Reformatorische scholengemeenschap geeft groen licht voor gebruik HSV

Nieuws24 augustus 2023
Driestar HSV

Docenten die zijn aangesloten bij scholengroep Driestar-Wartburg kunnen met ingang van het cursusjaar 2023-2024 zonder problemen gebruik maken van de Herziene Statenvertaling (HSV). Dat maakte het College van Bestuur deze week volgens diverse media bekend in een brief aan de ouders.

Deze beleidswijziging is volgens het College van Bestuur nodig "om onze taak en opdracht vorm te geven binnen de breedte die bestaat, zonder waardeoordeel of verheffen van het een boven het ander". Gebruik van de HSV door leerlingen was sinds het verschijnen daarvan in 2010 al toegestaan. "We willen niet dat school en thuis gescheiden werelden zijn", aldus het College van Bestuur destijds.

Deze beleidswijziging is volgens het College van Bestuur nodig "om onze taak en opdracht vorm te geven binnen de breedte die bestaat, zonder waardeoordeel of verheffen van het een boven het ander".

Eerder lichtten verschillende reformatorische jongeren toe waarom zij hunkeren naar de HSV. Dit deden zij in gesprek met Puntuit, de jongerenredactie van het Reformatorisch Dagblad. Eén van hen is Gert Jan van Deelen. De jonge twintiger kerkt in de hersteld hervormde gemeente in Leerbroek. Hij hoort iedere zondag een preek vanuit de Statenvertaling. "Ik verwacht dat dit in 2050 de HSV zal zijn. Dat lijkt mij ook wenselijk. De Statenvertaling heeft z'n dienst bewezen, maar is zo ver van de taal van ons volk afgegroeid dat het ten koste gaat van ons begrip van de Bijbel."

Twintiger Elise Priester maakte duidelijk dat een bijbelvertaling de kloof tussen God en mensen niet mag vergroten. "De kerk is een plek waar iedereen binnen kan komen. Het Evangelie is door God naar de mensen gebracht. Dat moeten we voortzetten en niet afbreken door een moeilijke vertaling in stand te houden", aldus het kerklid van de Protestantse Kerk (PKN) in Zwijndrecht. "Een Bijbel moet toegankelijk en leesbaar zijn", voegde Coen van Dam uit de Gereformeerde Gemeente in Kesteren toe. "Daarom denk ik dat de HSV begrijpelijk is en een grote rol gaat spelen", aldus de twintiger.

Bekijk de video van Puntuit:

Sta cookies toe om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wijzig mijn voorkeuren

"De taal van de Statenvertaling is mooi, verheven en plechtig, maar we dreigen daarbij te vergeten dat schoonheid ons niet alleen verheft maar ons ook in slaap kan sussen", schreef Bart Jan Spruyt eerder. De binnen de reformatorische gezindte invloedrijke opiniemaker pleitte twee jaar geleden in het Reformatorisch Dagblad voor een nieuwe bijbelvertaling.

In zijn opinieartikel verwijst Spruyt naar het boek De beste vertaling. Een onderzoek naar de Statenvertaling en aanbevelingen voor een nieuwe vertaling van dr. P. de Vries. Deze uitgave schreef de predikant voor de synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). De Vries merkt op dat steeds meer Nederlanders moeite krijgen met het verouderde taalkleed van de SV. "De blijvende waarde (van de SV, red.) wordt dan steeds meer louter academisch en antiquarisch", maakte hij eerder duidelijk in het Reformatorisch Dagblad.

"De taal van de Statenvertaling is mooi, verheven en plechtig, maar we dreigen daarbij te vergeten dat schoonheid ons niet alleen verheft maar ons ook in slaap kan sussen."

Toen de HSV in 2010 uitkwam, werd er veel kritiek geuit vanuit de rechterflank van de reformatorische gezindte. Zo wordt er in de HSV minder strikt vastgehouden aan het beginsel dat elk woord vanuit het Hebreeuws of Grieks vertaald moet worden in het Nederlands. Vanwege de kritiek riep de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS) op om zelf met een goede hertaling te komen. Zover is het uiteindelijk niet gekomen. In 2018 hield dr. P. de Vries (HHK) een pleidooi voor het lezen van de HSV.

Kritiek uit rechterflank refogezindte
"Persoonlijk zie ik deze vertaling als een list van de duivel", stelde ds. A. Kort van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (OOGiN) nadat de HSV in 2010 uitkwam. "Toen het hem niet lukte een bepaald deel van het kerkelijke leven door die nieuwe, in het oog lopende, valse vertalingen te beïnvloeden, nam hij de SV zelf ter hand. Hij gaat knoeien met de vertaling, die zo tot rijke zegen voor het Nederlandse volk geweest is en gebruikt daarvoor onze eigen mensen. Ons kerkverband zal zich op geen enkele wijze inlaten met de HSV. Wij hebben de aloude beproefde Statenvertaling lief." 

“Waarschuw uw kinderen voor andere vertalingen - ook de HSV - waarin subtiel van een andere geloofsbeleving sprake is en waarin de kanttekeningen ons ontnomen worden”, stelde ouderling Z. Klaasse, van de gereformeerde gemeente in Beekbergen, twee jaar geleden in gesprek met het Reformatorisch Dagblad. Hij antwoordde op de vraag: 'Welk advies geeft u ouders mee als het over Bijbelgebruik gaat?' De krant sprak met hem naar aanleiding van een RD-lezersonderzoek.

'Het nadeel van de HSV is dat men gekozen heeft voor enigszins afwijkende vertaalprincipes ten opzichte van de Statenvertaling, waardoor het meer is dan een herziening.'

'Het nadeel van de HSV is dat men gekozen heeft voor enigszins afwijkende vertaalprincipes ten opzichte van de Statenvertaling, waardoor het meer is dan een herziening', stelde Laurens van der Tang, ouderling binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN) te Rhenen eerder in een opinieartikel voor Cvandaag. 'Het is echt een nieuwe vertaling die soms vrijer is. Er is vaker dan nodig zou zijn voor verstaanbaarheid afgeweken van de Statenvertaling. Dat maakt het voor mensen die gehecht zijn aan de Statenvertaling inclusief de kanttekeningen - waar ik ook mijzelf toe reken - een te grote stap om de HSV te gaan gebruiken.'

Ingesleten onverschilligheid
Cvandaag interviewde Heleen van de Fliert, aangesloten bij de OGGiN, een paar jaar geleden over bezwaren tegen de HSV: "Ik merk niet echt een behoefte aan een nieuwe vertaling, maar ik ben bang dat dat bij sommige mensen ook voortkomt uit een zekere ingesleten onverschilligheid. Een soort gelatenheid, alsof de scherpte van Gods Woord niet meer zo gevoeld wordt. Ik zou dit niet één op één door willen trekken naar de toenemende taalbarrière, maar ik denk wel dat die (wellicht ongemerkt) enige invloed heeft.

Voor veel (jonge) mensen is de Statenvertaling een stuk moeilijker te volgen geworden. Ik denk dat de scherpte van Gods Woord hierdoor ook minder gevoeld wordt. Ook daarom geloof ik dat het van belang is dat het lezen van de Bijbel weer toegankelijker wordt (zonder daarbij aan de inhoud af te doen!), door het gebruik van onbekende woorden te verminderen."

'De Statenvertaling als zuiverste vertaling ooit bestempelen en andere vertalingen daarom veroordelen heb ik nooit begrepen. De Bijbel is geen padvindershandboek met voor elk probleem een oplossing.'

Reacties op groen licht voor gebruik HSV door Driestar-docenten:
Roel Keppel: De eerste Nederlandse bijbelvertaling was de Delftse Bijbel uit 1477, in een tijd dat de meerderheid van de bevolking analfabeet was en het van het gesproken woord moest hebben. De Statenvertaling dateert van 1637, 260 jaar later, ook toen was een groot deel van de bevolking analfabeet. Wat gewone mensen van de Bijbel vernamen zal toen zeker niet "zuiver" zijn geweest. De Statenvertaling als zuiverste vertaling ooit bestempelen en andere vertalingen daarom veroordelen heb ik nooit begrepen. De Bijbel is geen padvindershandboek met voor elk probleem een oplossing. Onze Heer wordt in de Bijbel geopenbaard èn door de Heilige Geest.

Bianca Vlastuin: Tja, het Woord van God veranderd mensen, maar dan moeten zij wél het Woord kunnen begrijpen! Dus lees een vertaling die je begrijpen kan, anders heeft het geen zin.

Wim Pluimers: Eigenlijk verbijsterend dat dit überhaupt nieuws is... Soms vraag je je af hoever sommige bestuurders van de realiteit afstaan.

Hans van Zwieten: Waarom zou je naast de SV en de HSV geen andere vertalingen mogen lezen? Ik kan lezen uit de brontaal. Maar dat mag je niet van iedereen verlangen. En dan is verschillende vertalingen een goed alternatief. Want een vertaling is altijd een benadering.

Marieke Bulten: Hoe vaak wordt er in de kerk een moeilijke zin niet ter plekke "vertaald"? Laat dat dan vaak zijn zoals het in de HSV staat!

Jaap Boom: Beter dat iemand er iets van begrijpt en wakker blijft dan dat de volledige diepte en breedte wordt voorgelezen en iedereen in slaap valt. Tenslotte begrijpen we het allemaal slechts ten dele zegt Paulus. Dat relativeert.

'Welke vertaling je ook leest, lees met de Heilige Geest.'

Ebert van Dam: SV is van een paar generaties terug. De taal is veranderd dus het is ook logisch dat we met een andere vertaling gaan werken.

Klaas van Hoek: Archaïsch Nederlands is helemaal niet nodig om de Bijbel te kunnen lezen! Wat een dwaling houden veel verstokte SV-lezers er toch op na! Ze houden goede vertalingen weg bij de jeugd. Alsof een waarlijk goede Bijbelvertaling onverstaanbaar moet zijn. Dat roepen behoudzuchtige refo's, terwijl ze wat andere dingen betreft de nieuwste auto's rijden. Ik schud mijn hoofd over zoveel onnodig koppig conservatisme.

Niels Haasnoot: Blijf gewoon Statenvertaling gebruiken op school!

Danielle Schippers-Tempelman: De Bijbel is er om eruit te lezen. Als dan de meerderheid de vertaling niet meer begrijpt of verkeerd begrijpt moet je verder kijken. En in dat opzicht is dan de HSV een verrijking ten opzichte van de SV.

Albert de Vos: Het is goed om van alle vertalingen gebruik te maken.

Cornelia Buisman: Welke vertaling je ook leest, lees met de Heilige Geest.

Bovenstaande reacties zijn afkomstig van de Facebookpagina van het Reformatorisch Dagblad.

Praatmee

Beluister onze podcast

#306 Jeffrey, Tabitha en Matthijs over geld verdienen in christelijk Nederland
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Statenvertaling
Nieuws

GBS terughoudend met aanpassen Statenvertaling: 'Overgrote deel blijft onveranderd'

Een projectgroep houdt zich namens de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) bezig met het moderniseren van de Statenvertaling, omdat 'sommige woorden in onbruik zijn geraakt'. In een update maakt de GBS duidelijk dat 'het overgrote deel van de tekst ge

Poetin en Kirill
Nieuws

Russisch-Orthodoxe Kerk steunt uitspraak Hooggerechtshof over 'extremistische LHBTI'ers'

Het Russische Hooggerechtshof verklaarde de LHBTI-beweging onlangs als ‘extremistisch’, nadat het Russisch ministerie van Justitie vorige week opriep om de beweging in Rusland te verbieden. Verscheidene internationale organisaties, waaronder Amnesty

Bijbel
Nieuws

Bijna een kwart van de Britse jongeren staat open voor een verbod op de Bijbel

Volgens een opiniepeiling zou bijna een kwart van de Britse jongeren openstaan voor een verbod op de Bijbel. Dat meldt Christian Today. Volgens de ondervraagde jongeren zouden boeken die ‘haatzaaiende taal’ bevatten verboden moeten worden. Daar schar

André Nieuwkoop
Video

Luister naar deze koraalbewerking over Psalm 121 van André Nieuwkoop

Organist André Nieuwkoop is zonder twijfel een begenadigd organist. Vorig jaar december liet hij in de Grote Kerk van Dordrecht op prachtige wijze een koraalbewerking over Psalm 121 horen. Aansluitend speelde de organist, in het dagelijks leven actie

Jezus
Nieuws

Wereldberoemde Jezus-film verschijnt in 2025 ook in animatievorm

De bekende film ‘Jesus’ gaat een nieuw tijdperk in. De film die een inkijkje biedt in het leven en de bediening van Jezus, verschijnt in 2025 ook in animatievorm. Dat meldt CBN News. ‘Jesus' verscheen in 1979 en werd sindsdien door miljarden mensen b

Marawi
Nieuws

Islamitische terreurgroep pleegt bomaanslag op Filipijnse kerk: vier doden en tientallen gewonden

Bij een bomaanslag tijdens op een Filipijnse kerk in de stad Marawi zijn afgelopen zondag vier christenen om het leven gekomen. De islamitische terreurgroep IS heeft de aanslag opgeëist. Naast de doden raakten er ook tientallen christenen gewond.  De

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

God kijkt naar ons verdriet met de ogen van Jezus

Moeite en verdriet, het gaat niemand voorbij. De Bijbel vertelt ons dat van al dat leed, al die moeite en verdriet, God ooggetuige is. Hij ziet het. Hem ontgaat niets. Groot maar ook klein verdriet. Hij ziet de man die wanhopig is na het verlies van

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen verbaast zich over korte rokjes refoleerlingen: "Alsjeblieft, trek een broek aan"

"Ik woon vlakbij een grote reformatorische school en ik zie bijna dagelijks jonge meiden voorbijkomen. Soms met zulke rokjes en dunne panty's eronder, dat ik denk: 'Alsjeblieft, trek een broek aan'", merkte ds. M. Klaassen onlangs op in een preek. De

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Video

Wilkin van de Kamp legt uit waarom je identiteit niet door anderen bepaald wordt

"Er zijn heel wat mensen die hun heel leven hebben geleefd naar het beeld van de ander. Ze zijn er nooit aan toegekomen om zichzelf te zijn. David ontdekte dat zijn identiteit niet bepaald wordt door de mening van andere mensen, noch door omstandighe

Arjanne Holsappel
Column

Ik ben zeer bezorgd over het huidige christendom

150 jaar na Christus werd er een brief geschreven over christenen. Waar kon je hen aan herkennen? Waarin waren zij anders? “De christenen onderscheiden zich door taal en kledij. Ze gebruiken een afwijkend dialect en leven een uitzonderlijk leven. Hun

PKN-synode
Verdieping

Een uitgebreide terugblik op de generale synode van de PKN

In de vergadering van de generale synode (PKN) op 17 en 18 november in Lunteren stonden Israël en het huwelijk op de agenda. Daarnaast sprak de synode over de opleidingseisen van de dienaren van het Woord. Moet iedere voorganger, predikant én pastor,

gegijzelde Israëli's
Nieuws

Christenen voor Israël vraagt met stille tocht aandacht voor gegijzelde Israëli's

'Op donderdag 7 december om 10.30 uur organiseren we een stille tocht in Den Haag, om aandacht te vragen voor de gegijzelde Israëli's die door Hamas vastgehouden worden in Gaza. We roepen u op om ook te komen!', meldt Christenen voor Israël. Christen

Vrede op aarde
Nieuws

NBG-adventsleesplan 2023: 'Vrede op aarde'

"Vrede op aarde - drie woorden uit het kerstverhaal die veel mensen kennen. Maar wat kun je ermee als vrede ver te zoeken is? Toch is dit de titel van ons digitale leesplan voor advent, de periode die op 3 december is begonnen", zegt Anne-Mareike Sch

Kirgizie
Nieuws

Kirgizië wil rol van kerken ver terugdringen

Kirgizië wil strengere voorwaarden opleggen bij de erkenning van kerken en christelijke organisaties. De bevolking heeft tot 9 december inspraak op een plan dat het aanvragen van een vergunning ernstig bemoeilijkt. Daarna buigt het Kirgizische parlem

Jan van den Bosch
Nieuws

Jan van den Bosch wil succesvol zijn in het helpen van anderen

Wanneer topondernemer Jan van den Bosch gevraagd wordt naar zijn definitie van succesvol zijn dan ontleend hij de betekenis daarvan aan de mate waarin hij anderen kan helpen. Zo heef Jan een Oekraïense vlag in zijn tuin hangen. Toen daar de oorlog ui

Jack Mac Donald
Interview

Jack Mac Donald wil mensen naar de kerk helpen via WhatsApp: “Drempel ligt vaak hoog"

Onlangs lanceerde Jack Mac Donald ‘OnlineChurch.’ Dit is een digitale community waar christenen via Whatsapp kunnen aansluiten. In de community worden allerlei geloofszaken gedeeld en bemoedigen mensen elkaar om vol te houden. Dit om ieders vuur voor

Ella van den Brandhof & Remmelt Meijer
Boekfragment

Hoe is je kerkgebouw een toegankelijke plek voor buitenstaanders?

In het eerste deel van ons boek Herkerken schreven we over de boodschap van de lege gebouwen, een hartenkreet van de Tsjechische theoloog en priester Tomáš Halík. De lege gebouwen in coronatijd noemde hij een symbool voor de leegte in de kerken waar

Jacobs en Oudkerk
Column

Dagboek van een opperrabbijn: Betekenisvolle kleinigheidjes

Het is inmiddels maandagochtend vijf uur in de vroegte en ik haast me om dit dagboek, dat ik gisteren had moeten inleveren, alsnog uit mijn digitale vulpen te laten verschijnen. Ik duik hiervoor mijn kalender in om te kijken waar ik de afgelopen dage

Prof. dr. Marc de Vries
Nieuws

Prof. Marc de Vries wordt Eerste Kamerlid voor SGP

Prof. dr. Marc de Vries volgt mr. Diederik van Dijk op als Eerste Kamerlid voor de SGP. Van Dijk wordt op woensdag 6 december geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer en De Vries op dinsdag 12 december als lid van de Eerste Kamer. De Vries is hoogle

Ds. J. Koppelaar
Video

HHK-predikant gelooft dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn

Ds. J. Koppelaar gelooft vurig dat geaborteerde kinderen in de hemel zijn. Dat stelde de hersteld hervormde predikant onlangs in een themapreek waarin het ging over de Week van het Leven. Koppelaar maakte daarbij kenbaar dat God je zomaar kan inschak