cip.nl is nu cvandaag.nl
Start gratis maand
vrouw Bijbel
Dit artikel is nu opgeslagen in je dashboard.
Bewaar artikelen in je dashboard.

God

02 februari 2018 door Albert van der Heide

Vrouwen, hou gewoon je mond en wees gehoorzaam!?

Ben ik de enige die deze hele discussie over de rol van vrouwen in de gemeente zat ben? Zwijgtekst hier, zuchttekst daar, klaagtekst zus en kreuntekst zo. Soms moet je het gewoon simpel houden. Je kunt uren gaan discussiëren, maar pak de Bijbel erbij. Ik bedoel het staat er toch? Dan moeten we ook doen wat er staat. Maar wat staat er ook alweer?

De discussie wordt vaak gevoerd door mannen. Ik vermoed dat een deel van deze mannen nog worstelt met onreinheid, wel eens porno kijkt en maar al te makkelijk hun ogen al ‘begerend ziende’ dagelijks overspel laten plegen. Iets waar ik je, mede ook gezien mijn eigen verleden, absoluut niet voor wil veroordelen. Maar nu ik er vrij van ben geworden, heb ik wel moeten constateren dat het mijn kijk op vrouwen destijds zeer negatief beïnvloede. In het algemeen en ook zeker wat betreft hun rol in de kerk.

Gelukkig zijn er mannen die niet worstelen met bovenstaande verleidingen. Zij zouden dus met enig gezag en gezonde zuiverheid iets kunnen zeggen over de rol van vrouwen in de gemeente. Laten we vanuit het perspectief van deze mannen eens meekijken naar wat Paulus zegt over gehoorzaamheid.

'Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar overgegeven heeft' - Efeziërs 5:24-25.

Zwijgtekst hier, zuchttekst daar, klaagtekst zus en kreuntekst zo. Soms moet je het gewoon simpel houden.

De vrouw moet onderdanig zijn aan haar man. Punt uit, helder. Ik lees hier wel dat de man ook wat moet. Hij krijgt het bevel zijn vrouw lief te hebben, zoals Christus de gemeente lief heeft gehad en zich voor haar heeft overgegeven. Anders gezegd, mannen ga 'aan het kruis' voor je vrouw. Laat je vlees, je behoeftes, je wijsheid en geweldigheid kruisigen. En praat nadat je gekruisigd bent eens met je vrouw over onderdanigheid. Je zult zien dat je haast als vanzelf onbeperkt respect, liefde en overgave terugkrijgt.

Maar er zijn gelukkig mannen die nederig en liefdevol genoeg zijn, om voor hun vrouw aan het kruis te gaan. Laten zij dan iets zeggen over hoe het moet met vrouwen in de gemeente. Laten we vanuit hun perspectief kijken naar de zogenoemde zwijgteksten die Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs.

‘Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist.
(...)
maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden’ - 1 Timoteüs 2:8, 12.

Weer staat er, waar er iets over vrouwen wordt gezegd, ook een mooie testopdracht voor mannen. Maar nu is het gelukkig echt heel eenvoudig. Geen zware opdracht om aan het kruis te gaan. Geen moeilijke gevechten tegen onreinheid. Slechts een simpele praktische opdracht. Bid als man met je heilige handen in de lucht en maak geen ruzie. Nou dat is voor iedere man toch wel haalbaar!? Simpel bevel van Paulus, hoewel ik het weinig terugzie in de praktijk van het kerkelijk leven. De handen blijven tijdens het bidden meestal gevouwen (gevaarlijke houding volgens Spreuken 6:10) en ruzie maken komt juist nogal eens voor onder de broeders.

Mannen, als jullie graag een volmaakte gemeente willen of als zo graag volmaakte vrouwen willen, begin dan gewoon bij julliezelf.

Paulus schrijft over vrouwen in de gemeente. Zijn opdracht komt voor veel mensen neer op de titel boven dit stukje: 'Vrouwen hou gewoon je mond en wees gehoorzaam!' Maar Paulus laat zijn adviezen over het gedrag van vrouwen gepaard gaan met adviezen voor de mannen. En juist die blijken misschien wel de meest genegeerde teksten van de hele Schrift te zijn. Waarom zijn er geen synodiale discussies over het opheffen van mannenhanden in de gemeente?

Mannen, als jullie graag een volmaakte gemeente willen of als zo graag volmaakte vrouwen willen, begin dan gewoon bij julliezelf. Stop met je overspelige ogen de ruimte te geven. Wees bereid om aan het kruis te gaan. Stop met ruzie maken onderling. En voor als dat allemaal toch te moeilijk is, begin dan eenvoudig aankomende zondag in de kerk door je heilige handen eens duidelijk op te heffen, zoals Paulus toch beveelt. Het kon zomaar als effect hebben dat de vrouwen in je omgeving dan van pure verbazing al stil zijn.

Moeten vrouwen zwijgen? Moeten vrouwen onderdanig zijn? Mogen vrouwen geen gezag hebben of leiding geven? Mannen, begin eerst eens met te doen wat God van jullie vraagt en jullie zullen verbaast zijn over de effecten die dat heeft op jullie vrouw. Nog voor de zondeval in een nog volmaakte zondeloze wereld stelde God vast dat er één ding niet goed was (Gen 2:18). De enige imperfectie in een volledig volmaakte schepping was de man, zonder vrouw. Mannen laten we daarom vrouwen in onze omgeving eren en respecteren en de ruimte geven die ze nodig hebben om Gods beeld te vertegenwoordigen.

Vrouwen, ik kan niet anders dan vergeving vragen. Het klinkt ongetwijfeld oppervlakkig, maar ik meen het oprecht vanuit het diepst van mijn hart. Vergeef ons als wij mannen, ook ik, een verkeerd beeld hebben weerspiegeld van God de Vader. Tekortgeschoten in zoveel opzichten, vaak ook in de meest eenvoudige dingen en toch dachten we van alles te moeten eisen en te mogen vinden. Vergeef ons lieve vrouwen, door de eeuwen heen zijn jullie het die het geloof echt doorgeven en voorleven. Vergeef ons en leef in de vrijheid die God voor jullie heeft. Vergeef ons en laat je vreugde en eer niet roven.

Vergeef ons en geef ons de kans om van jullie te leren. Onderwijs ons over nederigheid, liefde en respect. Onderwijs ons ook over de vreugde van gehoorzaamheid en openbaar ons daarmee het hart van Christus. Schud elk stof, elke leugen en elke minderwaardigheid van je af die je door dominantie, manipulatie en toverij is opgelegd. Leer de gemeente weer gehoorzaam te zijn aan haar Hoofd. Ik wil naar jullie luisteren en van jullie leren, om mijn falen te overwinnen en te leven zoals God het heeft bedoeld.

Heb je een vraag of opmerking voor Albert? Bezoek hier zijn Facebookpagina.

Lees ook: Mogen vrouwen preken?! Dit zijn de voors en tegens.


Vrouw in de kerk
- Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!
- Dr. Bert Loonstra: "Logisch dat Paulus zei dat vrouwen moeten zwijgen"
- Vrouwen in het ambt? Dit zegt de Bijbel volgens Stefan
- Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man: hoe zit dat eigenlijk?
- Vrouwen moeten hun mond houden
Meer over Vrouw in de kerk »

Start het gesprek

Alleen cvandaag Premium leden kunnen reageren op artikelen. Word ook cvandaag Premium lid, praat mee en geniet van nog veel meer voordelen!
Bekijk alle voordelen Inloggen