cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
euthanasie
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

Dagelijks leven

21 augustus 2020 door Jeffrey Schipper

Geeft de Bijbel aanleiding om actieve euthanasie te rechtvaardigen?

"Zijn er enkele uitzonderingen (voor bijzondere situaties) om actieve euthanasie in een laat stadium (Bijbels) te rechtvaardigen? Of is dit echt altijd fout te noemen?" Een vragensteller vraagt zich in de vragenrubriek van Refoweb.nl af in hoeverre een ongeneeslijke ziekte in de laatste levensfase euthanasie rechtvaardigt.

Sedationist Johan Boeijenga wijst in zijn beantwoording op voorbeelden van mensen die in het Oude Testament verlangden om dood te gaan: "Mozes (Ex. 32:21-34; Num. 11:14,15); Elia (1 Kon. 19:1-4). Toch verhoort de Heere deze gebeden om weggenomen te mogen worden niet. In het Nieuwe Testament geeft met name Paulus diverse keren aan dat hij liever ontbonden was, namelijk om bij Christus (in de hemel) te zijn (Fil. 1; 2 Kor. 5). Ondanks dat verheven ideaal, had de Heere nog arbeid voor hem en werd hij op één van die momenten niet weggenomen.

De vrouw van Job geeft hem het advies: “Zegen (= vervloek) God en sterf”. Kennelijk doelt zij hier op zelfmoord, maar Job geeft hier het prachtige geloofsantwoord: “Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen?” Ondanks alle beproevingen heeft Job, die hierin een voorbeeld is voor gelovigen in nood en aanvechting, de Heere nooit verzocht om hem maar weg te nemen (ondanks dat hij zijn geboortedag vervloekte).

Al deze voorbeelden geven een duidelijke denkrichting over hoe om te gaan met lijden. En natuurlijk is het afschuwelijk om te zien en mee te maken hoe een mens langzaam verteerd wordt, tot de dood erop volgt. Het is zeker geoorloofd om middelen toe te dienen om dit aardse lijden te verzachten, hoewel die middelen wel vaak het bewustzijn verlagen waardoor pastorale begeleiding bemoeilijkt of verhinderd wordt. Dit is een aangelegen punt!

In het uiterste geval kan het bewustzijn verlaagd worden door middel van (palliatieve) sedatie. Bij oppervlakkige beschouwing lijkt dat toch een beetje op euthanasie. Maar indien met de juiste intentie uitgevoerd, is dit het niet. Het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie wordt wel eens het verschil tussen doden en laten sterven genoemd. De techniek mag ook pas aangewend worden als er duidelijk sprake is van een stervensfase...

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen