cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
Benny Hinn
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

15 mei 2018 door Koert Koster

Benny Hinn en de God van wonderen

Ik geloof met heel mijn hart dat God kán en wíl genezen. En dat Hij daar mensen voor gebruikt.

Ik had afgelopen week een ticket kunnen kopen in de hoop een ontmoeting te hebben met Benny Hinn in Weesp, Nijkerk of Amsterdam. Deze flamboyante evangelist en gebedsgenezer is deze dagen in Nederland. Veel mensen hebben geld uitgegeven voor een bijeenkomst van deze man. Ik heb dat niet gedaan. Ik geloof ook niet dat mijn genezing afhankelijk is van een ontmoeting met Benny Hinn. Ik heb dus ook geen kaartje gekocht. Mocht deze man het op zijn hart hebben om mij te bezoeken, dan is hij meer dan welkom. Zoals Jezus bij zieken thuis kwam om hen te genezen. Een enkele keer genas Hij op afstand.

Ik heb veel voor me laten bidden. Toch kamp ik met depressies. Ik weet niet waarom ik niet genezen ben. Zijn het de mensen die niet genoeg geloof hadden? Had Eddie Bakker en zijn team niet genoeg geloof in mijn genezing toen hij krachtig voor mij bad terwijl ik al (?) mijn zonden beleed? Had Willem Ouweneel het hart niet op de goede plaats toen hij voor mij bad? Was het gebed van Jan Zijlstra niet krachtig genoeg op het moment toen het erop aankwam? Of zaten ze al biddend toch te slapen en hadden ze de gedachten er niet goed bij? Wat is er veel voor mij gebeden en gesmeekt.

Paulus worstelde ook met zijn 'geestelijke gezondheid'. Er was een demonische strijd gaande met een engel die hem met vuisten sloeg. Deze zogenaamde ‘doorn in het vlees’ werd echter niet weggenomen. Hij heeft slechts drie keer gebeden of de Heer die doorn wilde wegnemen. Hij moest zich echter tevreden stellen met het antwoord dat Gods genade hem genoeg was.

Het is en blijft Gods soevereine genade. En daarom ben ik thuisgebleven.

Als het zo ging in het leven van Paulus, moet ik dan 30 of 300 of 3000 keer (voor mij laten) bidden of de Heer mijn depressies wil wegnemen? Turft God het aantal gebeden en zegt Hij dan: 'Nú heb je genoeg gebeden, nú ga ik je genezen!' Of: 'Nú heb je oprecht gebeden en meende je het echt, nú ga ik je genezen!' Of: ‘Nú heb je al je zonden beleden, nú verdien je het?’ Of nog weer anders: 'Nú heb je in een zondeloze toestand gebeden als heilige, daarom zal ik je genezen!' Nee toch? Want wat als ik net niet oprecht genoeg gebeden heb met een hoge graad van zonde- en schuldbewustzijn, zal God mijn leven dan niet drastisch willen veranderen?

Trouwens, wie zal ooit voldoende inzien hoe ernstig de zonde in Gods ogen is? Komen we dan niet allemaal tekort? Nog een voorbeeld: wat als ik van 10 zonden die ik op een dag bega er 9 belijd, omdat ik er 1 vergeten ben, zou God mij dan niet genezen? En wat als ik van de 50 hindernissen op weg naar genezing 1 hindernis niet overwinnen kan, laat God me dan ziek? Kan niet waar zijn toch?

Als de hier pal bovengenoemde omstandigheden of toestanden een rol zouden spelen in de genezing, dan zou onder het gehoor van Benny Hinn niemand genezen. Want deze man is niet volmaakt. Hij doet soms verkeerde dingen, hij denkt en zegt soms verkeerde dingen, hij vergeet dingen, ziet dingen over het hoofd en hij ziet de zonde niet in die hevigheid en afschuw zoals God die ziet. Hij gaf na de dood van Billy Graham bijvoorbeeld eerlijk toe dat hij teveel het evangelie van de voorspoed en welvaart heeft verkondigd.

Een ander voorbeeld is Martin Koornstra. Heeft hij niet gigantisch geblunderd toen hij een wonder claimde dat geen wonder bleek te zijn? Knap hoe hij dat ruiterlijk heeft toegegeven en spijt betuigde. En wat aangaande Mattheus van der Steen? Is c.q. was in zijn gemeente niet iets grondig mis als het ging om openheid rondom seksualiteit? Zou God dan juist - wanneer Mattheus voor iemand bidt die echt genezing ‘verdient’ - niet luisteren? Dat zal toch niet waar zijn?

In ieder geval is het niet de status, conditie of volmaaktheid van de zieke of van de gebedsgenezer die doorslaggevend is. Het is en blijft Gods soevereine genade. En daarom ben ik thuisgebleven.

Koert Koster is filosoof en theoloog. Bezoek hier zijn website.

Praat mee

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen

Reacties

Het blijft me enorm verbazen dat er mensen zijn die mijn artikel uitleggen als een 'klaaglied' of 'klaagzang'. Ik heb mijn artikel zonder enige emotie of wrang naar mensen toe geschreven. Nog verbaasder ben ik over een opmerking dat ik met mijn retorische vragen op mensen aan het schieten ben. Ik neem helemaal geen mensen onder schot. Ik probeer met de voorbeelden mijn argumenten weer te geven. Ook gebruik ik mijn eigen ziekte als voorbeeld, maar zonder enig verdriet of rancune. Ik zou de mening van die mensen zélf wel eens willen horen. KK