euthanasie


Opinie

Waarom ik als christen geen tegenstander ben van euthanasie

Een lastiger verhaal in dit geheel, is de euthanasie voor patiënten die niet kampen met lichamelijk lijden maar met uitzichtloos en ondraaglijk lijden van psychische aard. Het criterium “ ondraaglijk”, valt - hoewel natuurlijk altijd subjectief - vaa

Levensverhaal

Gerlise zit in euthanasietraject: "Ik bid altijd dat Hij mij heel snel op komt halen"

Het kan niet anders dan dat God haar lichaam heeft gemaakt. Dat weet Gerlise Westerink (42) zeker. Toch gaat ze zó gebukt onder haar psychische problematiek dat ze al 5 jaar in een euthanasietraject zit. In gesprek met Cvandaag deelt ze haar heftige

Column

Waarom ik ondanks mijn suïcidaliteit niet voor euthanasie kies (maar voor anderen genadig wil zijn)

En de vraag over euthanasie is af en toe gesteld; door mezelf, door hulpverleners en door vrienden en familieleden: Zou ik euthanasie overwegen wegens mijn langdurige lijdensweg en op een humane manier de uitgang kiezen in plaats van een suïcidewijze

Verdieping

Euthanasie en christendom: hoe zit dat nu eigenlijk?

Christenen zijn over het algemeen tegen euthanasie. Al bleek recent uit een onderzoek dat steeds minder mensen binnen het christendom uitgesproken voor- of tegenstander zijn. Kunnen we als christen stellen dat euthanasie hoe dan ook verkeerd is? Zijn

Video

Ds. Piet Schelling: "Ik ben de waarde van een gekozen levenseinde gaan inzien"

Piet Schelling heeft als dominee meerdere mensen mogen begeleiden die kozen voor euthanasie. Hij vertelt in gesprek met Cvandaag dat hij "de waarde van een gekozen levenseinde is gaan inzien", naar aanleiding van zijn boek Denkend aan de dood kom ik

Opinie

Euthanasie: het juiste antwoord op psychisch lijden?

Waarom is het een actueel en belangrijk thema? Het aantal patiënten dat vanuit psychisch ondraaglijk en uitzichtloos lijden een verzoek indient voor actieve levensbeëindiging neemt toe. De schattingen van euthanasieverzoeken bij psychiaters lopen van

Nieuws

ChristenUnie niet blij met omstreden wetsvoorstel D66-Kamerlid: "Buitengewoon pijnlijk"

De omstreden initiatiefwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra over ‘voltooid leven’ wordt vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet moet het mogelijk maken dat ouderen die hun leven als voltooid zien, euthanasie kunnen plegen. Fractievoorzitter Gert-J

Verdieping

Waarom euthanasie niet een Bijbelse oplossing kan zijn

Maar tot voor kort stond voor veel christenen nog altijd de vraag bovenaan: wat zegt de Bijbel hierover? Momenteel komt er langzaam een discussie op gang onder christenen en zie je ook standpunten verschuiven. Daarbij wordt de Bijbel vaak bewust of o

Nieuws

D66 zet Voltooid leven-wet door ondanks aanzwellende kritiek: "We zien het als een opdracht"

Vorige week werd bekend dat de Raad van State uiterst kritisch is op de wet Voltooid leven van D66. Sterker nog, het hoogste adviesorgaan van ons land stelt dat het wetsvoorstel op deze wijze niet in behandeling genomen kan worden. Hoewel kritiek op

Dagelijks leven

Dat alleen christenen tegen euthanasie zijn vindt prof. dr. Theo Boer een misvatting

Euthanasie lijkt binnen het christendom een onderwerp waarbij ondertussen de stellingen wel zijn ingenomen. Toch valt er nog genoeg over te zeggen en te schrijven, zo meent hoogleraar ethiek Theo Boer. Hij schreef het boek ‘Eind goed, een protestants

Dagelijks leven

Dr. Henk Post over voltooid leven: "Veel mensen met een doodswens willen helemaal niet dood"

"Veel mensen fleuren op als ze merken dat hun leven er nog toe doet", stelt dr. Henk Post. Het onderwerp ‘voltooid leven’ staat op de agenda van de politiek en de maatschappij. Reden voor Post en dr. Bert Veluw om de redactie te voeren van ’12 artike

Nieuws

Raad van State legt bom onder 'roekeloze' D66-wet Voltooid leven

De Raad van State is uiterst kritisch op de wet Voltooid leven van D66. Er zijn te weinig waarborgen in de wet ingebouwd die moeten voorkomen dat er mensen overhaast een einde aan hun leven willen maken. Men stelt dat het wetsvoorstel niet op deze wi

Nieuws

D66-minister Sigrid Kaag wil mensen helpen níet tot keuze zelfdoding over te gaan

Opvallende uitspraken van minister Sigrid Kaag, komende verkiezingen de lijsttrekker voor D66. In gesprek met NRC vertelde ze het onderzoek van Els van Wijngaarden naar de doodswens van mensen die hun leven voltooid vinden, serieus te nemen. Ze zei t

Dagelijks leven

Geeft de Bijbel aanleiding om actieve euthanasie te rechtvaardigen?

"Zijn er enkele uitzonderingen (voor bijzondere situaties) om actieve euthanasie in een laat stadium (Bijbels) te rechtvaardigen? Of is dit echt altijd fout te noemen?" Een vragensteller vraagt zich in de vragenrubriek van Refoweb.nl af in hoeverre e

Nieuws

Euthanasie bij dementerenden wordt eenvoudiger: "Heel aangrijpend"

Euthanasie bij ernstig dementerende mensen wordt eenvoudiger. De regionale toetsingscommissies euthanasie (RTE’s) maakte vrijdag bekend dat ze regels gaan verruimen door de Euthanasiecode aan te passen, zo meldt de Volkskrant. Op vier verschillende p

Dagelijks leven

Brengt D66 onvrijwillige euthanasie dichterbij?

Gelukkig zijn er nog genoeg christenen in ons land die de samenwerking met een politieke partij als D66 zeer onwenselijk vinden. Vooral als het gaat om een ethische kwestie zoals euthanasie, zou een christelijke partij die meent politiek te bedrijven

Dagelijks leven

Wat als een geliefde kiest voor euthanasie? Stef Groenewoud en Trijntje Scheeres in gesprek

Als een geliefde euthanasie wil, klinkt vaak de roep om iemands autonomie te respecteren. Het getuigt van liefde om iemand zelf te laten beslissen over diens levenseinde. Maar hoe individueel is zo’n beslissing? Is het ware liefde om iemand vrij te l