In christelijk Nederland zijn homo’s dé zondebok: "We gebruiken hen om van onze schuld af te komen"

Dagelijks leven13 juni 2019
matthijs

"Waarom gaan we in de kerk eigenlijk zoveel strenger om met een homoseksueel echtpaar dan met een rijke bankier die twee huizen in Frankrijk heeft?" Dat vraagt Matthijs Vlaardingerbroek zich af in het programma Bij Jorieke op Groot Nieuws Radio. Hij sprak in 2019 daar uitgebreid over wat hij noemt 'het zondebokmechanisme'. Volgens hem een groot probleem in kerkelijk Nederland.

Matthijs kwam er achter dat hij persoonlijk zondebokken had, maar dat dit ook speelde in de wereld, in Nederland én in christelijk Nederland. "Er is een groep christenen in kerkelijk Nederland die de zondebok is. Als christenen hebben we één gezamenlijke zondebok. Dat is niet ooit door iemand bepaald, maar het is eigenlijk zo gegroeid. Deze zondebok is eigenlijk een groep. Het is een groep christenen op wie wij een bepaalde schuld hebben gelegd en waartegen wij hebben gezegd: je bent eigenlijk niet welkom in ons midden en als je wél welkom bent, ben je niet volledig welkom. We sturen ze eigenlijk de woestijn in, zoals in Leviticus in het Oude Testament. We leggen schuld en zonde op hen neer en zeggen: jullie zijn zo schuldig en slecht dat jullie niet meer in onze heilige gemeenschap passen. Het effect is dat wij als groep meer een eenheid zijn én onschuldig door het leven kunnen gaan. Die andere groep draagt de schuld namelijk. Wij worden er zelf beter van omdat we een andere groep christenen als heel slecht beschouwen."

Maar wie is dan de zondebok? Wat is nu eigenlijk de grootste zonde in christelijk Nederland? Matthijs: "Blijkbaar zeggen we in ons hoofd dat sommige dingen heel erg zijn in de ogen van God en andere dingen helemaal niet erg. We maken een rijtje. We zeggen bijvoorbeeld: schatten verzamelen op de aarde is niet erg, dat vindt God niet zo erg en dat begrijpt Hij. Jezus zegt dan wel dat we geen schatten moeten verzamelen hier op aarde, maar je mag gewoon een eigen huis hebben en een mooie auto, God begrijpt echt wel dat je een goede bankrekening hebt. En wanneer God zegt dat we ons geen zorgen moeten maken over de dag van morgen zeggen we: God vindt het helemaal niet erg dat je een pensioenvoorziening hebt, natuurlijk moet je aan de toekomst denken. Dat vindt God echt niet erg. Maar er is één zonde, dat vindt God zo erg, dat is echt de allerergste zonde en die mogen we absoluut niet begaan want dan horen we er niet meer bij."

"Het is een groep christenen op wie wij een bepaalde schuld hebben gelegd en waartegen wij hebben gezegd: je bent eigenlijk niet welkom in ons midden en als je wél welkom bent, ben je niet volledig welkom."

"Wanneer Jezus het Koninkrijk van God aankondigt, vertelt hij daar direct zijn prioriteiten bij. Dat gaat over geen schatten verzamelen op de aarde, geen zorgen voor de dag van morgen hebben, goed zijn en dat niet alleen voor mensen die je liefhebt, maar juist voor de zondebokken en je vijanden en niet wellustig kijken naar een andere vrouw. Daarbij gaat hij zelfs zo ver dat je geen overspel hoeft te plegen. Als je in je hoofd al de gedachte hebt gehad over een buurvrouw of die mooie aanbiddingsleider in de kerk, heb je het al gedaan. Dan zeggen wij: God begrijpt het wel, het is allemaal niet zo erg. Dat zegt Jezus wel, maar dat zijn niet de grootste zondes. Hier moet je natuurlijk ook niet de zondebok van maken, want dan zijn we allemaal de sjaak. We hebben namelijk allemaal last van schatten verzamelen op de aarde. Het is makkelijker om iets tot een grote zonde te maken waar de meerderheid geen last van heeft. Niemand wil de zondebok zijn, dus je kunt beter in de veilige hoek zitten. Natuurlijk falen we allemaal, maar God vindt dat vast niet zo erg, want gelukkig hebben wij geen last van de zondebokzonde."

Vlaardingerbroek vervolgt: "Er is een groep christenen die niet welkom is in bepaalde kerken. En als ze wél welkom zijn, mogen ze niet meedoen aan het avondmaal. En als dat wel mag, mogen ze geen taak hebben. En als ze wel een taak mogen hebben, dan toch niet op het podium of een leidinggevende taak. Dit zijn allemaal gradaties van welkom heten en erbij mogen horen. Nu denk je waarschijnlijk dat dit christenen zijn die een koophuis hebben, maar dat is niet het geval. Christenen die het moeilijk vinden om te vergeven dan? Ook dat is niet het geval. Dan toch christenen die macht uitoefenen? Ook zeker niet het geval. Wanneer het gaat om de grootste zondebokken, komen we altijd bij seksuele zondes terecht. Wanneer je gaat scheiden, kun je tegenwoordig binnen twee maanden je positie binnen de kerk weer innemen, bij overspel ben je anderhalf jaar uit de roulatie en met een goed christelijk netwerk kun je weer als vanouds je ding doen. Maar er is een groep mensen die levenslang hebben. Zij zijn levenslang de zondebok en worden levenslang buiten onze gemeenschap geplaatst. Ik heb het over homoseksuele broeders en zusters in de Heer."

"Er is een groep mensen die levenslang hebben. Zij zijn levenslang de zondebok en worden levenslang buiten onze gemeenschap geplaatst."

"Dit is het ergste wat je momenteel in Nederland kunt doen qua zonde", vervolgt Matthijs. "Natuurlijk is dat niet overal zo. Er zijn gemeenten die na de Nashvilleverklaring zeiden: homoseksuele broeders en zusters zijn net zo welkom als heteroseksuele broeders en zusters. Maar over het algemeen wordt die groep door ons de wildernis in gestuurd. Er zijn ouders en familieleden die door de druk van het zondebokmechanisme daarin meegaan en zelfs het contact met hun kinderen verbreken. Er zijn zelfs ouders die zeggen dat ze liever een niet-gelovig kind hebben dan een homoseksueel gelovig kind."

Volgens Vlaardingerbroek is het vooral ook een heel veilige zondebok. "Een koophuis zou lastiger zijn. De vraag is: waarom vinden we in Nederland homoseksualiteit zo erg dat mensen niet aan het avondmaal deel mogen nemen, geen taak mogen hebben of geen leiders mogen zijn? We zien talloze andere zondes door de vingers en zeggen dat het niet ernstig genoeg is. Dan zegt men: God heeft er een gruwelijke hekel aan. Ik heb hier Spreuken 6 voor me. Daarin staan zeven dingen die God tot gruwel zijn, een top zeven: ogen die hooghartig kijken, een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten, een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen, getuigen die bedriegen en zij die stoken tussen broers. Daar zit dus geen enkele seksuele zonde tussen. Dit zijn dingen waar wij als christenen allemaal wel eens mee te maken hebben gehad. Maar we zeggen: dat vindt God niet zo erg, hiermee kun je gewoon naar het avondmaal. Nee, er is maar één zonde écht heel erg."

Matthijs nodigt iedereen uit kritisch naar zichzelf te kijken. "Is dit een zondebok in je leven? Misschien zijn homoseksuele broeders en zusters wel een zondebok. Dat betekent dat je hen gebruikt om eenheid te creëren. We gebruiken de zondebokken eigenlijk om van onze eigen schuld af te komen. Vanuit ons egoïsme hebben we extra zware schuld op hen gelegd, zodat wij onschuld en lanterfantend al die dingen die Jezus heeft gezegd aan onze laars kunnen lappen. We zijn namelijk niet zo schuldig als zij. We hebben een onschuldigheid gecreëerd door andere mensen schuldig te maken en daarmee hen onrecht aangedaan. Daar zouden we bij stil moeten staan, vergeving voor moeten vragen. Een nieuw leven met Christus betekent dat we ook onze zondebok af moeten leggen."

"We gebruiken de zondebokken eigenlijk om van onze eigen schuld af te komen. Vanuit ons egoïsme hebben we extra zware schuld op hen gelegd, zodat wij lanterfantend al die dingen die Jezus heeft gezegd aan onze laars kunnen lappen."

Vlaardingerbroek laat echter wel ruimte voor verschillen. "Er zijn mensen die vanuit de Bijbel zeggen dat God een monogame homoseksuele relatie zegent. Andere christenen zeggen van niet, maar dan moet je ook consequent zijn. Dan moet je ook andere zondes benoemen en er gevolgen aan verbinden. Dan moet je dus naar de Bergrede kijken, die leggen we zo gemakkelijk naast ons neer. Dat is echter het beleid voor zijn koninkrijk. We noemen ons volgelingen van Jezus, maar we leggen aan één zonde een grens en de rest laten we vrij. Wees dan consequent. Er zit zoveel pijn bij deze mensen. Je zal toch maar de zondebok zijn en door heel veel christenen waaronder familie en ouders apart worden gezet omdat ze jou zondig vinden... Hoe voorkomen we toch dat we anderen kwetsen en tot op het bot pijn doen? Alleen als we een liefdevolle gemeenschap zijn, die onze vijanden lief hebben. Hoe kunnen we dan niet onze eigen broeders en zusters in de Heer liefhebben?"

"Waarom gaan we bijvoorbeeld heel veel strenger om met een homoseksueel echtpaar in de gemeente dan met de bankier die twee huizen in Frankrijk heeft? Ja, natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting, maar je moet jezelf afvragen wat je mening doet met de ander. Als je de ander liefhebt, moet je misschien niet alles willen zeggen."

"Ik doe dit niet om te schuren", benadrukt Vlaardingerbroek. "Ik word er verdrietig van. Ik weet dat homoseksuele gelovige broeders en zusters hier zo onder lijden en dat raakt mij heel diep. We doen mensen onrecht. We gaan zo niet eerlijk om met onze eigen zondes en ons eigen falen van Jezus' woorden in de Bergrede. Tegelijkertijd gaan we heel gemakkelijk om met andere mensen en beschouwen ze als heel zondig en hangen daar ook gevolgen aan. Dat is onrecht."

"Waarom gaan we bijvoorbeeld heel veel strenger om met een homoseksueel echtpaar in de gemeente dan met de bankier die twee huizen in Frankrijk heeft?"

Afkomen van het zondeboksysteem kan volgens Matthijs nog best lastig zijn. "Het zondeboksysteem werkt alleen als je jezelf er niet van bewust bent en als je zelf niet door hebt dat die mensen die jij als fout bestempelt helemaal niet fout zijn. Je kunt het bijvoorbeeld wel gemakkelijk aan anderen zien. Er zijn foute Mexicanen, maar niet iedere Mexicaan is fout. Als Trump roept dat iedere Mexicaan fout is, zien we allemaal dat dit niet klopt. Maar bij onszelf het zondeboksysteem herkennen is lastiger. Dat komt ook omdat we er winst uithalen. Als je ergens winst uithaalt, is het lastiger om neer te leggen. Dan raak je namelijk ook die winst kwijt. Als we toegeven dat we een gezamenlijke zondebok hebben, gaan we verlies lijden. Dan halen we een stukje eenheid en goed voelen over onszelf weg. We moeten dan namelijk onze eigen levensstijl plotseling net zo serieus nemen als die van anderen. Men begint bij homoseksualiteit bijvoorbeeld altijd over praktiseren of niet, maar we praktiseren allemaal. Kijk bijvoorbeeld naar 'maak je geen zorgen voor de dag van morgen'. Er is een verschil tussen je zorgen maken of daadwerkelijk meedoen met een pensioenplan. We zijn allemaal zondig en praktiseren allemaal. Wanneer je jouw zondebok toegeeft, moeten je je eigen zonden serieus gaan nemen en kun je niet meer onschuldig door het leven gaan."

Tot slot begint Mattijs over Jezus die volgens hem de ultieme zondebok is. "Bij de zondebok gebeurden vroeger eigenlijk twee dingen. De ene zondebok werd gedood en de andere zondebok werd de woestijn in geduwd en nam zijn zonden op zich. Jezus werd gedood én buiten de poorten van Jeruzalem worden hem de zonden opgelegd. Hij is dus de zondebok in allebei de situaties. Hij is de ultieme zondebok. Wij aanbidden als christen de ultieme zondebok, degene van wie wij het meeste houden is de zondebok. Hij heeft het hele systeem van de zondebok, het mechanisme, opgeblazen. Kijkend naar Jezus als allergrootste zondebok die onze zonden op zich heeft genomen, is het eigenlijk vreemd dat wij als volgelingen van Jezus er onze eigen zondebokken op na houden, omdat wij juist dé zondebok aanbidden. Hij is de zondebok die onze zonden heeft gedragen."

Praatmee

Beluister onze podcast

#305 Patrick & Jeffrey over christelijke PVV-stemmers, winkelen op zondag en de genderkloof
Beluister op soundcloud
Bekijk alle afleveringen
Of beluister op:

Meerartikelen

Wilkin van de Kamp
Nieuws

Waarom het volgens Wilkin van de Kamp belangrijk is om een rustdag te houden

"Een derde deel van de dag besteed je aan slapen, aan rust en herstel. Als God zulke ritmen in de schepping heeft gelegd en in je menselijk gestel, dan zul je er wel bij varen als je die ritmen volgt. Daarom zegt God in de Tien Geboden dat je een dag

Ds. M. Klaassen
Video

Ds. Klaassen: "God adopteert mensen die er door de zonde niet uitzien"

"God adopteert mensen die er niet uitzien, afzichtelijk zijn vanwege de zonde, tot Zijn kinderen", merkte ds. M. Klaassen onlangs in een preek op. De hersteld hervormde predikant gebruikte om zijn woorden kracht bij te zetten een waargebeurd verhaal

Dr. Aaron
Nieuws

Theoloog klaagt voormalig werkgever aan na ontslag vanwege bericht over homoseksualiteit

Een Engelse theoloog werd eerder dit jaar ontslagen omdat hij in februari van dit jaar het volgende bericht de wereld in stuurde: 'Homoseksualiteit dringt de kerk binnen'. Hij klaagt nu zijn oude werkgever aan. Het Cliff College in Derbyshire ontsloe

Paus Franciscus
Nieuws

Paus doet rustiger aan na injecties met antibiotica vanwege longprobleem

Paus Franciscus heeft te kampen met een probleem bij zijn longen en dat beperkt het aantal verplichtingen dat hij kan afwerken. Volgens Religion News krijgt de paus regelmatig injecties met antibiotica toegediend. De paus zou geen koorts of longontst

Baby
Nieuws

Succesvolle strijd tegen abortus in VS: 32.000 baby's gered

In de Verenigde Staten zijn vorig jaar meer dan 30.000 baby’s, die anders geaborteerd zouden zijn, geboren. Dat blijkt volgens CBN News uit nieuw onderzoek. Het ‘abortusbesluit’ van het Amerikaanse Hooggerechtshof speelt hierbij een belangrijke rol.

Fulani-herders
Nieuws

Minstens tien Nigeriaanse christenen gedood bij slachtpartij Fulani-herders

Fulani-herders en andere terroristen hebben vorige week vrijdag dood en verderf gezaaid in verschillende dorpen in de Nigeriaanse deelstaat Taraba, waarbij minstens tien christenen om het leven kwamen. Dat meldt Morning Star News. Volgens een inwoner

Ruth uit Mexico
Positief nieuws

God gebruikt pijn en moeite om kerk in Mexico te laten groeien

"Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." - Psalm 126:5. Met tranen in haar ogen vertelt Ruth uit Mexico hoe God hun pijn en moeite gebruikt om Zijn kerk te laten groeien. Evangelisatie onder verstotenenHet was 2015 toen gemeentestichter Au

Jonathan Isaac
Nieuws

NBA-speler lanceert basketbalschoenen met Bijbelteksten

Basketballer Jonathan Isaac is de eerste NBA-speler die een schoen lanceert met daarop zichtbare Bijbelteksten. Aan de achterkant van de schoenen staan Bijbelteksten weergegeven als 2 Korinthe 4:9 en Romeinen 8:37. 'De meeste mensen zagen de 'Judah 1

Meerartikelen

Gerard en Lydia de Groot
Boekfragment

Engelen helpen mee om ons te beschermen tegen gevaren

Een boek over de bovennatuurlijke realiteit is niet compleet zonder onderwijs over engelen. In de Bijbel lezen we dat zij krachtige helden, hulpvaardige geesten en vuurvlammen van God zijn.    Wat zijn engelen?Het woord ‘engel’ betekent ‘boodschapper

Jan van den Bosch
Nieuws

Jan van den Bosch onderscheiden om inzet voor Oekraïners met beperking

Ietwat verlegen maar vooral dankbaar en vereerd ontving Jan van den Bosch afgelopen weekend een bijzondere onderscheiding van de Oekraïense regering vanwege zijn inzet voor mensen met een beperking uit datzelfde land. Vorig jaar maakte Van den Bosch

Ds. N. den Ouden
Nieuws

Hersteld hervormd Rijssen ziet ds. N. den Ouden graag komen

Ds. N. den Ouden (foto) heeft een beroep van de hersteld hervormde gemeente in Rijssen ontvangen. De predikant uit Leerbroek kan in de Westerkerk aan de slag als opvolger van de naar Katwijk verhuisde ds. H. Lassche. H. Ottema kan binnen de Hersteld

Ds. Arie van der Veer
Verdieping

Hoe houd je het als christen vol tot het einde? 

‘Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered’ - Mattheüs 24:13. 'En Jezus ging de tempel uit en vertrok.’ Deze korte openingszin van Mattheüs 24 heeft profetische betekenis. Jezus keert de tempel hier definitief de rug toe. Een zeer aangrijpe

echtscheiding
Dagelijks leven

Refoweb-vragensteller: 'Mijn man heeft mij verlaten: mag ik hertrouwen?'

'Mijn man heeft mij vanwege het geloof verlaten. Ik heb alles geprobeerd om scheiding te voorkomen, maar dit is zijn keus. Voordat de scheiding officieel is op papier, blijkt hij in de tussenliggende tijd vreemd te gaan. Dit is wel na zijn besluit mi

Alex Snel
Video

Alex liep rond met groot geheim: "Ik ging gebukt onder schaamte"

Lange tijd riep Alex Snel met een geheim rond in de kerk. "Terwijl ik de aanbidding leidde, ging ik gebukt onder schuld en schaamte. Dat had gevolgen voor mijn relatie. Ik had een kort lontje, waardoor de spanningen opliepen. Er was één ding waar ik

Hans Borghuis
Column

Bonustijd: wat geven wij op om Jezus te volgen?

‘We zijn klaar om te sterven voor Jezus als het moet, de tijd die we hebben gekregen zien we als bonustijd’. Het was een zonnige, maar frisse ochtend. Een persoonlijk gesprek, staande gevoerd, ergens in een achtertuin. De opmerking werd haast als ter

PThU
Nieuws

Erik Olsman nieuwe hoogleraar Geestelijke Verzorging PThU

Het College van Bestuur van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) heeft dr. Erik Olsman benoemd tot hoogleraar Geestelijke Verzorging. Deze maand stemde de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland in met het besluit tot zijn benoeming.

Mirjam Bikker
Positief nieuws

Mirjam Bikker vertelt wie van haar collega's ze mee zou willen nemen naar de kerk

In de Tweede Kamer zitten tal van verschillende partijen met verschillende idealen. De boel wordt door de verkiezingsuitslag natuurlijk flink opgeschud, maar dat kan misschien ook weer kansen bieden om ongelovige collega's eens uit te nodigen voor ee

Jos Strengholt
Recensie

Ouweneel over Israël en Palestijnen: neerbuigend en historisch onnauwkeurig

Met zijn boekje 'Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen' probeert prof. dr. Willem J. Ouweneel de 'vrienden van Israël' in twintig stellingen een handvat te geven om lastige vragen over de Israëlisch-Palestijnse kwestie te beant

Hans van de Breevaart
Opinie

Wat de monsterzege van de PVV te zeggen heeft tot de christelijke politiek

Hoe kan het dat zelfs in grote delen van de zogenaamde Biblebelt de PVV de grootste is geworden en christelijke partijen geen antwoord lijken te hebben op de toenemende maatschappelijke onvrede? Het is sterk de vraag of de christelijke politiek in ha

Esther van Schie
Interview

PKN-predikant: “Niet verbinden met migrantenchristenen is gemiste kans”

“Als docent inburgering ontmoette ik doordeweeks tientallen migranten. Op zondag kwam ik geen enkele migrant tegen. Er ontstond een heilig ongenoegen bij mij”, zo vertelt Esther van Schie. Zij is voorganger van een internationale kerk, ICU (In Christ