Bijbelvertalingen


Opinie

Voor- en tegenstanders Herziene Statenvertaling hebben hetzelfde probleem

De voorstanders van de HSV en van de SV hebben hetzelfde probleem: de meeste mensen begrijpen de Bijbel niet meer. Ik sprak pas nog iemand die ook de NBV te moeilijk vond. Die las de BGT (Bijbel in Gewone Taal). En als zelfs die te moeilijk is? Dan h

Nieuws

Kerk zet ouders 'onder druk' vanwege gebruik Herziene Statenvertaling op refoschool

Het College van Bestuur van Driestar-Wartburg maakte vorig jaar in een brief aan de ouders bekend dat docenten in het vervolg gebruik kunnen maken van de HSV. Deze beleidswijziging is volgens het College van Bestuur nodig ‘om onze taak en opdracht vo

Nieuws

GerGem-predikant bekritiseert GBS-plannen: 'Gebruik gewoon de HSV'

In het proces rondom de totstandkoming van een 'Statenvertaling 2.0' trekt de GBS samen op met de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) en Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN). Vorig jaar werd tijdens de generale synode van de Gereformeerde Gemeent

Opinie

De Statenvertaling aanpassen: is dat nu echt nodig?

Om te begrijpen wat hier speelt, moet je de geschiedenis van de Statenvertaling een beetje kennen. Deze zeventiende-eeuwse vertaling werd gefinancierd door de overheid, de Staten-Generaal, vandaar de naam ’Statenvertaling.’ De befaamde synode van Dor

Nieuws

GBS terughoudend met aanpassen Statenvertaling: 'Overgrote deel blijft onveranderd'

Woorden als 'droefenis', 'krank', 'mitsgaders', 'gunstgenoot' en 'morgenwake' blijven gehandhaafd. De projectgroep noemt ook een aantal woorden die wél worden aangepast. Zo wordt 'achterlage' veranderd in 'hinderlaag', 'betrachten' wordt 'overdenken'

Interview

Karen Sawrey ontwierp de Infographic Bible: "Er zit goud in ieder van ons"

Ontwerper, auteur en verhalenverteller Karen Sawrey is een boeiende persoonlijkheid. Ze is schrijver van de Infographic Bible en was begin september in Nederland vanwege de fototentoonstelling Eva, Sara en Hanna. Vrouwen van de wereld, een initiatief

Video

Ouders klagen over Herziene Statenvertaling: terecht? Chris Verhagen antwoordt

De reformatorische scholengemeenschap Driestar Wartburg heeft docenten groen licht gegeven om de Herziene Statenvertaling te gebruiken naast de Statenvertaling uit 1637. Een groep bestaande uit onder andere betrokken ouders is hiertegen een petitie g

Interview

HHK-predikant: "In steeds meer reformatorische gezinnen is de HSV leidend"

“Een bijbelvertaling hoort geen reformatorische identity-marker te zijn. Daarom juich ik het toe dat reformatorische docenten de Herziene Statenvertaling (HSV) mogen gebruiken”, stelt ds. A. A. F. van de Weg. Docenten die zijn aangesloten bij scholen

Opinie

Verbazing over 'Bijbelse' argumenten tegen gebruik Herziene Statenvertaling

De laatste dagen is de aloude Bijbelvertalingendiscussie weer opgelaaid toen een reformatorische scholengemeenschap besloot het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) toe te staan. Wij zullen ons niet mengen in de bestaande discussie - er best

Nieuws

Reformatorische christenen ondertekenen petitie tegen gebruik Herziene Statenvertaling

Reformatorische christenen, betrokken bij het scholengemeenschap Driestar-Wartburg, keren zich middels een petitie tegen het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) door docenten. Vorige week kregen docenten die bij Driestar-Wartburg zijn aange

Nieuws

Reformatorische scholengemeenschap geeft groen licht voor gebruik HSV

Docenten die zijn aangesloten bij scholengroep Driestar-Wartburg kunnen met ingang van het cursusjaar 2023-2024 zonder problemen gebruik maken van de Herziene Statenvertaling (HSV). Dat maakte het College van Bestuur deze week volgens diverse media b

Nieuws

Publicatie 'HHK-Bijbel' gaat niet door vanwege gebrek aan draagvlak

De generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft besloten om het voorstel om te komen tot een digitale werkvertaling, een soort hersteld hervormde bijbelvertaling, niet verder uit te werken. In eerste instantie was het de bedoeling dat e

Opinie

Een modernere versie van de Statenvertaling: is dat écht nodig?

Het behoort bijna tot de folklore van de Biblebelt: debatten die met enige regelmaat oplaaien over de vraag of een nieuwe Bijbelvertaling nodig is. Toch is het te gemakkelijk om dit fenomeen af te doen als een weerkerende schijnvertoning. Uiteindelij

God

Heleen vindt moderne versie Statenvertaling goed idee: "Afkeer tegen HSV zit te diep"

“Bezwaren tegen de Herziene Statenvertaling (HSV) mogen niet zomaar weggeredeneerd worden. Het lijkt mij dan ook vruchtbaarder dat er opnieuw gekeken wordt naar een hertaling van de Statenvertaling (SV)”, stelt Heleen van de Fliert, lid van de Oud Ge

Nieuws

Bart Jan Spruyt en HHK-predikant pleiten voor moderne versie Statenvertaling

"De taal van de Statenvertaling is mooi, verheven en plechtig, maar we dreigen daarbij te vergeten dat schoonheid ons niet alleen verheft maar ons ook in slaap kan sussen", schrijft Bart Jan Spruyt (foto). De binnen de reformatorische gezindte invloe

God

Is de Statenvertaling écht zo belangrijk? Drie refojongeren geven antwoord

Van de Reformatorisch Dagblad-lezers is 55 procent voor handhaving van de Statenvertaling (SV), waarbij de jongere lezers van het RD (beneden de 24 jaar) nadrukkelijker aan die vertaling willen vasthouden dan ouderen, 67 tegen 54 procent, zo bleek on

Nieuws

GerGem-ouderling tegen ouders: waarschuw uw kinderen tegen Herziene Statenvertaling

“Waarschuw uw kinderen voor andere vertalingen - ook de Herziene Statenvertaling (HSV) - waarin subtiel van een andere geloofsbeleving sprake is en waarin de kanttekeningen ons ontnomen worden”, zegt ouderling Z. Klaasse, van de gereformeerde gemeent

Nieuws

Anonieme petitie roept GerGem op HSV niet langer te verbieden

Leden van de Gereformeerde Gemeenten (GerGem) hebben middels een online petitie anoniem opgeroepen tot het vrijgeven van het gebruik van de Herziene Statenvertaling (HSV) binnen het kerkverband. De petitie is in een dag tijd ruim 1100 keer onderteken