: ‘God kan alles, behalve een karakter bekeren.’ ‘Kernhomofilie’ zit verankerd in je persoonlijkheid. Dat verandert ook niet door geloofsvernieuwing. De Bijbel spreekt niet over homofilie. Ik ken geen enkele Bijbeltekst die daarover gaat. Homoseksualiteit wil zeggen dat je praktiserend bent. Je hebt geslachtsverkeerd met mensen van hetzelfde geslacht. Daar zegt de Bijbel wel iets over, maar niet heel veel.

Hoe moeten we een persoon die homofiel is typeren? Van Campen onderscheidt vier zienswijzen.

  • “Sommigen zeggen: als je anders geaard bent, is dat gezond. Dat kun je zien als de Schepper die rijk is aan scheppingsvarianten. God zorgt voor variatie in Zijn schepping en dat is verrijkend. ‘Als je zo gemaakt bent, waarom zou je dan ook niet mogen leven naar je geaardheid?’”
  • “Anderen gaan helemaal aan de andere kant zitten en noemen homofilie zonde. Het is geen variant, maar een deviant. Je moet de strijd aangaan met homoseksuele gevoelens en ze aan God belijden. Iemand zei ooit: ‘Ik heb in de lopen van theologische revolvers gekeken.’”
  • “Er zijn ook mensen die homofilie als een ziekte beschouwen. Volgens hen zouden homo’s niet naar de biechtstoel moeten, maar naar de dokter, psycholoog of worden doorverwezen naar het bevrijdingspastoraat.”
  • “Dan is er nog een vierde categorie, waar ikzelf het meeste voor voel. Deze groep ziet Homofilie als gebrokenheid in Gods schepping en heeft oog voor het feit dat er voor de zondeval alleen een heterostel was. We dragen allemaal de gevolgen van de zondeval – hetero en homo. Met dat gebrek moeten we allemaal leren omgaan.”

Geen Bijbelteksten over homofilie
De Bijbel zegt niets over homofilie. Sterker nog, de Bijbel zegt niets over mensen die een duurzame relatie aangaan met mensen van hetzelfde geslacht. Wel wordt in de Bijbel homoseksueel gedrag van hetero’s afgekeurd.” Van Campen onderstreept dan wel dat het in Sodom ging het over iets heel anders, namelijk een groepsverkrachting. “Het ging in Sodom duidelijk niet over een homostel die in liefde met elkaar wilde samenwonen.”

"De Bijbel zegt niets over homofilie. Sterker nog, de Bijbel zegt niets over mensen die een duurzame relatie aangaan met mensen van hetzelfde geslacht."

Velen verwijzen in discussies ook naar Leviticus 18. “Hier gaat het over ‘reliseks’,” benadrukt de predikant. “Over seksualiteit in een context van heidense immoraliteit en afgoderij. Ook dat is heel wat anders dan mensen die tobben met homoseksuele gevoelens.”


Een ander veel geciteerd Bijbelgedeelte is Romeinen 1. “Paulus geeft hier een analyse van de heidense cultuur in Rome, zoals wij een beschrijving kunnen geven van de rosse buurten in Amsterdam. De apostel heeft het over de verwording van de cultuur waarbij God vervangen wordt door mensen. Dat is heel wat anders dan iemand die oprecht worstelt met zijn of haar geaardheid. In 1 Korinthe 6 wordt ‘reliseks’ of mode-homoseksualiteit aan de kaak gesteld. Deze bijbelgedeelten leveren dus geen volledige duidelijkheid.

In alle eeuwen heeft de christelijke kerk homoseksualiteit sterk veroordeeld. Op grond waarvan? Allereerst de scheppingsorde van God. In Genesis 1 en 2 lees ik dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. Seksuele omgang is voorbehouden binnen een monogaam huwelijk tussen man en vrouw. Dat is een doorgaande lijn in het Oude en Nieuwe Testament. ‘Een man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees worden.’ Binnen de band van het huwelijk behoort seksuele omgang tot de man en zijn eigen vrouw. Daarmee zeg ik dus dat alle andere vormen van seksualiteit door de Bijbel worden afgekeurd.

In Romeinen 1 gebruikt Paulus het woord ‘tegennatuurlijke omgang’. Tegennatuurlijk wil zeggen: niet zoals God het heeft bedoeld. Het correspondeert niet met de bedoelingen die God aan Zijn geslachtsorganen heeft toebedeeld die onder andere zijn gegeven met het oog op de voortplanting. In het Nieuwe Testament staat dat het christelijke huwelijk een afspiegeling is van Christus en de gemeente. Het christelijke huwelijk tussen man en vrouw is een afspiegeling van hoe God omging met Zijn ‘vrouw’, namelijk het volk Israël. Ook is het een afspiegeling van hoe de Heere Jezus omgaat met Zijn kerk, de bruidsgemeente.”

"Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar er is een Bijbelse grens."

Een boodschap voor christenhomo's
Van Campen heeft tenslotte een boodschap voor christenhomo’s. “Je mag je geaardheid aanvaarden, beleven en uiten als onderdeel van jouw unieke persoonlijkheid. Maar bij dat beleven en uiten hoort een Bijbelse grens als het gaat over de totaalovergave (geslachtsverkeer, red.). Dat is een zware grens, want we spreken hier over een basaal en menselijk verlangen om jezelf met de ander te verbinden.” Van Campen verwijst naar Herman van Wijngaarden die er als christenhomo bewust voor heeft gekozen om geen partnerrelatie aan te gaan. Van Wijngaarden geeft leiding aan de christelijke stichting Hart van Homo’s. Hart van Homo’s wil dat er meer ruimte moet komen voor homoseksuele jongeren binnen orthodox-christelijke gemeenschappen.

“Ik trek dus een grens bij geslachtsverkeer. Dat neemt niet weg dat relaties erg belangrijk zijn. Daar is een kerkelijke gemeente ook voor gebeurd. Liefde is namelijk meer dan alleen een lichaam van de ander bezitten. Als je alleen blijft, hoef je niet eenzaam te zijn. Als kerkelijke gemeente hebben we hierin een belangrijke taak. We hebben het niet over standpunten, maar over mensen. We mogen broeder- en zusterliefde betrachten. De goede Herder heeft een kudde die bestaat uit mannen en vrouwen, zieken en gezonden en homo’s en hetero’s. Ze zijn even inzetbaar en kwetsbaar als alle andere schapen in de kudde van Christus.”

“Hoe moeten we omgaan met christenhomo’s die kiezen voor een duurzame relatie (homohuwelijk)? Moeten we hen schrappen als lid? Wij mogen homo's niet buitensluiten, want ook zij zijn welkom in de gemeente. We moeten geen domme adviezen geven, zoals het aangaan van een heterohuwelijk of je laten genezen.” Van Campen wijst op het Bijbelse begrip ‘kruis dragen om Jezus’ wil. “In Mattheüs 19:12 spreekt de Heere Jezus over de ontmanden. Sommigen hebben sowieso geen behoefte aan een partner, anderen zijn gecastreerd – denk aan de Kamerling (Hand. 8:27-29, red.). Er is ook een groep die zichzelf ontmand en ter wille van het Koninkrijk kiest voor een celibatair leven. Ondanks de strijd die hiermee gepaard gaat, mag je vrede en rust van God ontvangen.”

”We zijn onderweg naar het Koninkrijk van God, waar niemand meer gebrokenheid zal hoeven ervaren. Niet mijn geaardheid, maar Jezus heeft het laatste woord.”

Bekijk de volledige preek van ds. M. M. van Campen:

cvandaag Premium logo

Christenen die meer diepgang willen kiezen voor cvandaag Premium

Je las net een gratis cvandaag Premium artikel. Meld je aan en start je gratis maand.

Start je gratis maand

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

God schiep man en vrouw, zegende hen en zei: wees vruchtbaar! Dat kan met anders dan binnen een relatie tussen man en vrouw. Al het andere is niet naar Gods scheppingsorde, maar een gerichtheid van de mens die het natuurlijke heeft ingewisseld voor het onnatuurlijke.