Vrouwindekerk


God

Mogen vrouwen preken? Dit zijn de voors en tegens!

In de meeste evangelische en reformatorische kerken zijn het toch vooral mannen die aan het Woord zijn en vanaf de kansel of het podium een preek houden. Mannen, dat zijn de ware boodschappers van God! Maar waar zijn dan toch de vrouwen? Want die mog

God

Dr. Bert Loonstra: "Logisch dat Paulus zei dat vrouwen moeten zwijgen"

‘Laten vrouwen in de gemeenten zwijgen,’ zei de apostel Paulus. “Als hij die richtlijn niet had gegeven zou dat in zijn dagen tot veel ophef en onbegrip hebben geleid hebben geleid,” zegt dr. Bert Loonstra. De christelijke gereformeerde predikant sch

God

Vrouwen in het ambt? Dit zegt de Bijbel volgens Stefan

In de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) speelt op dit moment een discussie over wat vrouwen nu wel of niet mogen doen in de ‘officieel erkende functies' (ambten) van diaken, ouderling en predikant. Strikt genomen kent de Bijbel deze functies niet ex

Dagelijks leven

Vrouwen moeten zich onderwerpen aan hun man: hoe zit dat eigenlijk?

Paulus schrijft klip en klaar in zijn geschriften dat een vrouw zich zou moeten onderwerpen aan haar man. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Want over dit onderwerp is veel verwarring. Moeten vrouwen dat echt? Binnen onze cultuur is het bovendien ook n

God

Moet onze visie op vrouwelijke ambtsdragers echt een struikelblok zijn?

Onlangs hadden wij een vrouwelijke gastpredikant in onze internationale kerk. Opgegroeid in een hervormd-gereformeerd predikantsgezin. Zij is nu predikant in een van de wijkgemeentes van de PKN in mijn woonplaats. Na afloop van de dienst stond ik nog

Dagelijks leven

Vrouwen moeten hun mond houden

Dames! Het is nu mooi genoeg geweest. De Bijbel is er heel erg duidelijk over en daar kun je wel onderuit willen maar misschien wordt het tijd dat jullie het gezag hiervan gaan erkennen. Er kunnen wel contexten verzonnen worden, dat je vertalingen na

God

Vrouwen, hou gewoon je mond en wees gehoorzaam!?

Ben ik de enige die deze hele discussie over de rol van vrouwen in de gemeente zat ben? Zwijgtekst hier, zuchttekst daar, klaagtekst zus en kreuntekst zo. Soms moet je het gewoon simpel houden. Je kunt uren gaan discussiëren, maar pak de Bijbel erbij

God

Waarom zou een vrouw niet doordacht kunnen preken?

Een tijdje geleden mocht ik als gastvoorganger voorgaan in een andere dan mijn eigen gemeente. De kerk was redelijk goed gevuld met voornamelijk grijze kopjes. Een beeld dat we helaas vaak zien tegenwoordig in de kerken. Er moet bij gezegd worden dat

God

Waarom zei Paulus dat vrouwen moeten zwijgen? Joël Boertjens legt het uit

‘Laten vrouwen in de gemeenten zwijgen,’ zei de apostel Paulus. Wat bedoelt hij hiermee? Interpreteren christenen zijn uitspraak wel goed? Het antwoord zal je verbazen. Voorganger Joël Boertjens schreef het boek 'Allen voor Eén - Vrouwen en mannen sa

God

Bijzondere ontdekking door Joël Boertjens: er zaten vrouwen in de 'kerkenraad' van Paulus

Een derde van de mensen uit het 'topteam' van Paulus bestond uit vrouwen. "Deze cijfers worden vaak zelfs in het bedrijfsleven niet gehaald", zegt Joël Boertjens. De voorganger spreekt over vrouwen in de kerkenraad in dit derde deel van de videoserie

God

Vrouw in het ambt: Hoe Paulus' denken en zijn cultuur het debat bepalen

‘Laten vrouwen in de gemeenten zwijgen,’ zei de apostel Paulus. Om dat wat Paulus zegt over ‘vrouw en ambt’ goed te begrijpen, is het belangrijk om zijn manier van denken goed te begrijpen. Daarom zocht CIP.nl dr. Bert Loonstra op voor de videoserie:

Nieuws

Pastor John MacArthur denigrerend richting Beth Moore: "Ga naar huis. Er is geen ruimte voor een vrouw om iets Bijbels uit te leggen. Punt. Uit."

Pastor John MacArthur van de Grace Community Church in Californië heeft zich de woede van veel christenen op de hals gehaald. Hij sprak op denigrerende wijze over zijn vrouwelijke collega Beth Moore. MacArthur is uitermate kritisch over vrouwen die v

God

Vrouw in het ambt: mogen kerken hierover scheuren?

Begin juli 2017 was de General Council (Algemene Raad) van de WCRC (World Communion of Reformed Churches, oftewel de wereldgemeenschap van hervormde/gereformeerde kerken) bijeen in Leipzig. Op die dag nam de Council een verklaring aan waarin de toela

God

Vrouw in het ambt: waarom zei Paulus dat vrouwen moeten zwijgen?

‘Laten vrouwen in de gemeenten zwijgen,’ zei de apostel Paulus. Wat bedoelt hij hiermee? En betekent dit dat het voor vrouwen onmogelijk is om in de kerk te dienen als ouderling of diaken? In deel 3 van de videoserie 'Wel of geen vrouw in het ambt?'

Levensverhaal

Maaike ging naar een kerk met een omstreden geloofsleer: "Ik leerde dat het slaan van kinderen goed is"

Zeven jaar lang bezocht Maaike*, een gescheiden moeder met drie kinderen, een evangelische gemeente in Zwolle. Een gemeente waar ze zich in het begin erg thuis voelde. Daar leerde ze dat ze kinderen met harde hand moest tuchtigen. "Mij werd opgedrage

God

Dr. Bert Loonstra: "Onderscheid tussen man en vrouw wordt in de kerk soms geforceerd"

“Door vrouwen én mannen wordt het feit dat vrouwen geen ambtsdrager mogen zijn vervolgens steeds meer als ongeloofwaardig ervaren. Het gevoel ontstaat dat vrouwen miskend worden in hun positie omdat onderscheid wordt geforceerd,” zegt dr. Bert Loonst

God

“Het is Gods plan dat vrouwen en mannen naast elkaar aan de slag gaan”

Wat is de positie van de vrouw in de kerk? Mag een vrouw op zondagochtend preken? Of kan ze zich beter terugtrekken in het zaaltje in de kerk met een clubje kinderen? Als het aan Lineke Blijdorp, spreekster op de Debora seminars van FMF ligt, werken

God

Vrouw in het ambt: Waarom Paulus’ kijk op de wet revolutionair was

‘Laten vrouwen in de gemeenten zwijgen,’ zei de apostel Paulus. Om dat wat Paulus zegt over ‘vrouw en ambt’ goed te begrijpen, is het belangrijk om zijn manier van denken goed te begrijpen. Daarom zocht CIP.nl dr. Bert Loonstra op voor de videoserie:

Levensverhaal

Ds. Almatine Leene wordt eerste vrouwelijke GKv-dominee: "God roept wel degelijk vrouwen"

"God roept wel degelijk vrouwen", vertelt ds. Almatine Leene. Vorige week stond de wereld van haar en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) op zijn kop toen zij als eerste vrouwelijke predikant werd geroepen om te dienen in een GKv in Hattem. "De

God

Joël Boertjens over de man als hoofd van het gezin: heeft de man altijd het laatste woord?

De man als hoofd van het gezin. Vaak wordt dit gebruikt om duidelijk te maken dat vrouwen geen leiding mogen geven in de kerk. Wat houdt deze uitspraak van de apostel Paulus eigenlijk in? Heeft de man altijd het laatste woord? Joël Boertjens geeft an

Nieuws

Brief uit Urk zet discussie over 'vrouw in ambt' opnieuw op de kaart in GKv

Voorafgaand aan de generale synode van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt doet de GKv-kerk Rehoboth uit Urk een ernstig beroep om tijdens die vergadering afstand te nemen van het commissierapport ‘Elkaar van harte dienen’. Dit rapport gaat over de v

God

Moet Femke Halsema genoegen nemen met tweederangsklusjes als ze lid wordt van de kerk?

Stel je voor dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zich aansluit bij een kerk. Kan zij als vrouw ook daar haar leiderschapskwaliteiten inzetten of zou ze genoegen moeten nemen met tweederangsklusjes? Deze vraag beantwoordt Joël Boertjens in d

God

Hoe de helse onvrijheid van vrouwen door Jezus radicaal werd omgebogen

‘Helse onvrijheid’, zo omschrijft Joël Boertjens het klimaat waarin de vrouw zich beweegt in het Nieuwe Testament. De komst van Jezus was voor vrouwen in Zijn tijd een radicaal omslagpunt. Dit vertelt de voorganger in deel 2 van deze videoserie naar

God

Wel of geen vrouwelijke ambtsdragers? Robert Plomp vindt scheppingsorde niet doorslaggevend

Mogen vrouwen leidinggeven in de kerk? In veel kerken is deze vraag actueler dan ooit. Theoloog Robert Plomp bespreekt in zijn nieuwe uitgave ‘Geschapen om te regeren’ overwegingen van verschillende christenen. Hij is van mening dat polarisatie niet

God

Vrouw in het ambt: leidt het scheppingsmotief tot uitsluiting van vrouwen?

Als het gaat over de positie van de vrouw binnen de gemeente doet Paulus een beroep op de schepping. Voor velen is dit het einde van alle tegenspraak. 'De man heeft het voortouw, de vrouw respecteert haar man.' Maar leidt een schepselmatige orde tuss

God

Vijf dingen die sprekende vrouwen naar hun hoofd geslingerd krijgen

Ze krijgen opmerkingen die mannen waarschijnlijk amper horen, zegt een groot deel van de ruim vijftig (s)prekende vrouwen die reageerden op een enquête die ik rond Internationale Vrouwendag online zette. Vijf van zulke opmerkingen op een rij.1. Je zu

God

Vrouw in het ambt: moeten christenen zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur?

In veel kerken is het niet gebruikelijk dat vrouwen functioneren als dominee of ouderling. In hoeverre moeten we als christenen in Nederland rekening houden met onze cultuur, waarin vrouwen steeds vaker een leidinggevende toppositie bekleden? In het

Dagelijks leven

Waarom verlaten steeds meer single vrouwen de kerk?

Zowel in Amerika als in Engeland verlaten steeds meer single vrouwen de kerk. Zij zijn de grootste groep kerkverlaters in de Engelstalige landen. Ondanks dat veel van deze vrouwen door het verlaten van de kerk hun vrienden, identiteit, gemeenschap en

God

Vrouw in het ambt: Bijbelteksten zijn geen meteorieten of tijdloze waarheden

Eerst een algemene vooropmerking. Als gereformeerden zijn we huiverig voor het gebruik van losse en uit hun verband gerukte teksten. Teksten zijn tot stand gekomen in een concrete situatie en fungeren in het geheel van de Schrift. Teksten zijn geen m

Nieuws

Kansel blijft open voor GKv-vrouwen; tegenstanders geen tweederangskerkgangers

Unaniem hebben synodeleden in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) eerdere besluiten om de ambten voor de vrouwen open te stellen gehandhaafd. Dit geldt ook voor de uitspraak dat voor beide overtuigingen en praktijken een volwaardige plaats in d

God

Wat mogen vrouwen wel en niet volgens het Woord?

Eerst een algemene vooropmerking. Als gereformeerden zijn we huiverig voor het gebruik van losse en uit hun verband gerukte teksten. Teksten zijn tot stand gekomen in een concrete situatie en fungeren in het geheel van de Schrift. Teksten zijn geen m

God

55 redenen waarom het geweldig is dat vrouwen (s)preken

Op Facebook deelde ik pas een blog met 55 dingen die alleen christenvrouwen horen. Ik voegde er vijf opmerkingen aan toe die (s)prekende vrouwen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Er verschenen allerlei reacties waaruit herkenning en verlangen naar v

God

5 redenen waarom het tijd is voor meer vrouwelijke leiders in de christelijke wereld

Is het volgens de Bijbel wel of niet toegestaan om vrouwen een leidinggevende rol te geven in de kerk? Dit debat wordt overal in de christelijke wereld gevoerd. Pastor John MacArthur deelde onlangs een sneer richting vrouwen uit. Volgens hem biedt de

God

Is er volgens de Bijbel verschil in de roeping van mannen en vrouwen?

In de wereld waarin de apostel Paulus leefde bestond een grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. In sommige culturen is dat op dit moment nog zo. Totaal verschillend ten opzichte van de manier waarop wij hier leven. Vrouwen kwamen in die tijd me